mesiac
Štvrtok, 21.2.2019
Meniny má Eleonóra
SPLN
osvetlených 95% mesiaca
mesiac v znamení panny
meno: heslo:
NAJČÍTANEJŠIE

Horoskop na rok 2015

Aké atrologické konštelácie na nás budú pôsobiť najbližší rok? » viac

Luna „Void of Course“

Čo znamená ak je Luna vo fáze „Void of Course“? » viac

Rebríček astrologickej literatúry

Výber najlepšej astrologickej literatúry v SK a CZ » viac

Astrológia a horoskopy - 

Pluto a světlo

Siili | 18.6.2018 06:40
Mám dotaz ze třetiny astrologický, ze třetiny filosofickypsychologický a ze třetiny praktický.....

Potřebovala bych probrat situaci, kdy transitně přechází pluto jednotlivými domy, dejme tomu, že je teď na konci 7.domu a vstupuje do 8.domu kde je měsíc i slunce....

Moje hlavní otázka směřuje na to jestli pluto přináší jen tu temnotu a podsvětí, protože si moc dobře neumím představit, že by člověk mohl přežít přechod třeba tim 8.domem. Jestli může přinést třeba i naopak návrat ke světlu?

Osobně vnímám pluto jako planetu, která otevírá nebo zviditelňuje právě ty části nás, které jsme "vytěsnili" ale stále tu byly a jsou, k novému "zhodnocení" co z nich už je za dobu naší "nepřítomnosti" mrtvé a přesto nějakým způsobem "nemrtvé"...a připomíná nám, že je potřeba tu část sebe nechat odejít kam patří... Vnímám plutu jako možnost takového ultimátního přehodnocení vlastního života (podle domu určité oblasti života)...

Takže teoreticky nejde jen o tu temnotu ale jen o část která tam má své místo. Jak ale naložit s tím 8.domem?

Děkuji za vaše připomínky, myšlenky, názory, zkušenosti...-FLOWER-
Siili » Siili | 19.6.2018 19:14
Nikdo nic? ; )
nikav » Siili | 20.6.2018 10:07
Všetci odcestovali na dovolenku. ;)
dr. Faustroll » Siili | 20.6.2018 11:33
Markus Jehle o tomto tématu píše celkem rozumně:

TRANSITY PLUTA
Obecná charakteristika
Životní zvrat
Náš život je neustále vystaven dalekosáhlým změnám. Můžeme se plné vyvíjet a uplatnit všechny své vlohy jen tehdy, když si nepřestaneme klást otázky sami nad sebou a zkoumat poctivost svých pohnutek. Čím větší moc a vliv máme, tím důležitější je tato sebereflexe pro náš další vývoj; jinak můžeme narazit na vytěsněné části své osobnosti a přivodit situace, kdy se nám clo cesty staví vážné překážky. Transity Plula představují příležitost pohlédnout své vnitřní pravdě tváří v tvář a projít procesem tříbení své povahy tak, abychom byli schopni používal svůj mocenský potenciál ve službách vyššímu celku.

Moc pravdy
Transity Pluta jsou bolestné, protože se skrze ně musíme znov u dostat do souladu se svou vnitřní pravdou. Protože bychom to asi stěží udělali dobrovolně, děje se to velmi zvláštním způsobem. Náhle nás něco upoutá, nebo se pokoušíme něčeho zmocnit. Někdy se sami stáváme obětí a předáváme druhým lidem nad sebou vetší míru moci, než by bylo záhodno. Přitahují nás situace, které nás dostávají na dno, nebo vyvolávají démony, na něž naše síly nestačí. Nutkavě ničíme to, co máme rádi, nebo rozbíjíme porcelán, který jsme si nemohli dovolit koupit. Stáváme se radikálními, a přitom uřezáváme větev, na níž sedíme.

Někdy se nám prostě nedaří
Při transitech Pluta se někdy náhle vynoří z nicoty velká klec a temný hlas nás láká slovy: „Když vstoupíš do této klece, p° dvou dnech z ní vyletíš jako krásný motýl.“ Víme, žc to není pravda, a přesto do ní vstoupíme. V kleci je tma a my se tam ne cítíme dobře, ale říkáme si: „Brzo to skončí.“ Ale dny míjejí a nic se neděje. Zmocňuje se nás panika, cítíme se podvedeni a lomcuje námi bezmocný vztek. O několik týdnu později je klec již značně poškozená, protože se zevnitř snažíme prorazit její stěny. Jsme však stále ještě uvnitř. Mezitím se nás zmocní zoufalství, žadoníme o milost nebo se pokoušíme vyjednával: „Když mě pustíš, udělám vše, co budeš chtít.“ Ale nic se nestane. Máme pocit že se z nás nikdy nemůže stát pestrobarevný motýl, ostatně nám nerostou žádná křídla. Místo toho jsme nuceni čelil nejhorším úzkostem, prožíváme pekelná muka a o několik měsíců později jsme konečně připraveni umřít. Položíme se na dno klece, na niž jsme si mezitím docela zvykli, a chystáme se navždy spočinout. A náhle jsme oslněni prudkým světlem a mrzutý hlas nám oznamuje: „Můžeš zas vylézt, tentokrát to nevyšlo. Přijď někdy jindy a zkusíme to znovu.“
(Poznámka: To je okamžik, kdy se Pluto stává retrográdní.)

Jako vždy bez záruky
Při transitech Plula neexistuje žádná záruka, že vše dobře dopadne. Můžeme se ochotně vzdát toho či onoho, a přesto nás život nakonec potrestá. Je tomu tak proto, že jsme se střetli s mocnostmi, které jsou silnější než my. Při transitech Pluta zasahují tyto mocnosti do zdánlivě čistě soukromé sféry našeho života. Nikdo není osamělý ostrov, a transity Pluta nám to bolestně připomenou. Dostáváme rány, které jsme nerozdali. Při transitech Pluta nejde o to, kdo nese za co vinu. Neexistuje žádná záruka, že přistihneme při činu nějakého pachatele, který by za něj mohl pykat. Jsme obklíčeni kolektivními silami, které nás nutí se před nimi sklonit. Dokud nepoznáme své vnitřní pravdy a nutnosti, nepochopíme, co se s námi děje.

I když při transitu Pluta stojíme - jako kdysi Inanna při svém sestupu do podsvětí Ereškigaly- nazí v temném sklepení, může se nám stál, že se ocitneme na ohnivém roštu a je na nás vykonána pomsta za něco, co jsme nespáchali. Z hlediska takové zkušenosti se jako největší dar Pluta jo ví to, že se ocitáme v situaci, kdy už nemáme co ztratit.

Žádná revize

S Plutém nelze vyjednávat a nelze s ním ani uzavírat žádné obchody. Jeho rozsudek nám může často připadat jako krajní nespravedlnost, ale neexistuje žádná vyšší instance, u níž bychom mohli žádat o revizi procesu. To je zlé, ale je tomu tak. Svět nefunguje podle našich pravidel a není to místo, kde bychom se mohli spoléhat na spravedlnost. Při transitech Pluta musíme na sebe vzít svůj díl osudu, který nemůžeme změnit, a odlišit jej od té části, kterou jsme s to ovládat. Falešný pocit bezmoci a falešná pokora nám při transitech Pluta nepomohou. Nemusíme volat po biči, kterým se trýzníme jen my sami, ale máme se naučit přijímat rány, kterým se nelze vyhnout.

Hluboká proměna
Při transitech Pluta se nemůžeme dovolávat práva proměnit se z housenky v motýla. Když jsme však ochotni se od základu změnit, můžeme se nicméně stát jinou, opravdovější housenkou, než je ta, kterou jsme byli předtím.

Cykly Pluta
Pluto potřebuje celkem asi 248 let, aby jednou oběhl zvěrokruh. Vzhledem ke své elipsovité dráze se zdrží v jednom znamení 15—50 let. V současné době se pohybuje znamením Střelce, kde setrvá téměř 14 let. Transity Pluta domy horoskopu trvají v závislosti na velikosti domu zhruba 7-28 let. Transity Pluta v aspektech k planetám radixu pociťujeme v závislosti na naší schopnosti vnitřní proměny a schopnosti uvědomovat si problematiku moci jen 2-6 měsíců nebo dokonce 5-4 roky.
Pluto se v současném úseku své dráhy stává každých 12 měsí- cň na 5 měsíců a 1 týden retrográdní. Jeho retrográdní cyklus začíná v následujících letech vždy o 4-6 dnů později než v předcházejícím roce. Jeho retrográdní fáze představuje příležitost pro proces vnitřní proměny a transformace, v jejímž průběhu dochází ke změnám v našem mocenském postavení a k větším změnám v celkové životní orientaci.

Co je třeba dělat při transitech Pluta
Co podpor uje vlastni vývoj:
- podívat se tváří v tvář skutečnosti,
- naučit se pokoře,
- zbavit se důsledně přežilých způsobů chování,
- mít odvahu ke změně a novému počátku,
- bezmocnost přeměnit v moc,
- přistupovat opravdověji k sobě i druhým,
- věnovat pozornost hlouběji zakořeněným úzkostem a vytěsněním,
- vzdát se všeho, co je už neudržitelné.
Co brzdi vlastni vývoj:
- chovat se bezohledně,
- nakládat s mocí způsobem, který škodí druhým,
- zaujmout postavení bezmocného člověka, jemuž není pomoci,
- neustále potlačovat to, co bylo vytěsněno,
- vší silou se bránit změnám,
- přenášet vlastní úzkosti na druhé,
- oddávat se pocitům všemocnosti,
- být posedlý utkvělými idejemi a představami.
dr. Faustroll » Siili | 20.6.2018 11:36
pokr.

Pluto v 7. domě Terapeutická setkání
Každé setkání s druhými lidmi tě teď konfrontuje s tvými vytěsněnými vlastnostmi. Máš teď příležitost změnit se pod vlivem svých vztahů, aby ses vůči druhým mohl chovat čestněji a upřímněji. Když se nyní tvoji dosavadní přátelé změní v tvé úhlavní nepřátele, je na čase pustit se do boje se svými vnitřními démony, abys je už nemusel přivolávat zvenčí. Každá krize partnerských vztahů tě nyní přivádí blíže tvé vnitřní pravdě; proto by ses jim neměl vyhýbat, jinak budeš s příští partnerkou prožívat totéž drama. Místo toho by ses měl vymanit z tlaku nevědomí, které tě nutí chovat se stále stejně nevhodným způsobem. Teprve pak budeš schopen navázat opravdové vztahy.

Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
- se ke své partnerce chováš čestně a upřímně;
- prožíváš setkání, která tě proměňují a tříbí tvůj charakter;
- zbavíš partnerky nebo partnery svých projekcí.
Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
- místo své partnerky náhle držíš v náručí jakousi příšeru;
- máš pocit, že druzí tebou neustále jen manipulují;
- z každého setkání děláš terapeutickou konzultaci.

Pluto v 8. domě Plevel je nevyhubilelný
Nyní se musíš podívat smrti tváří v tvář, což neznamená, že bys měl odejít ze scény života. Uvědom si, že můžeš zemřít i na jiný než tělesný způsob, tak aby ses vnitřně proměnil a zbavil se zakázaných témat. V tvém nitru dřímají síly. které každá krize vystupňuje a které ti umožní, aby sis uvědomil své regenerační schopnosti. Plevel je nezničitelný, proto musíš každé zlo uchopit u samého kořene, aby ses jej s konečnou platností zbavil.

Když máš teď pocit, že se stáváš otrokem své sexuality, je na čase pochopit, že sexualita má také duchovní dimenze a energie uvolněná při souloži může sloužit tvé transformaci. Přestože tě teď nesmírně lákají peníze druhých lidí, neměl by ses stát obětí kdejakého lichváře nebo se upnout na dědictví po příbuzných. Místo toho by ses měl soustředit na takové společné sdílené hodnoty, které jsou v souladu s tvými vnitřními hodnotami a nepřipraví nikoho o život.

Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
- každou krizi využiješ k tomu, aby ses stal opravdovější;
- skrze intimní vztahy a sexualitu se proměňuješ;
~ zbavuješ se svých tabu.
Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
- ve svém manželství a intimních vztazích rozpoutáváš „válku růží“;
- použiješ kdejaké zlovolnosti, abys získal peníze druhých lidí;
- vydáváš se neustále v nebezpečí života, protože jsi posedlý krizovými situacemi.
dr. Faustroll » Siili | 20.6.2018 11:40
pokr.

Pluto/Slunce Transformace Já
Tvojí' Já je teď zralé pro proces štěpení, aby tím vyniklo vnitřní jádro tvé osobnosti. Zbav se všech vnějších slupek své osobnosti a buď takový, jaký doopravdy jsi. Neobávej se temných stránek své povahy; ujmi se jich. proměň je a získáš tím dodatečnou sílu. Rozmysli si dobře, zda se chceš účastnit mocenských zápasů, protože můžeš být tím, kdo na konci prohraje. Kdo se ti teď postaví na odpor, by měl pocítit tvou moc, pokud ovšem není pouze projekčním plátnem pro vytěsněné stránky tvé povahy, protože v takovém případě má nad tebou převahu.
Jestliže se nezbavíš falešného obrazu, jaký sis o sobě udělal, staneš se sám sobě cizincem. Nemá smysl se pokoušet žít podle ideálního obrazu, když jsi ve skutečnosti někým úplně jiným. Buď poctivý sám k sobě, neboť pak tě budou uznávat a vážit si tě i druzí.
- své Já podrobíš důkladné proměně;
- zjistíš, kým doopravdy jsi;
- integruješ do celku své osobnosti i temné stránky své povahy.
Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
- se stáváš otrokem sebe sama;
- přeceňuješ svou moc a svůj vliv;
- děláš jen to, co je ti ke škodě.


Pluto/Luna Změna struktury potřeb
Lůno, z něhož jsi vyšel a jež tě stále vyživuje, se nyní ukazuje ze své horší stránky. Je pomalu na čase odstřihnout pupeční šňůru od svého dětství a rozpoznat své skutečné potřeby. Nemusíš teď všechny matky pokládat, za příšery, aby ses osvobodil od psychické závislosti na nich. Snaž se místo toho o přehodnocení všech svých potřeb a uvědom si, že nejsi už dítě, které čeká, až se druzí o ně postarají. Dnes potřebuješ jiné věci než v době, kdy jsi byl ještě dítě. Nechť se tedy tvé potřeby od základu změní.
Nemůžeš nyní už potlačovat své skutečné pocity protože cena za to je příliš vysoká. Soustřeď se na své vnitřní prožívání, přestože jsou ti tvé pocity někdy nepříjemné. Na tvých pocitech je ted' špatné pouze to, že je nerad dáváš najevo. Přitom každý tvůj pocit má své ospravedlnění, protože je součástí tvého psychického života. To neznamená, že pocity, které jsou výrazem dřívějších fází tvého života, mají zůstat jednou provždy neměnné. I když jsi v dětství a v pozdějším životě utrpěl mnohá příkoří, nemělo by to být trvale na újmu tvému prožívání světa. Zbav se teď svých emocionálních stereotypů, abys uvolnil cesiu svým skutečným pocitům.
Dokážeš-li využil možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
- víš, jaké jsou tvé skutečné potřeby a máš pocit, že jsou plně uspokojovány;
- projevuješ své opravdové city a jsi otevřen všem citovým dojmům;
- tříbíš svou duši.
Nedokážeš-Ii využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
- jsi neustále zmítán svými pocity;
- regraduješ na úroveň dítěte;
- nenávidíš vše, co by se mohlo stát tvou duševní potravou.


Markus Jehle Tranzity planet, nakl. Sagittarius, Praha, 2000
marcie » dr. Faustroll | 20.6.2018 12:34
prosím, mohli by ste doplniť aj popis tranzitu pluta v 6.dome? mám ho zároveň v kvadratúre s Lunou(MC) a Slnkom (IC), ďakujem
Magnician » marcie | 20.6.2018 13:21
mne tiež tranzituje šiestym domom,,akoby som mal potrebu zmeniť svoj životný štýl s ohľadom na svoje zdravie,,ale počkajme si na dr. F jeho výklady sú geniálne,, snáď sa vyjadrí:)
dr. Faustroll » Magnician | 20.6.2018 13:45
to nejsou moje výklady, cituji Markus Jehle Tranzity planet, česky nakl. Sagittarius, rok
2000

Jako podpůrnou četbu bych doporučil
James Hillman: Sny a podsvětí, nakl. Portál
dr. Faustroll » marcie | 20.6.2018 13:52
Markus Jehle Tranzity Plutona

Pluto v 6. domě Mocně působící služba

Když, teď tvoje každodennost na sebe bere vražedné rysy a ty máš pocit, že jsi jí zcela vydán napospas, je čas zvolit si životní rytmus, který odpovídá tvému vnitřnímu založení a tvým skutečným potřebám. Přestaň se řídit cizími plány a snaž se o delší přestávky ve své každodenní činnosti, aby ses mohl dostatečně zregenerovat. Můžeš teď opustit své stereotypy a získat větší kontrolu nad svým životem. Nemá smysl, abys lpěl na svém pracovním místě, a kromě toho bys měl od základu změnit svůj styl práce. Pracuj tak, abys neměl co ztratit, a nenaříkej nad tím, co jsi nestihl. Tvoje práce by teď měla získat charakter spíše vlivné služby, než aby přinášela pouhé uspokojení tvým mocenským choutkám. Věnuj pozornost svému zdraví a zbav se všech případných nezdravých zlozvyků.

Dokážeš-li využil možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
- změníš od základu běh své každodennosti;
- necháš 11a sebe svou práci působit tak, aby ses pod jejím vlivem proměnil;
- díky své činnosti získáváš značný vliv 11a své okolí.
Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
- se necháš zotročit každodenností;
- na svém pracovišti jsi neustále černou ovcí;
- všemi způsoby škodíš svému zdraví.

za sebe přidávám ke kvadratuře Plutona vůči světlům: hlídal bych období kolem Plutonových zastávek, které se mohou projevit, když jsou mimo orbis tranzitu
Siili » dr. Faustroll | 20.6.2018 14:07
Děkuji moc....úplně mě to rozplakalo...

Krom té knihy Sny a podsvětí byste ještě něco doporučil? (Nebo to bylo spíš k 6.domu?)
Sháním také nějaké knihy, třeba i životopisné s podobnou tématikou...třeba o nějaké osobnosti (pokud možno ne s tragickým koncem)...
mpg » Siili | 20.6.2018 14:49
Treba si ešte pozrieť aj ostatné aspekty, ktoré budú pôsobiť počas toho tranzitu Slnko-Pluto, Mesiac-Pluto, lebo oni to môžu pozmeniť.
Suea » dr. Faustroll | 20.6.2018 15:59
Kde, prosím, najdu více informací k Vašemu sdělení?
Pro moje teď:
Pluto tranzituje 7. Domem a kvadrátuje Jupiter v 11. D. Současně opozituje Venuši v 1. D.

Děkuji.

Uvádíte literaturu - je dostupná el. verze?
dr. Faustroll » Suea | 20.6.2018 16:51
Ukázky jsou z Jehleho tranzitů


zkuste
http://www.sagittarius-rs.cz

třeba e-verzi mají
Suea » dr. Faustroll | 20.6.2018 16:53
Děkuji.
dr. Faustroll » Suea | 20.6.2018 17:17
tranzity Plutona vůči Venuši přinášejí hluboké změny v hodnotovém systému, v estetickém projevu. Je to způsobeno tlakem na archetyp Anima (popis specifické celosti všech vědomých i nevědomých aspektů ženského principu u žen i mužů)
Suea » dr. Faustroll | 20.6.2018 18:05
Ano. Děje se.
dr. Faustroll » Suea | 20.6.2018 18:17
Jupiter (růst, expanze, ale také v některých případech kompenzace, tzv. vyšší city ideály, archetypové obrazy spojené s postavami, které tyto záležitosti předávají z generace na generaci, např. učitelé (zejména ve vztahu k Merkurovi Puerovi - věčnému mladíkovi/mladici v nás), v 11. domě byste měla tuto funkci ztělesňovat Vy a snažit se své ideály ve společnosti prosadit. Plutonův tlak by Vás měl k tomu naplnění dotlačit. Nebo Vás donutit tuto z nějakých důvodů neuskutečnitelnou úlohu kompenzovat.
Magnician » dr. Faustroll | 20.6.2018 18:36
napriek tomu :),,,ďakujem úctivo
marcie » dr. Faustroll | 20.6.2018 19:44
;)ďakujem pekne, sedí mi to až neuveriteľne ...:)
Stránka:
1 2 3 4
 

KOMUNITA

Príď sa podeliť o svoje názory, myšlienky a pocity na náš originálny chat, či diskusné fóra! Spoznaj kopec fajn ľudí, pričom s každým z nich si môžeš porovnať horoskop, prečítať si jeho stručnú astro charakteristiku (a tým lepšie pochopiť jeho osobnosť), alebo si podľa vyhovujúcej konštelácie horoskopu nájsť spriaznenú dušičku, ktorej sa len tak ľahko nezbavíš (a ani ona teba :-)

Najnovší používatelia:
horoskopy benko horoskopy Dom1n1k_96 horoskopy Kristína horoskopy darkprince1231 horoskopy Alois horoskopy mirka horoskopy donkymamky horoskopy mima87 horoskopy Alan650 horoskopy Pimpf horoskopy SilviaJa horoskopy bug

Z katalógu ezoterických služieb:
registrácia zdarma »

johanes
Vypracovávam všetky druhy horoskopov na základe dlhoročného štúdia mundánnej a transpersonálnej astrológie.

Delfín / Delfíny Tento obyvateľ morí a oceánov je úzko spojený s vodným živlom (emócie, nevedomie), pričom ho charakterizuje vysoká inteligencia a silné spoločenské, či sociálne... viac »

Vlak / Železnica Symbol duševného vývoja a neosobnej, či kolektívnej sily, ktorá nás vedie životom. Vlak je verejný dopravný prostriedok, ktorý má pevne vymedzenú dráhu s jasne... viac »

Duch / Duchovia / Strašidlo V mnohých kultúrach vzduch, vietor, dych a duch má ten istý význam. A tak ako vzdušný živel, tak aj duch je vo snoch dynamický polohmotný činiteľ, ktorý hýbe človekom.... viac »

Počítam horoskop... Počítam horoskop...