mesiac
Streda, 29.5.2024
Meniny má Vilma

Astrolexikón - K

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

KAPITALIZMUS

- je v astrológii pod vládou planéty Urán, keďže rozvoj kapitalizmu a začiatok novej priemyselnej epochy sa kryje s objavením práve tohto kozmického telesa. Navyše jeho individualizmus, výbušnosť, vynaliezavosť a novátorský charakter pripomína osobné profily zakladateľov veľkých podnikov, pričom je presným protipólom Neptúna, planéty socializmu a kolektivizmu.

KARDINÁLNE ZNAMENIA

- sú reprezentované Baranom, Rakom, Váhami a Kozorožcom majú počiatočné body v začiatku niektorého ročného obdobia (jarná a jesenná rovnodennosť, letný a zimný slnovrat), čiže prestavujú rýdzu energiu, princíp zmeny, štartovacie schopnosti a potrebu rozhýbavať nové veci.

KARMICKÁ ASTROLÓGIA

– je ezoterický smer v astrológii, ktorý berie horoskop ako súhrn rôznych dispozícií nadobudnutých v minulých životoch. Laická verejnosť si však mylne myslí, že pomocou tejto astrológie je možné určiť presne miesto, či identitu predošlých vtelení, čo je chyba. Hlavnou autoritou tohto smeru je Martin Schulman, ktorý svoju pozornosť sústreďuje najviac na retrográdne planéty (podľa neho poukazujú na nevyriešené problémy z minulých životov, ktoré treba v tomto vtelení vyriešiť) a na mesačné uzly.

KdG

- je skratka z nemeckého slovného spojenia „Kombination der Gestirn-einflüssen“, čiže v preklade „náuka o kombinácii hviezdnych vplyvov“, ktorá bola rozvinutá v modernej dobe v nemeckom meste Aalen školou Reinholda Ebertina. Charakteristická je tým, že pracuje s osami horoskopu prostredníctvom stredových bodov (midpoints), teda polovičných uhlových vzdialeností medzi planétami, lunárnymi uzlami, Ascendentom a Medium Coeli.

KEFER JAN

- bol český archeológ , knihovník a redaktor okultného časopisu Logos, ktorý sa venoval mágii a astrológii. Napísal jednu z najlepších predvojnových učebníc tradičnej astrológie s názvom „Praktická astrológia“, ktorá je v našich končinách dodnes veľmi využívaná.

Kefer Jan

KEPLER (TRIDECIL)

- nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 108°. Je charakterizovaný číslom 10, takže predstavuje úplnosť a univerzálne zákony. Kepler (tridecil) je považovaný za slabý súladný aspekt, ktorý prináša nové zdroje a podporu.

KEPLER JOHANNES

- bol vynikajúci nemecký astronóm a astrológ, ktorý pôsobil v Prahe na dvore kráľa Rudolfa II. alebo šľachtica Albrechta Valdštejna. O jeho vážnom záujme o astrológiu hovorí vypracovaných 800 horoskopov, ktoré sú uložené v jeho pozostalosti. Odsudzoval degradované formy astrológie (povery, bezduché prijímanie starých astrologických pravidiel), takže ho možno považovať za otca modernej astrológie. Ako prvý napríklad začal používať v horoskope aspekty dekagonálnej rady (decil, kvintil, tridecil, bikvintil).

Kepler Johannes

KĽÚČOVÉ BODY

- sú vlastne body hlavných osí horoskopu a zodpovedajú štyrom svetovým stranám, čiže Ascendentu (východ), Medium Coeli (juh), Descendentu (západ) a Immum Coeli (sever), pričom určujú štyri hlavné oblasti (domy) horoskopu a to I., IV., VII. A X.dom.

KOMBINOVANÝ HOROSKOP

– niekedy nazývaný aj ako „relatív“ je vzťahový horoskop založený na časopriestorovom priesečníku porovnávaných dvoch horoskopov, čiže pre aritmetický priemer časov a miest narodenia. Spolu s kompozitným horoskopom patrí k doplňujúcej technike v partnerskej astrológii, pomocou ktorej sa dá určiť „typ vzťahu“, ktorý dvojica prežíva. Väčšina astrológov však vedie nekonečné polemiky nad tým, že ktorú z týchto dvoch metód sa oplatí uprednostňovať v praxi. Aj keď je z logického hľadiska viac obhájiteľný tento druh partnerského horoskopu, tak kvôli jeho komplikovaného výpočtu je viac rozšírená druhá metóda (kompozit).

KOMBUSTNÁ PLANÉTA

- alebo inak označovaná aj ako „spálená“ (combustus) je planéta, ktorá stojí v blízkosti Slnka (v orbise do 8°). Takáto planéta je podľa tradičnej astrológie oslabená, pretože jej charakter je úplne podriadený Slnku (vlastnému Ja). V praxi sa tento termín používa len pre Merkúr a Venušu, kde v prvom prípade badať sklony k subjektivite a v druhom prípade k sebe láske. K ďalším možným vzťahom medzi týmito dvomi planétami a Slnkom je postavenie „v lúčoch Slnka“ (od 8° do 17°), kedy je planéta mierne oslabená. A tiež „v srdci Slnka“ (v cazime), kedy sa s ním planéta nachádza v najtesnejšej konjukcii (do 0°17´), pričom vtedy je jej vplyv značne posilnený.

KOMÉTA

- je malé nebeské teleso, ktoré opisuje dráhu Slnka v tvare elipsy. Najznámejšia Halleyova kométa prechádzala v blízkosti Zeme naposledy v roku 1986. V stredoveku sa kométam prisudzovalo, že veštia katastrofy, ale súčasná astrológia to nijako nepotvrdila a v podstate ich vplyv na jedinca a krajinu považuje za podružný.

KOMPLEX

- každý druh komplexu (v psychologickom zmysle slova) je v analógii s určitou konšteláciou. Medzi najznámejšie komplexy patrí napríklad Komplex menejcennosti (Slnko alebo Luna spojené so Saturnom, prípadne tieto prvky v znameniach Kozorožca, či zhluk planét v X.dome alebo tiež „zničené“, či oslabené Slnko), ďalej Komplex nadradenosti (Slnko alebo Luna spojené s Jupiterom, prípadne v Strelcovi, či zhluk planét v IX.dome alebo „povýšené“, silné Slnko), potom Komplex odlúčenia, t.j. úzkosť zo straty tesného citového vzťahu ( Luna v spojení so Saturnom, respektíve v znamení Kozorožca), Komplex frustrácie, t.j. skúsenosť z nedostatku citov (Venuša spojená so Saturnom), Kastračný komplex, t.j. prejav agresívnych zložiek osobnosti (Slnko v neharmonickom vzťahu s Marsom), Oidipovský komplex, t.j. fixácia na rodičovské predstavy (Slnko alebo Luna v konjukcii so Saturnom), Komplex viny, t.j. seba obviňovanie spojené s úzkosťou (Venuša alebo Mars vo vzťahu k Plutu) a Komplex vylúčenia, t.j. tendencia prehnane zdôrazňovať svoju osobnosť a potom trpieť pocitom odlišnosti a výlučnosti (Slnko alebo Luna v disharmonickom vzťahu s Uránom).

KOMPOZIT

– vzťahový horoskop, kde sa počet stupňov planét a hrotov domov v obidvoch horoskopoch sčíta a súčet sa delí dvomi. Takto dostaneme nový spoločný horoskop, ktorý predstavuje typ vzťahu prežívaného dvojicou, ale pozor! Špecialisti na túto metódu upozorňujú, že platí a je použiteľná iba pre páry už vytvorené, takže je zbytočné zhotovovať kompozit pri každom zoznámení. Aj keď má tento horoskop mnoho technických a interpretačných nedostatkov, tak aj napriek tomu je užitočný pri spresnení a doplnení informácií, ktoré nie sú pri porovnávaní horoskopov úplne jasné. A navyše naň pôsobia aj tranzity (napr. pri zoznámení, či rozchodu dvojice).

KOMPOZITNÝ BOD

- je moderný astrologický prvok, ktorý vznikne ako aritmetický priemer hodnôt (ekliptických dĺžok) všetkých planét horoskopu.

KONJUKCIA

- nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 0°, čiže sú v tesnej blízkosti seba. Je charakterizovaná číslom 1, takže predstavuje ohnisko, sústredenie síl, jednotu a začiatok. Konjukcia sa obvykle považuje za neutrálny aspekt, ktorá spája a zlučuje dané princípy do jedného celku.

KONTRAPARALELA DEKLINAČNÁ

- je priečny aspekt medzi dvomi planétami, ktoré majú zhodnú deklináciu opačnej polarity.

KONTRAPARALELA ŠÍRKOVÁ

- je priečny aspekt medzi dvomi planétami, ktoré majú zhodnú ekliptickú šírku opačnej polarity.

KONZERVATIZMUS

- môže súvisieť s prevahou planét v zemských znameniach (Býk, Panna, Kozorožec) alebo v Rakovi. Ďalším možným ukazovateľom je silné obsadenie II. alebo IV.domu. A v neposlednom rade sú to aspekty Jupitera a Saturna k ostatným planétam, ktoré zosilňujú tieto sklony v princípe, čo takto aspektovaná planéta predstavuje. Napríklad Venuša v aspekte so Saturnom zvyčajne prináša tradičný pohľad na vzťahy.

KOREKTÚRA (REKTIFIKÁCIA) HOROSKOPU

- keďže astrológovia sú si vedomí, že väčšina údajov o čase narodenia nie je presná, tak vyvinuli rôzne metódy ako ich spresniť. Prvá metóda je typologická, kde určujúcim faktorom pre ascendent je vzhľad človeka. Druhá metóda je symbolická, kde každému stupňu zverokruhu je priradený určitý symbol, pričom ak ten symbol je dotyčnému blízky, tak tam má pravdepodobne ascendent. Tretia (najspoľahlivejšia) je matematická metóda, ktorá je založená na tom, že dôležitým minulým udalostiam zodpovedajú paralelné tranzity a direkcie na hlavné osy. Osobitnú kapitolu tvorí metóda nazývaná Hermova Váha (Trutina hermetis), ktorá pracuje na základe vzťahu medzi horoskopom počatia a horoskopom narodenia.

KOREŠPONDENCIE (ASTROLOGICKÉ)

- sú vzťahy znamení zverokruhu k rôznym javom, predmetom, miestam a podobne. Úzko súvisia s ďalšími okultnými disciplínami (napr. mágia, alchýmia).

  PLANÉTA FARBA KOV a NERAST RASTLINA DRAHOKAM KRAJINA ĽUDSKÉ TELO
Baran Mars denný červená železo, síra horčica, cibuľa, žihľava chalcedón neplodné, pusté krajiny hlava
Býk Venuša nočná svetlo zelená a modrá meď ľan, myrha, špenát, baza smaragd plodné krajiny, polia krk
Blíženci Merkúr denný svetlo šedá ortuť, kremeň, sklo myší chvost, jasmín, vrbina sardonyx vysoko položené miesta ramená, ruky, pľúca
Rak Luna biela, morská zeleň striebro kapusta, uhorka, melón karneol vodnaté plochy a krajiny hrudník, prsia, žalúdok
Lev Slnko žltá, zlatá zlato harmanček, dub, levanduľa chryzolit krajiny bohaté na nerasty chrbtica, srdce, solar plexus
Panna Merkúr nočný šedá ortuť, sklo šalát, jabloň, obilniny beryl plodné, upravené krajiny črevá, brucho, vnútor- nosti
Váhy Venuša denná svetlo zelená a modrá meď, horský krištáľ rozmarín, fialka, medovka topas vysoko položená krajina maternica, bedrá, ľadviny
Škorpión Mars nočný silno červená železo, magnetovec bôb, bodliak, reďkovka chryzopras bažiny, pieskovité krajiny pohlavie, močový mechúr
Strelec Jupiter denný modrá cín ľalia, begónia, mäta hyacint príjemná, kvetnatá krajina stehná
Kozorožec Saturn nočný čierna, temne modrá olovo, uhlie vŕba, čierny mak, blen ametyst trávnaté plochy s vodou kolená, pokožka, kostra
Vodnár Saturn denný fialová alumínium, jantár alpská ruža, myrha, osika jaspis horské krajiny, povodia holene, lýtka
Ryby Jupiter nočný dúhové farby platina, koral vodná flóra, tabak, huby, káva safír pobrežie, more, bažiny chodidlá

tab. Astrologické korešpondencie (signatúry zodiaku)

KOZMOGRAM

- je novšie značenie pre horoskop.

KOZOROŽEC

charakteristika: základné, zemské znamenie ovládané Saturnom. Kozorožec v sebe spája progresivitu základného znamenia, účelnosť a pragmatizmus zemského živlu, s cieľavedomosťou Saturna. Dáva ctižiadostivú, disciplinovanú povahu, s trochu prísnym, neoblomným správaním, zameranú na presadenie sa v živote.
kľúčové slová: DOSAHUJEM, CIELIM
symbolický obraz: kameň, skala
fáza vo zverokruhu: desiata – prehodnocovanie
V humanistickej astrológii predstavuje dosiahnutie spoločenského postavenia a duchovnej identity.

KRÁSA

- je v astrológii symbolizovaná Venušou, ktorá v horoskope predstavuje vkus, či estetické prejavy a cítenie jedinca. Aspekty, znamenie a postavenie v dome bližšie špecifikuje, čo sa môže subjektu páčiť a čo nie. Napríklad človek s Venušou v konjukcii s Merkúrom uplatňuje svoje estetické cítenie všade tam, kde sa jedná o reč, písmo a všeobecne komunikáciu. Ak sa jedná o výzor osoby, tak tradičná astrológia delila znamenia na krásne (Blíženci, Panna, Váhy, Strelec), stredne pekné (Škorpión, Vodnár, Ryby), škaredé (Býk, Rak, Kozorožec) a neutrálne (Baran, Lev), pričom toto rozdelenie platilo hlavne pre postavenie ascendentu. Samozrejme, že posúdenie výzoru jedinca je oveľa zložitejšie (významnú rolu hrá celková štruktúra horoskopu) a nedá sa zjednodušiť iba na jediný prvok (ascendent), aj keď v tomto smere veľmi dôležitý.

KREATIVITA

- je výrazná u ľudí s prevládajúcim Neptúnom (fantázia) alebo Uránom (nápady, náhle vnuknutia), pričom tieto nebeské telesá by mali aspektovať osobné planéty hlavne v uhloch 120° (trigon), 72° (kvintil) alebo 144° (bikvintil). Zhluk planét v V.dome alebo silne postavené Slnko, či znamenie Leva môžu tvorivé schopnosti ešte viac podporiť.

KRITICKÉ STUPNE

- sú určité stupne v znameniach zverokruhu, v ktorých sa začínajú lunárne domy (stanice) arabskej astrológie. Konkrétne je to 0°, 13°, 26° základných znamení (Baran, Rak, Váhy, Kozorožec), 9° a 21° pevných znamení (Býk, Lev, Škorpión, Vodnár) a 4° a 17° pohyblivých znamení (Blíženci, Panna, Strelec, Ryby). Podľa tradičnej astrológie planéta nachádzajúca sa na kritickom stupni je v určitom zmysle posilnená a jej vplyv je intenzívnejší.

KRITICKÝ DUCH

- je prítomný v horoskopoch silne poznačenými Merkúrom alebo Saturnom, pričom najlepšie je, ak sa tieto planéty nachádzajú v Blížencoch, Panne, Škorpiónovi alebo Kozorožcovi alebo tieto znamenia prevládajú. Zhluk planét v III. alebo VI.dome môže tento povahový rys ešte viac potvrdiť. Z aspektov sú to hlavne vzťahy medzi Merkúrom a Marsom (ostrá, priama kritika), Merkúrom a Saturnom (vecná, chladná kritika) alebo Merkúrom a Uránom (opozičná, rebelantská kritika).

KRUTOSŤ

- táto vlastnosť je typická pre ľudí s neharmonicky postaveným Marsom a Lunou v aspekte so Saturnom alebo Plutom, najčastejšie ak sa tieto prvky nachádzajú v znamení Škorpióna, či Kozorožca. Dominancia jedného z týchto dvoch znamení, prípadne výrazné postavenie ich vládcov (Saturna a Pluta) môže túto povahovú črtu ešte zvýrazniť.

KULMINÁCIA

- nastáva vtedy, ak nejaký astrologický prvok sa nachádza v blízkosti Media Coeli (v nadhlavníku), buď v IX. alebo X.dome. Takýto prvok má zosilnený vplyv na celý horoskop a zvyčajne určuje hlavné poslanie alebo životnú úlohu vlastníka radixu.

KVADRANTY EKLIPTIKY

- sú štvrtiny ekliptiky po troch znameniach, pričom každý kvadrant predstavuje jedno obdobie. Jarný kvadrant zahrňuje znamenia Barana, Býka a Blížencov, letný kvadrant Raka, Leva a Pannu, jesenný kvadrant Váhy, Škorpióna a Strelca a konečne zimný kvadrant Kozorožca, Vodnára a Rýb.

KVADRANTY HOROSKOPU

- sú štyri časti horoskopu, vymedzené hlavnými osami: Ascendent – Descendent a Medium Coeli a Immum Coeli, pričom prvý kvadrant tvoria domy I., II. a III., druhý IV., V. a VI. dom, tretí VII., VIII. a IX.dom a posledný štvrtý kvadrant X., XI. a XII.dom.

KVADRATÚRA

- nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 90°, čiže sú od seba v pravom uhle. Je charakterizovaná číslom 4, takže predstavuje akciu, podnet, rozhodovanie a rozkol. Kvadratúra považuje za napäťový aspekt, ktorý síce spôsobuje frustráciu, krízu a skúšky, ale aj motivuje k ďalšiemu vývoju a k zmene pomerov.

KVARTINOVIL

- je aspekt o hodnote 160°.

KVARTIUNDECIL

- je aspekt o hodnote 130 10/11°

KVINDECIL

- je aspekt o hodnote 24°.

KVINKUNX

- nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 150°, čiže tento aspekt je určitým medzistupňom medzi trigonom a opozíciou . Je charakterizovaný číslom 12, takže predstavuje proces premeny, reorganizáciu síl a preorientovanie. Kvinkunx sa obvykle považuje za mierne rušivý, či neutrálny aspekt, ktorý vedie k prehodnoteniu doterajších postojov a ponúka šancu na nápravu tesne pred vyvrcholením cyklu.

KVINSEMIOKTIL

- je aspekt o hodnote 112°30´.

KVINTIL

- nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 72°. Je charakterizovaný číslom 5, takže symbolizuje pochopenie, talent, sebavyjadrenie a techniku. Kvintil (a jeho násobok Bikvintil – 144°) sa považuje za mierne súladný aspekt pomocou ktorého môžeme ovládnuť rôzne techniky k spracovaniu daných princípov.

KVINUNDECIL

- je aspekt o hodnote 163 7/11°.

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...