mesiac
Streda, 19.6.2024
Meniny má Alfréd

Astrolexikón - R

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

RADIX

- je pomenovanie pre základný horoskop, teda u človeka je to horoskop narodenia (počíta sa od prvého nádychu) a u ostatných vecí horoskop vzniku niečoho. V tomto horoskope sú zobrazené východiskové polohy planét a iných astrologických prvkov, ktoré slúžia ako odrazový mostík pri výpočtoch ďalších prognostických techník (tranzity, direkcie, revolúcie...).

RAK

charakteristika: základné, vodné znamenie ovládané Lunou. Rak v sebe spája iniciatívu základného znamenia, citlivosť a prispôsobivosť vodného živlu, so silne materskými hodnotami Luny. Dáva vnímavú, starostlivú, často aj dosť krehkú (náladovú) povahu, nadmerne túžiacu po bezpečí a emocionálnej blízkosti.
kľúčové slová: CÍTIM, STARÁM SA
symbol: dážď, vlaha
fáza zverokruhu: štvrtá – hodnotenie
V humanistickej astrológii predstavuje princíp rastu, sústredenie energie a činnosti do úzko vymedzenej oblasti (napr. rodina). Jeho poslaním je integrácia.

RASIZMUS

- je mnoho konštelácií, pri ktorých sa môže (ale aj nemusí) táto tendencia rozvinúť do otvorenej nenávisti voči iným rasám. Horoskop nám môže ukázať, čo mohlo byť hlavným dôvodom k týmto extrémistickým postojom. V určitom zmysle je k tomu predurčené znamenie Barana (potreba mať protivníka), Býka (konzervatívne postoje), Raka (patriotizmus) a Škorpióna (sklon k extrémistickým názorom) v kombinácii s problematickým vplyvom IV. domu (prehnané vlastenectvo) alebo IX. domu (vyhranené názory k všetkému cudziemu). Slnko, Merkúr a Mars poškodené transcendentálnymi planétami (Urán, Neptún, Pluto) prebúdza sklony k radikálnym a pomäteným postojom, pričom ak sa človek dostane do spoločnosti xenofóbne zmýšľajúcich ľudí alebo sa stane svedkom zlých skúseností s inou rasou, tak sa ľahko môže s extrémne pravicovými názormi stotožniť.

REAKTÍVNE DOMY

(následné) - ležia uprostred kvadrantu. Sú to domy 2. 5. 8. a 11., čiže zodpovedajú fixným (pevným) znameniam a sú teda konzervatívnejšie zafarbené a symbolizujú osobné alebo spoločenské zdroje. Ich poslaním je stabilizovať a koncentrovať energiu domov hlavných. Planéty v nich pôsobia stredne silne.

RECEPCIA

- je postavanie planét, pri ktorom jedna planéta stojí v znamení planéty inej a tá zas v znamení ovládané planétou prvou. Napríklad Slnko v Kozorožcovi a Saturn v Levovi, pričom Slnko a Saturn sú vo vzájomnej recepcii. Takto postavené planéty sú posilnené a negujú svoje neutrálne, či oslabené postavenie.

RECEPCIA POVÝŠENIA

- je významné postavenie dvoch planét, pri ktorom si navzájom vymenili miesta svojho povýšenia. Napríklad Venuša je v Panne a Merkúr je v Rybách, čím sa ruší ich pád.

RECEPTOR

- je pri metóde tranzitov označenie takej planéty (alebo hlavnej osi) v osobnom horoskope cez ktorú prechádza tranzitujúca planéta (t.j. tranzitor). Najdôležitejšie receptory sú rýchle planéty (Slnko, Luna, Merkúr, Venuša, Mars) a hlavné osi (Ascendent, Descendent, Immum Coeli a Medium Coeli). U pomalých planét majú receptory trochu zložitejší výklad, pričom tam sa hlavne prihliada k tomu, že akému domu vládnu a podľa toho sa vykresľuje ich charakter a vplyv na určitú oblasť.

REČ

- ľahkosť vo vyjadrovaní a rečnícky talent súvisí s významných postavením Merkúru (hlavne vo vzdušných znameniach) v priaznivých aspektoch k Lune, Venuši alebo Jupiteru. Zhluk planét (hlavne svetiel) v III.dome alebo výborne aspektovaný stacionárny Merkúr je tiež jeden z možných astrologických ukazovateľov tohto daru. Naopak problematické aspekty Merkúra s Lunou alebo Saturnom (respektíve obdoba tejto konštelácie v postavení Saturna v III.dome), či poškodený retrográdny Merkúr môže byť znakom rôznych ťažkostí v komunikácii alebo môže viesť až k poruchám reči (napr. koktavosť).

REGENT DOMU

- je iný názov pre vládcu domu. Je to vždy planéta, ktorá vládne znameniu na hrote určitého domu. Čiže napríklad ak sa hrot II.domu nachádza v Býkovi, tak regent tohto domu je Venuša.

REKTASCENZIA

- je nebeská súradnica používaná jak v astrológii, tak i v astronómii. Je to uhlová vzdialenosť medzi nebeským rovníkom a jarným bodom. V astrológii sa tiež označuje skratkou RA alebo AR (lat. ascensio recta).

REKTIFIKÁCIA HOROSKOPU

- je vlastne korekcia času narodenia. Keďže astrológovia sú si vedomí, že väčšina údajov o čase narodenia nie je presná, tak vyvinuli rôzne metódy ako ich spresniť. Prvá metóda je typologická, kde určujúcim faktorom pre ascendent je vzhľad človeka. Druhá metóda je symbolická, kde každému stupňu zverokruhu je priradený určitý symbol, pričom ak ten symbol je dotyčnému blízky, tak tam má pravdepodobne ascendent. Tretia (najspoľahlivejšia) je matematická metóda, ktorá je založená na tom, že dôležitým minulým udalostiam zodpovedajú paralelné tranzity a direkcie na hlavné osy. Osobitnú kapitolu tvorí metóda nazývaná Hermova Váha.

RETROGRÁDNY POHYB

(spätný pohyb) – vzhľadom k tomu, že astrológia vychádza z geocentrického systému, tak vďaka rozdielnej rýchlosti obehu planét a obehu zeme okolo Slnka sa niekedy môže zdať akoby sa planéty (mimo Slnka a Luny) zdanlivo pohybovali naspäť. Tomuto javu sa hovorí retrogradita, ktorá núti takúto planétu sa realizovať viac na individuálnej, či spirituálnej úrovni, čo niekedy môže spôsobovať frustráciu. Keďže sa pohybuje v protismere k ostatným prvkom horoskopu, tak vyjadruje istú nekonvenčnosť, či výnimočnosť v princípe, ktorý predstavuje. V karmickej astrológii zodpovedá za problémy pretrvávajúcich z minulých životov.

retrográdny pohyb

REVOLÚCIA

- je horoskop návratu určitého astrologického prvku na rovnakú pozíciu akú mala v základnom horoskope, čiže v radixe. Najpopulárnejšie a najpoužívanejšie sú Solárne a Lunárne revolúcie, čiže návraty Slnka a Luny na svoju pozíciu pri narodení alebo vzniku určitého subjektu. Takýto horoskop je potom platný do nasledujúceho návratu skúmanej planéty na vlastnú štartovaciu pozíciu, pričom v prvej štvrtine obdobia je jeho vplyv najsilnejší.

ROČNÉ OBDOBIA

- za počiatok každého z nich považujeme okamih, kedy sa Slnko prehupne na nultý stupeň kardinálneho znamenia (každý rok to býva v iný čas), pričom ak vkročí do znamenia Barana (jarná rovnodennosť) nastáva jar, ďalej ak vstúpi do znamenia Raka (letný slnovrat), tak sa začína leto, potom ak prekročí hranicu Váh (jesenná rovnodennosť) nastáva jeseň a konečne ak vnikne do znamenia Kozorožca (zimný slnovrat), tak sa začína zima.

RODINA

- je v horoskope vyjadrená IV.domom (a znamením Raka) a jeho obsadením planétami. Nejedná sa ani tak o charakteristiku rodiny, ale skôr o to ako jedinec svoje rodinné prostredie vníma a čo od neho očakáva. Analógiou IV.domu je planéta Luna, takže pri analýze rodiny berieme do úvahy aj toto vesmírne teleso, pričom jej postavenie v dome a znamení a aspekty s ostatnými planétami naznačujú spôsob ako človek prežíva svoje rodinné vzťahy.

ROHOVÁ PLANÉTA

- je planéta, ktorá sa nachádza v blízkosti niektorej hlavnej osi (Ascendent, Descendent, Immum Coeli, Medium Coeli) a najlepšie aj v hlavnom dome horoskopu. Takáto planéta má na jedinca mimoriadne silný vplyv a často ju považujeme za dominantnú.

ROVNÍK

- je pomyselný kruh vytýčený v rovnakej vzdialenosti od pólov, ktorý delí Zem na dve pologule.

ROVNODENNOSŤ (EKVINOKCIUM)

- je okamih, kedy stred Slnka prechádza rovinou svetového rovníka a Slnko tak prechádza zo severnej pologule na južnú (jesenná rovnodennosť) alebo naopak (jarná rovnodennosť).

ROZKOŠ

- je hnacím motorom u osôb, ktorý majú v horoskope dominantnú alebo bohato aspektovanú Venušu hlavne Lunou, Marsom, Jupiterom a Ascendentom a zároveň zvýraznené hlavne znamenia Býka, Leva, Škorpióna a Rýb alebo II., V. a VIII.dom. Saturn by mal mať v horoskope malý vplyv.

ROZLOŽENIE PLANÉT

- jedna z prvých a základných informácií, ktoré nám môže horoskop poskytnúť je jeho tvar vytvorený planétami. Na základe poznatkov tvarovej psychológie a estetiky rozoznával americký astrológ Marc Edmund Jones sedem základných tvarov horoskopu, ktoré svojou symbolikou určujú charakter celého radixu. K siedmych typom horoskopu patrí rozptyl (rovnomerné rozloženie), miska (jedna polovica horoskopu obsadená), hojdačka (dva zhluky planét oproti sebe), otep (všetky planéty natlačené v jednej tretine horoskopu), vedro (osamotená planéta – t.j. držadlo na opačnom konci oproti ostatným), lokomotíva (jedna tretina horoskopu prázdna) a vymknutie (planéty sú rovnomerne rozložené až na jeden zhluk).

ROZUMNÝ

- osoba u ktorej prevláda táto vlastnosť má väčšinou silného Saturna alebo Merkúr a prevažujúci zemský živel. Pri špatných aspektoch môže byť rozum brzdou vývoja.

ROZVOD

- je najčastejšie spájaný s planétou prekvapení a náhlych zmien – Uránom (alebo poškodeným Jupiterom so vzťahom k VII.domu). Jedinec, ktorý je náchylnejší dospieť až k tomuto kroku, má väčšinou poškodený Urán v IV. alebo VII.dome, prípadne disharmonické aspekty medzi Slnkom a Uránom (v ženskom horoskope) alebo medzi Lunou (Venušou) a Uránom v obidvoch prípadoch. Netreba však zabúdať, že aj keď človek má v horoskope takéto konštelácie, tak nemusí v jeho živote k žiadnemu rozvodu dôjsť, ak dokáže partnerovi ponechať dostatok priestoru a naučí sa vo vzťahu tolerancii. Samozrejme, že existuje viacero možných astrologických konfigurácií okrem pôsobenia Uránu, pri ktorých sa môže dospieť až k tomuto variantu riešenia manželského zväzku, pričom horoskop vždy ukazuje pravdepodobnú príčinu takéhoto kroku (napr. pri Neptúne je to zrada, či závislý manžel, Mars môže poukazovať na násilie v manželstve, Saturn na zaneprázdnenosť, či odstup partnera a podobne). Obdobie, kedy sa rozvod uskutoční, často označuje tranzit (alebo direkcia) Uránu v napäťovom vzťahu alebo v konjukcii s descendentom (respektíve immum coeli), Venušou, Slnkom (v ženskom horoskope) alebo Lunou (v mužskom horoskope), čo však môže znamenať iba krízu vzťahu. A na druhú stranu neharmonické tranzity Jupitera majú súvis s právnou stránkou veci.

RUDHYAR DANE

- vlastným menom Daniel Chenneviére, bol významný americký básnik, hudobník, astrológ, mysliteľ a filozof francúzskeho pôvodu, hlavný predstaviteľ a aj zakladateľ smeru Humanistickej a transpersonálnej astrológie, pričom napísal približne 20 astrologických príručiek (napr. u nás vydaný „Lunačný cyklus“ alebo „Astrologická mandala“). Astrológiou sa zaoberal od roku 1930.

Rudhyar Dane

RYBY

charakteristika: pohyblivé, vodné znamenie ovládané Neptúnom (podľa tradície Jupiterom). Ryby v sebe spájajú rozptýlenosť premenlivého znamenia, senzitivitu a citlivosť vodného živlu, s vierou Jupitera a fantáziou Neptúna. Dáva krehkú, nepriehľadnú, ťažko ohraničenú povahu, s obrovskou psychickou priepustnosťou, ktorá akoby pochádzala z iného sveta.
kľúčové slová: SPLÝVAM, OBETUJEM SA
symbolický obraz: para, hmla
fáza vo zverokruhu: dvanásta – uvolňovanie
V humanistickej astrológii symbolizujú individuálne a kolektívne nevedomie, posledný súd, bilancovanie starého cyklu a prípravu na nový.

RÝCHLE (OSOBNÉ) PLANÉTY

- takto sa niekedy v astrológii označujú nebeské telesá, ktoré sa nachádzajú v slnečnej sústave pred Jupiterom (t.j. Slnko, Luna, Merkúr, Venuša a Mars), pričom obzvlášť dôležité postavenie majú v osobnom a direkčnom horoskope. V tranzitoch pre svoj rýchly pohyb majú len podružný vplyv (symbolizujú krátkodobé pocity a nálady), pričom ale môžu slúžiť ako spúšťače udalostí naznačených pomalými planétami.

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...