mesiac
Streda, 19.6.2024
Meniny má Alfréd

Horoskop na rok 2015

Všeobecne v roku 2015 budú pre ľudí narodených hlavne v druhej dekáde základných znamení (Baran, Rak, Váhy, Kozorožec) pokračovať napäťové konštelácie Pluta a Uránu z minulého roku (na jednej strane to môže byť náročný rok s väčšou dávkou nečakaných zmien, ale na druhej strane sa bude niesť v duchu očistenia sa od mnohých nefungujúcich vzťahov a obmedzujúcich väzieb). Potešujúcou správou je, že dlhoročná väzba medzi Uránom a Plutom, bude počas leta prerušená (oslabená) a tento aspekt sa objaví na oblohe opäť až ku koncu roku. Táto konštelácia mala celospoločensky na svedomí rôzne náhle krízy, revolúcie, extrémy, radikalizáciu udalostí.

Prvý štvrťrok roku 2015 (zimné mesiace, aj začiatok jari) sa objaví v horoskopoch takzvané Jupiterské vedro, aj keď retrográdne (s falošným spätným pohybom). Vždy v minulosti, keď bola táto konfigurácia na oblohe, tak priniesla ekonomický rast, či rozmach a záujem o nové ideológie, či návrat už k dávno zabudnutým (minulý rok počas tejto konštelácii vznikol Islamský štát) . Spätný pohyb môže tieto oblasti zaobaliť do neobyčajnosti so zameraním skôr do vnútra. Napríklad sa môže dariť v podnikaní viac spoločnostiam, ktoré sú inovatívne a zamerané viac na jednotlivca ako na skupiny. Ale všeobecne by tieto mesiace mali byť povzbudením pre ekonomický vývoj.

Keďže Saturn bude hlavne v prvom polroku v prvom dekane Strelca a v prvom dekane Rýb sa bude nachádzať Neptún, tak ľudia z pohyblivých znamení (Strelec, Ryby, Blíženci, Panna) narodení na ich začiatku, môžu prežívať pocity dezorientácie, zmätkov, obmedzenia, kryštalizácie života. Mali by si dávať pozor hlavne na ružové okuliare a rôzne falošné sľuby a prílišnú idealizáciu okolností. Toto obdobie by sa mali naučiť prehodnotiť mnoho životných oblastí, zobrať zodpovednosť do vlastných rúk a zostať pevne nohami na zemi, napriek tomu naučiť sa dôverovať (s mierou) aj vyšším, nadosobným silám.

Naopak lepšie obdobie by mohli prežívať ľudia v ohnivých znameniach Barana, Leva a v určitom zmysle aj Strelca (hlavne tí, čo sú narodení v druhej a tretej dekáde), ktorí by mohli pocítiť nový vietor do vlastných plachiet.

Konkrétnejšie informácie sa môžete počas roka 2015 dočítať na našich stránkach vo svojom dennom horoskope (prípade ročnom horoskope). Ak chcete spoznať vplyv konštelácií na celú spoločnosť, tak sa mrknite na horoskop okamihu, v ktorom sú zahrnuté aj vplyvy osobných planét, čiže Slnka, Luny, Merkúra, Venuše a Marsu.

Január 2015

Po 2,5 roku prešiel Saturn zo znamenia Škorpióna do Strelca, pričom ešte v lete sa na chvíľu vráti späť do predchádzajúceho znamenia a potom nadobro už poputuje vpred k Strelcovi. Saturn predstavuje v astrológii zákony, obmedzenia, hranice, zodpovednosť, prehodnocovanie, kryštalizáciu. A Strelec ďaleké obzory a všetko, čo ľuďom rozširuje zorné pole, teda aj náboženstvo, filozofiu, cudzie kultúry, cestovanie, štúdium, učenie a celkovo rozvoj na všetkých úrovniach. Ak spojíme dokopy tieto charakteristiky, tak nám vyjde, že nasledujúce obdobie bude skôr brzdiť globalizáciu, sprísňovať a prehodnocovať pobyty ľudí medzi krajinami, obmedzí utečenectvo, nedôvera voči cudzím kultúram a ďalekým cestám sa bude stupňovať. Nedôvera voči náboženstvám a rôznym ideálom (posilnenie vedeckého svetonázoru), pričom tradičné formy náboženstiev budú chcieť si upevniť svoju moc. A ľudia prehĺbiť svoju vieru, zobrať za ňu zodpovednosť alebo ju nadobro opustiť pre racionálnejšie ideológie. Tento mesiac budeme cítiť aj veľmi presnú napäťovú väzbu medzi Uránom a Plutom, ktorá vedie k ľudstvo k extrémizmu a k nečakaným krízam. Zaujímavé je aj to, že bude tvoriť s mesačnými uzlami polokríž. A mesačné uzly znamenajú smerovanie a medziľudské spojenia a kontakty, čo môže viesť k zmätkom v orientácii, akým smerom sa vybrať. A tiež spojenia (napr. vojenské, finančné) vzniknuté počas tohto obdobia môžu byť veľmi pochybného charakteru, respektíve už vzniknuté väzby môžu prejsť hlbokou očistou. Ku koncu mesiaca (22.1.) sa stane Merkúr retrográdny.

Február 2015

Retrogradita Merkúra bude pokračovať aj v tomto mesiaci do 10.2., pričom takto sa pohybujúci Merkúr značí, že v spoločnosti bude prevládať nepozornosť, roztržitosť, nechápavosť. Tento vplyv sa zvykne hlavne vybiť na cestách, v komunikácii, či pri podpise zmlúv, či rôznych dohodách. Už minulý mesiac bolo na oblohe Jupiterské vedro a pre tento a dva nasledujúce to platí tiež. Jeho účinok bol opísaný v úvodníku. Čo však nebolo ešte spomenuté, tak je to, že tento rok až do začiatku augusta sa bude Jupiter nachádzať v kráľovskom znamení Leva. Lev je znamenie, ktoré najviac súvisí so sebavyjadrovaním, prezentáciou, kreativitou, plodnosťou, podnikavosťou a zábavou. Čiže v tomto období budú ľudia naladení viac užívať si život, milovať sa, rozmaznávať deti, špekulovať až hazardovať, športovať, užívať si umenie a kultúru, tlačiť svoju individualitu do popredia, byť v žiari reflektorov. Preto z toho môže ťažiť hlavne zábavný priemysel, rôzne umelecké a kultúrne akcie, erotické podniky, športové kluby... A keďže Jupiter značí expanziu a rozvoj, tak v tomto čase by mohla obzvlášť veľká pozornosť venovaná deťom a ich výchove (napr. môžu na svetlo svet vyjsť nové objavy, ktoré čiastočne riešia problém neplodnosti, či problematického tehotenstva). Nové prvky by sa mohli objaviť aj v reklame, vo všetkých zábavných odvetviach, podnikateľskom sektore. Ľudia budú mať chuť viac utrácať, čo môže pomôcť ekonomike. Ťažiť by mali z tohto ovzdušia najmä ľudia nejako prepojený s ohnivými znameniami.

Marec 2015

Jupiter tento mesiac vytvorí súladný aspekt s Uránom. Je to typické spojenie pre nečakané šťastie, či náhly rozvoj. Vzájomne sa tu podporujú sily expanzie, rastu, rozvoja na jednej strane a na druhej strane inovácií, vynálezov, objavov, originality, netradičnosti. Ľudstvo bude pravdepodobne viac tolerovať rôzne anomálie, či odlišnosti napríklad vo farbe pleti, sexuálnej orientácii, kultúre, náboženstve. Pravdepodobne sa vyskytne vo svete aj viac šťastných výhercov v rôznych súťažiach, napríklad pri tipovaní, respektíve na svete vznikne mnoho užitočných objavov, ktoré budú rúcať staré pravdy. Stúpne aj záujem o netradičné formy štúdia alebo náboženstva. A tiež to môže vhodne povzbudiť revolúcie a snahy o nezávislosť v rôznych diktatúrach a utlačujúcich režimoch. Celkovo toto obdobie sa bude niesť v silnej dynamike, keď prirátame k tomu aj stále presnú väzbu medzi Uránom a Plutom. Navyše po väčšine dní v tomto mesiaci bude silno prevažovať v horoskopoch ohnivý živel, ktorý spaľuje všetko nepotrebné a prináša svetlo tam, kde bola doposiaľ tma. Ľudia budú akčnejší, priebojnejší, chtivejší s veľkých množstvom horkej krvi a so zvýšenou citlivosťou na svoje ego. Len ťažko sa budú niečomu podriaďovať a v prípade problémov ľahko môže vzplanúť konflikt, bitka, vojna, boj... Ak je jeden živel dominantný, tak zvyčajne druhý živel je absentujúci. V tomto prípade to bude vzdušný živel, ktorý predstavuje vnímanie a tým pádom aj vzťahy všeobecne, ďalej komunikáciu, či ideály. Ľudia ťažšie dokážu vnímať potreby iných a tiež môže dochádzať k problémom pri výmene informácií, prípadne rôzne plány, či riešenia môžu mať až príliš prízemný alebo výbušný charakter. A v polovici mesiaca Saturn začne cúvať späť, až kým v Júni nevstúpi do znamenia Škorpióna.

Apríl 2015

Prevaha ohnivého živlu a absencia vzdušného bude trvať takmer až do polovice mesiaca. K tomu bude väčšina ohnivých planét tvoriť súladné väzby na Jupitera, pričom bude stále držadlom horoskopu, ktorý bude mať tvar vedra. A bude od 7. do 9. Apríla v zastávke (stacionárny), čiže jeho sila mimoriadne vzrastie. Hlavne v tieto dni môžeme očakávať kulmináciu túžby po raste, expanzii, vývoji, prosperity. Všetko, čo v tieto dni vznikne alebo začne, bude mať v sebe silnú prieraznosť, živatoschopnosť, dravosť a potenciál k vzostupu. Hlavne ľudia narodení v druhej tretine ohnivých znamení môžu z tohto obdobia ťažiť. Pozor však na impulzívnosť a na podceňovanie situácií a preceňovanie vlastných schopností, k čomu tieto konštelácie napomáhajú. V tomto mesiaci (4.apríla) nastane aj čiastočné zatmenie Mesiaca v znamení Váh, pričom astrológovia takémuto úkazu pripisujú oslabenie lunárnych (ženských, yinových) princípov, čo znamená väčšie upriamenie ľudstva do budúcnosti, respektíve na jednotlivcov (a ich egá), nové impulzy a chúťky po sebapresadení, čo môže mať aj tragikomické následky (rôzne utópie atď.). Účinok bude cítiť hlavne na miestach, kde bude zatmenie viditeľné. Ďalej bude ešte pokračovať napäťová väzba medzi Uránom a Plutom z predchádzajúceho mesiaca.

Máj 2015

V tomto čase lásky a kvitnúcich kvetov môžeme očakávať približne v polovici mesiaca súladnú konšteláciu medzi Venušou a Neptúnom, ktorá umocní prežívanie citov a milostných záležitostí. Ideály a fantázia sa spoja s ľúbostnými emóciami. Atmosféra týchto dní bude priať romantike, nezištnej láske a pôžitkom z umenia. Tento vplyv by mal u ľudí zjemniť vášne a naučiť ich vnímať lásku v jemnejších podobách. Naopak, približne vstupom Slnka do znamení Blížencov (22.5.), Venuša nabehne do polokríža s Uránom a Plutom. A koncom mája zas pre zmenu uzatvorí s Lunou, Uránom a Plutom celý kríž a bude vplývať najmä na ľudí, ktorí majú v druhej polovici kardinálnych znamení (Baran, Rak, Váhy, Kozorožec) nejaké dôležité planéty. Tieto napäťové konštelácie s Venušou môžu priniesť síce nárast vášnivosti a zosilnenú túžbu po pôžitkoch, pričom však výslednica týchto aktivít môže byť značne devalvovaná (napr. žiarlivosťou, sebeláskou, neverou, nezodpovednosťou vo vzťahoch...). Na svetlo spoločnosti sa môžu dostať rôzne okrajové formy vyjadrovania pôžitkov. To sa môže prejaviť aj v umení. Celý tento kozmický kríž má ľudstvu našepkať, aby si všímal viac rôzne rozdielnosti/inakosti v ľúbostnom živote a naučil sa niektoré z nich viac tolerovať a tiež aby nezakrýval v tomto smere oči pred tabuizovanými témami a nezatlačoval ich do tieňa. Navyše Venuša okrem emócií, pocitov, chutí, či estetiky symbolizuje aj hodnoty, spoluprácu a medziľudské vzťahy všeobecne. Preto aj v tomto ohľade sa dajú očakávať rôzne prieťahy, nedorozumenia, nezrovnalosti... Ďalej od 18. do 20. mája bude Merkúr stacionárny, čiže posilnený, ale od 20.mája do 12.júna začne cúvať vzad, čiže sa stane retrográdny. Takto sa pohybujúci Merkúr značí, že v spoločnosti bude prevládať nepozornosť, roztržitosť, nechápavosť. Tento vplyv sa zvykne hlavne vybiť na cestách, v komunikácii, či pri podpise zmlúv, či rôznych dohodách.

Jún 2015

Pri cúvaní sa Saturn v polovici júna prehupne opäť do znamenia intenzívnych a hlbokých väzieb, čiže do Škorpióna a zostane tam približne do polovice septembra, kedy druhýkrát prekročí znamenia Strelca. Škorpiónovi nestačí o hodnotách, či spoločnej energii iba hovoriť ako to bolo u Váh, ale musí ju aj zdieľať a hlavne do hĺbky precítiť. Nasledujúce týždne teda budú testovať naše intenzívne väzby a tiež zdroje (energie) druhých ľudí, o ktoré sa snažíme s nimi deliť, či ich získať. Škála oblastí, skrze ktoré sa tieto funkcie uplatňujú siaha od sexu, pôžičiek, daní, dedičstva, tajných spolkov (napr. politických, či duchovných) až po okultizmus. No a Saturn, ten symbolizuje koncentráciu, dozrievanie, prehlbovanie a pocit zodpovednosti, takže ak sme v minulosti v týchto oblastiach jednali ľahkovážne, či povrchne, tak teraz budeme nútení naučiť sa zodpovedne narábať s energiami (zdrojmi) druhých ľudí. V tomto mesiaci bude silno pôsobiť aj súladný aspekt medzi Uránom a Jupiterom, tak ako v marci. Je to typické spojenie pre nečakané šťastie, či náhly rozvoj. Vzájomne sa tu podporujú sily expanzie, rastu, rozvoja na jednej strane a na druhej strane inovácií, vynálezov, objavov, originality, netradičnosti. Ľudstvo bude pravdepodobne viac tolerovať rôzne anomálie, či odlišnosti napríklad vo farbe pleti, sexuálnej orientácii, kultúre, náboženstve. Pravdepodobne sa vyskytne vo svete aj viac šťastných výhercov v rôznych súťažiach, napríklad pri tipovaní, respektíve na svete vznikne mnoho užitočných objavov, ktoré budú rúcať staré pravdy. Stúpne aj záujem o netradičné formy štúdia alebo náboženstva. A tiež to môže vhodne povzbudiť revolúcie a snahy o nezávislosť v rôznych diktatúrach a utlačujúcich režimoch.

Júl 2015

Počas takmer celého mesiaca bude prevládať v horoskopoch vodný živel a naopak úplne absentovať vzdušný. V prvom prípade nás bude chcieť vesmír (Boh, sily kolektívneho nevedomia...) naučiť väčšej empatii, vnímavosti, senzitivite, spolupatričnosti a humanite. Preto aj udalosti, ktoré nastanú, budú mať v sebe pečať tejto úlohy. Napríklad pred pár rokmi, keď tiež bola v horoskopoch silná prevaha vodného živlu, tak boli po celej Európe silné záplavy. A vďaka tomu mnoho ľudí zabudlo na odlišnosti, ktoré nás rozdeľujú, ale skôr mali vo vedomí to, čo nás spája. Pričom sa mnohí cítili s druhými prepojení ako jedna bytosť. V tom prípade to bolo nešťastie, ktoré rozdúchalo v mnohých pocity ľútosti, empatie, obetavosti. Samozrejme, že teraz sa môže táto konštelácia vybiť iným spôsobom. Absencia vzduchu zas môže hovoriť o tom, že spoločnosť bude mať problém povzniesť sa nad veľa vzniknutých situácií, môže chýbať dostatok tolerancie, nadhľadu, ľahkosti, komunikácie a vzájomného pochopenia. Fanatické ideológie dostanú pod týmto vplyvom zelenú. Ľudstvo bude nútené opustiť svoje prízemné postoje a tiež bude tlačené osvojiť si flexibilitu a schopnosť vzájomného dialógu. Koncom mesiaca nastane napäťová konštelácia medzi Jupiterom a Saturnom. Jej zmyslom je nastolenie rovnováhy medzi fázou vzostupu a ústupu, rozvoja a zabrzdenia, či medzi ideálmi a realitou. Ak sa príliš zatlačí buď na jeden, či druhý koniec, tak situácie sa ľahko vymknú spod kontroly. Hlavne vo financiách by sme mali byť opatrný, lebo niekto nás bude chcieť naučiť pochopiť vlastné mantinely. A v neposlednom rade od 24. do 26. Júla sa Venuša dostane do zastávky (stacionárna), čiže jej vplyv bude zosilnený, ale od 26. Júla začne cúvať (retrográdna), pričom v tomto stave zostane až do 4. Septembra.

August 2015

Retrográdna Venuša obracia princíp tejto planéty proti zaužívaným normám a zvyklostiam. Ak si Venušu predstavíme ako umelca, pôžitkára, či milenku, tak si môžeme predstaviť ako ich hlavy vytŕčajú z davu alebo ako plávajú proti prúdu. V spoločnosti sa to môže prejaviť tak, že napríklad ľudia budú mať k sebe väčší odstup, či potrebu samoty alebo budú mať chuť nadväzovať neobvyklé vzťahy. V umení to môže byť živná pôda pre rôzne bizartnosti. Vo finančných záležitostiach a v uspokojovaní zmyslov je to určitá brzda, keďže úlohou tohto vplyvu je skôr pričuchnutie k askéze, ktorá núti zmysly zamerať do vyšších rovín existencie. Preto sa odporúča byť v tomto období obzvlášť opatrný s investovaním, požičiavaním, či narábaním s peniazmi a tiež je vhodné zmysly vycibriť nejakou vhodnou diétou, či pôstom. Taktiež môžu nastať zbytočné prieťahy, či problémy pri spolupráci, podpisovaní zmlúv alebo pri uzatváraní rôznych spojenectiev (napr. manželstva). Začiatkom mesiaca ešte bude doznievať napäťová väzba medzi Jupiterom a Saturnom z minulého mesiaca. A 12.augusta môžeme byť svedkami prechodu Jupitera zo znamenia Leva do znamenia Panny, v ktorom zostane približne rok. Jupiter v Panne značí, že všetky jeho atribúty ako rozvoj, rast, expanzia, viera, rozširovanie obzorov, sa upriami do znamenia, ktoré symbolizuje sebanápravu, sebareflexiu, zušľachťovanie, kritiku, úsudok a očistu. V praxi sa to môže odzrkadliť napríklad v rozvoji farmaceutického, či potravinárskeho priemyslu, môžu byť objavené dôležité lieky, či ozdravné diéty na ťažké choroby. Mohlo by dôjsť k lepšej komunikácii medzi alternatívnou, či prírodnou medicínou a klasickou medicínou. Prípadne u ľudstva stúpne záujem o zdravie a rôzne formy výživy a samoliečenia. Zdravotnícka strarostlivosť, či výživa by aj v rozvojových krajinách mali zaznamenať počas tejto konštelácie viditeľný pokrok. Zvýši sa tiež záujem ľudí o rôzne formy psychohygieny, či starostlivosti o svoju duševnú a telesnú schránku. Bude to vhodná doba, aby ekológovia a ochrancovia prírody, presadili vo svete viac svojich požiadaviek. Alebo minimálne strhli na seba väčšiu pozornosť obyvateľstva tejto zeme. Ekológia a témy o znečistenom prostredí sa dostanú do popredia a bude šanca, že dialóg prinesie v tomto smere aj nejaký viditeľný pokrok. Tradičné náboženstvá a filozofie môžu prejsť sebareflexiou alebo budú k tomu silne vyzývané, pretože tento vplyv praje skôr vedeckejšiemu nazeraniu na svet. A vieru, hlavne takú, čo je iracionálna, či dogmatická, podporí svet tvrdej kritike. Zo živlami sa bude opakovať situácia z minulých mesiacov, kde bude hlavne prvej polovici silný oheň a absencia vzduchu.

September 2015

Tento mesiac na oblohe uvidíme napäťové spojenie Jupitera s Neptúnom. Tento aspekt je výživná pôda pre šírenie rôznych infekcií. V posledných rokoch táto konštelácia doprevádzala také vírusy ako SARS, či vtáčiu chrípku. Vtedy však táto konfigurácia pôsobila dlhšie, pretože Jupiter sa vracal späť (bol retrográdny) k Neptúnovi. Teraz je veľkým kandidátom Ebola, ale samozrejme môže sa tento vplyv vybiť úplne inak. Každopádne sa ľudia počas tohto obdobia musia naučiť väčšej humanite, sociálnemu cíteniu, empatii, altruizmu, či spojenectvu, ktoré zabudne na individualitu, ale uprednostní pred sebou kolektív. Je to niečo podobné ako pri opise prevahy vodného živlu, keďže sám Neptún vládne Rybám a teda radíme ju k planétam prislúchajúcim k vodnému živlu. Ekonomicky toto planetárne spojenie prináša ilúzie a ružové okuliare. Veľmi ľahko môže ekonomický vývoj spľasknúť ako bublina. Prípadne kroky, ktoré budú uskutočnené v tomto čase majú v sebe vysoké riziko, že prinesú neskôr rozčarovanie. Tento mesiac sa definitívne prehupne Saturn zo Škorpióna do Strelca. Výklady pôsobenia v týchto znameniach možno nájsť v predchádzajúcich odsekoch. Ďalej v 28. Septembra v ranných hodinách nastane zatmenie Mesiaca v Baranovi, pričom astrológovia takémuto úkazu pripisujú oslabenie lunárnych (ženských, yinových) princípov, čo znamená väčšie upriamenie ľudstva do budúcnosti, respektíve na jednotlivcov (a ich egá), nové impulzy a chúťky po sebapresadení, čo môže mať aj tragikomické následky (rôzne utópie atď.). Účinok bude cítiť hlavne na miestach, kde bude zatmenie viditeľné. A v neposlednom rade bude dňa od 17. do 19. Septembra Merkúr stacionárny, čiže zosilnený a od 19. Septembra do 9. Októbra cúvajúci (retrográdny).

Október 2015

Retrográdny Merkúr značí, že v spoločnosti bude prevládať nepozornosť, roztržitosť, nechápavosť. Tento vplyv sa zvykne hlavne vybiť na cestách, v komunikácii, či pri podpise zmlúv, či rôznych dohodách. Ďalej takmer celý mesiac bude na oblohe pôsobiť súladný aspekt medzi Jupiterom a Plutom. Jupiter značí rast, expanziu, rozvoj a vo všeobecnosti všetky oblasti, kde môžeme zažívať rozmach, či už vo svetskej alebo duchovnej sfére (hlavne ekonomika, náboženstvo, vzdelávanie). A Pluto je princípom moci, duševnej sily, prerodu, regenerácie a radikálnej zmeny. Spojením týchto dvoch princípov teda vznikne výživná pôda pre hlboké premeny v spoločenskej sfére. Môže dôjsť k ozdraveniu ekonomiky alebo financie investované v túto dobu môžu mať „fénixov“ efekt, či prinášať intenzívnu zmeny. Atmosféra bude priaznivá pre rôzne ideológie, či náboženské smery, ktoré dostanú šancu napraviť svoju pošramotenú povesť nejakou očistou. Ľudia budú sa viac zaujímať o psychológiu a okultné oblasti. Môžu byť vynájdené nové spôsoby liečby na ťažké choroby. Ďalej v tomto období zmenia Lunárny uzly polohu a to zo znamenia Váh/Barana do Panny/Rýb. V prvom prípade išlo o to, že ľudstvo sa malo naučiť rozvíjať viac medziľudské vzťahy, diplomaciu, spoločenskú obratnosť, partnerstvá zamerané na spoluprácu a naopak opúšťať, či vzdať sa príliš individuálnych postojov, egoizmu, agresivity a bezohľadnosti. V druhom prípade (uzly na ose Panna/Ryby) je spoločnosť vystavená výzve učiť sa stáť nohami pevne na zemi pri vlastnej sebareflexii, sebanáprave, či zušľachťovaní napríklad cez tvrdú prácu, cvičenia, či zdravotné problémy a naopak opúšťať postoje príliš nereálne, ezoterické, či idealistické so sklonom k úniku z reality.

November 2015

Tento mesiac bude na nebi pôsobiť napäťový aspekt medzi Saturnom a Neptúnom. Je to vplyv, ktorý na dve strany ihriská proti sebe postaví realitu verzus sen, či hmotu voči ideálom. Neptún bude všade naokolo rozpúšťať pevnú pôdu pod nohami, neochvejné zákony a pravidlá, aby uvoľnil miesto pre niečo nové, nadosobné, inšpiratívne. Taktiež prevalcuje všetky vzdušné zámky, falošné ilúzie a ružové okuliare, preto v spoločnosti môže vzniknúť nálada sklamania, rozčarovania, rezignácie, či duševných útrap. Z ekonomického hľadiska je to konštelácia, ktorá prináša materiálne straty pre chybný odhad, či hospodársku krízu. Pravdepodobne v mnohých krajinách bude nezamestnanosť viditeľne stúpať a ľudia by mali byť viac pripravený na prepúšťanie. Tento planetárny tandem je úzko spätý s komunizmom, pričom pri ňom sa oživujú snahy o znovunastolení už zaniknutých socialistických režimov a naopak už prežité, na oko pevné, ale stagnujúce režimy môže silno rozleptávať. Všeobecne je toto planetárne spojenie stvorené pre abdikácie vládnych činiteľov, či vlád, či už pre škandály, či zlý odhad situácií alebo pre sociálne nepokoje. Väzba Neptúna so Saturnom má ľudstvo naučiť zodpovedne narábať so svojim majetkom a financiami, ďalej nelipnúť toľko na hmote a naopak vystríhať sa nereálnym túžbam, čiže nájsť akúsi rovnováhu medzi materiálnom a duchovnom, či medzi realitou a snom. A tiež v sebe nájsť silu vyrovnať sa so stratami a naučiť sa skromnosti. Alebo naučiť sa reálne zhodnotiť svoje plány, či ideály, prípadne naučiť sa ako svedomito a vytrvale ísť za svojimi snami. Na začiatku mesiaca bude v spoločnosti cítiť absencia vzdušných znamení, čo by mohlo priniesť problémy so spoluprácou, informačné vákum, či nedorozumenia v komunikácii alebo vzostup iracionality.

December 2015

Napäťový aspekt Saturna na Neptún bude pokračovať aj v tomto mesiaci, pričom postupne sa bude približovaním sa k Novému roku zoslabovať. Naopak ku koncu mesiaca sa opäť začne pripomínať napäťová väzba medzi Uránom a Plutom, ktorá strašila ľudí po minulé roky a aj počas prvej polovici tohto roku. Tento vplyv bude mať na svedomí rôzne náhle krízy, revolúcie, extrémy, radikalizáciu udalostí. Okolo 10.decembra sa k nim na pár dní pridá aj Mars, čím vznikne veľmi dynamický polokríž. Ten môže rozdúchavať rôzne konflikty a bude nútiť ľudstvo byť akčnejšie. V ovzduší bude cítiť napätie, taktiež ľudia budú viac nepozornejší, prchkejší a impulzívnejší, čo sa môže odzrkadliť napríklad vo zvýšenej nehodovosti, či narastajúcom počte zranení (obzvlášť by si mali dávať pozor jedinci, ktorí majú v strede kardinálnych znamení Barana, Raka, Váh, či Kozorožca nejaký dôležitý astrologický prvok). Mnohí prepadnú nutkaniu skúšať, či prekročiť hranice svojich možností. Toto je typická konštelácie pre nejakú katastrofu, či už zavinenú prírodou alebo ľudským faktorom. Konfigurácia má spoločnosť naučiť riešiť zložité situácie a vytvoriť si odstup od rôznych útokov, túžob alebo od prílišného presadzovania vlastnej osoby.

Konkrétnejšie (personalizované) informácie:   Ročný horoskop »    Denný horoskop »


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...