mesiac
Streda, 19.6.2024
Meniny má Alfréd

SYNASTRIA A PARTNERSKÉ HOROSKOPY (časť 2.)

    V minulej časti sme sa prebrali radix (osobný horoskop) v spojitosti s partnerskou astrológiou plus partnerský horoskop (synastriu) samotný. V tejto časti sa bližšie pozrieme na progresívnu synastriu, kombin, kompozit a situačné horoskopy prvého zoznámenia, či svadby.

 

3. Progresívna synastria

    Ak by som určil v celej oblasti astrológie jednu techniku, ktorá je v astrológii nesmierne podceňovaná, respektíve o ktorej drvivá väčšina astrológov ani netuší, tak by som ukázal prst práve na progresívnu synastriu. Dôvod, prečo tomu je tak, je podľa mňa v podstate jeden. Ak ešte neexistovali počítače, tak výpočet direkcií (progresií) už len pre jedného človeka bola dosť náročná záležitosť. O výpočte pre dvoch ľudí ani nehovorím. V dnešnej dobe je síce vďaka počítačom výpočet direkcií jednoduchý, ale zatiaľ ani jeden astrologický program, ktorý poznám (a predpokladám, že ani tie, čo nepoznám), nemá vo svojom repertoári výpočet tejto techniky. Čo je však veľká škoda, ale dá sa to pochopiť. Totiž progresívna synastria funguje presne ako direkcie. Čiže sledujeme aspekty direkčných planét a hlavných ôs jak na direkcie samotné, tak aj na radixové pozície týchto prvkov. Ak sledujeme takto dvojicu ľudí, tak po grafickej stránke je to dosť ťažko uskutočniteľné, keďže by sme sa museli pozerať na štyri kolečká naraz. Podľa mňa to je dôvod, prečo sa progresívna synastria nenachádza v žiadnom programe a prečo ju tak málo astrológov pozná, respektíve ju nepoužíva. A práve táto technika je kľúčom k mnohým vzťahom.

     Asi každý uzná, že pri vytvorení/nevytvorení vzťahu je vždy najdôležitejší začiatok. Prvé týždne zoznámenia a fáza zamilovanosti. V praxi som videl skvelé synastrie, ale keďže sa dvojica stretla v nevhodnom čase (čo ukazuje práve progresívna synastria), tak vzťah sa nerozvinul tak ako to naznačoval partnerský horoskop, ale skôr ako to naznačovala táto technika. A naopak videl som mizerné partnerské horoskopy, ale dvojica sa stretla za veľmi priaznivých konštelácií v progresívnej synastrii, čo vytvorilo dobré podmienky na vytvorenie vzťahu. Potom prišla láska, rýchlo svadba, deti....A priaznivé aspekty postupne z progresívnej synastrie zmizli a naplno sa začal prejavovať partnerský horoskop a problémy v ňom naznačené. Ale keď už tam boli deti, tak bolo ťažko zo vzťahu len tak vycúvať. Tieto skúsenosti ma často privádzali k zamysleniu, že vzťahy slúžia hlavne k vývoju, lebo v drvivej väčšine sa vo vzťahoch stretávajú ľudia buď za napäťových konštelácií (hlavne tí čo by si mali rozumieť) alebo ak nie za napäťových konštelácií, tak s napäťovou synastriou, ktorá sa naplno ukáže až v neskorších fázach vzťahu, keď priaznivé konštelácie pri zoznamovaní vyprchajú. Hlavne astrológovia, čo dokážu takéto záhadné prepojenia vnímať, tak  práve vďaka týmto skúsenostiam pociťujú určitý pocit osudovosti, ktorá hlavne ovplyvňuje ľudí, ktorí sú silno spätý so zmyslovým svetom. Ale poďme si radšej niečo bližšie povedať o tejto technike...

     Pri progresívnej synastrii sa pozerajú aspekty direkčný prvkov na direkcie partnera, ale aj na pozície planét pri narodení. Kedy pôsobia silnejšie direkcie na direkcie a kedy direkcie na radix, sa nedá presne určiť. Ak berieme partnerský horoskop platný pre celý život (respektíve jeho potenciál) a teda dokážeme z neho vyčítať rôzne pozitívne a problémové stránky, či oblasti medzi dvojicou, tak progresívna synastria je platná v určitom období, ktoré sledujeme. Dá sa povedať, že v závislosti na konšteláciach buď v určitom časovom úseku rozvíja alebo potlačuje potenciál partnerského horoskopu. Ten značí určité vzorce vzťahu  a progresívna synastria zas jeho vývoj, dynamiku. Napríklad dvojica má v partnerskom horoskope trigon Slnka so Slnkom, čo znamená podobné životné postoje, či životnú cestu. Ale ak sa stretnú v čase, ak jedného progresívne Slnko tvorí kvadratúru na progresívne alebo radix Slnko druhého, tak sotva budú ich životné cesty momentálne kompatibilné. S veľkou pravdepodobnoťou, ak by sa stretli o dva roky neskôr, tak by cítili opäť spiaznenosť trigonov. Tiež sa prax tejto techniky osvedčila v prípadoch, ak sa dvojica poznala dlhé roky, ale až keď v progresívnej synastrii vytvorili dôležité konštelácie, tak sa dali dokopy.

     Keďže táto technika nie je v žiadnom programe, tak ju používam tak, že si do pamäte „odfotím“  direkčné a radixové pozície Slnka, Luny, Merkúru, Venuše, Marsu a hlavných osí jedného partnera, respektíve si tieto pozície zapíšem na papierik. A potom si porovnám s kolečkom, kde mám otvorené aj direkcie a radix druhého partnera. Ešte lepšie je otvoriť si dve okná v astro programe, kde na jednom budú direkcie s radixom jedného partnera a v druhom budú direkcie s radixom druhého partnera. 

    Pre progresívnu synastriu platia tie isté pravidlá ako pre klasickú synastriu, len s tým rozdielom, že aspekty majú orbis ako pri direkciách, čiže maximálne 1°. Najdôležitejšie aspekty sú opäť tie, ktoré považujeme v synastrii za kľúčové (zoradené podľa sily účinnosti):

 

-          progresívne Slnko1 v aspekte na progresívne/radix Slnko2,

-          progresívna Luna1 v aspekte na progresívne/radix Slnko2,

-          progresívna Luna1 v aspekte na progresívnu/radix Lunu2,

-          progresívny Ascendent1 v aspekte na progresívne/radix Slnko2,

-          progresívny Ascendent1 v aspekte na progresívnu/radix Lunu2,

-          progresívne Slnko1, Luna1, Ascendent1 v aspekte na progresívnu/radix Venušu2,

-          progresívna Venuša1 v aspekte na progresívne/radix Slnko2, Luna2, Ascendent2,

-          progresívne Slnko1, Luna1, Ascendent1 v aspekte na progresívny/radix Merkúr2, Mars2, Saturn2.

 

    Z nasledovného zoznamu vidíme, že najdôležitejšie sú aspekty Slnka, Luny, Ascendentu a Venuše jedného voči tým istým progresívnym/radix prvkom druhého, prípadne voči iným jeho planétam a bodom. Najdôležitejšie sú konjunkcie a opozície, ktoré označujú dôležité obdobia vo vzťahu. Častokrát buď začiatok, či obdobie zamilovanosti alebo nejakú radikálnu zmenu, či koniec. V podstate sú tieta dva aspekty neutrálne, vždy záleží od dvojice ako sa rozvinú. Napriek tomu sú znakom blízkosti a úzkeho kontaktu (hlavne konjunkcie) alebo nejakého zrkadlenia, (ne)spolupráce, či vzájomného poznania (opozície). Najhorším aspektom je jednoznačne kvadratúra, ktorá prináša spory, prieťahy, napätie a často aj rozchody (hlavne progresívne Slnko1, či Luna1 kvadratúra progresívne/radix Slnko2). Trigony a sextily prinášaju do vzťahu pohodu a porozumenie, pričom hlavne progresívne Slnko1, či Luna1 (hlavne ženy) v sextile alebo trigone na progresívne/radix Slnko2, vidíme dosť často pri zoznámení, zaľubení, či začiatku vzťahu.

 

4. Kombin (Relatív, Davidson chart)

    Je spoločný horoskop priemeru časov a miest narodenia dvojice. Od kompozitu (priemer dĺžkových súradníc astrologických prvkov dvojice) sa líši tým, že odzrkadluje skutočné postavenie planét v určitom čase a na určitom mieste a teda je možné okrem tranzitov naň aplikovať aj direkcie, či solárne horoskopy. To je aj hlavný dôvod, prečo uprednostňujem kombin pred kompozitom, pretože okrem tranzitov sa mi v praxi osvedčili aj direkcie.

    Ak by sme mali načtnúť význam kompozitu a kombinu, tak najľahšie si ho odvodíme z ich spôsobu výpočtu. Kompozit je aritmetický priemer z pozície planét v oboch horoskopoch. Už z toho je jasné, že je to horoskop umelý, pri ktorom je rozloženie astrogických prvkov fiktívne. Nikdy taký horoskop v skutočnosti neexistoval a s takým horoskopom sa nikdy žiadny človek nenarodil. Naopak kombin ukazuje skutočné postavenie planét v presnej polovici časov a miest narodenia medzi dvomi subjektami. S takým horoskopom sa narodilo v ten okamih a možno aj na tom istom mieste mnoho ľudí. Z toho vyplýva, že kompozit zobrazuje nejaký ideál vzťahu a kombin skôr jeho realitu. Niektorí autori tvrdia, že kompozit predstavuje vonkajšiu/verejnú stránku vzťahu, respektíve tú fázu vzťahu, kde sa partneri ešte tak do hĺbky nepoznajú a kde sa skôr vidia cez ružové okuliare, keďže ešte spolu nebývali, nič spolu nevlastnia a nič ich tak záväzne nespája ( analógia 7.domu a znamenia Váh). Naopak kombin ukazuje skutočnosť, či vnútornú/súkromnú stránku vzťahu, respektíve tú fázu vzťahu, kde sa partneri už dobre poznajú (analógia 8.domu a znamenia Škorpióna). Často krát vidíme, že kombin a kompozit sa na seba až nápadne podobajú, preto môžeme predpokladať, že keď pár začne spolu bývať a nakladať so spoločným majetkom, tak  celý ten prechod prechádza plynule a nedochádza k nijakým veľkým prekvapeniam pri spolužití. Naopak ak je kombin a kompozit úplne odlišný, tak tam môže byť veľký rozdiel medzi fázou chodenia a fázou spoločného bývania. Týmto teóriam sa neuzatváram, ale nemôžem ich ani potvrdiť. Po dlhom porovnávaní kombinu s kompozitom používam prednostne kombin a to už od prvých fázach vzťahu a dokonca aj keď dotyční ľudia žiadny hlboký vzťah spolu nemajú, pretože aj v týchto fázach (ne)vzťahu sa mi oveľa viac osvedčili tranzity a direkcie práve na kombin.  

    Ešte si povedzme, že čo taký spoločný horoskop predstavuje. Zjednodušene môžeme povedať, že ak by bol vzťah človek, tak by tento radix predstavoval povahu a dôležité životné oblasti tohto človeka. V kombine môže astrológ nájsť slabé a silné stránky vzťahu, tak ako aj jeho smerovanie. Ak aspekty medzi prvkami horoskopu medzi dvoma partnermi hovoria o tom ako u nich rôzne životné princípy (planéty) spolu (ne)spolupracujú, tak spoločný horoskop ukazuje ich fungovanie vo dvojici a tiež životné okolnosti, ktoré ich pritom môžu sprevádzať a poslanie a cieľ vzťahu. Napríklad partneri majú trigon Sĺnk medzi sebou, čo značí podobnosť životnej cesty a určitých povahových rysov. Lenže v kombine majú napäťovo postavané Slnko, čo značí, že síce môže mať ich životný štýl a osobné vlastnosti rovnaký základ, ale vo vzťahu nastanú také okolnosti, ktoré môžu byť prekážkou v ich rozvíjaní, či naplňovaní, prípadne ktoré budú nútiť dvojicu k nejakej zmene v princípe, ktorý symbolizuje Slnko. Čo je však zaujímavé, tak som si všimol, že dvojice, ktoré dlhodobo tvoria pár, napriek tomu, že majú napäťovú synastriu, tak ako keby kombin im vyvažoval to napätie, lebo ten je často silný a harmonický. Naopak dvojice, ktoré majú pohodovú synastriu, ale spolu dlho nevydržia, tak majú väčšinou katastrofálny spoločný horoskop.

    Pri kombine hlavné osy, či planéty v znameniach nehrajú až takú úlohu. Oveľa dôležitejšie sú domy, v akých sa planéty nachádzajú a tiež aspekty, aké medzi sebou zvierajú. A čo sa pri tomto horoskope najviac treba všímať??? Skúsim to zhrnúť do pár bodov:

a/ Stélium planét v určitom dome.

Dom v ktorom sa stélium nachádza naberá na význame, lebo bude silno ovplyvňovať vzťah a bude tvoriť jednu z hlavných oblastí, ktorá bude v ňom hrať primárne husle.

b/ Slnko v dome a jeho aspekty.

Slnko v kombine značí vitalitu, životaschopnosť, životný štýl, sebavyjadrenie a základné povahové črty vzťahu, preto umiestnenie v dome znamená, že do akej oblasti bude vo vzťahu najviac vlievaná energia a pozornosť a teoreticky, kde môže pár čerpať silu. Aspekty ovlyvňujú a formujú základné rysy vzťahu. Niektorí autori tvrdia, že Slnko (spolu s Marsom) predstavujú mužskú energiu v partnerstve a teda znázorňujú muža vo vzťahu (túto teóriu nemám ešte dostatočne overenú, aj keď si myslím, že takto priamočiaro to v astrológii nefunguje). 

c/ Luna v dome a jej aspekty.

Luna v kombine predstavuje pocity, nálady, zvyky, vnútorné potreby a každodenné skúsenosti vo vzťahu. Tiež poukazuje na to, že ako sa partneri navzájom vnímajú alebo ako vnímajú svoje okolie. Umiestnenie v dome poukazuje na oblasť, ktorú môže dvojica najviac emocionálne prežívať a v ktorej túži uspokojovať svoje vnútorné potreby. Aspekty na Lunu ovplyvňujú každodenné prežívanie vzťahu a pocity z toho vyplývajúce. Niektorí astrológovia sú presvedčení, že práve Luna (spolu s venušou) v kombine predstavuje ženskú energiu a teda zosobňuje v ňom ženu.

d/ Ascendent a jeho aspekty plus vládca Ascendentu

Ascendent a jeho aspekty v kombine ukazujú na prvý dojem ako vzťah pôsobí na okolie a tiež poukazuje na jeho temperament, či spravánie navonok. Ascendent predstavuje základný životný postoj aký vo vzťahu prevláda a tiež ako vzťah vníma dvojica prostredníctvom skúseností s okolím. Vládca Ascendentu v dome hovorí o tom, že kde sa môže sústreďovať pozornosť páru a aká oblasť najviac ovplyvňuje ich spoločné životné postoje a vonkajšiu stránku vzťahu.

e/ Medium Coeli a jeho aspekty plus vládca Medium Coeli

Medium Coeli a jeho aspekty v kombine značia hlavné smerovanie, poslanie a povesť vzťahu. Medium Coeli predstavuje verejný status, cieľ a vedomie toho ako sa rozvíjať a byť pre ostatných užitočný. Vládca Medium Coeli v dome hovorí o možnostiach, kde partneri spolu môžu najviac rásť a tiež kam smerujú svoje plány a predstavy o naplnení života.

f/ Dominantná planéta

Veľmi dôležitá je v kombine dominantná planéta, pretože tá prezrádza, že aký princíp a energie budú vo vzťahu prevládať. Ak je dominantné napríklad Pluto, tak partnerstvo bude veľmi intenzívne, pričom ten vzťah môže slúžiť ako katalyzátor radikálnych premien obidvoch osôb. Ak je dominantná Luna, tak vo vzťahu prevážia pocity, intimita, starostlivosť, rodičovstvo.  Za dominantné planéty môžeme považovať (zoradené od najdôležitejšieho po menej dôležitý ukazovateľ):

-          planéta na hlavnej ose (hlavne na Ascendente, či Medium Coeli),

-          planéta v aspekte na svetlá (hlavne konjunkcia, kvadratúra, opozícia) alebo na midpointe Slnko/Luna,

-          planéta dôležitá, čo sa týka tvaru horoskopu alebo planetárneho obrazca (napr. držiak vedra, ohnisko draka a podobne),

-          planéta v domicile alebo v povýšení,

-          planéta na nejakej dôležitej stálici (napr. Antares, Aldebaran, Algol, Alcyone, Sírius, Regulus, Spica, Fomalhaut...)

-          planéta, ktorá vládne stéliu planét v horoskope.

Čím viac týchto ukazovateľov pláneta má, tak tým je v kombine silnejšia. Jeden kombin môže mať aj dve, či tri dominanty, ktoré môžu hrať kľúčovú úlohu vo vzťahu.  

    Existujú určité konštelácie v kombine, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že vzťah bude mať dlhšiu trvácnosť alebo že sa vryje buď jednému alebo obidvom partnerom hlbšie do duše. Jedná sa o tieto konštelácie:

-          aspekt medzi Slnko a Lunou (hlavne konjunkcia a opozícia). V tomto prípade platí, že je lepšia aj kvadratúra ako keby medzi týmito dvomi svetlami nemal byť žiadny aspekt. Prípadne ak netvoria medzi sebou aspekt, tak silný efekt má aj Novolunie a Spln.

-          prítomné takzvané „love“ stélium, čo je multikonjunkcia Slnka, Merkúra a Venuše.

-          dominantné Slnko, Luna, Venuša alebo Jupiter.

-          aspekty, ktoré pôsobia odľahčujúco (t.j. medzi Slnkom, Lunou, Venušou a Jupiterom) umiestnené na hlavných osiach a v tesných orbisoch (do 2°),

-          aspekty, ktoré pôsobia priťažujúco (t.j. medzi Marsom, Saturnom, Neptúnom a Plutom) umiestnené mimo hlavných osí a vo voľných orbisoch (nad 2°),

-          minimum ťažkých aspektov (hlavne od Marsa, Saturna, Urána, Neptúna, Pluta) na svetlá a na vládcov Ascendentu a Media Coeli, a ak aj nejaké sú, tak nie je dobré, aby boli v tesnom orbise alebo na hlavnej ose, pretože potom príliš odoberajú energiu zo vzťahu,

-          svetlá, vládca Ascendentu, Media Coeli a stélium planét nachádzajúce sa v 3., 4., 5., 7., 9. a 11.dome.

    Naopak však existujú konštelácie v kombine, ktoré pohodu do vzťahu neprinášajú, pričom môžu veľmi odoberať energiu a v takom vzťahu je veľmi ťažké dlhodobo existovať. Na mysli mám hlavne tieto konštelácie:

-          Slnko a Luna bez aspektu. Prípadne ak netvoria medzi sebou aspekt, tak sa nenachádzajú ani vo fáze Novolunia, či Splnu.

-          dominantné Pluto, Saturn, Urán, Neptún alebo Mars.

-          aspekty, ktoré pôsobia odľahčujúco (t.j. medzi Slnkom, Lunou, Venušou a Jupiterom) umiestnené mimo hlavných osí a v širokých orbisoch (nad 2°),

-          aspekty, ktoré pôsobia priťažujúco (t.j. medzi Marsom, Saturnom, Neptúnom a Plutom) umiestnené na hlavných osiach a v úzkych orbisoch (do 2°),

-          väčšie množstvo ťažkých aspektov (hlavne od Marsa, Saturna, Urána, Neptúna, Pluta) na svetlá a na vládcov Ascendentu a Media Coeli, hlavne v tesných orbisoch alebo na hlavnej ose,

-          svetlá, vládca Ascendentu, Media Coeli a stélium planét nachádzajúce sa v 6., 8. alebo 12.dome.

    Netreba však zabúdať, že okrem výkladu samotného kombinu, sa dajú veľmi užitočné informácie zistiť pri porovnaní kombinu s oboma radixami partnerov. Všímame si iba tesné aspekty.  Pri konjunkcii/opozícii uvažujeme orbis max. 2°, pri trigone, kvadratúre, sextile orbis max. 1° 30´. Ak sa v aspekte zúčastňujú svetlá alebo hlavné osy, tak orbis môže byť aj o 0° 30´ väčší. Aspekty medzi kombinom a radixom jedného, či druhého partnera hovoria o tom, že ako vplýva vzťah na vlastníka radixu. Napríklad ak je Slnko kombinu v kvadratúre na Mars jedného z partnerov, tak to značí, že vitalita, povaha a životný štýl vzťahu je v rozpore s jeho aktivitami, či túžbami, čo môže u neho vzbudzovať agresivitu namierenú do vzťahu. Naopak ak je Mars kombinu v kvadratúre na Slnko jedného z partnerov, tak môžeme predpokladať, že túžby a aktivity vzťahu sú odlišné od povahy a životnej cesty skúmaného partnera. Preto dosť záleží na tom, že aká planéta z kombinu aspektuje planétu v radixe, pričom planéta v kombine predstavuje určitý princíp vo vzťahu a planéta v osobnom horoskope zas určitý princíp u vlastníka horoskopu. Čím viac takýchto aspektov medzi kombinom a horoskopom jedného zo zúčastnených osôb existuje, tak tým je buď pre dotyčného vzťah významnejší alebo tento vzťah ho dokáže viac formovať, či naopak on je ten, čo vzťah tvorí a viac ho ovplyvňuje. Veľmi silné vzťahy majú často prepojenia kombinu s radixami, hlavne sú aspektované svetlá a hlavné osy horoskopov.

 

Tranzity na kombin

    Najdôležitejšie tranzity na kombin sú od Pluta, Neptúna, Urána, Saturna a Jupitera (pri posledných dvoch menovaných hlavne, ak sú stacionárne a niekoľko týždňov stoja na rovnakom stupni) na osobné planéty a hlavné osy kombinu a najmä na svetlá a vládcov Ascendentu a Media Coeli. Oplatí sa sledovať aj tvrdé aspekty na midpoint Slnko/Luna. Podľa druhu aspektu sa vo vzťahu otvárajú rôzne témy, ktoré musí dvojica riešiť a tiež sú ukazovateľom rôznych kritických alebo povzbdudivých období.

 

Direkcie na kombin alebo direkcie na direkcie v kombine

    Tak ako v osobnom horoskope, tak aj v kombine je najdôležitejší solilunárny cyklus (direkčné Slnko voči direkčnej Lune). Často pri fázach ako Nov, Spln, či Prvá alebo Posledná štvrť, dochádza ku kľúčovým udalostiam vo vzťahu (napr. zoznámenie, počiatok vzťahu, rozchod, svadba, začiatok spoločného bývania...), prípadne aj keď Slnko a Luna tvoria medzi sebou nejaké dôležité aspekty. Ďalej si všímame v direkciách aspekty direkčného Slnka, Luny, Ascendentu a Media Coeli voči fixným alebo direkčným prvkom kombinu. A v neposlednom rade pozorujeme direkcie ostantných planét na kombin Slnko, Lunu, Ascendent a Medium Coeli. Dôležitý je aj pohyb direkčného midpointu Slnko/Luna a Vertexu, pretože tieto body je v aspektoch často cítiť.   

 

Direkcie kombinu na osobný radix jedného z dvojice alebo direkcie partnerov na kombin

    Áno, aj táto technika má na prekvapenie svoju funkčnosť. Skúste si to odsledovať kľúčové obdobia vzťahu (napr. zoznámenie, začiatok vážneho vzťahu, svadba, kríza, rozchod...) a potom sa mrknúť na direkcie kombinu voči radixom dvojice alebo naopak sledovať direkcie každého partnera voči radixu kombinu (orbis cca max. 1°). Často uvidíte konštelácie medzi Slnkom, Lunou, Venušou a osou Ascendent/Descendent, teda tie planetárne väzby, ktoré sú v progresívnej synastrii alebo v direkciách kombinu najdôležitejšie. Direkcie kombinu na osobný radix hovoria, že ako vývoj, či atmosféra vzťahu vplýva na jedinca. Direkcie partnera na kombin zas môže hovoriť o tom, že ako jeho vnútorné rozpoloženie ovplyvňuje vzťah. Napríklad ak direkčné Slnko kombinu vytvorí trigon na Lunu partnera, tak to obvykle znamená, že momentálna energia, vitalita, či povaha vzťahu vplýva dobre na vnútorné potreby, či emócie skúmanej osoby. Naopak ak direkčné Slnko partnera aspektuje trigonom radix Luna kombinu, tak potom súčastná životná cesta a vitálna zložka partnera korenšponduje s vnútornou podstatou vzťahu.

 

Solárny a lunárny horoskop kombinu

    Priznám sa, že tieto horoskopy pri kombine nemám odsledované, pretože ak spojím pri sledovaní atmosféry vo vzťahu techniky ako progresívna synastria, tranzity a direkcie na kombin a nebodaj aj direkcie partnerov na kombin, či naopak, tak si myslím, že je to dostatok techník, s ktorými sa dá mapovať situácia vo vzťahu. Ale kto chce experimentovať, tak tomu sa medze nekladú. Treba mať však na pamäti, že menej je niekedy viac....

 

 

5/ Kompozit (Midpointový vzťahový horoskop, Kontaktný horoskop)

     Ako som už spomenul v kapitole o kombine, tak kompozit používam len ako sekundárny horoskop, pretože kombin sa mi zdá oveľa funkčnejší v tranzitoch a direkciách. Navyše v kompozit neumožňuje používanie domov, respektíve ak áno, tak len v upravenej verzii. Tým pádom je aj v ňom dosť pochybné uvažovať nejakých vládcov domov alebo stálice, pretože všetky pozície planét sú umelé, neexistujúce. Preto tento horoskop môžeme brať ako nejaký ideál, priemer síl partnerov, či potenciál. Môže ukazovať tie fázy vzťahu alebo tú časť vzťahu, ktorá sa môže javiť ako maska, prípadne ako nejaký cieľ (napr. poslanie vzťahu). Ak kombin zobrazuje realitu, tak kompozit skôr ideál.

    Otázkou však je, že prečo práve kompozit je rozšírenejší ako kombin. Podľa mňa odpoveď je taká istá ako napríklad pri Windowse alebo pri Placidovom systéme domov.... Kompozit bol prvý a ľahšie sa počítal, čo v dobe bez počítačov razantne zvýšilo jeho popularitu a tým pádom sa aj rýchlejšie šíril medzi astrológov.

    Samozrejme tým nechcem povedať, že kompozit nemá svoju vypovednú lehotu. Určite má, keď ho toľko astrológov používa. Je však na každom, aké techniky bude používať v praxi. Niekomu sa osvedčí napríklad trojica progostických metód ako tranzity, direkcie, soláry a inému astrológovi sadnú napríklad techniky ako solar arc, fidaria a solár. Najdôležitejšie je vybrať si iba toľko techník, aby sa v nich astrológ nestratil a aby v nich mal najlepšie výsledky.

    Pri práci s kompozitom sa pracuje ako s kombinom, preto môžete poznatky z kapitoly pre kombin využiť aj pre kompozit, akurát musíte zabudnúť na vládcov domov, stálice, či direkcie...

 

6/ Horoskopy kľúčových udalostí páru (Zoznámenie, Svadba...)

     Tieto druhy horoskopov nepoužívam takmer vôbec, pretože jednak predchádzajúce techniky dokážu povedať už dosť o vzťahu dvoch ľudí a tiež preto, lebo tieto horoskopy by mali len potvrdzovať to, čo hovoria radixy partnerov, spoločná synastria alebo kombin/kompozit. A mimochodom málokto pozná presný čas napríklad prvého zoznámenia, pričom tento horoskop je zo všetkých týchto horoskopov dominantný.

    Ak však potrebujeme ešte nejaké dodatočné informácie, tak môžeme sa na tieto horoskopy viac pozrieť. Pre ne platia rovnaké pravidlá ako pre elekcie. Najdôležitejšie je sledovať:

-          Ascendent/Descendent

-          vládcu Ascendentu/Descendentu

-          planéty v blízkosti hlavných osí, čiže dominanty celého horoskopu

-          Slnko a Lunu a ich fázu

-          Venušu

V tomto horoskope sa môžu vyskytovať buď priaznivé ukazovateľe pre vzťah:

-          pribúdajúca Luna alebo mimo „Void of Course“,

-          silne postavená Venuša (v povýšení, či domicile, na silnej stálici, na hlavnej ose, mimo retrogradity, v priaznivých aplikačných aspektoch na dobrodejov a naopak minimum aspektov na škodcov...),

-          silne postavený vládca Ascendentu/Descendentu,

-          výrazný dobrodejovia (Jupiter, Venuša) a nevýrazný škodcovia (Mars, Saturn, Neptún...)

-          všeobecne aspekty od škodcov separatívne a naopak od dobrodejov aplikatívne.

Tiež sa však v ňom môžu vyskytnúť nepriaznivé ukazovateľe pre partnerstvo:

-          ubúdajúca Luna alebo vo „Void of Course“,

-          slabo postavená Venuša (v páde, či v exile, na škodlivej stálici, mimo hlavnej osy, retrográdna, minimum priaznivých aspektov na dobrodejov a naopak v aplikatívnych aspektoch na škodcov....),

-          slabo postavený vládca Ascendentu/Descendentu,

-          výrazný škodcovia a naopak nevýrazný dobrodejovia.

    Samozrejme každý horoskop obsahuje mix týchto ukazovateľov a je len na astrológovi, aby vedel odlíšiť dôležitejšie od menej podstatných informácií a celkovo dokázal tieto súvislosti pospájať do zmysluplnej syntézy.

     Pripomeniem však, že na tieto horoskopy fungujú tranzity aj direkcie. Pre astrológa môžu byť veľmi zaujímavé hlavne v tom prípade, ak jeden z dvojice nepozná čas svojho narodenia a tým pádom sa nedá zostrojiť kombin/kompozit. V tejto situácii sledujeme tranzity a direkcie na horoskopy zoznámenia. Ak nepoznáme čas zoznámenia, tak potom môžeme sledovať konštelácie na horoskop svadby (za čas sa berie, kedy povedia partneri „áno“) alebo na horoskop prvého (oficiálneho) rande.

 

 

Celkové zhrnutie (krok po kroku)

 

1/ Radix (osobný horoskop) z každého z účastníkov

Skúmaním radixov partnerov môžeme zistiť, že aké tendencie správania majú vo vzťahoch, potom čo vo vzťahoch vyhľadávajú a tiež akým spôsobom dokážu milovať. Ak jeden z partnerov má problematický radix najmä na vzťahy, tak oveľa ťažšie vytvára s niekým harmonický, dlhotrvajúci vzťah, aj keď s ním má napríklad skvelú synastriu.

 

2/ Partnerský horoskop (synastria)

Porovnaním dvoch radixov získame obraz v tom, že v akých životných princípoch a oblastiach si bude dvojica rozumieť, či dopĺňať alebo naopak, ktoré princípy a oblasti môžu byť zdrojom napätia a slabosti, ale aj inšpirácie. Najlepšie vzťahy majú málokedy len harmonické synastrie plné trigonov a sextilov. Skôr je to mýtus. Väčšinou skvelé, dlhotrvajúce partnerstvá majú vývaženú zmes napäťových a harmonických konštelácií, pretože napäťové aspekty dodávajú vzťahu iskru, akčnosť, dynamiku, pričom zaháňajú nudu... A harmonické aspekty zas do vzťahu prinášajú porozumenie, spriaznenosť, podobnosť, vzájomné sympatie. Najproblematickejšie sú takzvané „plané“ synastrie, kde je minimum jak napäťových, tak aj harmonických aspektov. Takí ľudia sú si úplne cudzí, len ťažko dokážu hľadať vzájomné prieniky, či inšpiráciu.

 

3/ Progresívna synastria

Pomocou tejto techniky zistíte, že ako a v akých životných princípoch si ľudia (ne) rozumejú v určitom sledovanom období. Je to v podstate dynamická synastria, ktorá sa vykladá tak ako partnerský horoskop, len výklad platí pre konkrétne obdobie.

 

4/ Kombin

Tento horoskop ukazuje vzťah ako keby to bol jeden človek, čiže jeho základný charakter, povahové sklony, kľúčové životné oblasti, životnú cestu a jej poslanie, či cieľ vzťahu. Ak chcete analyzovať rôzne fázy partnerstva, či momentálne nálady v ňom, tak sledujte tranzity, či direkcie na tento horoskop.

 

5/ Kompozit

Tento horoskop hovorí  o tom istom ako kombin, len môže predstavovať skôr nejaký ideál, či ilúziu, ktorú partneri ukazujú pred sebou samými, či pred okolím. Každý astrológ si môže vybrať, či bude pracovať skôr s kombinom, či kompozitom. Najlepšie každý urobí, keď si nájde vlastnú cestu, že kedy a u koho používať ten, či onen horoskop.

 

6/ Horoskopy kľúčových okamihov páru (Zoznámenie, Svadba...)

Tieto horoskopy môžu slúžiť na dokreslenie vzťahu. Obyčajne nič nové, čo by neukazovala synastria, či kombin/kompozit nehovoria. Na dôležitosti získavajú hlavne vtedy, ak jeden z partnerov nepozná presný čas narodenia a teda sa nedá zostrojiť ani kombin ani kompozit.

 

Záverečná poznámka

Veľmi zaujímavé výsledky objavíte, keď si partnerský horoskop (aj kombin/kompozit) robiť medzi  obľúbenými osobami, či osobami a udalosťami (napr. vznik štátu...). Napríklad skúste si zohnať dáta vašeho obľúbeného speváka, spisovateľa, či maliara a porovnať si s ním horoskop. Veľmi často nájdete medzi sebou veľmi silné a nápadné väzby. Alebo ak sledujete geopolitickú situáciu, tak preskúmajte horoskop štátu a jeho vedúcich predstaviteľov. Tiež nájdete pozoruhodné paralely. V prognostickej astrológii je výborná technika kombinu/kompozitu, či progresívnej synastrie medzi zainteresovanou osobou a určitou udalosťou, či útvarom. Často uvidíte v tranzitoch, či direkciách na kombin, či pri progresívnej synastrii to, čo vám uniká, keď sa pozeráte len na radix samostatne. Experimentujte, skúšajte, analyzujte a hlavne bavte sa, lebo len tak dokážete dostať sa astrológii pod kožu...

 

                                                                          © Rudi Majtán 


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...