mesiac
Utorok, 17.7.2018
Meniny má Bohuslav
PRVÝ KOSÁK
osvetlených 30% mesiaca
mesiac v znamení váh
meno: heslo:
NAJČÍTANEJŠIE

Horoskop na rok 2015

Aké atrologické konštelácie na nás budú pôsobiť najbližší rok? » viac

Luna „Void of Course“

Čo znamená ak je Luna vo fáze „Void of Course“? » viac

Rebríček astrologickej literatúry

Výber najlepšej astrologickej literatúry v SK a CZ » viac

Astrolexikón - F

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

FAGAN CYRIL

- bol írsky astrológ pôsobiaci v Dubline, neskôr v USA. Patril k zakladateľom siderickej astrológie, ktorá používa tak ako indická astrológia siderický (hviezdy) zodiak. O jej základoch napísal niekoľko kníh (napr. Korene astrológie). Bol priateľom autority indickej astrológie – s B.V.Ramanom.

Fagan Cyril

FANATIZMUS

- sklon k fixným ideám, svojhlavosti a neprístupnosti a schopnosť trvale sa pre niečo nadchnúť je blízky ľuďom s neharmonicky postavenou dominantou Saturna, Urána alebo Pluta, pričom v horoskope prevládajú zemské (Kozorožec, Býk, Panna) alebo fixné znamenia (Býk, Lev, Škorpión, Vodnár). Mentálny, myšlienkový fanatizmus je spojený s poškodeným Merkúrom v týchto znameniach v aspektoch na Saturn, Urán alebo Pluto.

FANTÁZIA

- táto vlastnosť je spojená hlavne s dvomi ženskými planétami a to s Lunou a hlavne s Neptúnom, prípadne so znamením Raka a Rýb, či so silne obsadeným IV. alebo XII.domom. Významné postavanie Neptúna v aspekte s Lunou dáva mimoriadnu fantáziu, ktorá môže vyústiť až k únikom do sveta predstáv pred drsnou realitou.

FEMINIZMUS

- náznaky k tomuto postoju u žien súvisia s poškodenou Lunou (model materstva), Slnkom (predstava muža) a Venušou (citovosť). Prevaha mužský (ohnivých a vzdušných), aktívnych znamení a Luna v Levovi alebo Kozorožcovi môžu tiež poukazovať na sklony k feminizmu.

FIDUCIÁLNE HVIEZDY

- je niekoľko dôležitých hviezd (stálic), ktorým sa už v staroveku pripisoval hlavný, určujúci význam (napr. Regulus, Spica, Antares, Aldebaran...).

FIKTÍVNE BODY

- sú to body, ktoré nezodpovedajú skutočnému a konkrétnemu planetárnemu telesu, ale napriek tomu ich mnohí astrológovia vypočítavajú a používajú pri výklade horoskopu, pričom často majú tieto body iba podružný, doplňujúci význam. Medzi hlavné fiktívne body patrí Lilith (Čierna Luna), Bod Šťastia, Mesačné uzly, transurány a podobne.

FILOZOFIA

- je primárne spojená s IX.domom, preto umiestnenie znamenia na hrote tohto domu a postavenie planét v tomto sektore horoskopu (a tiež pôsobenie Jupitera) majú určujúci vplyv na filozofické názory a vieru jedinca. Napríklad postavenie Saturna v tomto dome môže byť zdrojom opatrných a skôr skeptických názorov na abstraktné otázky bytia alebo Neptún zas môže mať súvislosť so zmätenými (príliš idealizovanými) názormi na rôzne filozofické otázky.

FINÁLNY DISPOZITOR

- je jednou z metód nájdenia planéty v horoskope, ktorá bude mať na život jedinca kľúčový alebo inak dôležitý význam. V podstate týmto finálnym dispozitorom sú formované všetky planéty v horoskope a podľa neho sa v určitom zmysle aj riadia. Je to akýsi lievik, do ktorého tečú ich energie. Finálny dispozitor môže byť buď jeden nachádzajúci sa v domicile, čiže vo svojom znamení alebo najviac dvaja, ktorý sú vo vzájomnej recepcii. Napríklad Venuša je v Levovi, takže jej dispozitor bude Slnko a to sa nachádza v znamení Panny, pričom dispozitor Slnka bude vládca znamenia Panny, čiže Merkúr a ten ak sa vyskytuje vo svojom domicilnom znamení, čiže v Panne, tak sa zároveň stáva finálnym dispozitorom, ku ktorému sa postupne zlievajú všetci ostatní dispozitori.

Finálny dispozitor

FIXNÉ ZNAMENIA

(pevné) - sú reprezentované Býkom, Levom, Škorpiónom a Vodnárom, pričom sa rozprestierajú v strede určitého ročného obdobia, kde je jeho vplyv najintenzívnejšie a najstabilnejší, čiže predstavujú princíp koncentrácie, sústredenia, sily, realizácie a stability.

FORTUNA

- je citlivý bod horoskopu, ktorý patrí medzi takzvané arabské body (grécky kléroi) dávnej astrológie. Z toho množstva citlivých bodov sa dnes prakticky používa len Fortuna (Bod šťastia), ktorý nám naznačuje akým spôsobom najľahšie nájdeme osobnú vyrovnanosť a tiež prostredníctvom akej oblasti (t.j. podľa toho v akom dome stojí) nájdeme svoje šťastie. Tento bod sa podľa Jána Kefera vypočíta podľa vzorca: dĺžka Ascendentu plus dĺžka Luny mínus dĺžka Slnka (pre denné narodenie) alebo dĺžka Ascendentu plus dĺžka Slnka mínus dĺžka Luny (pre nočné narodenie). Avšak astrológovia Koch a Schwickert zverejnili v medzivojnovom období štúdiu, podľa ktorej nezáleží na tom, či sa niekto narodil v noci alebo cez deň, takže podľa nich platia obidva body zároveň a tiež doporučujú ešte tretiu variantu, kde od dĺžky Slnka sa pripočíta dĺžky Luny a potom od tohto čísla sa odčíta dĺžka Ascendentu.

FOSFÓROS

- je grécky názov pre Zorničku, čiže inak povedané Venušu vychádzajúcu a zapadajúcu pred Slnkom. Takto postavená Venuša značí otvorenosť, spontánnosť a dychtivosť v prežívaní alebo v nadväzovaní vzťahov. Snaha presadiť svoje postoje a silná túžba ovplyvňovať okolité dianie.

FRUSTRÁCIA

- je previazaná s vplyvom planéty Saturn. Napríklad napäťový aspekt Saturna na Slnko môže hovoriť o tom, že subjekt mal prísnu výchovu alebo pevná ruka (autorita) mu celkom chýbala, čím sú často u neho vyvolané pocity viny a zlyhania. Neharmonický aspekt medzi Saturnom a Lunou prezrádza určité traumatické udalosti spojené s detstvom alebo matkou, pričom to môže vyústiť do melanchólie, citovej lačnosti, strachu z osamelosti alebo do neschopnosti znášať odlúčenia. Vzťah medzi Saturnom a Venušou je často prepojený s traumou citového odmietnutia alebo s pocitom, že nie som dostatočne príťažlivý a hodný lásky a podobne.

FUTURIZMUS

- je spätý so znamením Vodnára a jeho planetárnym vládcom – Uránom, pričom by mal horoskop obsahovať zhluk planét (alebo Slnko, či Ascendent) v tomto znamení alebo v XI.dome a k tomu silne aspektovaný alebo dominantný Urán.

KOMUNITA

Príď sa podeliť o svoje názory, myšlienky a pocity na náš originálny chat, či diskusné fóra! Spoznaj kopec fajn ľudí, pričom s každým z nich si môžeš porovnať horoskop, prečítať si jeho stručnú astro charakteristiku (a tým lepšie pochopiť jeho osobnosť), alebo si podľa vyhovujúcej konštelácie horoskopu nájsť spriaznenú dušičku, ktorej sa len tak ľahko nezbavíš (a ani ona teba :-)

Najnovší používatelia:
horoskopy mima87 horoskopy Alan650 horoskopy Fred horoskopy Pimpf horoskopy SilviaJa horoskopy bug horoskopy katie654 horoskopy Deva horoskopy limitless horoskopy camarate horoskopy prestrelena horoskopy rybka

Z katalógu ezoterických služieb:
registrácia zdarma »

Vypracujem
Vypracujem kompletný numerologický rozbor, ktorý vám veľa napovie o vašich schopnostiach, predpokladoch, zdraví,...

horoskophoroskophoroskop Mrzutá, ponurá atmosféra sa zakráda do duší, čo nemusí priať zábavám a spoločenským akciám. Tento čas ubíja nehu a citlivosť, preto najmä riešenie rodinných nezrovnalostí odložte na neskoršie.

horoskophoroskophoroskop V medziľudských vzťahoch sa bude prejavovať viac zodpovednosti a opatrnosti, čo môže prospieť organizačnej stránke spoločenských akcií. Pri jednaniach a nadväzovaní nových kontaktov prevážia formality nad spontánnosťou.

horoskophoroskophoroskop Veľká časť populácie sa k sebe bude správať bezohľadnejšie a takisto sa prikloní pri svojich aktivitách k radikálnejším postojom. Osoby, čo majú v rukách moc dostanú väčšie nutkanie manipulovať s ostatnými. Nárast extrémizmu vo svete.

Dom / Budova Predstavuje človeka, ľudské telo, osobnosť, jej vnútro. Každá časť domu symbolizuje určitú časť osobnosti: exteriér – zovňajšok, maska, kuchyňa –... viac »

Kufor / Batožina Predstavuje bremeno, či ťarchu v podobe našich nevedomých potrieb, závislostí a zvykov, ktorých sa nechceme alebo nemôžeme vzdať ani pri rôznych životných zmenách. V... viac »

Oheň / Vatra Je dôležitý rozdiel medzi snami o ohni a snami o požiari. Niekedy v nás oheň vzbudzuje radosť a uvoľnenie, inokedy hrôzu a des. V takýchto snoch sa ocitáme v... viac »

Počítam horoskop... Počítam horoskop...