mesiac
Pondelok, 17.6.2024
Meniny má Adolf

Astrolexikón - U

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

UMENIE

- sklon k tejto oblasti sa môže chápať na rôznych úrovniach. Každopádne ľudia silne ovplyvnení Venušou alebo znamením Býka, Leva, Váhami, či Rybami (hlavne ak sa nachádza v týchto znameniach ascendent alebo zhluk planét) majú obvykle zvýšené estetické cítenie, ktoré môže viesť k záujmu o umenie. Ale či budú mať neobyčajné tvorivé schopnosti a takzvané záblesky génia, tak to závisí na mnohých iných faktoroch, ktoré nie všetky sa dajú z horoskopu vyčítať. Okrem toho každá forma umenia sa vzťahuje k inej planetárnej dominante. Tak napríklad silný Neptún je častejší u hudobníkov, Venuša a Jupiter u hercov, Luna u básnikov a spisovateľov, Urán u moderných skladateľov.

UNDECIL

- nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 32° 8/11´.

URÁN

charakteristika: transcendentálna (transformačná) planéta vládnuca znameniu Vodnára. Urán bol objavený v modernej dobe v roku 1781 počas americkej revolúcie a tesne pred francúzskou revolúciou. Je považovaný za symbol dynamických zmien a počiatok totálnej transformácie.
kľúčové slovo: ZMENA, PREKVAPENIE
symbolický obraz: revolucionár, vynálezca, buditeľ, prorok, čiže archetyp pokroku a dynamických zmien.
význam v horoskope: odlišnosť od okolia, jedinečnosť, originalita, pokrok, genialita, bláznovstvo, vynálezy, opozičné sily, rebélia a revolúcia.
cyklus: Urán prejde celým zverokruhom za necelých 84 rokov, takže v jednom znamení zotrvá približne sedem rokov.

Urán

URÁŽLIVOSŤ

- je potreba, aby jedinec prikladal veľký význam svojmu „Ja“, teda v horoskope by malo byť dominantné Slnko alebo Jupiter a súčasne tieto dve planéty (alebo Mars so Slnkom) by mali tvoriť medzi sebou nejaký napäťový aspekt. Ďalej zhluk planét okolo Ascendentu a zvýraznené ohnivé alebo vodné znamenia tento povahový rys ešte viac znásobujú. Ak je silne postavený Saturn (napr. v konjukcii s Ascendentom), tak príčina nadmernej urážlivosti tkvie zvyčajne v spochybnení krehkého, ťažko nadobudnutého sebavedomia jedinca.

ÚSPECH

- každý jedinec pociťuje úspech individuálne, pričom pre jedného môže byť úspech už aj to, že sa stane majstrom na stavbe, pričom druhému nebude stačiť k pocitu sebarealizácie ani pozícia riaditeľa banky. Preto konštelácie nehovoria ani tak o tom, že ako vysoko to subjekt dotiahne, ale skôr o tom ako môže byť spokojný so svojim profesionálnom postavením. Priaznivo aspektovaný Jupiter, či Slnko a zároveň v blízkosti Medium Coeli dáva väčšie predpoklady, že vlastník horoskopu vo svojej kariére ľahšie nadobudne pocit, že je úspešný. Horoskop však môže prezrádzať túžbu po úspechu a uplatnení viac ako úspech samotný. Prevaha kardinálnych znamení (Baran, Rak, Váhy, Kozorožec) a hlavných domov (I., IV., VII. a X.dom) plus konjukcia nejakej planéty s Medium Coeli, či silné Slnko, Mars, Jupiter alebo Saturn hovorí o ambicióznom človeku, pričom povaha kulminujúcej planéty bude znamenať pravdepodobnú formu úspechu. Napríklad kulminujúci Merkúr hovorí o úspechu v intelektuálnych, či obchodných činnostiach, Urán v atypických alebo technických profesiách, Jupiter vo vysokých verejných funkciách alebo v cudzine.

UTÓPIA

- je vlastnosť Uránu (Vodnára) a Neptúnu (Rýb), pričom napäťové aspekty týchto planét s Merkúrom môžu mať za následok názorové utópie, s Venušou citové utópie, s Lunou emocionálne utópie, s Marsom utopistické aktivity a tak podobne.

UZAMKNUTÁ PLANÉTA

- je taká planéta, ktorá sa nachádza v astrologickom dome (s dĺžkou viac ako 30°) a súčasne v uzavretom znamení zverokruhu (t.j. žiadny hrot domu ho nepretína). Takáto planéta má podľa tradičnej astrológie problém sa vedome prejaviť, pretože oveľa ťažšie uvoľňuje svoju energiu, pričom jej vplyv môže byť pociťovaný o to intenzívnejšie.

ÚZKOSŤ

- je stav, ktorý sa môže najčastejšie vyskytnúť u ľudí, ktorí majú poškodené planéty (hlavne Lunu a Merkúr) Saturnom alebo Plutom hlavne v znamení Raka, Panny, Škorpióna, Kozorožca alebo Rýb, pričom aby úzkosť prekročila zdravé hranice, tak v horoskope často chýba ohnivý živel alebo planéta Mars je málo reaktívna a naopak Saturn alebo Pluto dominantné. Napäťové tranzity týchto dvoch planét hlavne na Slnko, Lunu a Merkúr môžu hovoriť o obdobiach, kedy subjekt by mohol pociťovať určitý druh úzkosti.

UZLY LUNÁRNEJ DRÁHY

- alebo inak nazývané Dračia hlava (vzostupný uzol) a Dračí chvost (zostupný uzol), sú dva priesečníky lunárnej dráhy s ekliptikou, pohybujúce sa zverokruhom spätne (retrográdne) v cyklu asi tak 18,6 roku.

UZLY PLANETÁRNYCH DRÁH

- sú priesečníky planetárnych dráh s ekliptikou.

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...