mesiac
Streda, 21.3.2018
Meniny má Blahoslav
PRVÝ KOSÁK
osvetlených 19% mesiaca
mesiac v znamení býka
meno: heslo:
NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Saturnská skúsenosť - Saturn v 2. dome (časť 3)

Druhý dom je v astrológii najčastejšie spájaný... » viac

SYNASTRIA A PARTNERSKÉ HOROSKOPY (časť 2.)

     V minulej časti sme sa prebrali radix (osobný... » viac

SYNASTRIA A PARTNERSKÉ HOROSKOPY (časť 1.)

    Porovnanie kompatibility dvoch ľudí patrí medzi... » viac

NOVINKY

Profesný horoskop

Profesný horoskop Vám napomôže pri výbere vhodného povolania. » viac

Elekcie - výber vhodného termínu udalostí

Astrologický výber vhodného dátumu a času pre dôležité udalosti. » viac

Snár - výklad snov

Výklady najčastejších snov, význam symbolov v snoch. » viac

Katalóg EZO služieb

Katalóg astrológov, numerológov a iných ezoterických služieb. » viac

Astrolexikón - F

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

FAGAN CYRIL

- bol írsky astrológ pôsobiaci v Dubline, neskôr v USA. Patril k zakladateľom siderickej astrológie, ktorá používa tak ako indická astrológia siderický (hviezdy) zodiak. O jej základoch napísal niekoľko kníh (napr. Korene astrológie). Bol priateľom autority indickej astrológie – s B.V.Ramanom.

Fagan Cyril

FANATIZMUS

- sklon k fixným ideám, svojhlavosti a neprístupnosti a schopnosť trvale sa pre niečo nadchnúť je blízky ľuďom s neharmonicky postavenou dominantou Saturna, Urána alebo Pluta, pričom v horoskope prevládajú zemské (Kozorožec, Býk, Panna) alebo fixné znamenia (Býk, Lev, Škorpión, Vodnár). Mentálny, myšlienkový fanatizmus je spojený s poškodeným Merkúrom v týchto znameniach v aspektoch na Saturn, Urán alebo Pluto.

FANTÁZIA

- táto vlastnosť je spojená hlavne s dvomi ženskými planétami a to s Lunou a hlavne s Neptúnom, prípadne so znamením Raka a Rýb, či so silne obsadeným IV. alebo XII.domom. Významné postavanie Neptúna v aspekte s Lunou dáva mimoriadnu fantáziu, ktorá môže vyústiť až k únikom do sveta predstáv pred drsnou realitou.

FEMINIZMUS

- náznaky k tomuto postoju u žien súvisia s poškodenou Lunou (model materstva), Slnkom (predstava muža) a Venušou (citovosť). Prevaha mužský (ohnivých a vzdušných), aktívnych znamení a Luna v Levovi alebo Kozorožcovi môžu tiež poukazovať na sklony k feminizmu.

FIDUCIÁLNE HVIEZDY

- je niekoľko dôležitých hviezd (stálic), ktorým sa už v staroveku pripisoval hlavný, určujúci význam (napr. Regulus, Spica, Antares, Aldebaran...).

FIKTÍVNE BODY

- sú to body, ktoré nezodpovedajú skutočnému a konkrétnemu planetárnemu telesu, ale napriek tomu ich mnohí astrológovia vypočítavajú a používajú pri výklade horoskopu, pričom často majú tieto body iba podružný, doplňujúci význam. Medzi hlavné fiktívne body patrí Lilith (Čierna Luna), Bod Šťastia, Mesačné uzly, transurány a podobne.

FILOZOFIA

- je primárne spojená s IX.domom, preto umiestnenie znamenia na hrote tohto domu a postavenie planét v tomto sektore horoskopu (a tiež pôsobenie Jupitera) majú určujúci vplyv na filozofické názory a vieru jedinca. Napríklad postavenie Saturna v tomto dome môže byť zdrojom opatrných a skôr skeptických názorov na abstraktné otázky bytia alebo Neptún zas môže mať súvislosť so zmätenými (príliš idealizovanými) názormi na rôzne filozofické otázky.

FINÁLNY DISPOZITOR

- je jednou z metód nájdenia planéty v horoskope, ktorá bude mať na život jedinca kľúčový alebo inak dôležitý význam. V podstate týmto finálnym dispozitorom sú formované všetky planéty v horoskope a podľa neho sa v určitom zmysle aj riadia. Je to akýsi lievik, do ktorého tečú ich energie. Finálny dispozitor môže byť buď jeden nachádzajúci sa v domicile, čiže vo svojom znamení alebo najviac dvaja, ktorý sú vo vzájomnej recepcii. Napríklad Venuša je v Levovi, takže jej dispozitor bude Slnko a to sa nachádza v znamení Panny, pričom dispozitor Slnka bude vládca znamenia Panny, čiže Merkúr a ten ak sa vyskytuje vo svojom domicilnom znamení, čiže v Panne, tak sa zároveň stáva finálnym dispozitorom, ku ktorému sa postupne zlievajú všetci ostatní dispozitori.

Finálny dispozitor

FIXNÉ ZNAMENIA

(pevné) - sú reprezentované Býkom, Levom, Škorpiónom a Vodnárom, pričom sa rozprestierajú v strede určitého ročného obdobia, kde je jeho vplyv najintenzívnejšie a najstabilnejší, čiže predstavujú princíp koncentrácie, sústredenia, sily, realizácie a stability.

FORTUNA

- je citlivý bod horoskopu, ktorý patrí medzi takzvané arabské body (grécky kléroi) dávnej astrológie. Z toho množstva citlivých bodov sa dnes prakticky používa len Fortuna (Bod šťastia), ktorý nám naznačuje akým spôsobom najľahšie nájdeme osobnú vyrovnanosť a tiež prostredníctvom akej oblasti (t.j. podľa toho v akom dome stojí) nájdeme svoje šťastie. Tento bod sa podľa Jána Kefera vypočíta podľa vzorca: dĺžka Ascendentu plus dĺžka Luny mínus dĺžka Slnka (pre denné narodenie) alebo dĺžka Ascendentu plus dĺžka Slnka mínus dĺžka Luny (pre nočné narodenie). Avšak astrológovia Koch a Schwickert zverejnili v medzivojnovom období štúdiu, podľa ktorej nezáleží na tom, či sa niekto narodil v noci alebo cez deň, takže podľa nich platia obidva body zároveň a tiež doporučujú ešte tretiu variantu, kde od dĺžky Slnka sa pripočíta dĺžky Luny a potom od tohto čísla sa odčíta dĺžka Ascendentu.

FOSFÓROS

- je grécky názov pre Zorničku, čiže inak povedané Venušu vychádzajúcu a zapadajúcu pred Slnkom. Takto postavená Venuša značí otvorenosť, spontánnosť a dychtivosť v prežívaní alebo v nadväzovaní vzťahov. Snaha presadiť svoje postoje a silná túžba ovplyvňovať okolité dianie.

FRUSTRÁCIA

- je previazaná s vplyvom planéty Saturn. Napríklad napäťový aspekt Saturna na Slnko môže hovoriť o tom, že subjekt mal prísnu výchovu alebo pevná ruka (autorita) mu celkom chýbala, čím sú často u neho vyvolané pocity viny a zlyhania. Neharmonický aspekt medzi Saturnom a Lunou prezrádza určité traumatické udalosti spojené s detstvom alebo matkou, pričom to môže vyústiť do melanchólie, citovej lačnosti, strachu z osamelosti alebo do neschopnosti znášať odlúčenia. Vzťah medzi Saturnom a Venušou je často prepojený s traumou citového odmietnutia alebo s pocitom, že nie som dostatočne príťažlivý a hodný lásky a podobne.

FUTURIZMUS

- je spätý so znamením Vodnára a jeho planetárnym vládcom – Uránom, pričom by mal horoskop obsahovať zhluk planét (alebo Slnko, či Ascendent) v tomto znamení alebo v XI.dome a k tomu silne aspektovaný alebo dominantný Urán.

KOMUNITA

Príď sa podeliť o svoje názory, myšlienky a pocity na náš originálny chat, či diskusné fóra! Spoznaj kopec fajn ľudí, pričom s každým z nich si môžeš porovnať horoskop, prečítať si jeho stručnú astro charakteristiku (a tým lepšie pochopiť jeho osobnosť), alebo si podľa vyhovujúcej konštelácie horoskopu nájsť spriaznenú dušičku, ktorej sa len tak ľahko nezbavíš (a ani ona teba :-)

Najnovší používatelia:
horoskopy habibti horoskopy Laesus horoskopy hombre horoskopy TEOTWAWKI horoskopy Mačaciačarodejnica horoskopy izzydizzy horoskopy Lenocka horoskopy SABINEČKA horoskopy Palino horoskopy Magnician horoskopy Uboyelig horoskopy Lilia

horoskophoroskophoroskop Myseľ bude lačná po zábave, či upokojení, čo by ste mohli využiť pri nadviazaní nových kontaktov alebo si len tak urobiť posedenie so známymi. Pri jednaniach, či v diskusiách je väčšia ochota ku kompromisom. Intenzívnejšie vnímanie krásy.

horoskophoroskophoroskop Telo i duša sa rýchlejšie regeneruje, preto je užitočné stráviť tieto chvíle niekde v uzdravovacom, či omladzovacom centre alebo v prírode. Schopnosť hlbšie vidieť do vnútra človeka by malo pomôcť lepšie chápať hlavne kritické situácie.

horoskophoroskophoroskop V medziľudských vzťahoch častejšie dochádza k manipulácii v snahe získať väčšiu moc. V erotike stúpne záujem o prekračovanie tabu, čím sa zvýši aktivita rôznych deviantov a zvrhlíkov. Sklony k extrémnym emocionálnym prejavom.

KREATIVITA - je výrazná u ľudí s prevládajúcim Neptúnom (fantázia) alebo Uránom (nápady, náhle vnuknutia), pričom tieto nebeské telesá by mali aspektovať osobné planéty hlavne v... viac »

ZMYSELNOSŤ - je závislá na postavení planéty Venuše (lepšie bude, ak sa radšej nebude nachádzať v znamení Blížencov, Panny, Kozorožca a Vodnára), ktorá by mala byť dominantná... viac »

BODY HOROSKOPICKÉ - sú zvýraznené stupne zverokruhu nejakým astrologický prvkom (nepočítajúc planétu), pričom k najdôležitejším patria body hlavných osí horoskopu (Ascendent,... viac »

Počítam horoskop... Počítam horoskop...