mesiac
Streda, 29.5.2024
Meniny má Vilma

Bitka / Vojna / Boj / Zápas (výklad sna)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Bitka / Vojna / Boj / Zápas. V boji ide o násilné presadenie vlastných túžob, hodnôt, ideálov alebo ich obranu, prípadne aj o život a smrť. Je to odrážanie útoku na svoje Ego, či osobnosť alebo bitka je aj vyjadrením potlačenej agresivity (sexuality). Vo snoch predstavuje vnútorné konflikty, vzájomný zápas niektorých zložiek vašej osobnosti, nepokoj, chaos, potlačenú sexualitu. Vojna môže mať viac celospoločenský aspekt. Dôležité je si všimnúť, či sa boja priamo zúčastňujete a ak áno, či ste agresor alebo len obranca. V astrológii je tomuto symbolu najbližší vplyv planéty Mars a znamení Barana a Škorpióna. Vidieť vojnu znamená vnútorný konflikt, nepokoj a chaos. Môže sa jednať aj o víziu spoločenskej disharmónie, ktorá sa vás priamo, či nepriamo dotýka. Bojovať vo vojne je prejav potlačenej agresie a napätia voči spoločnosti alebo okoliu, prípadne je to nevedomý atak spoločnosti voči vám. Alternatívne nepriatelia v bitke môžu symbolizovať vaše deštrukčné sklony, ktoré sa tlačia do vedomia a ktoré vás chcú premôcť. Zomrieť v bitke je signálom premeny a transformácie Ega alebo naopak nebezpečia pohltenia jedinca rôznymi spoločenskými, či osobnými konfliktami. Biť sa s netvorom alebo s neznámym človekom znamená zápas s temnými zložkami osobnosti alebo s určitými jej vlastnosťami, ktoré sa hlásia o pozornosť. Bližšie o nich napovie symbolika protivníka. Biť sa s niekým známym môže byť nevedomá projekcia nesympatie, či nesúhlasu s danou osobou, prípadne s niektorými jej vlastnosťami. Zraniť sa, či prehrať súboj je znakom dočasnému podľahnutiu deštruktívnej, či pudovej zložke osobnosti. Ak porážku berieme so cťou a bez nenávistných emócií, tak to môže byť významný krok k múdrosti a k duchovnému vývoju. Ak ste v bitke agresorom, tak sen môže mať sexuálny podtón a väčšinou symbolizuje ventilovanie potlačených pudov.

 


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...