mesiac
Sobota, 15.6.2024
Meniny má Vít

TOP REBRÍČEK ASTROLOGICKEJ LITERATÚRY

VYDANNEJ V NAŠICH ZEMEPISNÝCH ŠÍRKACH (do roku 2012)

Tento rebríček som písal na podnet mnohých návštevníkov nášho webu, ktorí práve začínajú s astrológiou, alebo sa snažia obohatiť svoju knižnicu o zaujímavé tituly, pričom sa obávajú, aby si v obchode nekúpili ďalšiu „mačku vo vreci“, keďže dnes je astrologickej literatúry dostatočné množstvo. Aj tu platí staré známe, že často kvantita predčí kvalitu. Výber som zoradil len z titulov, ktoré boli vydané na našom trhu (Česko + Slovensko) do roku 2012, aby čitateľ mal lepší prehľad a prípadne aj možnosť si danú knihu niekde kúpiť. Keďže som v rukách držal asi 90% tu vydanej literatúry, tak určite nejaké to percento dobrých publikácií mi mohlo ujsť. Ako každý rebríček, aj tento je výrazne subjektívny a kapacitne obmedzený. Pri jeho zostavovaní som si predstavil situáciu, že sa ocitnem na opustenom ostrove, a vybral som tie astrologické knihy, ktoré by mi na ňom nesmeli chýbať... Sú to teda tituly, v ktorých aj po rokoch občas listujem a v ktorých vždy nájdem niečo inšpiratívne.

1. Catherine AUBIEROVÁ – Encyklopedie astrologie

V tejto knihe nájdete celú západnú astrológiu v kocke, kde heslá sú zoradené podľa abecedného poradia, pričom si v nej môžete nalistovať opis všetkých dôležitých, ale ja vedľajších astrologických prvkov a tiež aj ojedinelý opis rôznych životných oblastí, ľudských vlastností, talentov alebo udalostí podľa astrológie a konkrétnych konštelácií. Na prvé miesto som ju zaradil hneď z viacerých dôvodov. V prvom rade sú v nej veľmi výstižne a triezvo napísané výklady aspektov, ďalej planét v domoch a znameniach a tiež ako jedna z mála kníh obsahuje aj výklady vládcov domov, či už v znameniach alebo v samotných domoch. Nechýba v nej ani popis tranzitov, či postup výpočtu horoskopu vrátane tabuliek a efemeríd. Teda je vhodná aj pre úplných začiatočníkov a vlastne sa môže zaradiť zároveň aj k učebniciam astrológie. Taktiež k bonusom patrí aj štýl písania, ktorý je silno racionálny, prehľadný a faktografický a hlavne nepoznačený žiadnou ideológiou, čo častokrát môže pôsobiť rušivo. A v neposlednej rade sa opiera o novodobé skúsenosti a poznatky významných bádateľov na poli astrológie (napr. o štatistiky Michela Gauquelina). Za vítané osvieženie sa môžu pokladať cenné odseky o psychológii, mytológii alebo ukážky z praxe so stručným výkladom desiatok horoskopov k prislúchajúcim heslám. A ako samozrejmosť beriem mnoho ilustrácií, ktoré k takémuto typu kníh patria.

2. Nicholas CAMPION – Praktická astrológia

Striebornú priečku obsadila učebnica astrológie od britského astrológa a zároveň profesora histórie z Bristolu Nicka Campiona, ktorý je vo svete známy skôr ako mundánny astrológ (napísal veľmi oceňovanú knihu svetových horoskopov „World of horoscopes“). V tejto učebnici nájdete všetko, čo obsahujú klasické knihy tohto typu, čiže popis základných astrologických prvkov (planéty, domy, znamenia, aspekty...), potom výpočet horoskopu a jeho výklad, tabuľky, efemeridy a ako bonus aj rošírenie horoskopu o pokročilejšie metódy výkladu (napr. šírkové, deklinačné a vedľajšie aspekty, ďalej úvod k polovičným vzdialenostiam, harmóniám, stáliciam, astrokartografii a k psychologickej astrológii). Niektoré podobné učebnice obsahujú tiež základné state k tranzitom, direkciám a k partnerskej astrológii (synastrii), čo nechýba samozrejme ani tu. V čom sa však líši od ostatných diel rovnakej kategórie, tak to je šírka spracovania, keďže okrem vyššie spomínaných kapitol v sebe obsahuje aj úvody a základné informácie o takých špecifických astrologických odvetviach ako je mundánna (politická a svetová) astrológia, horárna, hodinová a elektívna astrológia, astromedicína, ekonomická astrológia, či uplatnenie hviezdnych konštelácií v poľnohospodárstve. Takže túto knihu môžete brať ako viac kníh v jednej väzbe, pričom na našom trhu nie sú niektoré astrologické smery vôbec knižne podchytené a tu ich máte hneď v kocke všetky pokope.

3. Milan ŠPŮREK – Encyklopedie západní astrologie

Bronzovú medailu získalo vrcholné dielo vynikajúceho českého astrológa a zároveň geológa RNDr. Milana Špůrka. V ňom nájdete celkový prierez západnej, tropickej astrológie a to od podrobného popisu všetkých astrologických prvkov až po prehľad astrologických smerov a techník vrátene genézy vývoja astrológie. Jedinečnosť tejto publikácie spočíva v jej ucelenosti, rozsahu a racionálnom stvárnení, pričom je vidieť, že túto prácu písal bývalý vedecký pracovník. V knihe sú zahrnuté jak tradičné a staroveké poznatky o tejto disciplíne, tak aj najnovšie objavy a techniky, čím čitateľ môže získať široký prehľad o tomto tajuplnom nebeskom jazyku. Veľkým plusom sú kapitoly o základoch horoskopie, o divinácií (výklade) astrologických prvkov, o astrológii vo vzťahu k iným oborom, či o jej histórii a pôvode. Keďže sám autor sa v praxi zaoberal štatistickým dokazovaním astrológie, tak tu napríklad nájdete výsledky jeho prác, či už štatistiku medzi zosuvmi pôdy a cyklusom planéty Saturn alebo štatistické vyhodnotenie astrologických prvkov na vzorke niekoľko desiatok astrológov. Originálnou vsuvkou, ktorá nemá v súčastnej svetovej astrologickej literatúre obdoby, je prepracovaná vlastná „teória vekov“, ktorá na základe presvedčivých dôkazov o mikrovekoch a cykloch čitateľovi ponúka alternatívu k prichádzajúcemu veku Vodnára, ktorá ho súčastne aj vyvracia a to konkrétne logickými argumentmi o nastupujúcom veku Býka (začiatok v roku 2012). K ďalším benefitom patrí zoznam a stručný medailónik všetkých významných astrológov a tiež stručný abecedný lexikon najdôležitejších astrologických pojmov. Samozrejmosťou je množstvo tabuliek, grafov, schém a ilustrácií.

4. Markus Jehle – Astrologie v poradenské praxi

Publikácia od nemeckého astrológa a šéfredaktora časopisu Meridian, Markusa Jehleho, prináša zo sebou celkom neošúchaný a hlboký pohľad na horoskop podľa vzájomného vzťahu medzi dvomi planétami. Celý systém akým autor pracuje je založený na analógiách, čiže dve planéty môžu byť v spoločnej väzbe jak na úrovni aspektov, domov, znamení, vládcov domov alebo vládcov znamení. Viacnásobné zdôraznenie určitého planetárneho vzťahu tvorí nosnú tému horoskopu, ktorá významne určuje vlastnosti, životné poslanie a „osud“ jedinca. Napríklad ak je Venuša v Škorpiónovi (jeho vládca je Pluto), zároveň Pluto v 7.dome (vládne mu Venuša) a tiež opozícia medzi Venušou a Plutom, tak bude v jeho živote trojnásobne zdôraznená téma Venuša/Pluto, ktorá bude u neho silne rezonovať. Každá téma je opísaná z troch rôznych uhlov, ktoré prezrádzajú, že „čo je cieľom vývoja danej konštelácie“, ďalej „akými možnými vývojovými krízami sa človek pri nej stretne“ a „jak dosiahne vyššie spomínaného cieľa“. Takže zjednodušene môžeme povedať, že táto kniha nám necháva nahliadnuť psychologizujúcim štýlom do nášho životného poslania (a tým aj sebapoznania) alebo inak povedané pre tých, čo veria v reinkarnáciu, do hlavných nevyriešených karmických záležitostí, ktoré sme si priniesli z minulých životov. K vedľajším produktom patrí jedinečné spracovanie charakteristiky, vplyvu a kľúčových slov planét vrátane Cheiróna. Navyše toto dielo ponúka rady, tipy a postupy ako riadiť astrologické konzultácie a snaží sa nás naučiť ako jednať s rôznymi typmi klientov. Keďže kniha je písaná jasným a zrozumiteľným jazykom, tak je vhodná aj pre úplných začiatočníkov a neprofesionálov.

5. Taťána GOESEOVÁ – Astrologie a sebapoznání

Kniha švajčiarskej češky Taťány Goeseovej patrí medzi zlatý klenot astrologickej literatúry pre začiatočníkov a to už z viacerých dôvodov. Prvou prednosťou je prehľadnosť, zrozumiteľnosť a systematickosť celej učebnice. Autorka nás najprv prevedie základnými astrologickými a psychologickými pojmami, slnečnou sústavou, živlami, znameniami zverokruhu a ďalej aspektami, domami a praktickými inštrukciami pri výpočte a výklade horoskopu. Pre lepšie pochopenie látky používa metódu polarít, symboly, mytológiu a aj cvičné príklady alebo otázky, ktoré by mali čitateľa otestovať, či je už súci zvládnuť ďalšiu látku. Celá kniha je inšpirovaná dielami S.Freuda a C.G. Junga a je výrazne zameraná na sebapoznanie, preto sa snaží okrem astrológie učiť a rozvíjať obrazné a analogické myslenie, tvorivé schopnosti, filozofické a duchovné postoje, ktoré vedú človeka k celostnému pohľadu na vesmír a aj k tomu, že aké on sám v ňom miesto zastupuje. Citlivé skĺbenie najnovších poznatkov s tradičnými vedomosťami alebo vynikajúci výklad aspektov vyhýbajúci sa čiernobielym záverom je len ďalším plusom tejto skvelej učebnice. Celkovú mozaiku dopĺňajú výklady horoskopov Evity Perónovej, Buhumila Hrabala a Emy Destinovej.

6. Robert HAND – Tranzity (časť 1-5)

Jedna z ďalších výnimočných publikácií najuznávanejšieho súčastného amerického astrológa Roberta Handa, ktorá je vo svete považovaná za vôbec najlepšiu knihu o tranzitoch aká doteraz vyšla na trhu s astrologickou literatúrou. Nájdete v nej podrobný a ucelený výklad konštelácií, ktoré nám tvoria tranzitujúce (pohybujúce sa) planéty na náš osobný (fixný) horoskop. V prvým kapitolách je stručný návod ako môžeme čo najpresnejšie časovo odhadnuť udalosti podľa prebiehajúcich aspektov, ďalej je v nej stručný opis aspektov, či ťažkých a ľahkých konštelácií alebo vysvetlenie cyklov v astrológii, teda napríklad aký je rozdiel medzi rozbežnými a dobežnymi aspektami. V ďalším kapitolách sú podrobne rozobraté tranzity všetkých desiatich hlavných planét, či už ich výklad prechodu cez jednotlivé astrologické domy alebo výklad piatich hlavných aspektov (konjunkcia, sextil, kvadratúra, trigon a opozícia) medzi tranzitujúcou a radixovou (osobnou) planétou, či ascendentom alebo medium coeli. Výnimočnosť tejto knihy spočíva v tom, že popis jednotlivých konštelácií je orientovaný na rozvoj psychiky a vedomia, vzťahy a životný rast a sú v nej obsiahnuté múdre podnety k vhodnému využitiu času v súlade s kozmickými vplyvmi.

7. Dane RUDHYAR – Lunačný cyklus

Lunačný cyklus patrí medzi najvýznamnejšie práce zakladateľa humanistickej a transpersonálnej astrológie, francúzsko-amerického astrológa, filozofa, skladateľa a básnika Dane Rudhyara. V prvom rade táto kniha učí, že celá astrológia je založená na cyklickosti, pričom nikto predtým takto jasne nerozvinul túto myšlienku a nezaložil na nej svoju prax. Týmto cyklickým poňatím dostáva astrológia úplne nové rozmery a umožňuje lepšie chápať kvalitu času, respektíve orientovať sa v čase samotnom. Autor si zobral na mušku dva najdôležitejšie prvky horoskopu, a to Slnko a Lunu, pričom na základe ich vzájomného vzťahu nanovo definuje a popisuje osem základných typov osobnosti narodených za určitej solilunárnej fázy (napríklad ľudí narodených po Nove, v prvej štvrti, po Splne mesiaca alebo tesne pred Novom a podobne). Ďalej nám v tejto knihe predstaví originálnu a priekopnícku techniku určovania charakteru životných období práve podľa stále sa meniaceho vzťahu Slnka a Luny (t.j. lunárnych fáz) v direkciách, ktoré určujú subjektívny rytmus každého jedinca. A v neposlednom rade nám ponúkne aj svoj výklad Bodu šťastia a Bodu duchovného v znameniach, domoch a v aspektoch k iným planétam, pričom tieto body sú len ďalšími produktami vzťahu Slnka, Luny a Ascendentu. Na záver sú praktické ukážky progresívneho lunačného cyklu na konkrétnych horoskopoch.

8. Pavel TURNOVSKÝ – Rozloučení s tradiční astrologií

Klasika z pera bývalého predsedu českej astrologickej spoločnosti Pavla Turnovského. Výnimočnosť tejto knihy je v jej spracovaní, pričom na pomerne malej ploche nájdete kvantum astrologických informácií hlavne pre začínajúcich astrológov. K ďalším plusom patrí prehľadnosť, racionálnosť a triezve poňatie celej publikácie. Autor nás v nej učí symbolickému pohľadu na zverokruh, aspekty, domy a planéty. Sám názov napovedá, že kniha slúži ako prechod, či most medzi tradičnou a modernou astrológiu. Citlivo sú v nej zakomponované tradičné poznatky s najnovšími objavmi a postupmi. Napríklad v nej nájdete na jednej strane veľmi vzácne kapitoly o výklade stálic, či o vede signatúr a na druhej strane state o vzťahoch medzi Slnkom a Lunou (lunačný cyklus), či medzi Slnkom a Venušou (Merkúrom) nanovo predefinované Dane Rudhyarom. V neposlednom rade nechýba ani popis tvarov a obrazcov horoskopu podľa M.E.Jonesa. V závere je praktická aplikácia a syntéza vyššie získaných poznatkov na výklade horoskopu českého filozofa L.Klímy. Ako bonus je na konci knihy kapitola od Emila Heinla o stručných dejinách astrológie.

9. Markus Jehle – Tranzity

Ďalšia so skvelých kníh nemeckého astrológa a šéfredaktora časopisu Meridian, Markusa Jehleho. Celá publikácia je písana veľmi originálnym a zrozumiteľným štýlom, pričom sám autor sa snaží čitateľa naučiť k tvorivému prístupu k tranzitom. V úvode najprv rozoberie a vysvetlí základné princípy a zákonistosti fungovania tejto najpopulárnejšej prognostistickej metódy a poradí nám, na čo si treba dávať pozor, aby sme sa vyhli chybným interpretáciám. Veľkým prínosom sú výklady, ktoré človeka nestrašia (tak ako to býva zvykom v niektorých iných dielach), ale skôr popisujú to ako sa má dotyčný jedinec za určitých konštelácií vhodne zosúladiť s vesmírom, aby v ťažkých obdobiach toľko netrpel (vďaka chápaniu poslania a účelu konštelácie) a dokázal si z nich zobrať aj nejaké zmysluplné ponaučenie. Každá kapitola zahrňuje charekteristiku určitej planéty, ďalej jej cyklus, potom doporučenia, čo má človek robiť pri jej tranzitoch, aby sa rozvíjal a v nesposlednom rade aj výklad jej pohybu astrologickými domami, či výklad jej cyklického vzťahu k iným planétam. Pri každom výklade je kľúčové slovo konštelácie, stručné zhrnutie a jej popis spôsobom, na základe toho, že či dotyčný dokázal využiť možnosť daného tranzitu alebo naopak na ňom skôr pohorel. V doslove je podrobnejšie vysvetlený účinok aspektov alebo aj ukážka výkladu konštelácie v siedmych krokoch.

10. Jan KEFER – Praktická astrologie

Desiatu priečku obsadilo toľko zatracované alebo naopak mnohými zbožňované dielo českého hermetika Jana Kefera. Na túto knihu sa môžeme pozrieť z dvoch pohľadov. Ak si ju zoberieme z perspektívy úplného začiatočníka, tak môže mať na neskúseného zelenáča vyslovene deštruktívny vplyv. A prečo? Pretože informácie sú v nej podávané ako nespochybiteľné fakty a dogmy. A navyše výklady sú v nej písané ako keby rovno vypadli z nejakého hororového scenára. Ale ak sa na túto učebnicu astrológie pozrieme cez prizmu človeka, ktorý má nadhľad, tiezvu myseľ a ktorý má už s astrológiou aj nejaké praktické skúsenosti, tak v nej nájdeme neoceniteľnú zbierku vedomostí hlavne z tradičnej astrológie. Napríklad kompletný postup výpočtu horoskopu, ďalej podrobný popis rektifikačných a prognostických metód, charakteristiku znamení, domov, planét a aspektov a ich hermetické signatúry, výklad jednotlivých stupňov zverokruhu podľa Sephariala, pôsobenie stálic a citlivých bodov, základy astromágie a mnoho ďalším užitočných postehov, rád a doporučení. Keďže kniha vyšla ešte pred 2.svetovou vojnou, tak ju treba aj tak chápať, takže nie sú v nej ešte vôbec zahrnuté najnovšie astrologické výskumy, techniky a názory, ktoré často jej obsah poopravujú alebo niekedy až vyvracajú. To však neuberá nič na hodnote tejto skvelej knihy, ktorá bola v našich končinách donedávna jednou z mála komplexných učebníc a ktorá odchovala celú generáciu našich povojnových astrológov.

11. Dane RUDHYAR – Astrologická mandala

Ďalšie z kľúčových diel najvýznamnejšieho filozofa a reformátora novodobej epochy astrológie, Dane Rudhyara. V tejto knižke nájdete podrobný výklad Sabiánskych symbolov, teda 360-tich stupňov zverokruhu, ktoré boli objavené a opísané M.E.Jonesom a jasnovidkou Elsie Wheelerovou. Ku každému symbolu je napísané kľúčové slovo a kľúčová myšlienka, ďalej cyklické umiestnenie v mandale života a tiež jeho podrobný výklad. Ak na symbole leží nejaký dôležitý astrologický prvok (napr. Slnko, Luna, Ascendent...), tak charakter toho prvku sa výrazne zafarbuje jeho charakteristikou. Najväčší autorov vklad je v tom, že čitateľa učí k cyklickému vzťahu medzi jednotlivými stupňami a tým pádom aj medzi znameniami zverokruhu. Na základe týchto obrazov môžeme hlbšie pochopiť jednotlivé znamenia a aj ich pôsobenie a úlohu v ľudskom živote alebo aj vzťahy medzi dvomi astrologickými prvkami (t.j. aspekty), keďže tie sa tiež merajú v uhlových stupňoch na kružnici zodiaku. K ďalším prínosom publikácie patrí kapitola o živloch, či o číselnom vzťahu medzi jednoltivými fázami (znameniami) ľudskej skúsenosti. V závere knihe je vysvetlené ako môžeme používať Sabianské symboly ako divinačné karty namiesto tarotu, čo dáva celému systému úplne iný rozmer a spôsob využitia.

12. Hajo BANZHAF/ Anna HAEBLER – Klíč k astrologii

Celý rebríček uzatvára kniha nemeckého špecialistu na tarot a astrológiu Haja Banzhafa a jeho kolegyne astrologičky a sociálnej pedagogičky Anny Haeblerovej. V tejto publikácii nájdete v kocke prakticky celú astrológiu, pričom výnimočnosť tejto knihy spočíva v jej prehľadnosti, systematickosti a zrozumiteľnosti. Nie je to síce klasická učebnica, ale určite je to dobrá pomôcka pre začínajúcich adeptov tejto disciplíny. Postupne nás autori prevedú podrobnou charakteristikou všetkých planét, kde nechýba ich priradenie k určitému archetypu, tieňu, mytologickým postavám, telesným orgánom, či predstaviteľom spriazneného princípu. Okrem toho poukazujú na silné a slabé stránky určitého astrologického prvku, či na jeho cieľ (poslanie) v celku. Znamenia sú popísané podobnou metódou s množstvom kľučových slov a hesiel, kde je dopodrobna rozobratá aj ich symbolika. V nastavenom trende sa pokračuje aj v kapitolách o domoch a aspektoch. Celkovú syntézu dotvárajú výklady planét v konkrétnych znameniach, domoch a vo vzájomných aspektoch. Celé dielo dopĺňa niekoľko tabuliek, či možnosť pochopiť tématiku pomocou množstva slovných hračiek, či spojení a protichodných polarít.

© Rudi M.Poèítam horoskop... Počítam horoskop...