mesiac
Sobota, 15.6.2024
Meniny má Vít

Astrolexikón - T

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

TAJOMSTVO

- človek zo záľubou odhaľovať rôzne záhady a tajomstvá má väčšinou zvýraznené znamenie Škorpióna a v menšej miere aj Rýb a dominantného Pluta, prípadne Neptúna. Aspekty týchto dvoch planét na Merkúr môžu vo vlastníkovi horoskopu tiež prebúdzať sklony lúštiť nejasnosti a odhaľovať tajomstvá.

TEÓRIA VEKOV

- je založená na putovaní jarného bodu (priesečník ekliptiky a rovníka) súhvezdiami, pričom nie je doteraz úplne jasné, že kde je ich počiatok (čiže nultý stupeň súhvezdia Barana), pretože ich hranice sú na oblohe veľmi hmlisté a dá sa povedať až abstraktné. Preto je potrebné vybrať si na nebesiach hviezdu, podľa ktorej sa odvodí začiatok celého hviezdneho zodiaku. A na tomto mieste dochádza medzi astrológmi k rozporom. Siderialisti uprednostňujú Aldebarana (vek Vodnára – rok 2369), indická astrológia Spicu a napríklad vynikajúci český astrológ Milan Špůrek hviezdu Regulus zo súhvezdia Leva. Tiež sa vedú dohady, že či sa siderický zverokruh (súhvezdia) otáča pomyselne v tropickom zodiaku (t.j. v znameniach zverokruhu) smerom vpred, presne tak ako to je u slnka, luny a u ostatných prvkoch v horoskope (to uprednostňujú obhajcovia veku Býka, ktorý by mal podľa nich nastať v roku 2012) alebo je tomu naopak, čo uprednostňujú všetci priaznivci veku Vodnára. Záver si z toho môže odvodiť každý sám.

TRADIČNÁ ASTROLÓGIA

- vychádza najmä z diela Klaudia Ptolemaia, ktorý napísal v 2.storočí v Alexandrii súbor kníh Tetrabiblos pojednávajúcich o základoch astrológie. Toto dielo bolo základom pre celý stredovek až do dôb Kopernika a Keplera. Napriek názvu si v súčasnosti osvojila aj niektoré moderné prvky horoskopu (napríklad novoobjavené planéty Urán, Neptún, Pluto), pričom je čiastočne prístupná aj k novým poznatkom. Rozdiel medzi tradičnou astrológiou a ostatnými modernejšími smermi je v tom, že táto najrozšírenejšia odnož astrológie stále kladie akcent na predpovedanie udalostí a tiež vychádza z rôznych starovekých techník a pravidiel. V súčasnosti ju reprezentuje (a posúva vpred) najmä popularizátor tradičnej astrológie Robert Hand.

TRANSCENDENTÁLNE PLANÉTY

- je názov pre trojicu novodobo objavených planét, čiže pre Urán, Neptún a Pluto. Ich spoločným menovateľom je princíp zmeny a transformácie, pričom Urán sľubuje zmenu šokovou terapiou, Neptún pomalým rozpúšťaním a Pluto radikálnym prerodom. Tieto planéty nie sú viditeľné voľným okom, takže z toho vyplýva, že nás spájajú s niečím neviditeľným, skrytým, tajomným, čiže s inými svetmi, či realitami. Po psychologickej stránke nám umožňujú napojiť sa na kolektívne nevedomie, takže ľudia s dominantnou transcendentálnou planétou obyčajne vytŕčajú z davu, či už v dobrom alebo zlom slova zmysle. Ich tranzity trvajú často aj niekoľko mesiacov, čím dokážu od základu zmeniť život.

TRANSSOLÁR

- je pojem pre Solárny horoskop (Solárnu revolúciu) so zohľadnením precesie (čiže Solárny horoskop v siderickom zodiaku ďalej prekonvertovaný na tropický zverokruh), takže oproti klasickej Solárnej revolúcii je pozícia Slnka posunutá o nahromadenú precesiu. Pri narodení, či vzniku subjektu sú oba horoskopy totožné, lenže postupne každým pribúdajúcim rokom sa začnú viac a viac od seba odlišovať, pričom približne za 72 rokov sa Slnko posunie o jeden stupeň, takže Transsolár je za to obdobie časovo posunutý o jeden deň voči Soláru.

TRANZITY

- je najracionálnejšia a aj najpoužívanejšia prognostická metóda, ktorá mapuje objektívny, vonkajší rytmus každého subjektu. Je založená na reálnych zmenách polôh planét v čase voči radixu. Keďže sa planéty v okamihu narodenia nezastavia, ale putujú ďalej oblohou, tak prechádzajú rôznymi oblasťami natívneho (základného) horoskopu, pričom uzatvárajú s vlastnou pôvodnou polohou alebo polohami ostatných prvkov radixu nové a nové aspekty, čím ich aktivizujú. Najdôležitejšie sú tranzity pomalých planét voči osobným planétam alebo hlavným osám horoskopu, pretože tie trvajú niekedy aj niekoľko mesiacov, čím dokážu intenzívne tvarovať život jedinca.

TREDECIL

- alebo inak Kepler, nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 108°´. Je charakterizovaný číslom 10, takže predstavuje základný kameň, rozvinutie. Tredecil (Kepler) sa považuje za slabý harmonický aspekt.

TRIGON

- nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 120°, čiže sú od seba v tupom uhle. Je charakterizovaný číslom 3, takže predstavuje expanziu, rovnováhu, ľahkosť a harmóniu. Trigon (trinus) je považovaný za veľmi súladný aspekt, ktorý prináša schopnosť syntézy alebo aj príležitosti, o ktoré nemusíme bojovať.

TRIPLICITA

- je premietanie živlov (ohňa, vody, vzduchu a zeme) v troch kvalitách (základná, pevná a pohyblivá) do horoskopu.

TRISEMIOKTIL

- nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 67°30´.

TRISEPTIL

- nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 154°2/7´.

TRIUNDECIL

- nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 98°2/11´.

TRÓN

- hovorí sa, že planéta je „na tróne“, ak je vo svojom domicilnom znamení, čiže Slnko v Levovi, Luna v Rakovi, Merkúr v Panne alebo Blížencoch, Venuša v Býkovi alebo vo Váhach, Mars v Baranovi (Škorpiónovi), Jupiter v Strelcovi (Rybách), Saturn v Kozorožcovi (Vodnárovi), Urán vo Vodnárovi, Neptún v Rybách a Pluto v Škorpiónovi.

TROPICKÝ ZODIAK

- je to zverokruh, ktorý sa používa v západnej astrológii minimálne od dôb nestora starovekej astrológie - Klaudia Ptolemaia z 2.storočia po Kristovi. Od siderického (hviezdneho) zodiaku, ktorý používa napríklad indická astrológia, sa líši tým, že jeho počiatok je v jarnom bode a nie v začiatku súhvezdia Barana (v takzvanom bode alfa), pričom v súčasnosti je medzi týmito dvomi zverokruhmi rozdiel asi 25°. Názory astrológov na obidva zverokruhy sú také, že tropický sa skôr lepšie hodí na psychologickú charakteristiku subjektu, prípadne na určenie jeho poslania a úloh na tomto svete a na druhej strane siderický skôr pasuje k predpovedaniu udalostí.

TVÁR

- je vlastne to isté ako dekan zverokruhu, čiže desať stupňový úsek v určitom znamení, ktorému spoluvládne určitá planéta.

TVARY HOROSKOPU

- jedna z prvých a základných informácií, ktoré nám môže horoskop poskytnúť je jeho tvar vytvorený planétami. Na základe poznatkov tvarovej psychológie a estetiky rozoznával americký astrológ Marc Edmund Jones sedem základných tvarov horoskopu, ktoré svojou symbolikou určujú charakter celého radixu. K siedmych typom horoskopu patrí rozptyl (rovnomerné rozloženie), miska (jedna polovica horoskopu obsadená), hojdačka (dva zhluky planét oproti sebe), otep (všetky planéty natlačené v jednej tretine horoskopu), vedro (osamotená planéta – t.j. držadlo na opačnom konci oproti ostatným), lokomotíva (jedna tretina horoskopu prázdna) a vymknutie (planéty sú rovnomerne rozložené až na jeden zhluk).

tvary horoskopu

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...