mesiac
Sobota, 20.7.2024
Meniny má Iľja

Astrolexikón - O

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

OBEŽNÁ DRÁHA

- je dráha, ktorú nebeské teleso vykonáva okolo inej planéty alebo okolo Slnka. Planéty opisujú okolo Slnka elipsu, v ktorej Slnko je jedným z ohnisiek. Bod, v ktorom je planéta najviac vzdialená od Slnka sa volá afélium (odslnie) a bod, v ktorom je najbližšie k Slnku, sa nazýva perihélium (príslnie). Obežné dráhy planét (hlavne doba obehu) majú v astrológii aj svoj symbolický význam. Napríklad excentrická dráha Pluta celkom korešponduje s jeho extrémnou povahou.

OBCHOD

- talent pre tento druh činnosti majú ľudia so zhlukom planét v II. , III. alebo VIII.dome a zároveň s dominantou Merkúr – Jupiter alebo s aspektom medzi týmito dvomi planétami. Obchodného ducha obvykle majú aj ľudia so zhlukom planét, Slnkom, či Ascendentom v znameniach Býka, či Blížencov. Každopádne typ horoskopu môže napovedať, že v akej oblasti môže dotyčný jedinec najviac rozvinúť svoje obchodnícke vlohy (napr. silný vplyv Váh dáva dispozície k predaju estetických predmetov).

OBLÚK

- termíny „denný oblúk“ alebo „nočný oblúk“ vyjadrujú dobu, kedy planéta zostáva nad alebo pod obzorom. Dĺžka oblúku sa vyjadruje v časoch a stupňoch (4 minúty = 1 stupeň).

OBZOR

- alebo inak nazývaný aj horizont je v horoskope znázornený osou Ascendent – Descendent. O planétach, ktoré sa nachádzajú nad touto spojnicou (VII. až XII.dom) hovoríme, že sú nad obzorom a planéty, ktoré sú pod touto osou (I. až VI.dom), tak sú pod obzorom.

ODDANOSŤ

- je znakom zemských a vodných znamení, špeciálne Panny a Rýb, pričom priaznivé postavenie Saturna tento povahový rys ešte viac znásobuje.

ODVAHA

– predpokladaný je dominantný alebo silný Mars v aspekte s jedným zo svetiel alebo s Uránom, či Plutom. Výrazný vplyv znamení Barana alebo Škorpióna. Všeobecne je táto vlastnosť spojená s energiou planéty Mars, takže napríklad ak sa jedná o odvahu v získavaní partnera, tak je potrebný aspekt s Venušou, pri verbálnej odvahe pôjde o konšteláciu s Merkúrom a tak podobne.

OHNIVÝ ŽIVEL

(vitalita) - v živote zodpovedá za energiu a individuálny vývoj a vo zverokruhu je obsiahnutý v znamení Barana, Leva a Strelca. Typologicky k nemu patrí cholerická zložka osobnosti a INTUÍCIA ako psychická funkcia.

OKTIL

- alebo inak polokvadratúra nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 45°. Je charakterizovaný číslom 8, takže predstavuje sústredenie, cielenú aktivitu, stres. Oktil sa považuje za mierne napäťový aspekt.

OKULTISTICKÉ SCHOPNOSTI

- sú spojené s aspektmi Luny s transcendentálnymi planétami (hlavne s Neptúnom, ale v trochu menšej miere aj s Uránom a Plutom), hlavne ak sa jedna z nich nachádza v okultných domoch (IV., VIII., IX., XII.dom). Absencia vzdušného živlu a naopak prevaha vodného živlu s dominantným Uránom, Neptúnom alebo Plutom môže tieto schopnosti ešte viac zvýrazniť.

OPATRNOSŤ

- je výsadou zemských (Býk, Panna, Kozorožec) a v menšej miere vodných znamení (Rak, Škorpión, Ryby), pričom Saturn by mal byť dominantný a naopak výbušné planéty ako Mars , či Urán alebo ohnivé znamenia by mali mať v horoskope slabý vplyv.

OPERÁCIA

(chirurgická) - je veľmi pravdepodobná u ľudí, ktorí majú poškodený Mars hlavne Uránom, Saturnom alebo Jupiterom, pričom jedna z planét by mala byť vládcom I., VI., či XII.domu alebo sa v týchto domoch sama nachádzať. Dobu operácie možno predvídať podľa napäťových tranzitov Uránu, Saturnu alebo stacionárneho Marsu na Slnko, Ascendent, vládcu Ascendentu alebo Mars (v ženskom horoskope aj na Lunu a Venušu), pričom tieto planéty by mali mať nejaký vzťah k I., VI. alebo XII.domu.

OPORTUNIZMUS

- je výrazný, ak v horoskope prevláda vplyv Saturna alebo Merkúru (alebo napäťový aspekt medzi nimi) a zemské a vzdušné (hlavne Blíženci) znamenia. Disharmonické aspekty Saturna a Merkúru s ostatnými môžu ukazovať, že v ktorej oblasti sa vypočítavosť prejaví. Napríklad aspekt Venuše a Saturna môže súvisieť s oportunizmom v partnerských vzťahoch a podobne.

OPOZÍCIA

- nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 180°, čiže sa nachádzajú oproti sebe. Je charakterizovaná číslom 2, takže predstavuje stred polarít, vedomie protikladov a vnímavosť. Opozícia sa obvykle považuje za napäťový aspekt, ktorý vedie buď k uvedomeniu si (a vyváženiu) dvoch protichodných funkcií alebo k ich rozpadu.

OPTIMIZMUS

- táto vlastnosť je príbuzná hlavne Jupiterovi, ak je v horoskope dominantný alebo inak výnimočne postavený. Výrazný ohnivý živel ju môže ešte viac podporiť. Aspekty Jupitera a jeho pozícia v domoch ukazuje, v ktorých oblastiach dokážeme byť najviac presvedčený o svojom úspechu, pričom si väčšinou tým dokážeme pritiahnuť aj šťastie.

ORBIS

- je termín označujúci tolerované odchýlky od presnej uhlovej vzdialenosti, ktorá definuje planetárne aspekty. Pri konjukcii a opozícii sa používa odchýlka 9°, pri trigóne a kvadratúre 6° a pri sextile 4°. U ostatných menších aspektov je to obvykle 2°. Ak sú v aspekte svetlá (Slnko a Luna), tak povolená odchýlka môže byť o 2° väčšia. Uvedené orbisy sa používajú najčastejšie, pričom u niektorých astrologických škôl majú trochu iný rozsah. Všeobecne platí, že čím je orbis menší, tak tým je sila aspektu väčšia. Pri tranzitoch a direkciách sa používa orbis do 1°, aj keď niekedy je účinok aspektu badateľný aj mimo tohto rozsahu (hlavne pri konjukcii).

ORIGINALITA

- je výrazná v horoskopoch silne poznačených Uránom (alebo Vodnárom). Postavenie tejto planéty a jej aspekty s ostatnými planétami bližšie ukazuje, že v akej oblasti sme svojskí a nenapodobiteľní a v čom sa môžeme najviac líšiť od ostatných. Napríklad aspekt medzi Venušou a Uránom môže hovoriť o originálnom poňatí partnerských vzťahov.

OSOBNÉ KÚZLO

- majú väčšinou ľudia, ktorí majú silne postavené transpersonálne planéty (Urán, Neptún a Pluto) v aspekte na svetlá. Ak sa jedná o osobné kúzlo súvisiace s erotickou príťažlivosťou, tak vo väčšine prípadoch je dominantná Venuša (hlavne u žien) alebo Mars (hlavne u mužov) vo vzájomnej väzbe alebo s priaznivými aspektmi na Lunu, Jupiter, Urán, Neptún alebo Pluto. Zvýraznený VIII.dom môže niesť v sebe podtón silného sexuálneho vyžarovania.

OSOBNOSŤ

- je v astrológii predstavovaná celým horoskopom, ale ak chceme predsa len určiť užšie znaky osobnosti, tak si všímame hlavne dva astrologické prvky a to Ascendent a Slnko. Ascendent značí naše povrchné povahové rysy, temperament a masku, s ktorou sa prezentujeme okoliu. Na druhú stranu Slnko vyjadruje naše skutočné Ja, teda ako sa vidíme sami pred sebou. Ak to zhrnieme, tak prakticky sa vždy cítime podľa svojho slnečného znamenia a pritom na okolie často pôsobíme predstavou blízkou nášmu Ascendentu.

OSUD

- je nekonečná téma v astrológii, pričom existujú dohady o tom, že či nositeľ horoskopu má dopredu určené určité udalosti, ktorými musí prejsť alebo nie. Odpoveď na túto otázku má každá astrologická škola individuálnu. Donedávna sa verilo (a niekto ešte aj verí), že sme ovládaní skrytou silou, ktorá nám do cesty hádže takmer predvídateľné a nezvratne dané situácie. Novodobé astrologické smery, hlavne vďaka spopulárneniu psychologickej astrológie však túto myšlienku odmietajú a skôr veria tomu, že horoskop predstavuje to, čo sme, teda sa nám stáva to, čo sme, takže v podstate svoj osud máme vo vlastných rukách (aj keď určité mantinely existujú).

OSY HOROSKOPU

- sú spojnice dvoch významných protiľahlých bodov horoskopu, pričom najdôležitejšie osy tvorí dvojica bodov Ascendent – Descendent a Immum Coeli – Medium Coeli. Medzi ďalšie významné osy patria dvojice Vertex-Antivertex, Antiscie – Contrascie, osy polovičných vzdialeností. Osy v horoskope tiež tvoria protiľahlé znamenia alebo protiľahlé domy. Napríklad dvojica znamení Býk – Škorpión tvorí os kvantity alebo dvojica Lev – Vodnár os priestoru.

OTEC

- je v horoskope prioritne zastúpený Slnkom. Aspekty a postavenie tejto planéty v znamení a domoch poukazujú na to ako subjekt vníma svojho otca. Ďalej ďalšie informácie o otcovi (či autorite) môžeme získať z postavenia 10.domu a jeho vládcu (ak je ako rodič dominantný) alebo zo 4.domu, ak mu prináleží opačná funkcia. Podľa niektorých tradičných zdrojov je vhodné skúmať aj Saturna (hlavne pri nočnom narodení alebo ak sa jedná o nevlastného otca) a tiež Bod otca.

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...