mesiac
Sobota, 15.6.2024
Meniny má Vít

Astrolexikón - V

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

VÁHY

charakteristika: základné, vzdušné znamenie ovládané Venušou. Váhy v sebe spájajú iniciatívu základného znamenia, neposednosť a družnosť vzdušného živlu, so šarmom a estetickým cítením planéty Venuše. Dávajú príjemnú, spoločenskú (niekedy až moc prelietavú) povahu, s obzvlášť vyvinutým zmyslom pre krásu a harmóniu.
kľúčové slová: SPOLUPRACUJEM, POROVNÁVAM
symbolický obraz: vietor
fáza vo zverokruhu: siedma – uskutočnenie
V humanistickej astrológii symbolizujú združovanie sa s ostatnými na báze rovnosti, či na základe spoločných hodnôt a ideálov, čiže predstavujú energiu skupinovej spolupráce.

VÄZENIE

- je v horoskope predstavované XII. domom, takže poškodený zhluk planét v tomto dome (alebo jeho vládca) môže zvyšovať možnosť, že jedinec počas života okúsi väzenie. Lenže treba mať na pamäti aj to, že sa môže jednať o väzenie v psychologickom zmysle slova, čiže o nejakú chronickú, či psychickú chorobu alebo jednoducho o asketický, či obetavý spôsob života. Každopádne napríklad zamestnanci nemocníc, ústavov, kláštorov a štátnej správy majú často tiež vyššie spomínané konštelácie, kde sa tiež vyžaduje tvrdý režim a určité obmedzenia, ktoré sú typické pre väzenské prostredie.

VDOVSTVO

- je najčastejšie v tých prípadoch, kedy sa nachádza poškodený (hlavne Saturnom alebo Plutom) vládca 7.domu v 8.dome, čo však nie vždy značí predčasné úmrtie partnera. K ďalším možným variantom patria napäťové aspekty medzi Slnkom a Saturnom (či Plutom v horoskope ženy) alebo Lunou a Saturnom (či Plutom v horoskope muža). Silne viacnásobne zdôraznená téma dvojice Venuša – Saturn alebo Venuša – Pluto (napríklad postavenie Pluta v 7.dome a Venuše v Škorpiónovi) môže spôsobiť, že jedinec sa v živote stretne s udalosťou, ktorá mu zoberie jeho druha. A nakoniec v tradičnej astrológii sa s vdovstvom spájala stálica Vindemiatrix, v ktorej blízkosti bolo často Slnko (u ženy), Luna (u muža) alebo Venuša (v oboch prípadoch).

VEDECKÝ DUCH

- je často spojený s aspektom Saturna alebo Uránu na Merkúr, či obmenou tejto konštelácie s umiestnením Saturna alebo Uránu v III.dome, pričom v prvom prípade sa bude jednať skôr o racionálneho, skúmavého a metodického ducha a v druhom prípade pôjde skôr o vynaliezavosť a novátorstvo. Zhluk planét v III.dome s dominantným Saturnom alebo Uránom a prevládajúci zemský (Býk, Panna, Kozorožec) a v menšej miere vzdušný živel tiež môžu hovoriť o silnom vedeckom založený človeka.

VEHLOW JOHANNES

- bol nemecký astrológ, presadzujúci takzvanú vedeckú astrológiu. Bol propagátorov ekválneho systému domov (t.j. v ňom všetky domy majú rovnakú veľkosť), pričom uplatňoval názor, že hrot domu nie je jeho začiatok, ale skôr jeho stred, čím sa automaticky posunuli hranice domov a úplne sa pomiešalo postavenie vládcov.

Vehlow Johannes

VEKTOROVÝ HOROSKOP

- alebo inak nazývaný aj Kompozitný horoskop (kompozit), je vzťahový horoskop, kde sa počet stupňov planét a hrotov domov v obidvoch horoskopoch sčíta a súčet sa delí dvomi. Takto dostaneme nový spoločný horoskop, ktorý predstavuje typ vzťahu prežívaného dvojicou, ale pozor! Špecialisti na túto metódu upozorňujú, že platí a je použiteľná iba pre páry už vytvorené, takže je zbytočné zhotovovať kompozit pri každom zoznámení. Aj keď má tento horoskop mnoho technických a interpretačných nedostatkov, tak aj napriek tomu je užitočný pri spresnení a doplnení informácií, ktoré nie sú pri porovnávaní horoskopov úplne jasné. A navyše naň pôsobia aj tranzity (napr. pri zoznámení, či rozchodu dvojice).

VEĽKORYSOSŤ

- je badateľná u aspektov Slnka a Luny s Venušou a Jupiterom, pričom neharmonické vzťahy medzi týmito planétami často poukazujú na prehnanú veľkorysosť až k vlastnej škode. Silne zastúpené ohnivé znamenia (Baran, Lev, Strelec) ešte podtrhujú túto vlastnosť. Dobré pôsobenie Vodnára, Rýb a Neptúnu môže dodať horoskopu humanitný nádych.

VEĽKÝ ROK

- bola v antike doba, behom ktorej sa mali všetky vtedy známe planéty zísť vo svojich východiskových pozíciách, pričom na jeho dĺžku nebol jednotný názor.

VENUŠA

charakteristika: osobná planéta vládnuca znameniu Býka (Zornička) a Váh (Večernica). Venuša je druhá v poradí od Slnka a súčasne je aj naša najbližšia susedka, ktorá obieha vo vnútri dráhy Zeme. Z geocentrického hľadiska sa od Slnka nevzďaľuje viac ako 48°. Na obecnej úrovni symbolizuje magnetickú, príťažlivú silu a princíp slasti.
kľúčové slovo: LÁSKA
symbolický obraz: milenka, mladá žena, múza, čiže archetyp krásy a lásky.
význam v horoskope: krása, láska, harmónia, záľuby a hodnoty, umenie, estetika, erotika, vkus a všeobecne všetko, čo máme radi a čoho si vážime.
cyklus: Venuša prejde celým zverokruhom približne za jeden rok a nachádza sa buď v rovnakom znamení ako Slnko alebo maximálne v prvom alebo druhom znamení od Slnka. Zaujímavé je aj to, že pri svojich piatich po sebe nasledujúcich zastávkach (pri retrográdnom pohybe) tvorí v horoskope päť cípu hviezdu (t.j. pentagram).

Venuša

VERNOSŤ

- je charakteristická pre osoby s Venušou v zemských znameniach (Býk, Panna, Kozorožec) alebo v Rakovi a zároveň v dobrom aspekte k Saturnu, či k Plutu. Dôležité je skúmať aj vládcu VII.domu a tiež planéty v tomto dome a ich aspekty k Venuši a Saturnu. Vernosť môže byť na záťaž ľuďom, ktorý majú disharmonicky vzťah Marsu, Uránu alebo Neptúna s Venušou (alebo v menšej miere s väzbou Urán - Mars) obzvlášť, ak je do toho zakomponované znamenie Barana, Blížencov, Váh, Strelca alebo Rýb. Napriek tomu, čo bolo povedané, je možné stretnúť jedincov, ktorí majú síce typické konštelácie pre citovú stabilitu, ale v skutočnosti bez výčitiek podvádzajú svojho partnera, pričom s tým, že ho nechcú nikdy opustiť. V ich prípade je vernosť prežívaná ako základná povinnosť, ktorá môže trvať v čase s nejakou tou prípustnou výnimkou. Totiž oni veria tomu, že sú verní.

VERTEX

- je priesečník ekliptiky (zdanlivej dráhy Slnka okolo Zeme) s miestom geografického západu. Nemá však nič spoločné s jeho astronomickým termínom. Tento bod objavili v pomerne nedávnej dobe nezávisle na sebe Charles Jayne a L. Edward Johndro, pričom s jeho protiľahlým bodom (t.j. antivertexom) tvorí najdôležitejšiu doplnkovú, osudovú os horoskopu. Tiež sa mu niekedy hovorí aj druhý descendent, pričom predstavuje osoby, ktoré do nášho života zasahujú celkom „náhodne“ bez možnosti uplatniť slobodnú vôľu (maximálne ich môžeme ignorovať). Je to najmenej osobný bod horoskopu a planéty, ktoré sú s ním v konjukcii sú posilnené.

VIGINTIL

- nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 18°.

VLÁDCA (REGENT)

- je planéta, ktorá vládne určitému znameniu alebo domu, pričom sa vychádza z teórie, že planéty, znamenia a domy musia byť navzájom nejako previazané. Každá planéta má spriaznené znamenie, ktorému vládne, čiže je v ňom v „domicile“. V tomto znamení uplatňuje svoje čisté charakteristiky. V praxi tento poznatok využívame tak, že napríklad ak máme zhluk planét v znamení Leva, tak týmto planétam bude vládnuť, či významne ich ovplyvňovať Slnko, keďže je vládca znamenia Leva. Ďalej Rakovi vládne Luna, Blížencom Merkúr (Prométheus), Býkovi Venuša (Zornička), Baranovi Mars, Rybám Neptún (Jupiter), Vodnárovi Urán (Saturn), Kozorožcovi Saturn, Strelcovi Jupiter, Škorpiónovi Pluto (Mars), Váham Venuša (Večernica) a Panne Merkúr (Epimétheus). Podobne to platí aj o domoch, čiže napríklad ak sa hrot 7.domu nachádza v Rybách, tak záležitosti tohto domu budú závislé od pôsobenia planéty Neptún a v menšej miere aj Jupitera (tradičný vládca).

VLÁDCA HOROSKOPU

- alebo aj inak povedané vládca ascendentu je planéta, ktorá vládne znameniu na hrote 1.domu. Postavenie vládcu horoskopu poukazuje na to, že v akej oblasti vidí jedinec ťažisko svojho života a tiež akým spôsobom nachádza sám seba alebo kde a akou cestou dokáže najprirodzenejšie rozvinúť svoje jedinečné vlastnosti.

VNÍMAVOSŤ

- je prednosťou ľudí so zvýrazneným znamením Raka, Váh, Škorpióna alebo Rýb a zároveň s dominantnou Lunou, Plutom alebo Neptúnom (alebo so vzájomným aspektom medzi nimi). Zhluk planét okolo Descendentu môže túto vlastnosť ešte viac podčiarknuť.

VODNÁR

charakteristika: pevné, vzdušné znamenie ovládané Uránom (podľa tradície Saturnom). Vodnár v sebe spája nepodajnosť pevného znamenia, družnosť a nespútanosť vzdušného živlu, s dogmatizmom Saturna a individualizmom Urána. Dáva svojskú, nevypočítateľnú až rebelantskú povahu, plnú protikladov, ktorá miluje slobodu, originalitu a pokrok.
kľúčové slová: UZÁKOŇUJEM, PRISPIEVAM
symbolický obraz: dym, oblaky
fáza vo zverokruhu: jedenásta – reorganizovanie
V humanistickej astrológii znamená schopnosť tvoriť a vyjadrovať sa v širšom spoločenskom a kolektívnom kontextu.

VODNÝ ŽIVEL

(senzibilita) - v živote zodpovedá za emócie a vnútorné procesy a vo zverokruhu je obsiahnutý v znamení Raka, Škorpióna a Rýb. Typologicky k nemu patrí flegmatická zložka osobnosti a CÍTENIE ako psychická funkcia.

VOJENSTVO

- je čisto Marsovská záležitosť, preto u vojakov z povolania je často táto planéta dominantná alebo aspoň bohato aspektovaná.

VÔĽA

- je silná pri dominantnom Slnku alebo Marse najlepšie v znamení Barana, Býka, Leva, Škorpióna alebo Kozorožca alebo vo vzájomnom aspekte, pričom by nemali chýbať intenzívne väzby týchto planét hlavne na Saturna, Urán alebo Pluto.

VRAH

- sa z horoskopu nedá zo stopercentnou istotou určiť, skôr sa dajú vystopovať sklony k násiliu a brutalite, ale či subjekt rozvinie tieto tendencie až do takej miery, že kvôli nim vyhasne nejaký život, tak to je iba v samotnom človeku. Všeobecne „patrónom“ vrahov je špatne aspektovaný Mars, obzvlášť Saturnom, Neptúnom alebo Plutom, pričom jedna z týchto planét (alebo Urán) by mala byť dominantná. Ďalej je nutné, aby emócie boli nejako deformované a psychika labilná, čo môže signalizovať silne poškodená Luna (napr. Marsom alebo Uránom). Absencia vodného živlu by mohla súvisieť s bezcitnosťou a chladnokrvnosťou a zhluk planét v VIII. alebo XII.dome zas napomáha k napojeniu na démonické sily kolektívneho nevedomia.

VRCHOL DOMU

- je iný názov pre hrot domu, čiže jeho začiatok.

VÝBOJNOSŤ

- je povahový rys spojený s planétou Mars, ktorá by mala byť dominantná, najlepšie v aspekte na Svetlá alebo by mala byť zdôraznená s jeho spriaznenými znameniami, čiže Baranom a Škorpiónom. Postavenie Marsu v ohnivých znameniach alebo v Škorpiónovi, či Kozorožcovi tiež môže dodať osobnosti asertívny náboj. Oblasť, kde sa výbojnosť najviac prejaví je symbolizovaná domom, v ktorom sa Mars priamo nachádza.

VÝCHOD

- je v horoskope predstavovaný úsekom od Medium Coeli po Immum Coeli, teda v sebe zahŕňa X., XI., XII., I., II. a III.dom, pričom východ je v pravom zmysle Ascendent (počiatok I.domu).

VÝCHODNÝ BOD

- je východný priesečník svetového rovníka s obzorom, pričom prechádza ním aj prvý vertikál.

VÝREČNOSŤ

- ľahkosť vo vyjadrovaní a rečnícky talent súvisí s významných postavením Merkúru (hlavne vo vzdušných znameniach) v priaznivých aspektoch k Lune, Venuši alebo Jupiteru. Zhluk planét (hlavne svetiel) v III.dome alebo výborne aspektovaný stacionárny Merkúr je tiež jeden z možných astrologických ukazovateľov tohto daru. Naopak problematické aspekty Merkúra s Lunou alebo Saturnom (respektíve obdoba tejto konštelácie v postavení Saturna v III.dome), či poškodený retrográdny Merkúr môže byť znakom rôznych ťažkostí v komunikácii alebo môže viesť až k poruchám reči (napr. koktavosť).

VÝSLEDNÉ DOMY

(koncové, či padajúce) - ležia na konci kvadrantu. Sú to domy 3. 6. 9. a 12., čiže zodpovedajú mutuálnym (pohyblivým) znameniam a sú teda spojené so službou, zdieľaním a rozširovaním alebo rozptyľovaním vedomia. Planéty v prvých dvoch tretinách sa považujú za veľmi slabé, zatiaľ čo planéty v poslednej tretine sú naopak veľmi silné.

VYTRVALOSŤ

- je silnou stránkou osôb so silným Saturnom a zároveň s aspektom na Mars alebo Slnko, prípadne jedna z týchto planét by mala byť dominantná a to v znamení Býka, Škorpióna alebo Kozorožca bez rušivého vplyvu najmä Uránu, či Neptúna.

VYVÁŽENOSŤ

- je stav, ktorý sa snažia najviac dosiahnuť ľudia s obsadením znamením Váh, pričom sa hovorí, že čím viac je v horoskope opozícii, tak tým má človek väčšiu šancu dosiahnuť osobnú vyváženosť. O horoskope sa vraví, že je vyvážený, ak sú v ňom planéty rovnomerne rozložené.

VÝVOJ

- je otázka toho, ako sa jedinec ku svojmu horoskopu (čiže potenciálu) postaví. Je naivné domnievať sa, že určité konštelácie značia vyspelejšieho jedinca a iné zas pravý opak. Vývoj záleží aj od spoločnosti, v ktorej sa jedinec pohybuje, ďalej od chuti niečo so sebou robiť, prípadne od postoja, ktorý zaujme pri spleti situácií, pri ktorých je účastníkom a tiež od mnoho iných vecí. Preto aj keby sa narodili dvaja ľudia na tom istom mieste a v ten istý čas, tak v konečnom dôsledku sa nemusia javiť až taký podobní, pretože každý môže vrodené konštelácie počas života uchopiť trochu inak.

VÝZOR

- závisí hlavne od znamenia na Ascendente a od planéty v blízkosti tohto astrologického bodu. Samozrejme, že na výzor má vplyv viac faktorov, teda teoreticky celý horoskop by mal mať vplyv na vzhľad človeka, teda hlavne jeho dominanty a zhluky planét v určitých znameniach. Ale ako už bolo povedané vyššie, primárny význam má vždy Ascendent a planéty okolo neho.

VZDUŠNÝ ŽIVEL

(teória) - v živote zodpovedá za medziľudské vzťahy a komunikáciu a vo zverokruhu je obsiahnutý v znamení Váh, Vodnára a Blížencov. Typologicky k nemu patrí sangvinická zložka osobnosti a VNÍMANIE ako psychická funkcia.

VZŤAHY

- sú primárne späté so VII.domom (partnerské vzťahy, úzke priateľstvá) a ďalej s III.domom (susedské a príbuzenské vzťahy) a XI.domom (široké priateľstvá, kolektívne aktivity). Planéty v týchto domoch, znamenia na hrotoch dotyčných domov a ich vládnuce planéty a tiež postavenie Venuše, nám bližšie povie ako reagujeme na situácie vo vzťahoch, akých ľudí v nich priťahujeme (alebo oni nás) a aj čo sa od nich máme naučiť.

WITTE ALFRED

- bol významný nemecký moderný astrológ, zakladateľ hamburskej školy, pričom táto škola sa úplne vzdala tradície, keďže vykladá horoskopy len pomocou polovičných vzdialeností bez používania astrologických domov. Ďalej pri interpretácii používal hypotetické transneptúnske planéty (Hades, Cupido, Zeus a Chronos) a horoskop zostrojoval zjednodušene tri krát po tridsať stupňov.

Alfred Witte

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...