mesiac
Pondelok, 17.6.2024
Meniny má Adolf

Astrolexikón - G

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

GALAKTICKÉ CENTRUM

- je stred našej galaxie, ktorý leží na rozhraní súhvezdí Škorpióna a Strelca. Na jeseň v roku 69 n.l. sa pozícia galaktického centra v hviezdnom zodiaku (0° súhvezdia Strelca) kryla s pozíciou v zodiaku tropickom (0° znamenia Strelca), čiže momentálne sa galaktické centrum sa nachádza niekde v znamení Strelca.

GAUQUELIN MICHEL

- bol francúzsky psychológ, štatistik a sociológ. Jeho štatistické výskumy prepojenosti ľudských povolaní s kozmickými vplyvmi ho priviedli až k astrológii. Pôvodne mal v úmysle astrológiu vyvrátiť, ale na základe obrovských súborov dát zistil väzby medzi určitými ľudskými povolaniami a postavením planét v horoskope. Napríklad objavil, že u vojakov sa Mars (podľa tradície planéta spätá s touto profesiou) nadpriemerne často vyskytuje v IX. a XII.dome, teda keď kulminuje alebo vychádza. Podobné výskumy podnikol aj s dedičnosťou v súvislosti s postavením planét.

Gauquelin Michael

GENIALITA

- túto vlastnosť je ťažké z horoskopu vyčítať, ale ak sa pozrieme na horoskopy geniálnych ľudí, tak vo väčšine prípadoch nájdeme silne postavené transcendentálne planéty (Urán, Neptún, Pluto), ďalej sú časté abnormality (napr. zhluk planét v úzkej časti zverokruhu, chýbajúci alebo silne prevládajúci živel...) a tiež intenzívne poprepájané planéty medzi sebou pomocou planetárnych konfigurácií (napr. veľký kríž, mystický obdĺžnik, veľký trigon, dvojitý bikvintil, prst boží...). Aj keď v drvivej väčšine prevládajú skôr napäťové aspekty (čo vyznieva ako výzva osudu), tak nechýbajú ani trigony, či (bi)kvintily, ktoré sú motorom ich kreatívnych schopností. Je zaujímavé, že podobné paralely (t.j. „ťažké“ horoskopy) majú obvykle aj duševne chorí ľudia... Nie nadarmo platí, že hranica medzi genialitou a šialenstvom je vždy veľmi tenká.

GEOCENTRIZMUS

- je systém, pri ktorom je naša Zem centrom našej slnečnej sústavy, pričom v ňom sa aj Slnko a ostatné planéty otáčajú okolo nej. Celá astrológia je založená práve na geocentrickom pohľade, pretože horoskop sa musí podriadiť miestu, kde sa narodil alebo kde sídli majiteľ radixu. Ak by raz ľudia obývali planétu Mars, tak horoskop sa bude zostavovať tak, akoby bolo toto nebeské teleso centrom slnečnej sústavy.

GREENOVÁ LIZ

- je anglická psychoanalytička a zároveň astrologička jungovského zamerania a tiež autorka celej plejády kníh s astropsychologickou tematikou (napr. Saturn – nový pohľad na starého diabla, Duša a vesmír...). Spolu s Howardom Sasportasom založili v roku 1983 v Londýne Inštitút psychologickej astrológie. Momentálne spolupracuje aj na vývoji švajčiarskych elektronických efemeríd a tiež na počítačových astroprogramoch.

Greenová Liz

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...