mesiac
Pondelok, 17.6.2024
Meniny má Adolf

Astrolexikón - N

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

NA VÝCHODE

- je planéta vtedy, ak sa nachádza vľavo od miestneho poludníka (t.j. od osy Immum Coeli – Medium Coeli), čiže v osobnej polovici horoskopu symbolizovanej 10. až 3. domom. Jej pôsobenie je viac individualistickejšie a sebestačnejšie.

NA ZÁPADE

- je planéta vtedy, ak sa nachádza vpravo od miestneho poludníka (t.j. od osy Immum Coeli – Medium Coeli), čiže v spoločenskej polovici horoskopu symbolizovanej 4. až 9. domom. Jej pôsobenie je viac kolektívnejšie a závislejšie od okolia.

NÁBOŽENSTVO

- hrá často dôležitú úlohu u ľudí so silne obsadeným IX.domom a zároveň s dominantným Jupiterom (moc, ambície v tejto sfére, morálne presvedčenie), Saturnom (samota, mníšsky život, pevná štruktúra) alebo Neptúnom (idealizmus, obetavosť). Cirkevná moc patrí pod krídla Jupitera (v aspekte s Neptúnom), ktorý sa obvykle nachádza v blízkosti Medium Coeli alebo Ascendentu. Typ spriazneného náboženstva môžeme vyčítať zo znamenia na hrote IX.domu a planét, ktoré sa v tomto dome nachádzajú. Napríklad Saturn v zemskom znamení v IX.dome môže viesť k ateizmu alebo k vedeckejším formám náboženstva, Urán k netradičným a silne individualistickým náboženským systémom a tak podobne. Netreba však zabúdať, že k tejto oblasti má čo to povedať celkovo celý horoskop a hlavne spoločnosť, v ktorej jedinec vyrastá.

NAD OBZOROM

(horná, denná hemisféra) - je planéta vtedy, ak ju je možné na oblohe spozorovať, čiže sa nachádza nad horizontom a v horoskope v 7. až 12. dome (teda nad osou Ascendent – Descendent). Jej vplyv je viac objektívnejší a zameraný viac do vonkajšku.

NADHLAVNÍK

- je iný názov pre zenit, čiže Medium Coeli, teda pre najvyšší, kulminujúci bod horoskopu.

NADIR

- je iný názov pre hlbinu neba, čiže Immum Coeli, teda pre najnižší bod horoskopu (podnožník).

NARCISIZMUS

- je vlastne zamilovanosť do seba samého, pričom človek si necháva len obmedzený citový priestor pre druhú osobu. Typická konštelácia pre túto vlastnosť je konjukcia Slnka s Venušou, hlavne ak je jedna z týchto planét silne postavená a zároveň východná časť horoskopu je tiež zdôraznená. K ďalším možným variantom patrí zhluk planét okolo Ascendentu (hlavne v I.dome) alebo konjukcia Venuše, či Slnka s Ascendentom.

NARODENIE

- za presný okamih narodenia sa považuje prvý samostatný nádych novorodenca, keďže od tohto okamihu vlastne začína jeho samostatná existencia.

NATAL QUOTIDIEN

- je horoskop platný na jeden deň, ktorý sa zhotovuje pre presný uhol v akom bolo Slnko a Medium Coeli v radixu.

NATIVITA

- sú vstupné časové a priestorové údaje narodenia, ktoré tvoria základ pri výpočte horoskopu – radixu.

NEBESKÁ SFÉRA

- je pomyselná guľa s nekonečne veľkým polomerom, slúžiaca ako matematická pomôcka (model) pri riešení vzťahov súradnicového systému v astronómii.

NEBLAHÝ

- tradičná astrológia delila planéty na „blahodárne“ a „neblahé“, pričom za neblahé sa považovali hlavne Mars a Saturn pre svoje drsné účinky. V novodobej histórii sa k nim pridali aj Urán, Neptún a Pluto. V dnešnej dobe sa od tohto označenia upustilo, keďže v skutočnosti tieto planéty môžu mať v konečnom dôsledku aj blahodárne účinky. Skôr sa za neblahú planétu považuje silne napäťovo aspektovaná planéta od iných astrologických prvkov.

NEDÔVERČIVOSŤ

- sa vyskytuje u ľudí so zhlukom planét alebo s Ascendentom, či Slnkom v znamení Panny, Škorpióna alebo Kozorožca a zároveň s dominantným alebo neharmonicky postaveným Saturnom.

NEHODA

- sa väčšinou vyskytuje u ľudí, ktorí majú sklony k unáhlenosti, nepozornosti a impulzívnosti. Astrologicky je často spojená s konjukciami, kvadratúrami alebo opozíciami Uránu (prípadne v menšej miere Jupiteru, či Saturnu) na Mars (alebo v niektorých prípadoch na Merkúr), pričom by mal byť aktivovaný aspektom I., III., VI., VIII., IX. alebo XII.dom. Obdobie, kedy sa človeku môže udiať nejaká nehoda je zväčša charakterizované tranzitom Uránu, Jupiteru, či Saturnu na Mars (a v menšej miere na Merkúr), prípadne obdobnými direkciami. Treba však pripomenúť, že niekedy sa nehoda stane a nie a nie ju nájsť v horoskope. Napriek tomu tranzity jasne ukazujú na duševné a fyzické následky nehody. Svojim spôsobom to len poukazuje na fakt, že v astrológii skôr predvídať „pocity z udalosti“ ako udalosť samu.

NEMORÁLNOSŤ

- je spojená s neharmonicky postavením Jupitera, ktorý má v povahe všetko si uľahčovať, pričom skôr ho zaujíma oveľa viac cieľ ako cesta, ďalej poškodený a dominantný Neptún môže podčiarknuť pre svoju lenivú, úskočnú a dvojtvárnu povahu tento povahový rys. Každopádne Saturn by mal mať v horoskope slabý účinok, keďže tejto planéte sa pripisujú práve morálne snahy. Tiež treba povedať, že morálka je veľmi závislá od prostredia, v ktorej človek vyrastal, preto subjekt môže určitú konšteláciu uchopiť rôznymi spôsobmi, podľa toho s kým a čím sa v živote stretol.

NEPLODNOSŤ

- je často spojená s výskytom poškodeného Slnka, Marsu alebo Saturnu v V.dome, pričom k ďalším faktorom neprajúci deťom je neharmonické postavenie Luny, hrotu V.domu alebo jeho vládcu v neplodných znameniach (Blíženci, Lev a hlavne Panna). Retrográdne planéty v V.dome môžu tehotenstvo odďaľovať. Konjukcia, kvadratúra alebo opozícia medzi Lunou a Plutom bola často prítomná pri problémoch s otehotnením, pričom jedna z planét mala vzťah k V.domu, čo v skutočnosti môže znamenať nezačlenenie do ženskej role.

NEPRIATELIA

- podľa tradičnej astrológie typ verejných nepriateľov je naznačený VII.domom a skrytých XII.domom. Hrot týchto domov (a vládca znamenia na hrote domu) a planéty v nich umiestnené symbolizujú našich protivníkov. Tiež sa za nepriateľov považovali ľudia, ktorý tvorili napäťové aspekty na planétu našej individuality, čiže na Slnko. Napríklad ak má niekto Slnko poškodené Marsom, tak často mu môžu do života nepríjemne zasahovať osoby s marsovskou povahou, teda impulzívny, odvážny a dynamický jedinci. Z logického hľadiska je však jasné, že to, či máme alebo nemáme nepriateľov závisí hlavne na našom správaní a na tom ako chápeme druhých ľudí, takže na horoskopu ako celku.

NEPTÚN

charakteristika: transcendentálna (transformačná) planéta vládnuca znameniu Rýb. Neptún bol objavený v roku 1846 ako druhý v poradí v novodobej histórii po Uránovi, takže je druhým stupňom v procese transformácie. Je symbolom kolektívnych síl, ktoré rušia hranice medzi entitami a tiež je patrónom všetkých univerzálnych zákonov.
kľúčové slovo: SPLYNUTIE
symbolický obraz: umelec, mystik, okultista, romantik, vizionár, čiže archetyp fantázie a abstrakcie.
význam v horoskope: iracionalita, imaginácia, predstavivosť, obeť, extáza, zmenené stavy vedomia, aj tie, ktoré sú spôsobené alkoholom, či drogami a ktoré prinášajú skúsenosť splynutia s okolím a vesmírom.
cyklus: Neptún prejde celým zverokruhom za 164 rokov, takže nie je v ľudských možnostiach prežiť celý jeho cyklus, ale len jeho polovicu. V jednom znamení zostáva približne 14 rokov.

Neptún

NERVOZITA

- je častá u ľudí so zdôraznením znamenia Blížencov alebo Panny, pričom dominantný Merkúr v napäťovom aspekte k Marsu alebo Uránu tento povahový rys ešte viac potvrdzuje.

NESÚLAD

- je termín pre napäťové aspekty (hlavne pre opozíciu a kvadratúru, ale aj oktil, či trioktil ), pričom sa hovorí, že prvky horoskopu , ktorých sa aspekt týka, sú v nesúlade alebo sú „neharmonické“.

NETRPEZLIVOSŤ

- je typická pre ľudí s dominantným Marsom v ohnivých alebo vzdušných znameniach, respektíve ak Mars tvorí napäťový aspekt na Svetlá (Slnko alebo Lunu), pričom Saturn ako faktor trpezlivosti musí mať v horoskope slabý vplyv.

NEURÓZA

- je zastrešujúci pojem pre rôzne psychické poruchy, ktoré zahŕňajú pocity strachu, úzkosti a duševnej nerovnováhy, ale na rozdiel od psychózy si ich človek uvedomuje a praje sa z nich dostať. Prostredníctvom horoskopu možno určiť sklony k určitej neuróze, ale nie jej vývoj v skutočnú chorobu. Napríklad neuróza z neúspechu, ktorá núti bytosť jednať v rozpore so svojimi túžbami a záujmami, je často spätá s napäťovými aspektmi medzi Slnkom a Saturnom. Obsesia prejavujúca sa dodržovaním určitých rituálov, ktoré majú zažehnať určitú obavu, je spojená s aspektmi Luny alebo Neptúna so Saturnom, hlavne pri zdôraznení magnetických, ženských znamení. Depresívna neuróza je naviazaná na špatne aspektovaného Saturna a slabého Jupitera s nedostatkom ohnivého živlu. Hypochondria je špecifická hlavne pre ľudí so zhlukom planét v znamení Panny alebo Rýb, prípadne v VI. alebo XII.dome. Sociálna fóbia môže byť spojená s neharmonickým obsadením VII.domu (hlavne Saturnom) alebo znamenia Váh, či silne poškodenou Venušou.

NEÚSTUPNOSŤ

- je typická vlastnosť fixných (pevných) znamení predstavovaných Býkom, Levom, Škorpiónom a Vodnárom, pričom by v nich mala byť umiestnená väčšina planét horoskopu. Aspekty Saturna posilňujú tento povahový rys, pričom v kladnom zmysle pridružujú k nemu vytrvalosť a v zápornom lipnutie na niečom.

NEVYROVNANOSŤ

- môžeme nájsť v horoskopoch, kde sa nachádzajú zhluky planét v určitej časti horoskopu (pričom iná časť horoskopu zostáva prázdna), znamení, živlu, kvadrante alebo keď dominuje určitý prvok nad ostatnými. Pri tomto jave zostáva naplnený len obmedzený počet funkcií, či vlastností patriacich pod zdôraznenú časť horoskopu, pričom ďalšie funkcie predstavované prázdnou časťou zostávajú takpovediac zakrpatené, či menej rozvinuté, takže každý jedinec s takýmto „handicapom“ bude mať podvedomé nutkanie tento chýbajúci deficit nejako vyrovnať. Najčastejšie sa tak deje dvomi spôsobmi a to konkrétne nadväzovaním užších priateľských, partnerských, či pracovných vzťahov s osobami, ktoré nám túto pomyselnú dieru zaplátajú. Napríklad človeka s absenciou vzdušného živlu budú podvedome priťahovať alebo sa mu budú pliesť do cesty ľudia , ktorí majú tohto živlu nadbytok. Druhý spôsob ako vyklonenú os vyvážiť je nutkavá potreba realizácie v oblasti, ktorú pomyselná vyklonená os predstavuje. Takže napríklad človek s prevahou planét nad obzorom (verejnosť, vonkajší život, profesia) sa bude snažiť uplatniť viac v súkromnom, či vnútornom živote.

NEZÁVISLOSŤ

- nadmerné sklony k nezávislosti a nespútanosti majú vzdušné znamenia (hlavne Vodnár), v menšej miere aj ohnivé znamenia (hlavne Strelec), prípadne ľudia s dominantným Uránom. Aspekty a postavenie tejto planéty v domoch nám prezradí, kde si človek bude uplatňovať najväčší nárok na slobodu a v akej oblasti sa len ťažko nechá zviazať nejakými pravidlami alebo konvenciami.

NOČNÁ POLOVICA HOROSKOPU

- sa rozprestiera v úseku od Ascendentu po Descendent (táto časť symbolizuje priestor pod obzorom), čiže sa v nej nachádza I., II., III., IV., V. a VI.dom. Planéty v nej pôsobia viac introvertne so zameraním na vnútorný svet.

NOSTRADAMUS MICHAEL

- bol francúzsky lekár, spisovateľ a významný astrológ a jasnovidec, pričom bol autorom slávnych veršovaných „Skutočných proroctiev a veštieb“ (Centurií), ktoré sú považované za jedno najzáhadnejších diel astrologickej literatúry.

Nostradamus Michael

NOVIL

- nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 40°. Je charakterizovaný číslom 9, takže predstavuje prípravu, klíčenie a iniciáciu. Novil sa považuje za slabý napäťový aspekt.

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...