mesiac
Nedeľa, 21.7.2024
Meniny má Daniel

Výťah (výklad sna)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Výťah. Pohyb výťahu hore a dole predstavuje vzostup alebo pád v materiálnom, citovom alebo duchovnom zmysle. Výťah ako dopravný prostriedok môže na rozdiel od schodov značiť uľahčenie cesty, väčšiu dynamiku, či rýchlosť. A v neposlednom rade aj osudovosť a vplyv spoločnosti na evolúciu, či involúciu snívajúceho. Ak pivnicu berieme ako nevedomie a strechu ako nadvedomie, tak stúpanie výťahu odspodu na vyššie poschodia symbolizuje stupnicu uvedomovania si určitých nevedomých obsahov. Tie môžu reprezentovať osoby, ktoré sa s nami vezú výťahom. Ak je pri cestovaní výťahom pociťované vzrušenie, tak pohyb hore/dole značí súlož a sen má sexuálny význam. V astrológii je blízky tomuto symbolu osa Immum Coeli / Medium Coeli a planetárny aspekt opozície. Ak výťahom stúpate, tak to môže znamenať nejaký úspech, vzostup, povzbudenie. Je to aj možný nárast vedomia a teda aj uvedomovania určitých nevedomých aspektov osobnosti. Naopak ak výťahom klesáte dolu, tak to značí určitú regresiu, spätný chod, uzemnenie, možno nejaký nezdar. A ten vás môže inšpirovať k skúmaniu vlastného nevedomia. Tento obraz môže symbolizovať obdobie, kedy je potrebné ísť do hĺbky, ku svojim koreňom. Uviaznuť vo výťahu znamená uviaznuť vo svojom vývoji na mŕtvom bode. A môže sa jednať o materiálnu, citovú, či duchovnú sféru. Padanie výťahu hlboko do šachty je obraz pádu do hlbín nevedomia. Je to varovanie, že hrozí nebezpečenstvo pre psychickú rovnováhu a duševné zdravie.

 


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...