mesiac
Streda, 19.6.2024
Meniny má Alfréd

Astrolexikón - C

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

CELIBÁT

- je viac spôsobov, prečo človek volí dobrovoľne, či nedobrovoľne práve túto cestu a astrológia dokáže presne pomenovať jej príčinu. Sklony k celibátu majú najčastejšie ľudia s dominantným Saturnom v napäťovom aspekte na Venušu, či na Slnko (u žien) alebo Lunu (u mužov), pričom nie je výnimkou, ak jedna z týchto planét sa nachádza hlavne v Panne, Kozorožcovi alebo vo Vodnárovi. Ďalším možným variantom je postavenie Saturna (zábrany a obavy z pevných zväzkov), Uránu (potreba slobody a nezávislosti) alebo Neptúna (zrieknutie sa tesných vzťahov kvôli vyššiemu ideálu) v VII.dome alebo v aspekte s Venušou. Silný vzdušný živel je známkou toho, že subjekt potrebuje veľkú dávku voľnosti v živote, čo sa môže odzrkadliť útekom pred záväzkami. Problémy s pudmi a z toho plynúce dôsledky pre partnerstvá môže napríklad naznačovať retrográdna Venuša alebo tiež napäťový aspekt medzi Marsom a Saturnom (Plutom).

CERES

- je planétka medzi obežnými dráhami Marsu a Jupitera. V astrológii sa jej vplyv stále skúma a ani zďaleka nie všetci (skôr iba drvivá menšina) astrológovia ju používajú vo svojej praxi. Význam má podobný ako planéta Merkúr, len s tým rozdielom, že Ceres symbolizuje schopnosť logiky a analýzy (Panna), pričom Merkúr predstavuje skôr schopnosť rozumieť a slovne informácie formulovať (Blíženci).

CESTY

- sú v astrológii spojené s III. a IX.domom, pričom v prvom prípade sa jedná o krátke cesty, ktoré človek môže stihnúť do jedného dňa. A v druhom prípade si môžeme predstavovať dlhé cesty, ktoré majú niečo spoločné s exotikou alebo cudzou kultúrou. Bohaté obsadenie týchto domov hovorí o dôležitosti cestovania v živote vlastníka horoskopu, respektíve o jeho potrebe spoznávať cudzie končiny, či už telom (cestovanie) alebo duchom (filozofia). V tradičnej astrológii sa považovalo významné obsadenie tohto domu za znak scestovanosti jedinca, pričom dnešná astrológia, v čase lietadiel a kozmických lodí, postupne opúšťa tieto staré názory a myslí si, že so scestovanosťou človeka nemusí mať zhluk planét v IX.dome mnoho spoločné.

CITLIVÉ BODY

- sú arabského pôvodu, pričom existuje ich niekoľko desiatok, avšak len jeden z nich je hojne využívaný v praxi v súčasnej astrológii. Je to Bod šťastia (Pars Fortunae), ktorý symbolizuje hmotné šťastie a jedincov spoločenský úspech. Vypočítame ho tak, že lunárnu fázu (vzdialenosť Luny od Slnka) pripočítame k Ascendentu. Ak túto fázu odčítame od Ascendentu, tak dostaneme Bod duchovný, ktorý nám ukazuje spôsob akým môžeme dosiahnuť duchovného úspechu a šťastia. Niektoré školy rozoznávajú pri výpočtoch denné a nočné zrodenie. K ďalším citlivým bodom patrí napríklad Bod lásky, smrti, povolania, matky, otca atd., pričom tieto arabské body sú citlivé na tranzity a direkcie.

P.Č. NÁZOV BODU VZOREC PRE NARODENIE
CEZ DEŇ
VZOREC PRE NARODENIE
CEZ NOC
1. Bod šťastia Asc + - Asc + -
2. Bod otca Asc + - Asc + -
3. Bod matky Asc + - Asc + -
4. Bod súrodencov Asc + - Asc + -
5. Bod detí Asc + - Asc + -
6. Bod majetku Asc + - Asc + -
7. Bod zdravia Asc + - Asc + -
8. Bod lásky Asc + - Asc + -
9. Bod ciest Asc + - Asc + -
10. Bod vzdelania Asc + - Asc + -
11. Bod povesti Asc + - Asc + -
12. Bod sporov Asc + - Asc + -
13. Bod povolania MC + - MC + -
14. Bod osudový Asc + - Asc + -
15. Bod okultizmu Asc + - Asc + -

tab. Vzorce pre výpočet citlivých (arabských) bodov podľa J. Kefera

CITLIVOSŤ

- je výrazná pri prevahe planét vo vodných znameniach, prípadne pri dominantnej, či bohato aspektovanej Lune, Neptúne alebo Plute. Luna v ohnivých znameniach dáva vznetlivú, vášnivú a reaktívnu citlivosť, vo vodných hlbokú, zraniteľnú a preto obvykle vedome skrývanú, vo vzdušných odľahčenú a trochu nezúčastnenú citlivosť prechádzajúca filtrom rozumu a v zemských znameniach zas pevnú, uzemnenú a ťažšie reagujúcu na vonkajšie podnety. Často sa v praxi stretávame s mýlením si pojmov citlivosti a empatie, pričom niekedy prevláda mylný názor, že človek bez obsedeného vodného živlu planétami je chladný a bez citu, čo však môže byť, ale aj nemusí byť pravda, ak je v horoskope výrazná Luna, Neptún, či Pluto (skôr to môže znamenať problémy s empatiou).

CTIŽIADOSŤ

- je charakteristická pre ľudí s dominantnou Slnka, Marsu, Jupitera alebo Saturnu, pričom podporujúcim faktorom je tiež zhluk planét hlavne v Baranovi, Býkovi, Levovi alebo Kozorožcovi okolo Media Coeli, čiže v IX. a X.dome. Prevaha kardinálnych znamení a zároveň hlavných domov môže tiež poukazovať na ambicióznu osobu. Aspekty Slnka a Marsu s Jupiterom, či Saturnom dodávajú človeku túžbu spoločensky sa presadiť, pričom napríklad dobré aspekty Jupitera hovoria o prirodzenej ctižiadosti a potrebe expandovať a naopak napäťové aspekty Saturna majú skôr kompenzačný charakter so snahou niečo niekomu dokázať (napr. svojej rodine). Celkom špecifickým ukazovateľom ctižiadosti je silný Pluto, ktorému viac ako o viditeľný úspech ide skôr o moc (ťahanie za nitky), pričom tá nemusí byť na prvý pohľad vôbec zjavná.

CYKLY

- v astrológii sa pracuje v podstate s dvomi cyklami a to so subjektívnym, vnútorným, individuálnym cyklom (predstavovaným sekundárnymi direkciami) alebo s objektívnym, vonkajším cyklom (predstavovaným tranzitmi). U direkciách je významný solilunárny cyklus (obdobie 29,5 roku), ktorý v ôsmych fázach mapuje individuálny životný rytmus jedinca. V tranzitoch môžeme rozoznávať prechody planét vzhľadom k ostatným prvkom horoskopu (najdôležitejšie sú Jupiterove a Saturnove cykly) alebo k sebe samým, pričom v tomto prípade ak sa zameriame na súbehy významných tranzitov v určitých obdobiach života všetkých ľudí, tak hovoríme o integrovaných tranzitoch. V tomto smere je po astrologickej stránke najdôležitejší 21. (dospelosť), 42. (kríza stredného veku) a 63. (vrchol duchovnej zrelosti) rok života.

ČAS HVIEZDNY

- je čas meraný kulmináciou hviezdy v poludníku, pričom dva po sebe nasledujúce priechody hviezdy poludníkom vymedzujú hviezdy deň. V tomto prípade sa otáčanie zemegule okolo svojej osi meria vzhľadom na hviezdy a nie na Slnko. Siderický, hviezdny deň je kratší ako obyčajný deň. Trvá 23 hodín, 56 minút a 4,09 sekundy. Astrológ nájde hviezdy čas pre konkrétny deň v efemeridách, keďže je potrebný pri zostavovaní horoskopu.

ČAS LETNÝ

- je čas, pri ktorom sa na jar v niektorých rokoch a krajinách umelo posúva pásmový čas o jednu hodinu dopredu. Na našom území platil letný čas v období od roku 1916 až po rok 1918, ďalej od 1940 do 1949 a potom od roku 1979 až doteraz.

ČAS MIESTNY

- je čas, ktorý sa vzťahuje k priechodu Slnka miestnym poludníkom. Vo väčšine prípadoch ho nahradil čas príslušného časového pásma (viď čas pásmový). V Anglicku bol miestny čas zrušený v roku 1880, ale v Afrike alebo Ázii sa ešte počiatkom nášho storočia čas pôrodu udával v miestnom čase, preto ak astrológ pracuje zo staršími dátami, tak si musí tieto prípady overiť.

ČAS PÁSMOVÝ

- od konca 19.storočia sa postupne po celom svete zavádzal jednotný čas v 24 pásmach po 15° zemepisnej dĺžky, pričom nie v každej krajine je taký časový posun, aký by podľa tohto systému mal byť (krajiny si mohli vybrať také časové pásmo, ktoré im vyhovuje z dvoch susediacich alternatív, čo aj niektoré krajiny aplikovali do praxe). Začiatok tejto sústavy tvorí greenwichský poludník, ktorý sa nachádza v Londýne. Prvé pásmo sa riadi časom svetovým alebo inak aj nazývaným západoeurópskym (ZEČ), druhé pásmo je pod vplyvom času stredoeurópskeho (SEČ), tretí čas je východoeurópsky (VEČ) atď.

čas pásmový

ČAS SLNEČNÝ

- je čas meraný kulmináciami Slnka v poludníku, pričom dva po sebe nasledujúce priechody Slnka poludníkom vymedzujú jeden slnečný deň.

ČAS SVETOVÝ (UNIVERZÁLNY)

- je čas spojený s nultým greenwichským poludníkom (GMT – Greenwich Mean Time, UT – Universal Time).

ČAS ZIMNÝ

- výnimočne umelo zavedený posun pásmového času o jednu hodinu späť v Československu v roku 1946 (od 2h SEČ dňa 1.12. do konca roku) a 1947 (od začiatku roku do 2h SEZČ dňa 23.2.).

ČIERNA LUNA (LILITH)

- je pomyselný bod na obežnej dráhe Mesiaca okolo Zeme, presnejšie ide o druhé ohnisko mesačnej dráhy, ktoré sa nachádza približne v mesačnom apogeu (bod, v ktorom je Mesiac najviac vzdialený od Zeme). Tento bod nie je stály, ale pohybuje sa zverokruhom asi 40° ročne. V astrológii symbolizuje nevedomý extrémizmus, démonickosť, princíp zvrhlého pohlavného pudu, odmietanie, potlačenie, psychoanalytický tieň, či animu hlbinnej psychológie. Niekedy sa tiež nazýva Bodom smrti. Dosť astrológov ho však ignoruje s tým, že nič nové neprezrádza, čo by inak nebolo naznačené zvyškom horoskopu.

CHALDEJSKÁ RADA PLANÉT

- je sled tradičných siedmych planét a to v poradí: Saturn – Jupiter – Mars – Slnko – Venuša – Merkúr – Luna.

CHÁPAVOSŤ

- ak sa jedná o intelektuálnu chápavosť, tak tam zohráva hlavnú úlohu Merkúr, pričom postavenie tejto planéty v znameniach určuje povahu tejto vlastnosti, pričom napríklad v Panne dáva logické a vysoko racionálne myslenie, vo Váhach schopnosť pochopiť protiklady, v Škorpiónovi talent obsiahnuť to, čo sa skrýva pod povrchom a v Strelcovi danosť pochopiť širšie súvislosti atď. Ale chápavosť môže byť aj intuitívna, hlavne pri dobrých aspektoch Pluta, Uránu a Neptúna s Merkúrom alebo ekvivalentom týchto konštelácií a to s dobre postaveným Merkúrom v Rybách, Škorpiónovi alebo vo Vodnárovi.

CHARAKTER

- podľa astrológie dokážeme zistiť základné povahové črty osoby a jeho temperament, ale v akom štádiu spracovania sú jednotlivé konštelácie charakterizujúce určité vlastnosti človeka, tak to záleží od mnohých faktorov, ktoré sa z horoskopu jednoducho vyčítať nedajú. Napríklad asi najdôležitejší je vplyv prostredia, v ktorom jedinec vyrastal. Ďalej je to jeho náboženské presvedčenie, úroveň vedomia, hodnotový rebríček atď. Preto len z postavenia planét sa nedá určiť, či je niekto rodený svätec alebo krivák, aj keď určité sklony k takejto ceste je možné odpozorovať, ale či budú realizované aj v praxi, tak to záleží od vyššie spomínaných faktorov. Takže ľudia, ktorí majú väčšinou napäťové konštelácie v horoskope, tak nemusia mať nutne deformovaný charakter a platí to aj opačne, čiže súladné konštelácie automaticky nespravia z nositeľa horoskopu čistú dušu.

CHIRÓN

- je pomenovanie planétky (možno kométy), ktorá sa pohybuje medzi obežnými dráhami Saturna a Uránu (občas pre výstrednú dráhu aj medzi Saturnom a Jupiterom). Chirón bol objavený iba v 1977, pričom má veľmi dôležitý cyklus 50 rokov. V mytológii sa takto volal múdry antický kentaurus – napoly muž a napoly kôň, ktorý mal zvláštne liečiteľské schopnosti. V astrológii predstavuje princíp holistického vedomia. V osobnom horoskope je spájaný so schopnosťami (psychologického) hojenia, učenia a celostného vnímania sveta a v horšom prípade s rozptýlenosťou, dogmatizmom a izoláciou. Drvivá väčšina astrológov však Chiróna nepovažuje za primárny prvok, ale skôr iba za doplnok k výkladu.

CHLADNÉ SILY

- je termín pochádzajúci z védskej astrológie, ktorý označuje osem síl, pri ktorých často dochádza k nečakanému ochladeniu podnebia. Tieto chladné sily vznikajú priblížením určitých planét k presne vymedzeným hviezdam (stáliciam). Konkrétne pri konjukcii Marsa so stálicou Alcyone vzniká sila Shaktyudgamaa, ďalej Slnko konjukcia lambda Aquilae = Jwaalaamukhee, Venuša konjukcia Heka = Mahojjwalaa, Saturn konjukcia Regulus = Shytyadamshatraa, Merkúr konjukcia Spica = Shytyahymaa, Luna konjukcia Altair = Sphoranee, Jupiter konjukcia Sheratan = Mandookinee, Ruru (Urán?) konjukcia Aselus Australis = Mahormilaa. Týchto osem chladných síl vstupuje do interakcie podľa ročného obdobia a najsilnejšie pôsobia v tej časti zemegule, v ktorej práve kulminujú. Samozrejme, že pri týchto konšteláciách môžu pôsobiť aj neutralizačné sily (napríklad ak sa dostanú do tesnej blízkosti dve planéty, vtedy vznikajú takzvané horúce jazyky), ktoré účinky ochladenia tlmia alebo úplne rušia.

CHLADNOKRVNOSŤ

- je vlastnosť spätá s planétou Saturn, pričom si vyžaduje priaznivé vzťahy Svetiel, či Marsu k Saturnu (a napríklad aspekty medzi Saturnom a Merkúrom zas môžu signalizovať mentálnu, či rozumovú chladnokrvnosť), bez výbušného vplyvu Uránu alebo Marsu. Silné postavenie Pluta môže túto charakterovú črtu ešte zvýrazniť. V tomto smere je zvýhodnené znamenie Kozorožca, Škorpióna a Leva.

CHOROBA

- jej vypuknutie a priebeh by mali signalizovať určité konštelácie v horoskope. Najcitlivejšie astrologické prvky, ktoré často súvisia so zdravím človeka, sú Slnko (u muža), Luna (u ženy), Ascendent a jeho vládca a tiež vládca VI.domu a planéty vo vzťahu k tomuto domu. Takže napäťové tranzity najmä pomalých planét na tieto prvky horoskopu môžu poukázať na nejaký problém so zdravím. Treba si však uvedomiť, že každý človek má rozdielnu odolnosť organizmu, takže u niekoho môžu pri určitých napäťových konšteláciách nastať problémy so zdravím a druhého vôbec. Tiež by sa nemal prehliadať názor, že každá choroba má svoj hlbší zmysel, pričom vždy poukazuje na niečo, čo musíme zo svojho doterajšieho života odstrániť. Preto astrológia môže byť nápomocná v tom, že podľa konštelácií rozpozná duševnú príčinu alebo lepšie povedané hlbší zmysel každej choroby, teda že k čomu má jedinca ten ktorý neduh doviesť. Špecialisti venujúci sa medicínskej astrológii ešte poukazujú na skutočnosť, že okrem klasických aspektov treba brať do úvahy aj midpunkty (t.j. polovičné vzdialenosti) hlavných osí a planét, pretože tie tiež často významne vplývajú na oblasť zdravia.

CHRONOKRATOR

- je planetárny vládca časovej jednotky, napríklad dňa v týždni, mesiaca v roku alebo v astrochronológii niektoré významné stálice (hlavne fiduciálne hviezdy).

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...