mesiac
Pondelok, 17.6.2024
Meniny má Adolf

Astrolexikón - J

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

JARNÝ BOD

- je názov miesta, kde sa ekliptika (zdanlivá dráha Slnka okolo Zeme) pretína s nebeským rovníkom. Ak sa nachádza Slnko v tomto bode, tak nastáva jarná rovnodennosť. Veľmi dôležitú úlohu zohráva v astrológii, pretože od tohto bodu sú odvodené súradnice celého tropického zodiaku, pričom samotný bod predstavuje jeho počiatok, čiže nultý stupeň znamenia Barana. Okrem toho, že slúži pre výpočet ekliptickej dĺžky planét a iných prvkov horoskopu, tak nezanedbateľnú úlohu zohráva aj pri určovaní astrologických vekov a to vďaka jeho pomalému posúvaniu, ktoré sa nazýva precesia rovnodennosti.

JASNOVIDNOSŤ

- je schopnosť vnímať skrytú príčinu vecí, respektíve vidieť budúcnosť. Ľudia s týmto nadprirodzeným darom majú dominantný Urán alebo Neptún a zároveň aspekt (najlepšie konjukciu) medzi Lunou a Neptúnom (v menšej miere Uránom) v IV., VIII., IX. alebo XII.dome. Zároveň vzdušný živel (teória, racionalita) býva v horoskope často oslabený alebo úplne chýbajúci.

JAYNE CHARLES

- bol moderný americký astrológ, ktorý uplatňoval v astrológii vedecké a objavné metódy. Do horoskopov zakomponoval niekoľko nových astrologických prvkov ako napríklad Vertex, Antivertex, Lilith (Čiernu Lunu) a podobne. Vydával prvý medzinárodný astrologický časopis „In Search“ a neskôr „Cosmology Bulletin“. Spolupracoval s celou radou vedcov z iných odborov.

Jayne Charles

JAZYKY

- talent na cudzie jazyky je spojený s dominantným Merkúrom alebo Jupiterom (a najlepšie je ak je medzi týmito dvomi planétami aj nejaký vzťah), ďalej so znamením Blížencov a Strelca a tiež zhlukom planét v III. a hlavne v IX.dome.

JEŠITNOSŤ

- túto vlastnosť v horoskope signalizuje dominantné postavenie Slnka alebo Jupitera vo vzájomnom napäťovom aspekte. Zhluk planét v Levovi, Strelcovi alebo Kozorožcovi môže túto tendenciu ešte viac potvrdiť.

JONÁŠOVA METÓDA POČATIA

V päťdesiatych rokoch minulého storočia slovenský lekár a astrológ Eugen Jonáš znovuobjavil metódu, ktorá podľa postavenia planét v určitý okamih dokáže určiť plodné, či neplodné dni, pohlavie alebo životaschopnosť dieťaťa. Podľa neho je žena plodná vtedy, ak sa Luna na oblohe nachádza v rovnakej fáze, aká bola pri jej narodení, pričom najplodnejšia je 24 hodín pred uzavretím tejto fázy. Faktom však zostáva, že toto časové obdobie neurčuje jediné možné termíny počatia. Sám Jonáš hovorí o 98% spoľahlivosti tejto metódy, lenže ostatní astrológovia jej dávajú účinnosť asi tak 70%, čo je aj tak dosť dobré. Jej úspešnosť sa dá zvýšiť inými astrologickými technikami.

JONDRO L. EDWARD

- bol americký moderný astrológ, matematik a rádio inžinier, ktorý sa zaoberal niektorými dôležitými technickými problémami v astrológii. Svoje odpovede na niektoré astrologické otázky hľadal v elektrofyzike, pričom dal napríklad uhly aspektov do súvislosti s elektromagnetizmom alebo používal v horoskopoch dva ascendenty – jeden leží na ose magnetickej, ktorá je totožná s klasickou osou Ascendent - Descendent a ten druhý sa nachádza na ose elektrickej, ktorá sa kryje s osou Vertex – Antivertex.

JONES MARC EDMUND

- bol vynikajúci americký astrológ, ktorý spolu s jasnovidkou Elsie Wheelerovou stál pri zrode dnes veľmi populárnych Sabiánskych symbolov, ktoré pomocou poetických obrázkov popisujú každý jeden stupeň zverokruhu. Nesmrteľným počinom v astrológii bol však jeho objav metódy čítania horoskopu podľa jeho tvaru a celkového rozloženia planét do určitých obrazcov a štruktúr ako napríklad hojdačka, vedro, lokomotíva a tak podobne.

Jones Marc Edmund

JUPITER

charakteristika: kolektívna planéta vládnuca znameniu Strelca (a Rýb – druhý tradičný vládca). Jupiter je najväčšia planéta našej slnečnej sústavy. Na obecnej úrovni symbolizuje princíp expanzie, vývoja a rastu a to buď na duchovnej, duševnej alebo materiálnej úrovni.
kľúčové slovo: EXPANZIA
symbolický obraz: kňaz, mudrc, učiteľ, guru, veľkoobchodník, čiže archetyp rozvoja, rozmachu a rastu.
význam v horoskope: vývoj, rast, múdrosť, nadšenie, šťastné okolnosti (v tradičnej astrológii sa Jupiter považoval za „veľké šťastie“), napredovanie, poznanie, viera, ideály, ďaleké obzory a kolektívne aktivity.
cyklus: Jupiter prejde celým zverokruhom za dvanásť rokov, čiže v jednom znamení zostáva približne jeden rok.

Jupiter

JUŽNÝ BOD

- je južný priesečník miestneho poludníka s obzorom.

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...