mesiac
Štvrtok, 21.2.2019
Meniny má Eleonóra
SPLN
osvetlených 95% mesiaca
mesiac v znamení panny
meno: heslo:
NAJČÍTANEJŠIE

Horoskop na rok 2015

Aké atrologické konštelácie na nás budú pôsobiť najbližší rok? » viac

Luna „Void of Course“

Čo znamená ak je Luna vo fáze „Void of Course“? » viac

Rebríček astrologickej literatúry

Výber najlepšej astrologickej literatúry v SK a CZ » viac

NOVINKY

Profesný horoskop

Profesný horoskop Vám napomôže pri výbere vhodného povolania. » viac

Elekcie - výber vhodného termínu udalostí

Astrologický výber vhodného dátumu a času pre dôležité udalosti. » viac

Snár - výklad snov

Výklady najčastejších snov, význam symbolov v snoch. » viac

Katalóg EZO služieb

Katalóg astrológov, numerológov a iných ezoterických služieb. » viac

Astrolexikón - B

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

BARAN

charakteristika: základné, ohnivé znamenie ovládané Marsom. Baran v sebe spojuje podnikavosť základného znamenia, nadšenie a impulzívnosť ohnivého živlu a odvahu, či energiu planéty Mars. Dáva dynamickú, divokú, aktívnu povahu s dušou bojovníka a so silnou túžbou po presadení vlastnej osoby.
kľúčové slová: EXISTUJEM, SOM
symbolický obraz: blesk, iskra
fáza vo zverokruhu: prvá – subjektívne bytie
V humanistickej astrológii predstavuje prvotný tvorivý impulz, po ktorom sa z doposiaľ nediferencovaného oceánu kolektívneho nevedomia (predstavovaného znamením Rýb) začína vynárať vedomie individuálne (Baran).

BEZSTAROSTNOSŤ

- je typická vlastnosť pre ľudí s dominantou (alebo napäťovým aspektom) Merkúr – Jupiter, najlepšie vo vzdušných alebo ohnivých znameniach. Naopak vplyv Saturna by mal byť slabý a zemské znamenia by nemali mať kľúčové pôsobenie v horoskope.

BIKVINTIL

- nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 144°. Je charakterizovaný číslom 5, takže symbolizuje pochopenie, talent, sebavyjadrenie a techniku. Bikvintil (a jeho predchodca kvintil – 72°) sa považuje za mierne súladný aspekt pomocou ktorého môžeme ovládnuť rôzne techniky k spracovaniu daných princípov.

BINOVIL

- je aspekt o hodnote 80°. Je to násobok novilu (40°), ktorý je spojený s číslom 9, takže symbolizuje prípravu, klíčenie a iniciáciu. Považuje sa za slabý disharmonický aspekt.

BISEPTIL

- je aspekt o hodnote 102 6/7°. Je to násobok septilu, ktorý má väzby k číslu 7, teda súvisí s iracionalitou a transcendentáciou. Považuje sa za slabý harmonický aspekt.

BIUNDECIL

- je aspekt o hodnote 65 8/11°

BLAHODARNÝ

- tradičná astrológia delila planéty, aspekty, domy a znamenia na blahodarné (prinášajúce určité výhody a uľahčenia) a neblahé (prinášajúce prekážky a obmedzenia). Za blahodarné planéty sa považovalo Slnko, Venuša (malé šťastie) a Jupiter (veľké šťastie) a opačný vplyv mal hlavne Mars (malé nešťastie) a Saturn (veľké nešťastie). Za pozitívne aspekty sa považoval sextil a trigon (trinus) a v niektorých prípadoch aj konjukcie (hlavne s Jupiterom a Venušou) a naopak negatívny vplyv mala kvadratúra, opozícia a občas konjukcia (hlavne s Marsom a Saturnom). Za blahodarné domy a znamenia sa považovali tie, ktorým vládli Jupiter, Slnko a Venuša, čiže Strelec, Lev, Býk a Váhy a II., V., IX. a XI.dom. Opakom boli znamenia Barana, Škorpióna, Kozorožca a Vodnára a VI., VIII. a XII.dom. Dnes sa od týchto schém upustilo a prevláda názor, že každý aspekt, planéta, dom, či znamenie môže mať jak deštruktívnejšie tak konštruktívnejšie účinky.

BLÍŽENCI

charakteristika: pohyblivé, vzdušné znamenie ovládané Merkúrom.
Blíženci v sebe spájajú vrtkavosť pohyblivého znamenia, nespútanosť a ľahkosť vzdušného živlu, s mentálnym potenciálom planéty Merkúr. Dáva rozptýlenú, neposednú, čulú povahu s veľkou túžbou po získavaní a výmene nových informácií.
kľúčové slová: VIEM, KOMUNIKUJEM
symbol: vibrácie, vlnenie
fáza vo zverokruhu: tretia – organizovanie
V humanistickej astrológii symbolizujú subjektívne, osobne zamerané myslenie, vytváranie systémov a techník, vstup do vzťahov s ľuďmi v najbližšom okolí a komunikáciu.

BOD SMRTI

- existujú v podstate dva a záleží na tom, ktorý má astrológ práve na mysli. Prvý je citlivý arabský bod dávnej astrológie, ktorý sa vypočíta sčítaním dĺžok Ascendentu a Marsu a od tohto výsledku sa odčíta dĺžka Saturna. Druhý je v podstate Čierna luna alebo inak Lilith, ktorú niektorí astrológovia týmto pomenovaním ju nazývajú, aj keď so smrťou nemá až tak veľa spoločného.

BOD ŠTASTIA

- je citlivý bod horoskopu, ktorý patrí medzi takzvané arabské body (grécky kléroi) dávnej astrológie. Z toho množstva citlivých bodov sa dnes prakticky používa len Bod šťastia (Fortuna), ktorý nám naznačuje akým spôsobom najľahšie nájdeme osobnú vyrovnanosť a tiež prostredníctvom akej oblasti (t.j. podľa toho v akom dome stojí) nájdeme svoje šťastie. Tento bod sa podľa Jána Kefera vypočíta podľa vzorca: dĺžka Ascendentu plus dĺžka Luny mínus dĺžka Slnka (pre denné narodenie) alebo dĺžka Ascendentu plus dĺžka Slnka mínus dĺžka Luny (pre nočné narodenie). Avšak astrológovia Koch a Schwickert zverejnili v medzivojnovom období štúdiu, podľa ktorej nezáleží na tom, či sa niekto narodil v noci alebo cez deň, takže podľa nich platia obidva body zároveň a tiež doporučujú ešte tretiu variantu, kde od dĺžky Slnka sa pripočíta dĺžky Luny a potom od tohto čísla sa odčíta dĺžka Ascendentu.

BODY HOROSKOPICKÉ

- sú zvýraznené stupne zverokruhu nejakým astrologický prvkom (nepočítajúc planétu), pričom k najdôležitejším patria body hlavných osí horoskopu (Ascendent, Descendent, Immum Coeli, Medium Coeli), ďalej doplnková os Vertex/Anitivertex, citlivé (senzitívne) arabské body (napr. bod šťastia, bod lásky, bod otca...), polovičné vzdialenosti (midpunkty, midpoints), antiscie a kontrascie, Čierna Luna (Lilith) a podobne. Treba však pripomenúť, že nie všetci astrológovia používajú vo svojej praxi spomínané body (teda okrem hlavných osí horoskopu) a väčšinou slúžia skôr ako pomocné metódy pri výklade.

BODY ROVNODENNOSTNÉ

- sú protiľahlé body na ekliptike, čiže 0° Barana a 0° Váh.

BODY SLNOVRATNÉ

- sú protiľahlé body na ekliptike, čiže 0°Raka a 0°Kozorožca.

BOHATSTVO

- je podľa tradičnej astrológie vyjadrené hlavne harmonickým postavením Slnka, Venuše alebo Jupitera v II.dome, prípadne okolo Media Coeli. O nehnuteľnom majetku môže hovoriť prítomnosť vyššie spomínaných planét vo IV.dome a o možnosti bezpracného zisku (napr. veno, dedičstvo) v VIII.dome. Samozrejme, že toto tvrdenie môže byť trochu klamlivé. Takéto konštelácie hovoria skôr o pocite, že človek sa cíti byť bohatý (niekedy aj vnútorne), aj keď v skutočnosti jeho bankové konto sa nemusí nijako obzvlášť vymykať priemeru obyvateľstva. Naopak napríklad umiestnenie Saturna v II.dome hovorí často o tom, že jedinec sa cíti byť chudobný alebo má pocit, že má vždy nedostatok, aj keď v skutočnosti môže byť finančne vysoko nad ostatnými. To len potvrdzuje fakt, že horoskop hovorí skôr o tom, že ako sa cítime, ako o tom, čo je objektívna skutočnosť.

BOJOVNOSŤ

- je vlastnosť podliehajúca planéte Mars. Aby bol človek typ bojovníka, tak by mal mať túto planétu dominantnú (najmä v ohnivých znameniach) alebo bohato aspektovanú hlavne Svetlami, prípadne mal hojne zastúpené znamenia pod vládou tohto astrologického prvku, čiže Barana a Škorpióna. Postavenie Marsu v znameniach prezrádza typ bojovnosti, pričom pri ohnivých znameniach môže ísť o výbušné a otvorené reakcie zamerané na vonkajší efekt, u zemských znameniach pôjde o tvrdošijnosť a postupné narastanie odporu, u vzdušných znameniach o verbálnu agresivitu a pružné reakcie a u vodných znameniach sa jedná o psychologický boj a citové vydieranie. Postavenie Marsu v domoch hovorí o tom, že v akej oblasti človek najviac prejaví svojho bojovného ducha.

BURIČSTVO

- je typické pre ľudí najmä s dominantou Uránu, či Marsu a zároveň s prevahou znamení Barana a Škorpióna (v týchto prípadoch pôjde skôr o vzburu osobnostnú, čiže potrebu proti niečomu bojovať, či ukazovať svoju výnimočnosť) alebo Strelca a Vodnára (v týchto prípadoch sa jedná viac o vzburu, ktorá má ideový charakter). Z aspektov sú to hlavne konjukcie, kvadratúry a opozície Uránu a Marsu na Jupiter a Saturn (vzbura proti zavedenému spoločenskému poriadku) alebo na Svetlá (vzbura proti rodičovským modelom).

BÝK

charakteristika: pevné, zemské znamenie ovládané Venušou. Býk v sebe spája stálosť pevného znamenia, trpezlivosť a pragmatizmus zemského živlu, so zmyselnosťou planéty Venuše. Dáva pokojnú, rozvážnu povahu so silným sklonom vychutnávať si potešenia tohto sveta a často s tvrdohlavými, nemennými postojmi.
kľúčové slová: HROMADÍM, UŽÍVAM SI
symbol: pôda
fáza vo zverokruhu: druhá – sústreďovanie
V humanistickej astrológii symbolizuje posilnenie sebavedomia prostredníctvom stotožnenia sa s hmotou a materiálom.

KOMUNITA

Príď sa podeliť o svoje názory, myšlienky a pocity na náš originálny chat, či diskusné fóra! Spoznaj kopec fajn ľudí, pričom s každým z nich si môžeš porovnať horoskop, prečítať si jeho stručnú astro charakteristiku (a tým lepšie pochopiť jeho osobnosť), alebo si podľa vyhovujúcej konštelácie horoskopu nájsť spriaznenú dušičku, ktorej sa len tak ľahko nezbavíš (a ani ona teba :-)

Najnovší používatelia:
horoskopy benko horoskopy Dom1n1k_96 horoskopy Kristína horoskopy darkprince1231 horoskopy Alois horoskopy mirka horoskopy donkymamky horoskopy mima87 horoskopy Alan650 horoskopy Pimpf horoskopy SilviaJa horoskopy bug

Z katalógu ezoterických služieb:
registrácia zdarma »

johanes
Vypracovávam všetky druhy horoskopov na základe dlhoročného štúdia mundánnej a transpersonálnej astrológie.

OBEŽNÁ DRÁHA - je dráha, ktorú nebeské teleso vykonáva okolo inej planéty alebo okolo Slnka. Planéty opisujú okolo Slnka elipsu, v ktorej Slnko je jedným z ohnisiek. Bod, v ktorom... viac »

SAMOTÁRSTVO - táto tendencia je vyvinutá hlavne u Kozorožcov (prípadne u Rakov, Panien a Škorpiónov) a vo všetkých horoskopoch s dominantným Saturnom a v menšej miere Plutom. Tiež... viac »

OPORTUNIZMUS - je výrazný, ak v horoskope prevláda vplyv Saturna alebo Merkúru (alebo napäťový aspekt medzi nimi) a zemské a vzdušné (hlavne Blíženci) znamenia. Disharmonické... viac »

Počítam horoskop... Počítam horoskop...