mesiac
Nedeľa, 21.7.2024
Meniny má Daniel

Retrográdny Merkúr

Vzhľadom na to, že výpočty pohybu planét v astrológii vychádzajú z geocentrického pohľadu (z pohľadu zo Zeme), niekedy nastáva prípad, kedy vidíme planétu cúvať (spätne sa pohybovať) znameniami zvieratníka. Je to podobné, ako keď sedíme v rýchliku a predbiehame pomaly idúci vlak. Vtedy sa nám zdá, ako by pomaly idúci vlak išiel naspäť - aj keď vieme, že to nie je pravda. V astrológii takému javu hovoríme retrogradita.

Merkúr je retrográdny v 19% prípadoch z celkového svojho pohybu. Znamená to, že 3x krát za rok po niečo viac ako 3 týždňoch sa Merkúr pohybuje fiktívnym spätným pohybom. Z týchto údajov vyplýva, že asi 1/5 ľudí má retrográdny Merkúr aj v radixe.

Retrogradita Merkúra v roku 2013:

23.2.2013 - 17.3.2013 (in Cazimi 4.3.2013)
26.6.2013 - 20.7.2013 (in Cazimi 9.7.2013)
21.10.2013 - 10.11.2013 (in Cazimi 1.11.2013)

Planéty v retrogradite sa správajú ako človek, ktorý si uprostred preplneného pochodujúceho davu spomenie, že si doma niečo zabudol a že sa musí okamžite vrátiť späť. Otočí sa, chytí sa za čelo a začne pochodovať opačným smerom ako ostatní. Nielenže je celkom zahĺbený do svojho vnútra , ale touto nezúčastnenosťou na seba púta pozornosť okolia. Samozrejme, že pri štýle „íst proti prúdu“, sa vystavuje riziku rôznych zrážok, konfliktov a nedorozumení. A keďže sa v tomto článku bavíme o Merkúrovi, tak tento popis bude platiť hlavne pre mentálne funkcie, spôsob komunikácie a myslenia.

Retrográdny Merkúr pôsobí viac na individuálnej a transpersonálnej úrovni. Znamená to, že človek má myslenie viac introvertné, zaoberá sa hlavne sebou samým a svojim mentálnym vývojom na úkor záujmu o okolitý svet. Druhá možnosť je, že disponuje schopnosťou ísť hlbšie ku zdroju informácií, čo často otvára trecie plochy medzi ním a okolím. Myslí a komunikuje proste inak a tento rozpor mu môže spôsobiť rôzne frustrácie a u niekoho aj vady reči, či strach komunikovať s ostatnými. Títo ľudia vyhľadávajú atypické spôsoby komunikácie, často uprednosňujú písomný prejav pred slovným. Dokážu sa ľahšie napojiť na transpersonálnu (duchovnú) úroveň, či na nevedomé sily a preto aj veľa z nich disponuje originálnym, netradičným myslením a nekonvenčným spôsobom vyjadrovania. Množstvo významných spisovateľov a skladateľov malo alebo má retrográdny Merkúr.

Často sa dočítame, že cúvajúci Merkúr spôsobuje roztržitosť alebo zábudlivosť. Je to spôsobené tým, že dotyčný človek ťažko zosúlaďuje svoju myseľ s prítomnosťou, či momentálnou realitou. Väčšinou sa hrabe vo svojom vnútri alebo má svoj mysliaci princíp obrátený do minulosti, či ku zdroju. Výrazný rozdiel badať aj medzi tým, čo má v hlave a čo na jazyku. Len ťažko dokáže zosynchronizovať tieto dve zložky (rozum a reč) do jedného výkonného celku. Má sklon si vyberať alternatívne formy komunikácie, kde má dostatok času na vyjadrenie a spracovanie informácií z mozgu. Posun medzi tým, načo myslí a čo hovorí, môže byť jednou z príčin, že mu ostatní príliš nerozumejú.

V karmickej astrológii je retrográdny Merkúr znakom nevyriešenej karmy vo vzťahoch. Nejedná sa len o neporozumenie v komunikácii s ľuďmi. Problém je aj v tom, že ako jedinec vníma vesmír ako celok. Stráca sa v myšlienkach, ktoré sú ťažko uchopiteľné. Vidí veci inak a kladie dôraz nato, čo je pre okolie nepodstatné. Táto konštelácia často so sebou prináša problém „prekrútenej reality“. Osoba nevie jasne uchopiť základný vzťah medzi príčinou a následkom. Stráca sa v tých najednoduchších súvislostiach medzi vecmi, okolnosťami a ľuďmi. A naopak jeho pozornosť zamestnáva všetko to, čo nie je na prvý pohľad evidentné a čo je vzdialené bežnému ľudskému chápaniu. Úlohou tohto človeka je naučiť sa orientovať v prízemných až triviálnych záležitostiach a naučiť sa byť mysľou v prítomnosti, v okamihu „tu a teraz“. A tiež je dôležité, aby sa naučil dôverovať tomu, že vie vyjadriť svoje originálne myšlienky a vnútorné postrehy okoliu.

Pri retrográdnom Mekrúre je rozdiel aj to, či je Merkúr Epimétheus (vychádza a zapadá za Slnkom), čo je analógia znamenia Panny, alebo či je Merkúr Prométheus (vychádza a zapadá pred Slnkom), čo je analógia znamenia Blížencov. V prvom prípade sa Mekrúr môže správať ako opačný pól Panny a 6.domu, čiže naberá určitý nádych Rýb a 12.domu. Je zameraný viac na rekapituláciu a bilancovanie minulých skúseností. Myslenie má v sebe introspektívne a introvertné prvky a je zaostrené na vnútorný duševný život bohatý na predstavy. Existuje tu silné napojenie na kolektívne nevedomie. V druhom prípade sa Mekrúr môže správať ako opačný pól Blížencov a 3.domu, čiže cítiť určité zafarbenie Strelca a 9.domu. Je tu už menej badať introvertné zameranie, človek dokáže už o niečo viac vnímať okolitý svet. Myseľ už nemá tak zviazanú s minulosťou, ale môže ju mať obrátenú skôr na rôzne ideje a abstraktné veci vzdialené ľudskému chápaniu. Jeho myslenie je zamerané na riešenie problémov, pričom ale skutočná realita mu môže unikať. Často trpí tým, že len ťažko dokáže klasickými spôsobomi vyjadriť svoje originálne alebo neuchopiteľné myšlienky, či poznatky. Samozrejme, že postavenie retrográdneho Mekrúra v dome, znamení a v aspektoch na iné planéty môže dokresliť jehe celkový obraz a pôsobenie.

Dôležité je všímať si aj sekundárne direkcie a direkčný Merkúr. Ak máte v horoskope narodenia retrográdny Merkúr, tak ten rok, v ktorom sa v direkciách začne opäť pohybovať vpred, bude pre vás mimoriadne dôležitý. Až tak, že v ňom pocítite úplnú zmenu spôsobu uvažovania a komunikácie. Tiež si posvieťte na obdobie, kedy sa zmení v direkciách retorgŕadny Merkúr voči direkčnému Slnku z Epimétheusa na Prométheusa. Vtedy môžete zacítiť určité prepólovanie myslenia. A pozor!!! Takmer každý počas života zažije vplyv cúvajúceho Merkúra. Ak ho takého nemáte priamo v radixe, tak v direkciách môže nastať okamih, kedy sa z priamo pohybujúceho Merkúra stane retrográdny. A buďte si istý, že to vo vašom živote aj pocítite najmä v preorientovaní mentálnych funkcií.

V elekčnej astrológii je retrográdny Merkúr znakom zdržovania, prekrúcania, roztržitosti, nepozornosti, nestability v činnostiach alebo vo veciach, ktorým táto planéta vládne. Ľudia sú viac zahĺbený do seba, prípadne do minulosti alebo k transcendentálnym sféram života. Preto tento vplyv môže spôsobiť problémy pri doprave, pri výmene informácií (napr. poštou alebo e-mailom), pri podpise zmlúv, pri konečnom rozhodovaní alebo marketingu, či spracovaní a uschovávaní dát.

Poznámka: Uvádzame dni a stupne zverokruhu v najbližších rokoch, kedy Merkúr bude retrográdny. Prvý údaj je začiatok retrogradity, pričom Merkúr je vtedy Epimétheus. Druhý údaj je jeho presná konjunkcia so Slnkom, pričom tradičný termín tohto úkazu nesie názov „in Cazimi“ – v srdci Slnka. Vtedy sú funkcie Merkúra veľmi posilnené. Je to aj hranica, kedy sa Merkúr stáva pri retrogradite Prométheusom. A tretí údaj nám prináša informáciu o konci retrogradity. Deň, kedy Merkúr začina cúvať alebo kedy sa začína opäť pohybovať vpred, tak je Merkúr na pár hodín stacionárny. Vtedy sú jeho účinky mimoriadne silné.

Retrogradita Merkúra v rokoch 2013 - 2016:

Začiatok retrogradity, in Cazimi a koniec retrogradity Merkúra v SEČ:

začiatok retrogradity in Cazimi koniec retrogradity
23.2.2013 (19°52' Rýb) 4.3. (14°06' Rýb) 17.3.2013 (5°38' Rýb)
26.6.2013 (23°07' Raka) 9.7. (17°42' Raka) 20.7.2013 (13°22' Raka)
21.10.2013 (18°24' Škorpióna) 1.11. (9°34' Škorpióna) 10.11.2013 (2°29' Škorpióna)
6.2.2014 (3°20' Rýb) 15.2. (27°04' Vodnára) 28.2.2014 (18°10' Vodnára)
7.6.2014 (3°10' Raka) 19.6. (28°34' Blížencov) 1.7.2014 (24°23'Blížencov)
4.10.2014 (2°19' Škorpión) 16.10. (23°24' Váh) 25.10.2014 (16°46' Váh)
21.1.2015 (17°05' Vodnára) 30.1. (10°20' Vodnára) 11.2.2015 (1°18' Vodnára)
19.5.2015 (13°09' Blížencov) 30.5. (8°58' Blížencov) 11.6.2015 (4°34' Blížencov)
5.1.2016 (1°03' Vodnára) 14.1. (23°50' Kozorožca) 25.1. 2016 (14°55' Kozorožca)

 

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...