mesiac
Štvrtok, 20.6.2024
Meniny má Valéria

Astrolexikón - M

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

MANŽEL, MANŽELKA

- v astrológii na zmysluplné vzťahy s právnym podkladom poukazuje VII.dom, takže planéty a znamenie v ňom (a vládca tohto znamenia) nám hovorí bližšie informácie o našom partnerovi. Ďalej treba brať do úvahy postavenie Slnka (v ženskom horoskope) alebo Luny (v mužskom horoskope), čo potvrdzuje iba to, že výber životného druha je ovplyvnený tým ako sme vnímali svojho rodiča opačného pohlavia.

MÁRNOTRATNOSŤ

- je prítomná u ľudí, ktorý majú napäťové aspekty svetiel alebo Venuše, či Marsu k Jupiterovi, obzvlášť ak jedna zo zúčastnených planét má vzťah k II.domu. Naopak prevaha zemských znamení a silne postavený Saturn vo väzbe k II.domu môže túto vlastnosť tlmiť.

MARS

charakteristika: osobná planéta vládnuca znameniu Barana (a Škorpióna - druhý tradičný vládca). Mars je prvou vonkajšou planétou od obežnej dráhy Zeme. Symbolizuje schopnosť mobilizovať energiu k dosiahnutiu vytúžených cieľov. Táto energia môže byť používaná buď k fyzickej alebo sexuálnej aktivite alebo k zničeniu prekážok, či protivníkov.
kľúčové slovo: AKCIA, BOJ
symbolický obraz: milenec, vojak, športovec, bojovník, čiže archetyp energie a asertivity.
význam v horoskope: energia, sila, túžba, vášeň, sexualita, pudy, aktivita, činnosť, agresivita a jej nástroje (napr. zbrane) a všeobecne boj, vojna a rivalita.
cyklus: Mars prejde celým zverokruhom za necelé dva roky, takže v jednom znamení zotrváva približne dva mesiace.

Mars

MATERIALIZMUS

- je na prvý pohľad spojený s prevahou zemských znamení (Býk, Panna, Kozorožec), pričom to nemusí nutne potvrdzovať túto vlastnosť, ale skôr sa jedná o určitú prízemnosť a schopnosť zakotviť v reálnom svete. Ak sa k tomu ešte nachádza zhluk planét v II. (financie, majetok) alebo X. dome (kariéra, spoločenské postavenie) podporený silným postavením Venuše, Marsu, Saturna alebo Jupitera, tak jedinec bude mať väčšie pokušenie sa sústrediť na materiálne stránky života.

MATERSTVO

- je často spojené s tranzitmi pomalých planét hlavne cez Lunu a v menšej miere cez Ascendent, Medium Coeli, Slnko alebo V.dom. Ak je materstvo pociťované kladne, tak budú na týchto miestach pôsobiť súladné tranzity Jupitera, ak záporne, tak napäťové tranzity Saturna (alebo Pluta). Túto udalosť môže sprevádzať tiež tranzit planéty, ktorá vládne V.domu alebo tranzit Jupitera cez vládcu V.domu.

MATKA

- je v horoskope primárne predstavovaná Lunou. Aspekty a postavenie tejto planéty v znamení a domoch poukazujú na to ako subjekt vníma svoju matku. Ďalej ďalšie informácie o matke (či „udržiavateľovi domáceho tepla“) môžeme získať z postavenia 4.domu a jeho vládcu alebo z 10.domu, ak je matka dominantná. Podľa niektorých tradičných zdrojov je vhodné skúmať aj Venušu (hlavne pri dennom narodení) a tiež Bod matky.

MEDIUM COELI

- je bod horoskopu nazývaný tiež Stred neba (skratka MC) alebo nadhlavník. Ide o miesto pretínania ekliptiky a miestneho poludníka. Je to kulminačný stupeň horoskopu a Slnko je v ňom v poludní miestneho času. V systéme domov je totožný s hrotom 10.domu, čiže je spájaný s povolaním, profesionálnou orientáciou, povesťou, spoločenským postavením a všeobecne s našimi cieľmi a poslaním. Je to bod spoločenskej integrácie a vo zverokruhu mu zodpovedá znamenie Kozorožca. Planéty v jeho blízkosti sú veľmi silné a majú dominantný vplyv na celý horoskop. Planéta najbližšia k tomuto bodu je označovaná ako elevovaná, čiže do určitej miery nadradená ostatným.

MEGALOMÁNIA

- je spätá s disharmonickým aspektom medzi Slnkom a Jupiterom, pričom aspoň jedna z týchto planét by mala byť dominantná alebo nachádzajúca sa v znamení Leva, či Strelca.

MERIDIÁN

- je to isté, čo poludník.

MERKÚR

charakteristika: osobná planéta vládnuca znameniu Blížencov (Prométeus) a Panny (Epiméteus). Merkúr je z planét najbližšie k Slnku a z geocentrického hľadiska sa od neho nevzďaľuje viac ako 28°. Na obecnej úrovni symbolizuje nervový systém a mentálne procesy.
kľúčové slovo: ROZUM
symbolický obraz: posol, prostredník, obchodník, gašpar, hermafrodit, čiže archetyp komunikácie a prenosu informácií.
význam v horoskope: myslenie, rozumové a analytické schopnosti, komunikácia, informácie, učenie, vzdelávanie, reč, písanie, čítanie, transport, obchod.
cyklus: Merkúr prejde celým zverokruhom jeden krát za rok, pričom sa nachádza vždy buď v tomto istom alebo vo vedľajšom znamení ako Slnko.

Merkúr

MESAČNÉ FÁZY

(solilunárny cyklus) - sú ukazovateľom vzťahu Slnka a Luny (Mesiaca) k Zemi. Celý solilunárny cyklus trvá približne 29,5 dňa, pričom začína pri Nove mesiaca (paralela znamenia Barana), vrcholí pri Splne (paralela znamenia Váh) a končí ďalším Novom. Podľa Dane Rudhyara môžeme celý cyklus rozdeliť na osem hlavných mesačných fáz, pričom jedna fáza je dlhá 45° a trvá približne tri a pol dňa. V osobnom horoskope charakterizuje fáza, pri ktorej sa človek narodil, základný temperament a spôsob, akým sa on stavia k okolitému svetu. V direkciách (t.j. v progresívnom horoskope) tento cyklus spoľahlivo mapuje vnútorný, subjektívny rytmus subjektu v 30 ročných etapách.

mesačné fázy

MESIAC ANOMALISTICKÝ

- je cyklus 27 dní 13 hodín 18 minút 37,4 sekundy, čo je vlastne 27,55455 stredného slnečného dňa, doba medzi dvomi po sebe nasledujúcimi priechodmi Luny perigeom a apogeom.

MESIAC DRAKONICKÝ

- je cyklus 27 dní 5 hodín 5 minút 35,8 sekundy, čo je vlastne 27,21222 stredného slnečného dňa, doba medzi dvomi po sebe nasledujúcimi priechodmi Luny niektorým z uzlov jej dráhy.

MESIAC SIDERICKÝ

- je cyklus 27 dní 7 hodín 43 minút 11,5 sekundy, čo je vlastne 27,32166 stredného slnečného dňa, doba návratu Luny k určitému predtým zvolenému bodu na nebeskej sfére (napríklad k nejakej hviezde).

MESIAC SINODICKÝ

(LUNÁCIA) - je cyklus 29 dní 12 hodín 44 minút 2,8 sekúnd, čo je vlastne 29,53059 stredného slnečného dňa, doba, za ktorú sa Luna vráti do tej istej relatívnej polohy (fázy) voči Slnku.

MESIAC TROPICKÝ

- cyklus 27 dní 7 hodín 43 minút 4,7 sekúnd, čo je vlastne 27,32158 stredného slnečného dňa, doba návratu Luny k jarnému bodu.

MIESTNY POLUDNÍK

- je kružnica prechádzajúca v danom mieste zemského povrchu severným alebo južným pólom a zároveň severným alebo južným bodom.

MILENEC

- je v ženskom horoskope symbolizovaný Marsom, pričom postavenie tejto planéty v znamení (a prípadne jeho aspekty) predstavujú typ muža, ktorý ženu v telesnom zmysle priťahuje. Napríklad ak sa nachádza Mars v znamení Kozorožca, tak príťažlivým dojmom na ňu budú pôsobiť zrelí, ctižiadostiví a spoľahliví muži, teda s dominantným Saturnom alebo znamením Kozorožca. Určitý vplyv tu má však aj V.dom a planéty v ňom sa nachádzajúce.

MILENKA

- je v mužskom horoskope symbolizovaná Venušou, pričom postavenie tejto planéty v znamení (a prípadne jej aspekty) predstavujú typ ženy, ktorá muža v telesnom zmysle priťahuje. Napríklad ak sa nachádza Venuša v znamení Barana, tak príťažlivým dojmom budú na neho pôsobiť aktívne, priebojné a dynamické ženy, teda s dominantným Marsom alebo znamením Barana. Určitý vplyv tu má však aj V.dom a planéty v ňom sa nachádzajúce.

MIZOGÝNIA

- je nenávisť k ženám alebo pohŕdanie ženami. V horoskope môže byť naznačená silne disharmonickými aspektmi medzi Lunou a Marsom, Saturnom a Plutom. Napäťové vzťahy Venuše so spomínanými planétami by mohli túto povahovú črtu ešte viac podporiť.

MONOMERY

- sú jednostupňové úseky zverokruhu, z ktorých každý má v horoskope a jeho výklade určitý špecifický význam.

MORIN JEAN BAPTISTE

- bol lekár, matematik a najväčší francúzsky astrológ. Jeho životným dielom je spis „Astrologia gallica“ v 26 knihách a celkovo na 850 stránkach, pričom obsah tohto diela tvorí základ pre pochopenie klasickej tradičnej astrológie a zároveň sú v ňom zhrnuté dôležité poznatky tej doby pre súčasných astrológov.

Morin Jean Baptiste

MUNDÁNNA ASTROLÓGIA

- sa zaoberá všetkým, čo sa deje vo svete. Rozdeliť ju môžeme na astrológiu všeobecnú (astroekonómia, astrometeorológia, poľnohospodárska astrológia...) a politickú, ktorá sa venuje štátnym útvarom. Namiesto času a miesta narodenia jedinca sa počíta so vznikom štátu alebo so zmenou štátneho zriadenia (napr. z monarchie sa stane republika a naopak). Pomocou mundánnej astrológie sa skúma aktuálne dianie vo svete, pričom obzvlášť veľký význam v nej majú aspekty medzi neosobnými, pomaly sa pohybujúcimi planétami (Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto) a ich pozície v znameniach zverokruhu.

DOM VÝZNAM PLANÉTA VÝZNAM
I. národ a ľud, národné mýty, vlastný obraz, štátne usporiadanie, štátny útvar všeobecne Slnko centrum moci, vládca, vodca, autorita, moc, vláda všeobecne
II. národné rezervy, banky, finančné inštitúcie, rozpočet, majetok štátu, zisky a straty Luna ľud, masy, demokracia, ženy, verejná mienka, rodinný život
III. tlač, rozhlas a média všeobecne, komunikácia, pošta, doprava, veda, informatika Merkúr škola a výchova, literatúra, médiá, propaganda, komunikácia
IV. politická opozícia vlády, poľnohospodárstvo, vidiecke obyvateľstvo, prírodné zdroje, počasie Venuša umenie, móda, hudba, divadlo, zábavy, voľný čas, vojenské víťazstvá
V. umenie, móda, voľný čas, zábava, šport, deti, pôrodnosť, výchova, školstvo Mars agresia, násilie, vojna, vojaci
VI. armáda, robotnícka trieda, odbory, zdravotníctvo sociálne veci, zamestnanosť, služby Jupiter náboženstvo, filozofia, kňazi, expanzia, bankovníctvo, vyššia vrstva
VII. zahraničná politika, medzinárodné zmluvy, záväzky, spojenectvo, konflikty, vzťahy k cudzine Saturn poriadok, autorita, tradícia, stálosť, polícia, justícia
VIII. úmrtnosť, zahraničný kapitál, finančné vzťahy, tajná polícia, nadnárodné koncerny, investície Urán novoty, revolúcia, náhla zmena, nové ideológie, vyspelé technológie
IX. národné presvedčenie, ideológia, cirkev, justícia, zámorský obchod, vyšší stupeň vzdelania Neptún idealizmus, filantropia, fantázia, umenie, móda
X. vláda a hlava štátu, vládnuca trieda, suverenita, výkonná moc, národná česť, životná úroveň Pluto zničenie, násilie, zločin, podsvetie, národný úpadok a obnova
XI. parlament, poslanci, zákonná moc, verejnosť, akciové spoločnosti, spolková činnosť    
XII. zločinnosť, rozvratná činnosť, podvratné spolky, ústavy, väzenia, nemocnice, humanitárne inštitúcie    

tab. Význam astrologických domov a planét v mundánnej astrológii

MUTUÁLNE ZNAMENIA

(pohyblivé) - reprezentované Blížencami, Pannou, Strelcom a Rybami sa rozprestierajú na konci určitého ročného obdobia, kde sa všetko pripravuje na zmenu a novú fázu, čiže čo bolo uchopené a prežité v predchádzajúcom cykle, tak tu je to pochopené a rozširované ďalej, takže predstavujú schopnosť adaptácie, zdieľania a spolupráce.

MUŽSKÉ PLANÉTY

- medzi mužské planéty patrí Slnko, Mars, Saturn, Urán a podľa niektorých autorov aj Pluto. Merkúr je tiež tradične braný ako mužská planéta, ale pokiaľ ide o symboliku, tak je skôr neutrálny (hermafroditný).

MUŽSKÉ ZNAMENIA

- sú znamenia ohnivého (Baran, Lev, Strelec) a vzdušného (Blíženci, Váhy, Vodnár) živlu. Tiež sa im niekedy hovorí kladné alebo elektrické znamenia a predstavujú aktívne, racionálne a extrovertné funkcie.

MYSTICIZMUS

- je spätý so zhlukom planét v znamením Rýb alebo v IX.dome, pričom by mal byť súčasne výrazne postavený Neptún. Na druhú stranu silne obsadený XII.dom (respektíve VI.dom) je často spojený so sebaobetovaním, sublimáciou a so službou druhým, takže pri posudzovaní tejto otázky treba brať do úvahy aj tieto dva sektory.

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...