mesiac
Sobota, 20.7.2024
Meniny má Iľja

Truhla / Rakva (výklad sna)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Truhla / Rakva. Proces vkladania rakvy do zeme je analógiou návratu človeka do materinského lona. Oveľa rozšírenejší význam však má v súvislosti s konečným odkladaním niečoho, čo už na tomto svete ukončilo svoju etapu vývoja. Alebo čo svojou vysokou hodnotou má byť uchované pre ďalšie generácie. Vo snoch truhla predstavuje fázu dokončenia určitej záležitosti, návrat ku koreňom, pretrhnutie väzieb. V astrológii je tomuto symbolu blízky vplyv Luny v kombinácii so Saturnom alebo Plutom. Byť mŕtvy v truhle je znamením nejakej významnej premeny, ukončenia jednej etapy života, prechod na inú úroveň vedomia. Je to obdobie, kedy sa s jednou časťou našej bytosti lúčime. Byť zaživa v truhle je znak určitého obmedzenia slobody alebo voľnosti. Nejaká situácia, vlastnosť alebo človek nás zaživa pochováva, či brzdí v rozlete. A môže to byť aj zobrazenie strachu pred radikálnymi zmenami, respektíve to značí tlak na ukončenie nejakej záležitosti, pričom ešte nie sme pripravený sa jej úplne vzdať. Je to poloha „byť na mŕtvom bode“. Vidieť niekoho v truhle signalizuje buď pretrhnutie väzieb, či transformáciu a prerod vzťahov s dotyčnou osobou. Ak túto osobu nepoznáte, tak to znamená ukončenie určitých záležitostí alebo pochovanie určitej zložky osobnosti, ktorú tá osoba symbolizuje. Môže sa jednať o nejaké zvyky, závislosti, vzťahy, vášne, putá, hlavne ak vidíte v rakve zviera. Vidieť prázdnu truhlu je znamením možných problémov, ktoré neboli vyriešené alebo nejakých záležitostí, ktoré neboli ukončené. Je to výzva nevedomia, aby ste dotyčný prípad konečne pochovali. Niekedy sny o rakve, či truhle zrkadlia náš podvedomý strach zo smrti alebo veštia stratu (fyzickú, či duševnú) niekoho z okolia.

 


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...