mesiac
meno: heslo:
NOVINKY

Profesný horoskop

Profesný horoskop Vám napomôže pri výbere vhodného povolania. » viac

Elekcie - výber vhodného termínu udalostí

Astrologický výber vhodného dátumu a času pre dôležité udalosti. » viac

Snár - výklad snov

Výklady najčastejších snov, význam symbolov v snoch. » viac

Katalóg EZO služieb

Katalóg astrológov, numerológov a iných ezoterických služieb. » viac

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

PLANETÁRNE KONFIGURÁCIE

   V časoch, keď som začínal s astrológiou, tak som... » viac

Saturnská skúsenosť - Saturn v 2. dome (časť 3)

Druhý dom je v astrológii najčastejšie spájaný... » viac

SYNASTRIA A PARTNERSKÉ HOROSKOPY (časť 2.)

     V minulej časti sme sa prebrali radix (osobný... » viac

Astrolexikón - E

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

EBERTIN REINHOLD

- bol vynikajúci nemecký astrológ a zakladateľ kozmobiológie, ktorá nanovo predefinovala astrológiu, pričom sa ju snažil viac prispôsobiť vedeckému ponímaniu sveta. Svojimi spismi vychádzajúcimi v západonemeckom Aalene (napr. Úvod do kozmobiológie, Kombinácia hviezdnych vplyvov -KdG...) spôsobil revolúciu v doterajšom chápaní astrológie. Úplne odmietol používať horoskopické domy (namiesto toho využíval len Ascendent a Medium Coeli), ďalej uprednostňoval tvrdé aspekty a znovuobjavil polovičné vzdialenosti (midpoints), ktoré patria medzi najväčšie prínosy modernej astrológie.

Ebertin Reinhold

EFEMERIDY

- sú hvezdárske tabuľky s uvedenými pozíciami planét v určitom časovom intervale (napr. dennom, mesačnom, ročnom...), pričom astrologické efemeridy obsahujú oproti astronomickým niektoré zvláštnosti.

EGOIZMUS, EGOCENTRIZMUS

- ego je ústredný bod ľudského vedomia, pričom v horoskope je reprezentované Slnkom. Človek so silným, nedotklivým egom, má buď väčšinu planét v ohnivých znameniach alebo sa vyznačuje dominantným Slnkom v aspekte k Marsu, či Jupiteru. Nadmieru obsadený 1.dom (prípadne mnoho planét okolo ascendentu) je tiež ukazovateľom silného ega, či prílišného zamerania osoby na seba samú. Všeobecne, čím bližšie je Venuša k Slnku, tak tým je človek viac samoľúby, čo niekedy môže pôsobiť ako egoizmus. Napäťové aspekty medzi Saturnom a Slnkom alebo Lunou znamenajú nejaký nedostatok, či pocity menejcennosti, čo často vyústi do sebeckosti a neschopnosti prijímať kritiku od ostatných.

EKLIPTICKÁ DĹŽKA

- je jedna z ekliptických súradníc meraná v rovine ekliptiky začínajúc jarným bodom proti smeru denného pohybu oblohy od 0° do 360°.

EKLIPTICKÁ ŠÍRKA

- je jedna z ekliptických meraná v rovine kolmej na ekliptiku od 0° do ±90°; severná šírka je kladná, južná je záporná.

EKLIPTIKA

- je názov zdanlivej dráhy, ktorú opíše Slnko okolo Zeme za jeden rok a pritom postupne prejde všetkými dvanástimi znameniami zverokruhu. Keďže astrológia je založená na geocentrickom systéme, tak ekliptika slúži aj ako rovina, do ktorej sa premietajú polohy všetkých astrologických prvkov. Sama je rozdelená na dvanásť rovnako veľkých 30° častí, ktoré sa nazývajú znameniami zverokruhu. Rovina ekliptiky zviera s nebeským rovníkom uhol okolo 23°27´ a pretína ho v dvoch bodoch a to v jarnom bode rovnodennosti (čiže v nultom stupni znamenia Barana, teda v počiatočnom bode zverokruhu) a na druhej strane v jesennom bode rovnodennosti (symbolizovanom nultým stupňom znamenia Váh).

ekliptika

EKVINOKCIUM

- je rovnodennosť, pričom môže nastať buď jarná (vstup Slnka do znamenia Barana) alebo jesenná (vstup Slnka do znamenia Váh). V prvom prípade sa nachádza Slnko presne na svetovom rovníku a prechádza z južnej pologuli na severnú.

ELEKCIE

- je výber vhodnej doby pre uskutočnenie určitého zámeru na základe štúdia horoskopu niektorou z prognostických metód (najčastejšie tranzitmi).

ELEMENTY

(živly) - v astrológii pracujeme so štyrmi živlami a to s ohňom (zmes teplého a suchého), zemou (zmes chladného a suchého), vzduchom (zmes teplého a vlhkého) a vodou (zmes chladného a vlhkého). Každému živlu prináleží trojica znamení, pričom ohnivému elementu patrí Baran, Lev, Strelec a cholerický temperament, zemskému elementu Býk, Panna, Kozorožec a melancholický temperament, vzdušnému elementu Blíženci, Váhy, Vodnár a sangvinický temperament a vodnému elementu Rak, Škorpión, Ryby a flegmatický temperament. Väčšina astrológov každej planéte (a Ascedentu) nachádzajúcej sa v určitom živle priradia nejaké body a v konečnom dôsledku živel, ktorý takýmto spôsobom nazbieral najviac bodov je prevládajúci a najviac pôsobiaci na život a povahu jedinca.

ELEVOVANÁ

(planéta) - je planéta, ktorá je najbližšie k zenitu (k mediu coeli), pričom jej vplyv je tým v horoskope značne posilnený.

ELONGÁCIA

- je uhlová vzdialenosť planéty od Slnka meraná na ekliptike. Najväčšia elongácia Venuše je 46°44´ a najväčšia elongácia Merkúra je 27°56´, čo znamená, že tieto dve planéty sa z geocentrického hľadiska od Slnka nevzdialia viac ako o spomínaný uhol, pretože sú bližšie k Slnku (t.j. vnútorné planéty) ako Zem a ostatné planéty. Čím je u týchto dvoch planét elongácia väčšia, tak tým je ich pôsobenie menej podriadenie osobným cieľom.

EMOTIVITA

- je výrazná u ľudí s prevahou vodných (Rak, Škorpión, Ryby) alebo ohnivých (Baran, Lev, Strelec) znamení s dominantným postavením Luny. Silný Saturn a jeho aspekty na Lunu alebo prevaha vzdušných znamení môžu byť brzdou v emotívnom prejave.

ENNEADY

- sú predikčné horoskopy s približne štyridsať dennou platnosťou, pričom ako základ pri výpočtoch tohto horoskopu sa berie pozícia Slnka v presných násobkoch 40° od jeho polohy v radixe.

ENTUZIAZMUS

- je spätý s prevahou ohnivých znamení a zároveň s dominantným Marsom alebo Jupiterom, najlepšie tiež v jednom z týchto znamení (Baran, Lev, Strelec).

EPIMÉTHEUS

- je gŕecky názov pre Merkúr, ktorý vychádza a zapadá za Slnkom. Takto postavený Merkúr značí obozretné, opatrné a objektívne myslenie, ktoré sa drží skúseností a poznatkov ostatných ľudí, pričom sa skôr snaží informácie spájať, syntetizovať a hľadať v nich význam.

EXAKTNÝ ASPEKT

- je presný aspekt bez orbisu. Napríklad ak sa Venuša nachádza na 18°43´ znamenia Váh a Mars na 18°43´ znamenia Vodnára.

EXALTÁCIA PLANÉTY

- je zosilnenie astrologického účinku planéty v určitom znamení zverokruhu, prípadne v jeho stupni. Inak sa hovorí, že planéta je „povýšená“, pričom sa v spriaznenom znamení cíti ako pozvaný hosť, takže môže prejaviť svoje pozitívne rysy. Opakom exaltácie planéty je jej pád (lat. debilitas).

PLANÉTA DOMICIL EXIL EXALTÁCIA PÁD
Slnko
Luna
Merkúr
Venuša
Mars
Jupiter
Saturn
Urán
Neptún
Pluto

tab. Postavenie planét v spriaznených a nespriaznených znameniach

EXIL PLANÉTY

- je pozícia planéty v znamení protiľahlom oproti domicilu. Iný názov pre toto postavenie je detriment alebo sa hovorí, že planéta je „zničená“. Takto umiestnené nebeské teleso je oslabené, takže musí akceptovať stav, ktorý v domoch a znamení panuje.

EXTROVERZIA

- je zameranie človeka na vonkajší svet, pričom tento jav je v astrológii charakterizovaný hlavne postavením väčšiny planét nad obzorom. Ďalej k tomuto životnému postoju sú blízke vzdušné a ohnivé znamenia. Dominantný, silný Jupiter takmer vždy znamená silné sklony k extrovertnosti (opakom je Saturn). V menšej miere Venuša ako Zornička, či Merkúr ako Prométeus je ďalším ukazovateľom, ktorý môže predznamenávať tento charakteristický rys povahy človeka. Nikdy však nenájdeme čistý typ, ale iba prevládajúcu tendenciu chovania určitého jedinca, pretože v horoskope existuje viac faktorov, ktorými sa posudzuje psychologické zameranie osoby.

KOMUNITA

Príď sa podeliť o svoje názory, myšlienky a pocity na náš originálny chat, či diskusné fóra! Spoznaj kopec fajn ľudí, pričom s každým z nich si môžeš porovnať horoskop, prečítať si jeho stručnú astro charakteristiku (a tým lepšie pochopiť jeho osobnosť), alebo si podľa vyhovujúcej konštelácie horoskopu nájsť spriaznenú dušičku, ktorej sa len tak ľahko nezbavíš (a ani ona teba :-)

Najnovší používatelia:
horoskopy benko horoskopy Bosch horoskopy Dom1n1k_96 horoskopy Kristína horoskopy darkprince1231 horoskopy Alois horoskopy mirka horoskopy donkymamky horoskopy mima87 horoskopy Alan650 horoskopy Pimpf horoskopy SilviaJa

Z katalógu ezoterických služieb:
registrácia zdarma »

Tibetské spievajúce misy a misky - eshop a informácie
E-shop špecializovaný na tibetské spievajúce misy, bohatý výber kvalitných himalájskych tepaných mís všetkých...

horoskophoroskophoroskop Problémy s komunikáciou a ťažkopádne myslenie prinesie časté nedorozumenia. Počítajte aj so zdržaním pri presune osôb (napr. na cestách), či informácií. Držte si odstup pred rafinovanými osobami. Nič dôležité nepodpisujte!!!

PRÍŤAŽLIVOSŤ (vzájomná) - záleží v astrológii od mnohých faktorov. Existujú dve hlavné roviny podľa ktorých vzniká vzájomná príťažlivosť a to na vzájomnej podobnosti alebo na... viac »

EKLIPTICKÁ ŠÍRKA - je jedna z ekliptických meraná v rovine kolmej na ekliptiku od 0° do ±90°; severná šírka je kladná, južná je záporná. viac »

ASPEKTY DIVERGENTNÉ (rozbiehavé, aplikatívne) - sú aspekty od konjukcie k opozícii (0° - 180°). Všetky tieto aspekty nesú prvky boja s minulosťou, rast a presadzovanie nových postojov. viac »

Počítam horoskop... Počítam horoskop...