mesiac
Nedeľa, 21.7.2024
Meniny má Daniel

Saturnská skúsenosť - Saturn v 2. dome (časť 3)

Druhý dom je v astrológii najčastejšie spájaný s oblasťou financií, majetku, hodnôt a hmotných statkov. Tento výklad je však pomerne zavádzajúci. Množstvo ľudí zaujímajúcich sa o astrológiu, pri počutí pojmu druhý dom, zo seba vyhŕkne – to je dom peňazí. Je to tá najjednoduchšia, pre každého najzapamätateľnejšia definícia, no v konečnom dôsledku nedostačujúca a nevystihuje podstatu veci.

Pri tomto dome je obzvlášť dôležité upriamiť pozornosť na význam slova hodnoty. Hodnotou pre človeka môže byť čokoľvek. Peniaze, materiálne statky, bankové kontá, pozemky, domy, ale aj citové putá, citová opora - vzťahy, sloboda prejavu, dokonalá vizáž, sebarealizácia, dokonalá povesť atď. Túžby, ktoré odhaľuje 2. dom, odrážajú hodnoty, ktoré nás robia tými, kým sme. Niekedy tam môže byť ukrytá téma „keď toto dosiahnem, až vtedy budem šťastný“. Je to sústava jednej alebo viacerých hlavných hodnôt, ktoré človeka robia šťastným, pretože si ich cení. Pokiaľ niekomu záleží na krásnom zariadení bytu, nemôže sa mu vštepovať, aby mu na tom nezáležalo. Keď niekto potrebuje k šťastiu harmonické vzťahy, nikto mu nenahovorí, že šťastný bude ako osamelý vlk alebo outsider. Keď si niekto cení cestovanie a štúdium najrôznejších filozofií, nebude oceňovať, keď ho partner priviaže reťazou ku gauču s televízorom, tvrdiac mu, že takto to robia všetci.

Nech je to, čo si ceníme čokoľvek, je to v poriadku. Pri druhom dome však netreba zabúdať, že sa jedná charakterovo analogicky o býčí dom a preto tu vždy budú tendencie k lipnutiu, závislosti na daných hodnotách a silným  túžbam mať ich a vlastniť. Navždy si uchovať, nepustiť, zakonzervovať a nestratiť. Tu sa zvyčajne nachádza kameň úrazu, pokiaľ človek prichádza o to, čo si najviac cení. A nadíde cenná škorpiónska lekcia z protipólu kruhu.

Keď sa v druhom dome nachádza planéta, svojou energiou a archetypálnych základom, dodáva hodnotám človeka ďalší rozmer. Prítomnosť Saturna v tomto dome je postavenie obzvlášť komplikované. Z jedného jediného dôvodu – príliš to vidieť. Saturn sa rád skrýva, ale v tomto dome akosi nemá šancu. Náš svet je momentálne bohužiaľ až príliš materiálny a ako sa hovorí, peniaze vidí aj slepý.

Pozn: Saturn v 2. dome je tematicky podobný Saturnu v Býku, a v širšom poňatí tiež Saturnu v aspekte na Venušu, takže je možné nájsť vo výklade určitú súvislosť aj s týmito konšteláciami.

Saturn nedeformuje prejavy domu, v ktorom sa nachádza (alebo ktorému vládne). Postavenie Saturna ukazuje na to, že nenaplnenie je potrebné prekonať skúsenosťami. Tieto skúsenosti môžu mať rôznu podobu a prejavy. Javí sa to síce negatívne, ale je to druh cesty, ktorou Ja smeruje k úplnosti. Cesta ako labyrint, kde je niekoľko odbočiek vedľa, ale po dostatočnom úsilí, je možné prísť do cieľa.

V najjednoduchšej forme sa Saturn v 2. dome prejaví ako nedostatok materiálneho zabezpečenia v detstve, kde sa najväčším strašiakom po celý zvyšok života stáva chudoba. Takýto človek môže celý život zhromažďovať majetok a nikdy nemať dosť, pretože saturnská frustrácia pretrváva. Môže sa po celý život báť, že o majetok príde, lebo saturnský strach pretrváva. Neustále cíti neistotu, čo všetko by sa mohlo stať. U niektorých ľudí vzniká silná paranoja, že príbuzní, či priatelia ich chcú obrať o majetok, alebo že sa o nich zaujímajú iba kvôli dedičstvu a peniazom. Ide tu o silnú analógiu medzi vnútornou hodnotou manifestovanou navonok v hmote (princíp Saturna). T.j. že človek sa pokladá za plného len v súvislosti s hmotnými statkami. Čím viac peňazí, tým lepšie, no ako to už s tieňovými záležitosťami býva – tým väčší strach, neistota a prázdnota. Niekedy cítia nesmierne vnútorné pnutie a pretlak, zbaviť sa všetkého majetku, aby sa už oň konečne nemuseli báť. Konflikt medzi strachom z chudoby a strachom, že sa o svoj majetok budú vždy musieť báť, môže byť tak silný, že dotyčný človek nakoniec pochopí, čo sa v ňom deje a aj ťažký kov sa ohne pod silným tlakom.  

Ďalším prípadom môže byť človek, ktorý nikdy netrpel materiálnou núdzou, ale jeho vnútro bolo prehliadané, chýbal mu pocit hodnotnosti a dôstojnosti. Nestačilo, že sa narodil a bol. Hodnotu nedostal „len tak“, ako sa zvyknú rodičia tešiť, keď sa zrodí nový život. Tu sa nebolo čoho chytiť a preto sa „predal“ svetu. Jedinú hodnotu, na ktorú sa vedel upnúť a videl ju všade naokolo, bola matéria. Preto sa rozhodol hromadiť a vlastniť, mysliac si, že tým jeho vnútro nadobudne hodnotu tiež. Je to podobné ako v prvom prípade, len z inej perspektívy. Vnútorný konflikt je však ten istý. Vnútorná hodnota je podmienená vonkajšími hodnotami. Podľa tohto meradla potom súdi aj iných. Sú to tie typy ľudí, čo chcú, aby sa ich deti vydali/oženili do dobrej rodiny, aby zať bol minimálne lekár, riešia pôvod a to, čo nespadá do ich prísneho meradla, je zavrhnuté, spálené a zahrabané.  

Saturn v 2. dome môže znamenať aj závislosť na zdrojoch iných. Či už finančnú alebo citovú. Je to prejav kompenzácie, ktorá sa prejaví cez os 2-8 dom, a človek chce namiesto vyriešenia vlastnej situácie, čerpať zo zdrojov druhých ľudí (8d). Jedná sa o prehodenie zodpovednosti za seba samého, o ktorú ide v prípade Saturna VŽDY, na niekoho iného. Takýto ľudia môžu pomoc iných považovať za samozrejmosť, lebo oni sú tí úbožiaci, ktorým sa v ničom nedarí, no môžu tiež donekonečna ukazovať prstom na iných a závidieť im ich úspech. Nadávať na susedov, na príbuzných, na hercov, na všetkých, čo si žijú „ako prasce v žite“, no pozabudnúť na to, že majú po 40-tke, sedia v detskej izbe, v živote nepracovali a neboli schopní prevziať zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk. V tomto prípade si svoju vnútornú hodnotu vykompenzovali tým, že sa obklopili ľuďmi, ktorých zdroje využívajú a odsudzujú tých, čo vidia, že niečo nadobudli sami.

Prejavom tohto postavenia môže byť aj získavanie hodnôt skrze vzťahy s inými ľuďmi, ktorí človeku dodávajú svojou láskou a obdivom pošramotenú sebahodnotu. Prípadne neustále problémy s financiami, z rôznorodých dôvodov, čo už záleží na celkovom kontexte horoskopu.

Niektorí ľudia s týmto postavením matériu striktne a opovržlivo odmietajú. Nenávidia chamtivosť a snažia sa žiť čo najskromnejšie, až asketicky. Zo svojej hodnoty urobili karikatúru, odmietli to, čo by mali spracovať. Nevnímajú svoju nevedomú zložku, ktorá v skutočnosti dychtí po majetku. Hlboko odmietli svoj tieň a vytvorili projekcie do okolia. Iba niekde v diaľke svojho skutočného Ja alebo počas snov, cítia, akoby sa radi kúpali v bazéne na Malibu a nádhernú slečnu viezli k sebe do paláca vo svojom novom Ferrari.

V prípade Saturna v 2. dome sa vždy jedná o proces vývoja, keď človek závisí skôr na vonkajších hodnotách, namiesto vnútorných. A vonkajšie hodnoty zamieňa za vnútorné. Ide o nesmierne dôležitú tému spracovania si vlastného rebríčka hodnôt, o hlboké uvedomenie si, na čom mu v živote v skutočnosti naozaj záleží. Veľakrát ľudia bažiaci po peniazoch počas obdobia dramatických saturnských skúšok (napr. pri tranzitoch) zistia, že peniaze chceli len preto, aby si ich niekto vážil. Keďže si vlastne nevážia sami seba. A práve to je tá perla, ktorú mali nájsť. To je tá odpoveď, tá rýdza čistá pravda, ktorú hľadá Saturn. To je tá skutočná vnútorná hodnota, ktorá sa ukrývala pod nánosom bahna.

Saturn potrebuje nájsť pravdu. Túžite po majetku naozaj alebo len preto, aby si vás niekto cenil? Túžite po vzťahu preto, že chcete milovať, alebo len preto, že chcete byť obdivovaný a splniť spoločenský štandard? Chcete cestovať preto, že milujete cudzie krajiny, alebo len preto, aby ste známym ukazovali fotografie a získavali svoju hodnotu tým, že ste pre druhých scestovaná osoba? Čo je za tým, čo chcete, čo sú vaše ozajstné hodnoty? Ktoré hodnoty vám vštepil svet a ktoré sú vaše vlastné? Čo sú vaše morálne hodnoty a čo cudzie výplody? Kde v tom všetkom ste vy sám a do akej miery sa akceptujete? Robíte druhým to, čo by ste nechceli, aby robili vám?

Odpovede na tieto otázky sú ukryté uprostred labyrintu, ktorý bude treba preskúmať s vytrvalosťou Býka a nekompromisnou pravdou Saturna. Pozrieť sa strachu a pravde do očí, v ktorých nakoniec uvidíte legendu k labyrintu. A v jeho strede nájdete obálku, ktorú sebavedomo a drzo otvoríte, je totiž LEN vaša a už nikdy sa nebude báť, ani hanbiť za skutočné túžby vášho druhého domu. Pretože nech sú aké sú, sú vaše a Saturn vás privedie k tomu, aby boli ozaj vaše. A ozaj skutočné. Toto je ten obrovský saturnský dar, pre nositeľov tejto konštelácie – nájsť skutočnú a trvalú vlastnú hodnotu.

 

„Naša duša musí mať niekoho, koho ctí a kvôli nemu chráni svoje vnútro.“ (Senega)

 

                                                                                                       -Em-


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...