mesiac
Streda, 19.6.2024
Meniny má Alfréd

Astrolexikón - S

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

SABIÁNSKE SYMBOLY

- je systém založený na 360 symboloch, pričom každý jeden symbol pripadá určitému stupni zverokruhu, ktorý je takýmto spôsobom charakterizovaný. Sabiánske symboly vznikli v roku 1925 vďaka spolupráci vynikajúceho astrológa Marca Edmunda Jonesa s jasnovidkou Elsie Wheelerovou. O spopularizovanie a aj filozofické zdôvodnenie tohto systému sa postaral hlavne astrológ a filozof Dane Rudhyar vydaním knihy Astrologická mandala, kde opisuje cyklický a transformačný význam jednotlivých stupňov (symbolov). Sabiány sa dnes využívajú na spresnenie výkladu horoskopu alebo aj ako pomocná metóda pri rektifikácii (korekcii) času narodenia.

SAMOTÁRSTVO

- táto tendencia je vyvinutá hlavne u Kozorožcov (prípadne u Rakov, Panien a Škorpiónov) a vo všetkých horoskopoch s dominantným Saturnom a v menšej miere Plutom. Tiež je dôležité, aby väčšina planét bola umiestnená v oblastiach málo priaznivým vonkajšiemu kontaktu, teda v XII. alebo v IV.dome. Priaznivo aspektované planéty v týchto úsekoch horoskopu síce hovoria o samotárstve, ktoré je však viac menej dobrovoľné a slúži na načerpanie nových síl do života. Naopak, ak sú v tých oblastiach astrologické prvky špatne postavené voči ostatným prvkom, tak sa jedná väčšinou o vynútenú samotu. Napríklad poškodený Urán môže znamenať osamelosť vyvolanú príliš samostatným alebo čudáckym chovaním, Neptún iracionálnym a zmäteným správaním, Pluto radikálnymi až extrémistickými postojmi. Absencia vzdušného živlu a prevaha planét na východe niekedy tiež prebúdza v človeku sklony k samotárstvu, teda dotyčný býva menej závislý na ostatných ľuďoch.

SAMOVRAŽDA

- je astrologicky často preukázateľná postavením vládcu VIII.domu v I.dome (alebo vládcu I.domu v VIII.dome). Samozrejme, že táto konštelácia nemusí znamenať vždy práve tento spôsob smrti, ale väčšinou to značí, že jedinec si odchod z tohto sveta zapríčiní vlastnou vinou, či nedbanlivosťou. Aby došlo k naplneniu tohto sklonu, tak celkovo jedinec musí mať „ťažký“ horoskop a navyše v určitý okamih sa nebesia musia proti nemu ako keby spiknúť viacnásobnými napäťovými tranzitmi.

SATURN

charakteristika: kolektívna planéta vládnuca znameniu Kozorožca a Vodnára (2.tradičný vládca). Saturn je najvzdialenejšia planéta našej slnečnej sústavy viditeľná voľným okom. Na rozdiel od Jupiterovej expanzie predstavuje Saturn kontrakciu, zákony času a priestoru, formovanie a bezpečie.
kľúčové slovo: KONTRAKCIA, ZRELOSŤ
symbolický obraz: starec s kosou, ochranca tradícií, strážca prahu, zákonodarca, čiže archetyp koncentrácie, mantinelov a istoty.
význam v horoskope: vydobytá autorita (na rozdiel od slnečnej vrodenej autority), disciplína, zodpovednosť, forma, štruktúra, hranice a poriadok. Ovláda čas, teda aj starobu, chorobu, smrť a smútok, pričom jeho zákony sa prejavujú mnohokrát drsnými rysmi.
cyklus: Saturn prejde celým zverokruhom približne za tridsať rokov, takže v jednom znamení zotrvá približne dva a pol roka.

saturn

SEMIKVADRATÚRA

- alebo inak oktil nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 45°. Je charakterizovaná číslom 8, takže predstavuje sústredenie, cielenú aktivitu, stres. Semikvadratúra (oktil) sa považuje za mierne napäťový aspekt.

SEMIKVINTIL

- alebo inak nazývaný decil, je aspekt o hodnote 36°. Je charakterizovaný číslom 10, takže predstavuje úplnosť, podporu, nové zdroje. Semikvintil (decil) sa považuje za mierne priaznivý aspekt.

SEMIOKTIL

- nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 22°30´.

SEMISEXTIL

- alebo inak polosextil nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 30°. Je charakterizovaný číslom 12, takže predstavuje spojenie, intimitu, detail. Semisextil (polosextil) sa považuje za slabý harmonický aspekt.

SEPARÁCIA

(konvergentný aspekt) - je situácia, keď rýchlejšia planéta vystupuje z presného aspektu s planétou pomalšou. Takýto aspekt potom pôsobí viac na duchovnej, či kolektívnej úrovni, pričom je menej intenzívny ako aplikačný aspekt.

SEPHARIAL

- vlastným menom Walter R.Gornold, bol anglický orientalista, numerológ, astrológ a okultista, predstaviteľ prúdu ezoterickej astrológie.

SEPTIL

- nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 51°3/7´. Je charakterizovaný číslom 7, takže predstavuje iracionalitu, zaostrenie, premenu. Septil sa považuje za slabý harmonický aspekt.

SESKVIKVADRATÚRA

- alebo inak trioktil nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 135°. Je charakterizovaná číslom 8, takže predstavuje potiaže, vzrušenie, stres. Seskvikvadratúra (trioktil) sa považuje za mierne napäťový aspekt.

SEVERNÝ BOD

- je severný priesečník miestneho poludníka s obzorom.

SEXTIL

- nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 60°, čiže sú od seba v ostrom uhle. Je charakterizovaný číslom 6, takže predstavuje produktivitu, plodnosť a detailnú prepracovanosť. Sextil je považovaný za súladný aspekt, ktorý prináša zúročenie našich aktivít alebo príležitosti o ktoré sa musíme snažiť.

SEXUALITA

- je v astrológii spájaná s Venušou (zmyselnosť, pocit slasti), Marsom (sexuálny pud, túžba) a určitým spôsobom aj s Plutom (orgazmus ako vyjadrenie malej smrti a znovuzrodenia). V.dom (erotika, hravosť, rozkoš) a hlavne VIII.dom (intenzívne emocionálne zážitky) hrajú tiež dôležitú úlohu. Človek, ktorý má byť silne sexuálne založený by mal spĺňať aspoň jeden z nasledujúcich faktorov: 1. aspekty medzi Venušou a Marsom (najlepšie, ak je jedna z nich dominantná) alebo trochu dvojznačné medzi Venušou, či Marsom a Plutom (to môže viesť jak k sexuálnej posadnutosti, tak aj k askéze, teda k extrémom), 2. postavenie Slnka, Luny, Venuše alebo Marsu v Škorpiónovi alebo v VIII.dome (v menšej miere v V.dome), 3. žiadne aspekty medzi Venušou (Marsom) a Saturnom, prípadne tiež absencia Saturna v VIII.dome, či retrogradity Venuše alebo Marsu.

SIDERICKÝ ZODIAK

- pracuje so súhvezdiami namiesto na západe bežne používanými znameniami tropického zverokruhu, ktorý má počiatok v jarnom bode. Pri hviezdnom (siderickom) zodiaku je určovanie jeho počiatku zložitejšie, pretože hranice medzi súhvezdiami sú nepresné a abstraktné. Každá astrologická škola si ich odvodzuje po svojom, teda podľa nejakej určujúcej (fudiciálnej) hviezdy. Tak napríklad skupinke západných siderialistov ako oporná hviezdna slúži Aldebaran. Rozdiel medzi siderickým a tropickým zverokruhom (čiže hodnota ajanámši) je v súčasnosti takmer 30°, takže ak ste sa narodili v znamení Barana, tak u astrológov využívajúcich siderický (hviezdny) zodiak by ste boli považovaný za Rybu.

siderický zodiak

SIGNIFIKÁTOR

- je planéta, ktorá podľa individuálnych, astrologických domov ovláda dom určitej charakteristiky. Takže napríklad ak je hrot 10.domu v znamení Býka, tak z vládkyne Býka – Venuše sa stáva automaticky signifikátor vecí 10.domu, čiže povolania, povesti, profesionálnej orientácie a autorít v živote subjektu a uvažujeme ju ako symbol týchto vecí, ktoré sa podľa jej postavenia v horoskope skúmajú.

SILA PLANÉTY

- každý smer v astrológii má určitý systém ako ohodnotiť silu planéty, pričom dominantná planéta je vždy tá, ktorá v tomto systéme počtom bodov prevyšuje ostatné kozmické telesá. Takáto planéta má kľúčový vplyv na povahu a celkový život jedinca, čiže podľa nej dokáže astrológ určiť, ktorý aspekt je obzvlášť dôležitý a ktorý až tak nie. Všeobecne sa za dominantu považuje tá planéta, ktorá sa nachádza v blízkosti niektorej hlavnej osi horoskopu, ďalej je vo svojom (alebo spriaznenom) znamení, alebo je významne umiestnená, čo sa týka tvaru horoskopu.

SKEPTICIZMUS

- je typická vlastnosť zemských (Býk, Panna, Kozorožec) a v menšej miere aj vzdušných (Blíženci, Váhy, Vodnár) znamení, pričom by mal byť v horoskope dominantný Merkúr, či Saturn alebo tieto dve planéty by mali tvoriť nejaký silný vzájomný aspekt.

SKROMNOSŤ

- sa týka najviac dvoch znamení a to pozitívneho pôsobenia Panny alebo Rýb, prípadne ak je zvýraznený VI. a XII.dom, preto v týchto znameniach by mal byť Ascendent, Slnko alebo Luna a v zodpovedajúcich domoch zhluk planét.

SLABOSŤ PLANÉTY

- je vyjadrená tým, že sa nachádza v padajúcom (následnom) dome ďaleko od hlavných osí horoskopu, ďalej je umiestnená v nekompatibilnom znamení (čiže je v páde alebo exile), prijíma minimum aspektov od dôležitých prvkov horoskopu alebo je retrográdna. Každá astrologická škola má trochu iný systém ako určiť silu (dignitu)/ slabosť planéty, pričom vyššie spomínané faktory sú prakticky spoločné pre všetky školy.

SLNKO

charakteristika: osobná planéta vládnuca znameniu Leva. Je centrum slnečnej sústavy okolo ktorého sa otáčajú všetky jej telesá, pričom Slnko je súčasne aj zdrojom svetla a životnej energie. Na všeobecnej úrovni preto symbolizuje otcovský, mužský princíp, pretože všetky planéty sú akoby jeho deťmi.
kľúčové slovo: ŽIVOT, JA
symbolický obraz: otec, manžel, kráľ, náčelník, stvoriteľ, čiže archetyp autority a životnej sily.
význam v horoskope: prirodzená, vrodená autorita, vitalita, vôľa, ego, vedomie, duch, tvorivosť a individualita, životná dráha, jej zmysel a účel, povesť človeka, všeobecne jeho zdravie a povaha, energia jang.
cyklus: Slnko prejde zverokruhom jeden krát za rok, v jednom znamení teda prechádza jeden mesiac.

slnko

SLNOVRAT

- je okamih, kedy sa stred Slnka nachádza na obratníku Raka (letný slnovrat) alebo Kozorožca (zimný slnovrat).

SLOBODA

- nadmerné sklony k nezávislosti a nespútanosti majú vzdušné znamenia (hlavne Vodnár), v menšej miere aj ohnivé znamenia (hlavne Strelec), prípadne ľudia s dominantným Uránom. Aspekty a postavenie tejto planéty v domoch nám prezradí, kde si človek bude uplatňovať najväčší nárok na slobodu a v akej oblasti sa len ťažko nechá zviazať nejakými pravidlami alebo konvenciami.

SMRŤ

- je v astrológii spojená s VIII. domom. Planéty v ňom alebo vládca tohto domu bližšie určujú spôsob, príčinu a okolnosti pravdepodobnej smrti. Dátum úmrtia sa z horoskopu nedá presne vyčítať, ale samozrejme existujú konštelácie, ktoré oslabujú organizmus a spôsobujú fyzickú a aj duševnú krízu. Ale či vtedy človek zomrie alebo to prežije, tak to nie je v silách astrológie s určitosťou povedať. Dôležité je si uvedomiť aj fakt, že smrť nie vždy býva symbolizovaná napätými aspektmi, teda hlavne vtedy, ak sa jedná o smrť ako vykúpenie z ťažkej choroby.

SMÚTOK

- je možné odpozorovať z tranzitov, direkcií a solárneho, či lunárneho horoskopu. Najdôležitejšie sú aspekty Saturna alebo Pluta na Lunu, ak sa jedná o stratu (aj v psychologickom zmysle) alebo odcudzenie od rodiny, matky, či ženy alebo aspekty týchto planét na Slnko, ak sa jedná o otca, či autoritu v rodine. Aspekty Saturna, či Pluta na Venušu, či vládcu VII.domu zas môžu hovoriť o smútku spôsobenom partnerom (napr. rozchod, odluka).

SOCIALIZMUS

- po astrologickej stránke je predstaviteľom tohto smeru Neptún, keďže táto planéta je spätá so sociálnym cítením, duchom spoločenstva a kolektivizmom, ale aj s utópiou a ilúziami. Naopak planéta Urán pre svoj individualizmus sa dáva do súvisu s kapitalizmom.

SOLÁRNY HOROSKOP

- alebo inak Solárna revolúcia je prognostický horoskop, ktorý sa počíta pre okamih, kedy Slnko zaujme rovnakú pozíciu ako v natívnom horoskope. K tomu dochádza jedenkrát za rok, teda solárny horoskop poukazuje na hlavné témy príslušného roku. Ale pozor. Klasická astrológia upozorňuje nato, že musí byť podriadený tranzitom a direkciám, pretože samotný má len malú vypovedaciu schopnosť. Opačného názoru bola odnož astrológie okolo Donalda Bradleyho používajúca siderický zodiak, ktorá solárny horoskop dokonca nadraďuje nad tranzity a direkcie, pričom však pri výklade dodržiava špeciálne pravidlá a zásady. Okrem ročného horoskopu sa dá podobnou metódou zhotoviť štvrťročný a polročný horoskop.

SPÁLENÁ PLANÉTA

- alebo inak označovaná aj ako „kombustná“ (combustus), je planéta, ktorá stojí v blízkosti Slnka (v orbise do 8°). Takáto planéta je podľa tradičnej astrológie oslabená, pretože jej charakter je úplne podriadený Slnku (vlastnému Ja). V praxi sa tento termín používa len pre Merkúr a Venušu, kde v prvom prípade badať sklony k subjektivite a v druhom prípade k sebe láske. K ďalším možným vzťahom medzi týmito dvomi planétami a Slnkom je postavenie „v lúčoch Slnka“ (od 8° do 17°), kedy je planéta mierne oslabená. A tiež „v srdci Slnka“ (v cazime), kedy sa s ním planéta nachádza v najtesnejšej konjukcii (do 0°17´), pričom vtedy je jej vplyv značne posilnený.

SPIRITUALITA

- presne tak ako sa nedá z horoskopu určiť výška IQ, sociálne pomery, pohlavie, či hodnotový rebríček, tak sa z neho nedá vystopovať duchovná vyspelosť (netreba však zabúdať, že každý si duchovne vyspelého človeka predstavuje trochu inak). Hlavný prínos astrológie je v tom, že pomáha podľa horoskopu určiť najvhodnejšiu a najprirodzenejšiu cestu k vývoju jedinca. Každopádne však existujú určité konštelácie, ktoré vedú k záujmu o skryté dimenzie bytia a o neviditeľný svet. V prvom rade je dôležité významné postavenie niektorej transcendentálnej planéty (Urán, Neptún, Pluto) v aspektoch na osobné planéty (hlavne na Slnko a Lunu). Ďalej je vhodná previazanosť takzvaných okultných domov, čiže IV. (korene, osobné nevedomie), VI. (sebareflexia, zušľachťovanie), VIII. (intenzívne emócie, transformácia), IX. (filozofia, náboženstvo) a XII.domu (kolektívne nevedomie, obeť). Možno ešte dôležitejšie je, aby horoskop ukazoval nepriaznivé podmienky pre normálny, svetský život, čo človeka núti pozerať sa trochu iným smerom ako väčšina populácie.

SPISOVATEĽ

- nadanie k písomnému prejavu je tradične spojené s planétou Merkúr (a s jej aspektmi), Blížencami a III.domom. U spisovateľov býva Merkúr často retrográdny, čo môže súvisieť s tým, že lepšie sa im komunikuje s okolím skôr introvernejšou formou, čiže písaním. Štatisticky hrala v horoskopoch spisovateľov významnú úlohu aj Luna, čiže faktor predstavivosti a fantázie.

SPOLOČENSKOSŤ

- je vlastnosť previazaná s prevahou planét na západe (hlavne v blízkosti descendentu), prípadne so silným vzdušným živlom. Dominantná Venuša, Luna, Jupiter alebo Merkúr môžu túto tendenciu ešte zosilniť. Naopak výrazné pôsobenie Saturna alebo väčšina planét na východe tento rys charakteru tlmí.

SPORY

- sú astrologicky závislé hlavne od postavania planéty Mars. Konfliktný ľudia majú väčšinu planét v ohnivých znameniach (teda hlavne v Baranovi) alebo Škorpiónovi, pričom Mars je v napäťových vzťahoch hlavne na Svetlá (Slnko, Luna - impulzívnosť), Merkúr (slovná agresivita), Jupiter (výstelky, presvedčenie o svojej pravde), Saturn (zaťatosť, tvrdosť), Urán (výbušnosť) a Ascendent (prílišná asertivita). Dom, v ktorom sa táto planéta nachádza, nám označuje oblasť, kde môžeme mať najčastejšie vykopanú bojovú sekeru. V synastrii (partnerskom horoskope) môžu vyvolávať časté konflikty medzi dvojicou najmä napäťové vzťahy Marsu jedného s Marsom druhého partnera (prípadne s jeho Svetlami a Ascendetom).

SPRAVODLIVOSŤ

- ak máme na mysli právne záležitosti, tak tie spadajú pod planétu Jupiter a VII.dom, čiže planéty vo vzťahu k tomuto domu. Poškodenie týchto astrologických prvkov hlavne Slnkom, Merkúrom a Marsom môže označovať osobu, ktorá sa ťažšie stotožňuje so zákonmi a normami spoločnosti, pričom riskuje, že bude jednať v konflikte s nimi. Na druhú stranu obzvlášť vyvinutý zmysel pre spravodlivosť má hlavne znamenie Váh, Strelca a v menšej miere aj Kozorožca, prípadne človek s dominantou priaznivo ožiareného Jupitera. Ak sa nachádza Mars v jednom z týchto znamení, tak subjekt môže v sebe cítiť byť povolaný vykonávať spravodlivosť alebo za ňu bojovať.

STACIONÁRNA PLANÉTA

- je planéta, ktorá je geocentricky v zastávke, keďže sa jej ekliptická dĺžka po určitú dobu prakticky nemení. Tento jav úzko súvisí s retrograditou (t.j. s pomyselným spätným pohybom), pričom ak zostane planéta stacionárna, tak vlastne mení smer svojho pohybu v geocentrickom systéme. Niektorí autori takúto planétu považujú za posilnenú, ale na druhú stranu aj trochu statickú.

SŤAHOVANIE

- často prebieha v obdobiach, keď pomalé planéty tranzitujú cez Immum Coeli, vládcu IV.domu alebo cez Lunu. Každopádne ak aj tieto konštelácie nastanú, tak nemusí sa jednať vždy nutne o zmenu bydliska, ale môže ísť aj o zmenu niečoho v dome alebo v rodine.

SŤAHOVANIE

- často prebieha v obdobiach, keď pomalé planéty tranzitujú cez Immum Coeli, vládcu IV.domu alebo cez Lunu. Každopádne ak aj tieto konštelácie nastanú, tak nemusí sa jednať vždy nutne o zmenu bydliska, ale môže ísť aj o zmenu niečoho v dome alebo v rodine.

STÁLICE

– pomenovania hviezd v astrológii, aj keď názov je trochu zavádzajúci, pretože v skutočnosti sa vo zverokruhu vplyvom precesie pohybujú rýchlosťou asi 1° za 72 rokov. K najdôležitejším a najvplyvnejším patria hlavne tieto štyri, ktoré tvoria medzi sebou takmer kríž. Sú tiež označované aj ako strážcovia oblohy: Aldebaran, Regulus, Antares a Fomalhaut. Hviezdy majú pevnú charakteristiku (preto ich psychologické smery zväčša ignorujú a naopak sú využívané hlavne v mundánnej a horárnej astrológii) a ako sa zdá, pôsobia nevysvetliteľným spôsobom na ľudský osud a ohlasujú často udalosti, ktoré ležia mimo našej moci.

STÁLICA SÚHVEZDIE DĹŽKA (k 1.1.1992) ŠÍRKA (k 1.1.1992) POVAHA VÝZNAM
Algol Perzeus 26°04´ + 22°25´ násilie, bezstarostnosť, zlo, nešťastie
Alcyone Býk 29°53´ + 04°02´ popularita, ctižiadosť, problémy so zrakom
Aldebaran Býk 09°41´ - 05°28´ odvaha, popularita, dar reči, divokosť, pád
Sirius Veľký pes 13°59´ - 39°35´ sláva, bohatstvo, vznešenosť, vášnivosť
Pollux Blíženci 23°07´ + 06°40´ odvaha, smelosť, oduševnenosť, krutosť
Procyon Malý pes 25°40´ - 16°00´ činorodosť, výbušnosť, vrtkavosť, pýcha
Alfard Hydra 27°11´ - 22°23´ umelecké vlohy, silné vášne, náruživosť
Regulus Lev 29°43´ + 00°28´ úspech, moc, vznešenosť, idealizmus
Denebola Lev 21°31´ + 12°16´ pocty, sláva, nesebeckosť, ľútosť, zúfalstvo
Vindemiatrix Panna 09°50´ + 02°48´ sebazaprenie, martýrium, hanba, potupa
Spica Panna 23°44´ - 02°02´ sláva, pocty, sklony k umeniu, či k vede
Acrux Kríž 11°46´ - 52°52´ humanita, spravodlivosť, okultné vlohy
Antares Škorpión 09°39´ + 04°34´ úspech, sláva, zásadovosť, neopatrnosť, pád
Vega Lýra 15°12´ + 61°44´ blahobyt, honosnosť, idealizmus, lacnosť
Altair Orol 01°40´ + 29°18´ sebadôvera, láska k slobode, náhle šťastie
Deneb Algiedi Kozorožec 23°25´ - 02°35´ úspech, pocty, vzostup a pád, kolísavý osud
Fomalhaut Ryby 03°45´ - 21°08´ sláva, obľuba, duchovná premena, zjemnenie
Scheat Pegas 29°16´ + 31°08´ spiritualita, nešťastie, strata, nepríjemná smrť

tab. Zoznam najdôležitejších stálic v astrológii a ich stručný význam

STÁLOSŤ

- je typická pre ľudí s prevahou fixných (Býk, Lev, Škorpión, Vodnár), prípadne zemských znamení (Kozorožec, Býk, Panna) a s dominantným Saturnom. Každopádne človek nie je nikdy čiernobiely, preto môže byť v jednej oblasti prelietavý a v druhej zas bude túžiť po stabilite. Aspekty a postavenie Saturna majú stabilizačný charakter, respektíve človek bude v príslušnej oblasti sa snažiť preferovať skôr istotu a nemennosť.

STÉLLIUM

- je názov pre multikonjukciu minimálne troch planét. Takýto zhluk viacerých kozmických telies pri sebe zvýrazňuje vplyv znamenia alebo domu, v ktorom sa nachádza, pričom človek s touto konšteláciou sa dokáže vynikajúco koncentrovať na oblasť, kde sa stéllium vyskytuje.

STRACH

- je emócia pod vplyvom planéty Saturn. Postavenie tohto nebeského telesa v znamení, dome a v aspektoch na ostatné prvky horoskopu nám môže poodhaliť, čoho sa najviac bojíme a z kadiaľ pramenia naše obavy.

STRATÉGIA

- talent pre tento druh činnosti je spätý s aspektmi Marsu s Neptúnom, pričom pri priaznivých väzbách je väčšia šanca, že nebude dochádzať k omylom. Podporujúcim prvkom k tejto vlastnosti je tiež prevaha planét vo vzdušných alebo zemských znameniach a silný Merkúr alebo Saturn.

STRED NEBA

- je bod horoskopu nazývaný tiež Medium Coeli (skratka MC) alebo nadhlavník. Ide o miesto pretínania ekliptiky a miestneho poludníka. Je to kulminačný stupeň horoskopu a Slnko je v ňom v poludní miestneho času. V systéme domov je totožný s hrotom 10.domu, čiže je spájaný s povolaním, profesionálnou orientáciou, povesťou, spoločenským postavením a všeobecne s našimi cieľmi a poslaním. Je to bod spoločenskej integrácie a vo zverokruhu mu zodpovedá znamenie Kozorožca. Planéty v jeho blízkosti sú veľmi silné a majú dominantný vplyv na celý horoskop. Planéta najbližšia k tomuto bodu je označovaná ako elevovaná, čiže do určitej miery nadradená ostatným.

STRELEC

charakteristika: pohyblivé, ohnivé znamenie ovládané Jupiterom. Strelec v sebe spája neposednosť pohyblivého znamenia, zápal a optimizmus ohnivého živlu, s idealizmom planéty Jupiter. Dáva dobrodružnú, veselú povahu, s obrovskom túžbou po napredovaní a spoznávaní nových obzorov.
kľúčové slová: VERÍM, EXPANDUJEM
symbolický obraz: dúha
fáza vo zverokruhu: deviata – chápanie
V humanistickej astrológii znamená abstraktné myslenie a myslenie fungujúce v spoločenskej sfére. A tiež kultúrne spoločenské, politické a náboženské záležitosti.

STUPNE ZVEROKRUHU

(symbolika) - V súčasnosti sa v našich zemepisných šírkach používajú prakticky štyri druhy a to konkrétne Sabiánske (najpopulárnejší a najmodernejší druh), Charubelove a Sepharialove symboly a charakteristika stupňov podľa Kefera. Sepharialove symboly boli prebraté z hinduistickej astrológie, kde sa však používa siderický zodiak, čo trochu naštrbuje vierohodnosť tohto systému v končinách západnej astrológie využívajúcej tropický zodiak. A u Kefera je význam týchto symbolov veľmi podobný k tým Sepharialovým, takže existuje podozrenie, že sám autor čerpal práve z tohto zdroja. Stupeň sa aktivuje, ak je obsadený nejakou planétou (hlavne Slnkom a Lunou) alebo hlavnými osami horoskopu.

STUPEŇ ZVEROKRUHU DRUH SYMBOLU OBRAZ SYMBOLU (vládca stupňa) STRUČNÝ VÝKLAD
9-10° Váh sabián Potom, čo kanoe preplávala bezpečne úzkym prúdom, ocitla sa v pokojných vodách. Sebakontrola a vnútorná rovnováha potrebná k dosiahnutiu solídneho stavu vnútornej stability.
charubel Divokrásna kvetinová záhrada. Osoba s dobrým vkusom a jemným vnímaním so slabosťou k prírode.
sepharial Okovaná brána vezenia. Stupeň osamotenia. Jedinec dá svoje sily dôležitému poslaniu alebo práci.
kefer (Luna) Nebezpečenstvo, láska k domovu, malá sebakontrola.
10-11° Váh sabián Profesor pozerajúci sa cez okuliare na svojich študentov. Problémy sprevádzané pri predávaní vedomostí v špeciálnej kultúrnej štruktúre.
charubel Starý bača s palicou v ruke stojaci uprostred svojho stáda. Niekto s veľkou múdrosťou a s neobvyklou láskou pre sedliacky život.
sepharial Kentaurus s lukom a šípmi. Stupeň voľby. Bystrá povaha, hnaná ctižiadosťou a túžbou.
kefer (Saturn) Zvláštny pôvod, dvojitý charakter, chytrosť.
11-12° Váh sabián Baníci ťažiaci z hlbokej bani. Potreba vyniesť z hlbších rovín vedomosti, ktoré udržujú oheň kolektívnej mysli spoločnosti tak, aby stále horel.
charubel Muž s lukom v ruke, ale bez šípov. Osoba s významnými schopnosťami, ktorá je nešťastná, keď je jej bránené, aby dosiahla svojho cieľa.
sepharial Svetlovlasá žena pozerajúca sa do zrkadla. Stupeň frivolnosti. Povaha spoločenská a ženská.
kefer (Jupiter) Nepreniknuteľnosť, neistota, túžba po minulosti.

tab. Príklady významu stupňov zverokruhu podľa Kefera, Charubela, Sephariala a Sabiánskych symbolov

SUBDIVÍZIE

- je podrozdelenie uhlových alebo časových cyklických jednotiek. Napríklad každé znamenie môžeme rozdeliť na dvanásť častí (subdivízii), pričom pri platónskom mesiaci (t.j. vek určitého znamenia – napríklad v súčasnosti počuť mnoho o veku Vodnára) trvá jedna dvanástina (subdivízia) 178,67 roku.

SÚHVEZDIA

- je dvanásť zoskupení hviezd (stálic), tvoriace hviezdne pozadie tropického zverokruhu a nesúce mená totožné so znameniami zverokruhu voči ktorým sa vďaka precesii posúvajú (za 72 rokov približne o 1°), čiže v súčasnosti nie sú s nimi totožné.

SÚRADNICE NEBESKÉ

- existujú dva druhy súradníc. Prvé sú ekliptické, ktoré umožňujú určiť výšku a šírku určitého prvku horoskopu alebo druhý typ súradníc je rovníkových, u ktorých môžeme určiť rektascenziu a deklináciu.

SÚSTAVA GEOCENTRICKÁ

- je sústava astronomických súradníc opierajúcich sa o model, v ktorom stred slnečnej sústavy je Zem. Túto sústavu využíva aj v astrológii.

SÚSTAVA HELIOCENTRICKÁ

- je sústava astronomických súradníc opierajúca sa o model, v ktorom stredom slnečnej sústavy je Slnko.

SÚSTREDENOSŤ

- je silnou vlastnosťou ľudí, u ktorých prevláda zemský živel, ďalej dominuje planéta Saturn a v horoskope prevládajú ako aspekty konjukcie. A naopak predimenzovaný vzdušný živel a silný účinok planéty Neptúna, Uránu, či Marsu a tvar horoskopu „Rozptyl“ môže mať práve opačný účinok.

SVADBA

- určiť termín svadby je dosť diskutabilné, pretože sobáš môže byť uzavretý z rôznych príčin (nečakané tehotenstvo, rodinné, či finančné tlaky...), preto sa vždy nemusí jednať len o harmonické tranzity Jupitera (symbol rozkvetu a šťastia) na Slnko (u ženy), Lunu (u muža), Venušu alebo hrot, či vládcu VII.domu, tak ako je to popísané v tradičných príručkách astrológie. Konštelácie však môžu odhaliť, že ako jedinec pociťuje stratu slobody. K ďalším možným variantom sú tranzity pomalých planét (hlavne Saturna a Neptúna) cez vládcu VII.domu alebo prechod tohto vládcu cez Slnko, Venušu alebo Lunu. Za citlivé body, na ktoré väčšinou smerujú tranzity, môžeme tiež považovať Descendent (legalizácia, či upevnenie vzťahu) a Immum Coeli (zapúšťanie koreňov, zakladanie rodiny).

SVETLÁ

- v astrológii je to spoločný názov pre Slnko a Lunu (Mesiac), pričom tieto dva prvky majú v horoskope jasne dominantnú úlohu medzi všetkými planétami. O vzájomnému vzťahu medzi týmito dvomi svetlami hovorí solilunárny cyklus (t.j. mesačné fázy), ktorý patrí medzi základné kamene astrológie.

SYNASTRIA

– postup pri ktorom sa porovnávaním horoskopov objasňuje vzťah dvoch ľudí. Jednak sa medzi dvojicou navzájom porovnávajú aspekty hlavných ôs a planét a v druhom prípade sa skúma postavenie planét jedného partnera v domoch druhého partnera. Najdôležitejšie sú aspekty medzi hlavnými osami (ascendent, descendent) človeka A so svetlami (Slnko, Luna) človeka B alebo medzi svetlami (prípadne osobnými planétami) navzájom. Čím je viac takýchto aspektov medzi dvomi ľuďmi, tým sú viac k sebe „nerozlučne spätý“. Do úvahy sa tiež berie aj možnosť dopĺňania, čiže ak jednému niečo v horoskope chýba, tak druhá polovička by to mala mať dominantné (napr. živly, kvadranty, planéty...).

SYNETICKÝ JARNÝ BOD

- čiže Synetic Vernal Point – SVP – zavedený západnými siderialistami pre pozíciu jarného bodu vzhľadom k siderickému zverokruhu ekválnemu, pre ktorého počiatok je smerodajná osa Aldebaran – Antares.

SYNTETICKÉ ČÍTANIE HOROSKOPU

- v súčasnosti sa prihliada pri výklade viac na celkovú syntézu horoskopu, čiže horoskop sa číta ako celok namiesto čiastkových, rozkúskovaných informácií ako to bolo v dávnejších dobách. Vtedy bol výklad založených na starých aforizmoch, ktoré opisovali jednotlivé konštelácie a k nim priraďovali určité udalosti, sklony, talenty, či fyzické alebo povahové črty jedinca, pričom sa prakticky vôbec neprihliadalo na celkovú štruktúru horoskopu. Dnes je výklad horoskopu viac pružnejší a kreatívnejší, pretože sa postupom času zistilo, že tá istá konštelácia môže mať u rôznych ľudí inakšie účinky závislé od celkovej skladby horoskopu.

SYSTÉMY HOROSKOPICKÝCH DOMOV

- sú rôzne spôsoby konštrukcie dvanástich domov horoskopu, pričom sa od seba líšia podľa toho akú astronomickú rovinu berú za základ, potom akým spôsobom dochádza k deleniu nebeskej sféry a čo je počiatkom tohto delenia. V súčasnosti existuje viac ako 20 systémov astrologických domov, pričom sa dodnes vedú medzi astrológmi nekonečné dohady o tom, ktorý systém domov je najvhodnejší. Vyzerá to tak, že každý systém hovorí trochu o niečom inom, takže mnoho záleží aj na astrologickej škole, na aký druh astrológie sa zameriava. Napríklad praktici Humanistickej a transpersonálnej astrológie uprednostňujú Campanov systém domov. To isté platí aj o západných siderialistoch. Astrológovia zaoberajúci sa Karmickou astrológiou zas stavajú do popredia Placidov systém. A tak ďalej. V súčasnosti sú najpoužívanejšie tieto štyri systémy, ktoré nesú mená po ich objaviteľoch: Placidus, Campanus, Regiomantanus a Koch. Hlavné osi (Ascendent, Descendent, Immum Coeli, Medium Coeli) sú u všetkých systémov rovnaké, pričom sa však líšia rozmiestnením hrotov následných (II., V., VIII., XI.dom) a koncových (III., VI., IX., XII.dom) domov.

ŠIALENSTVO

- je mylné sa domnievať, že z horoskopu je možné určiť choromyseľnosť alebo genialitu. Jediné, čo je však možné je to, že horoskop nám môže poodhaliť sklony k určitým psychózam, ale či sa rozvinú tieto sklony v skutočnú chorobu, tak to záleží od mnohých iných faktorov. Konkrétne prevaha, či nedostatok určitého prvku v horoskope (napr. živlu, zhluk planét v úzkom úseku horoskopu) je symbolom nevyrovnanosti a tiež toho, že jedinec je unášaný iba jedným smerom, čo môže vyústiť k rôznym formám obsesie. Prebytok fixných znamení a silný Saturn majú za následok rôzne bloky a zábrany. Fenomény trieštenia a rozpadu podliehajú pod vplyv premenlivých (mutuálnych) znamení, teda hlavne k Blížencom a Rybám. Procesy časového sklzu voči spoločnosti patria pod napäťové vzťahy Neptúna a pod prebytok vodného živlu. Planétam sú prisudzované nasledovné vlastnosti: Jupiteru preceňovanie a zľahčovanie, Saturnu rigidné fixácie a potlačovanie, Uránu paranoidné stavy, Neptúnu všetky formy straty kontaktu s realitou a Plutu patria všetky stavy spojené s pocitom viny.

ŠIKMÝ VÝSTUP

- je oblúk na rovníku od jarného bodu k priesečníku so šírkovou kružnicou, vedenou hviezdou.

ŠKODCOVIA

- podľa tradičnej astrológie sú to planéty zlovestné, neblahé a prinášajúce ťažký osud, teda spravidla sa tak označovali Mars a Saturn. Moderná astrológia sa od tohto termínu dištancuje, pretože v nich vidí aj prostriedky na zdokonaľovanie a hlavne prehĺbenie daného subjektu.

ŠKORPIÓN

charakteristika: pevné, vodné znamenie ovládané Plutom (podľa tradície Marsom). Škorpión v sebe spája nepodajnosť pevného znamenia, emotívnosť vodného živlu, vášnivosť planéty Mars, s tajomnou silou Pluta. Dáva zložitú, nepreniknuteľnú až faustovskú povahu s intenzívnym vnútornym životom a extrémistickými postojmi (buď všetko alebo nič).
kľúčové slová: TÚŽIM, CHCEM
symbolický obraz: ľad, bahno
fáza vo zverokruhu: ôsma – zdielanie
V humanistickej astrológii predstavuje výmenu energií prostredníctvom intenzívnych emócií (napr. sex) alebo snahu splynúť s vyšším organickým celkom pri zachovaní vlastnej individuality.

ŠPORT

- talent pre tento druh činnosti je závislý na postavení planéty Mars (princíp energie a dynamiky), pričom bude záležať aj od toho, že o aký šport sa jedná. Určite iné konštelácie budú mať šprintéri a iné hráči kolkov, respektíve futbalový brankár a futbalový kreatívny záložník. Všeobecne platí, že Mars by mal byť buď v koncovom dome (podľa štatistík M.Gauguelina najlepšie v XII. alebo IX.dome) alebo by mal byť dominantný v blízkosti niektorej hlavnej osi horoskopu (to platí, ak sa jedná o rýchly a výbušný šport). Pre mršnosť a pohyblivosť je tiež dôležitý zhluk planét v koncových domoch alebo dominantný Merkúr. V športoch, kde je treba silnej koncentrácie a vytrvalosti je dôležité vynikajúce postavenie Saturna. Kreativita a tvorivosť je spojená s V.domom alebo s množstvom trigonov a (bi)kvintilov v horoskope. U ľudí pôsobiacich v kolektívnych športoch hrá často dôležitú úlohu IX. a XI.dom.

ŠŤASTIE

- je veľmi relatívny pojem, ale ak máme na mysli konštelácie, ktoré môže človeku priniesť viac šťastných náhod, tak v prvom rade je to postavenie Jupitera a jeho priaznivé aspekty k ostatným planétam a tiež celková početnosť trigonov v horoskope (teda ak sa správne využije ich potenciál). Keď sme všímaví, tak spozorujeme, že šťastie priťahujú najmä sebavedomí a optimistickí ľudia, čiže astrologicky symbolizovaný Levom a Strelcom a zároveň s dominantou Slnka alebo Jupitera, či so vzájomným priaznivým aspektom týchto dvoch planét. Naopak od pesimistov a od ľudí s nízkym sebavedomím sa často šťastie obracia chrbtom, čo je v horoskope naznačené hlavne postavením Saturna a jeho napäťových aspektov k ostatným planétam. Každopádne človek, ktorý má vyššie spomínané konštelácie nemusí byť v živote vôbec šťastný (aj keď ho možno postretne viac šťastných náhod), pričom jedinec s „ťažkým horoskopom“ môže pocit šťastia získať správnym životným postojom.

ŠTATISTIKA A ASTRÓGIA

- dokazovať platnosť astrológie pomocou štatistiky je dosť problematická záležitosť, pretože v súčasnosti sa dospelo k presvedčeniu, že čiastkové informácie (konštelácie) nemusia vôbec nič znamenať, ak sa na horoskop nehľadí ako na celok. A ako je známe, síce jednotlivé konštelácie sa časom opakujú, ale už nikdy nebudú všetky astrologické prvky presne na tých miestach ako v určitý časový zlomok z minulosti. Napriek tomu sa niektorí astrológovia (ale i vedci) pokúsili štatisticky vyhodnotiť niektoré konštelácie. Veľmi zaujímavý pokus urobil český astrológ (v tej dobe ešte vedec) Milan Špůrek. Ten na základe štatistiky dospel k záveru, že početnosť zosuvu pôdy sa zvyšuje v obdobiach, keď planéta Saturn (patrón geologických aktivít) sa nachádza vo svojich znameniach (Kozorožec a Vodnár), teda keď je jeho vplyv najsilnejší. Oveľa väčší ohlas si získali výsledky francúzskeho psychológa Michela Gauquelina, ktorý na základe obrovskému množstvu dát dospel k záveru, že určité povolania súvisia s určitými planetárnymi dominantami, teda keď tie planéty vychádzajú (teda keď sú v blízkosti Ascendentu) alebo kulminujú (v blízkosti Medium coeli). Navyše podobným pokusom našiel planetárne podobnosti medzi rodičmi a deťmi, teda prakticky dokázal planetárnu dedičnosť, teda že deti a rodičia majú podobné planetárne dominanty.

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...