mesiac
Sobota, 20.7.2024
Meniny má Iľja

Astrolexikón - F

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

FAGAN CYRIL

- bol írsky astrológ pôsobiaci v Dubline, neskôr v USA. Patril k zakladateľom siderickej astrológie, ktorá používa tak ako indická astrológia siderický (hviezdy) zodiak. O jej základoch napísal niekoľko kníh (napr. Korene astrológie). Bol priateľom autority indickej astrológie – s B.V.Ramanom.

Fagan Cyril

FANATIZMUS

- sklon k fixným ideám, svojhlavosti a neprístupnosti a schopnosť trvale sa pre niečo nadchnúť je blízky ľuďom s neharmonicky postavenou dominantou Saturna, Urána alebo Pluta, pričom v horoskope prevládajú zemské (Kozorožec, Býk, Panna) alebo fixné znamenia (Býk, Lev, Škorpión, Vodnár). Mentálny, myšlienkový fanatizmus je spojený s poškodeným Merkúrom v týchto znameniach v aspektoch na Saturn, Urán alebo Pluto.

FANTÁZIA

- táto vlastnosť je spojená hlavne s dvomi ženskými planétami a to s Lunou a hlavne s Neptúnom, prípadne so znamením Raka a Rýb, či so silne obsadeným IV. alebo XII.domom. Významné postavanie Neptúna v aspekte s Lunou dáva mimoriadnu fantáziu, ktorá môže vyústiť až k únikom do sveta predstáv pred drsnou realitou.

FEMINIZMUS

- náznaky k tomuto postoju u žien súvisia s poškodenou Lunou (model materstva), Slnkom (predstava muža) a Venušou (citovosť). Prevaha mužský (ohnivých a vzdušných), aktívnych znamení a Luna v Levovi alebo Kozorožcovi môžu tiež poukazovať na sklony k feminizmu.

FIDUCIÁLNE HVIEZDY

- je niekoľko dôležitých hviezd (stálic), ktorým sa už v staroveku pripisoval hlavný, určujúci význam (napr. Regulus, Spica, Antares, Aldebaran...).

FIKTÍVNE BODY

- sú to body, ktoré nezodpovedajú skutočnému a konkrétnemu planetárnemu telesu, ale napriek tomu ich mnohí astrológovia vypočítavajú a používajú pri výklade horoskopu, pričom často majú tieto body iba podružný, doplňujúci význam. Medzi hlavné fiktívne body patrí Lilith (Čierna Luna), Bod Šťastia, Mesačné uzly, transurány a podobne.

FILOZOFIA

- je primárne spojená s IX.domom, preto umiestnenie znamenia na hrote tohto domu a postavenie planét v tomto sektore horoskopu (a tiež pôsobenie Jupitera) majú určujúci vplyv na filozofické názory a vieru jedinca. Napríklad postavenie Saturna v tomto dome môže byť zdrojom opatrných a skôr skeptických názorov na abstraktné otázky bytia alebo Neptún zas môže mať súvislosť so zmätenými (príliš idealizovanými) názormi na rôzne filozofické otázky.

FINÁLNY DISPOZITOR

- je jednou z metód nájdenia planéty v horoskope, ktorá bude mať na život jedinca kľúčový alebo inak dôležitý význam. V podstate týmto finálnym dispozitorom sú formované všetky planéty v horoskope a podľa neho sa v určitom zmysle aj riadia. Je to akýsi lievik, do ktorého tečú ich energie. Finálny dispozitor môže byť buď jeden nachádzajúci sa v domicile, čiže vo svojom znamení alebo najviac dvaja, ktorý sú vo vzájomnej recepcii. Napríklad Venuša je v Levovi, takže jej dispozitor bude Slnko a to sa nachádza v znamení Panny, pričom dispozitor Slnka bude vládca znamenia Panny, čiže Merkúr a ten ak sa vyskytuje vo svojom domicilnom znamení, čiže v Panne, tak sa zároveň stáva finálnym dispozitorom, ku ktorému sa postupne zlievajú všetci ostatní dispozitori.

Finálny dispozitor

FIXNÉ ZNAMENIA

(pevné) - sú reprezentované Býkom, Levom, Škorpiónom a Vodnárom, pričom sa rozprestierajú v strede určitého ročného obdobia, kde je jeho vplyv najintenzívnejšie a najstabilnejší, čiže predstavujú princíp koncentrácie, sústredenia, sily, realizácie a stability.

FORTUNA

- je citlivý bod horoskopu, ktorý patrí medzi takzvané arabské body (grécky kléroi) dávnej astrológie. Z toho množstva citlivých bodov sa dnes prakticky používa len Fortuna (Bod šťastia), ktorý nám naznačuje akým spôsobom najľahšie nájdeme osobnú vyrovnanosť a tiež prostredníctvom akej oblasti (t.j. podľa toho v akom dome stojí) nájdeme svoje šťastie. Tento bod sa podľa Jána Kefera vypočíta podľa vzorca: dĺžka Ascendentu plus dĺžka Luny mínus dĺžka Slnka (pre denné narodenie) alebo dĺžka Ascendentu plus dĺžka Slnka mínus dĺžka Luny (pre nočné narodenie). Avšak astrológovia Koch a Schwickert zverejnili v medzivojnovom období štúdiu, podľa ktorej nezáleží na tom, či sa niekto narodil v noci alebo cez deň, takže podľa nich platia obidva body zároveň a tiež doporučujú ešte tretiu variantu, kde od dĺžky Slnka sa pripočíta dĺžky Luny a potom od tohto čísla sa odčíta dĺžka Ascendentu.

FOSFÓROS

- je grécky názov pre Zorničku, čiže inak povedané Venušu vychádzajúcu a zapadajúcu pred Slnkom. Takto postavená Venuša značí otvorenosť, spontánnosť a dychtivosť v prežívaní alebo v nadväzovaní vzťahov. Snaha presadiť svoje postoje a silná túžba ovplyvňovať okolité dianie.

FRUSTRÁCIA

- je previazaná s vplyvom planéty Saturn. Napríklad napäťový aspekt Saturna na Slnko môže hovoriť o tom, že subjekt mal prísnu výchovu alebo pevná ruka (autorita) mu celkom chýbala, čím sú často u neho vyvolané pocity viny a zlyhania. Neharmonický aspekt medzi Saturnom a Lunou prezrádza určité traumatické udalosti spojené s detstvom alebo matkou, pričom to môže vyústiť do melanchólie, citovej lačnosti, strachu z osamelosti alebo do neschopnosti znášať odlúčenia. Vzťah medzi Saturnom a Venušou je často prepojený s traumou citového odmietnutia alebo s pocitom, že nie som dostatočne príťažlivý a hodný lásky a podobne.

FUTURIZMUS

- je spätý so znamením Vodnára a jeho planetárnym vládcom – Uránom, pričom by mal horoskop obsahovať zhluk planét (alebo Slnko, či Ascendent) v tomto znamení alebo v XI.dome a k tomu silne aspektovaný alebo dominantný Urán.

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...