mesiac
Nedeľa, 21.7.2024
Meniny má Daniel

SATURNSKÁ SKÚSENOSŤ, časť 1.

SATURNSKÁ SKÚSENOSŤ  (časť 1.)

 

" Človek má v srdci miesta, o ktorých veľakrát nemá ani potuchy. Až vtedy, keď sa zaplnia bolesťou, dozvie sa o ich existencii"                             Leon Bloy                                                                

                    

V astrológii sa často používajú termíny ako „Vyriešenie Saturna“, „Zvládnutie Saturna“, no málokedy je skutočne vysvetlené, čo to v skutočnosti obnáša a čo má tranzitmi a problémami zmietaný človek vlastne robiť. Tento článok je venovaný práve tejto problematike a novému pohľadu na planétu, ktorej vplyvov sa boja aj skúsení astrológovia.

 

ROZPRÁVKA AKO CESTA

Snáď každý z nás pozná rozprávku bratov Grimmovcov o krásnej princeznej a žabom princovi. Princezná sa hrá so zlatou loptou, ktorá jej nedopatrením spadne do jazierka. Na lopte jej veľmi záleží, no napriek úpornej snahe ju nedokáže z hlbokého jazierka vytiahnuť. Po chvíli sa z vody vynorí odporný žabiak, ktorý jej ponúkne pomoc pod podmienkou, že mu dovolí s princeznou jesť pri jednom stole, piť z jedného pohára a spať v jednej posteli. Princezná mu to v záchvate zúfalstva sľúbi, no ako náhle jej žabiak zlatú loptu z jazierka vyloví a podá do rúk, princezná ujde sama do svojho zámku. Žabiak sa nedá oklamať a nahnevane sa so všetkým, čo sa prihodilo, ide sťažovať kráľovi, princezninmu otcovi. Spravodlivý kráľ prikáže svojej dcére, že to čo sľúbila, musí dodržať. Nešťastná princezná nemá na výber, otcove slovo je pre ňu sväté a preto s obrovským odporom plní sľub. Na konci rozprávky princezná pobozká odpudivého žabiaka, ktorý sa vzápätí zmení na prekrásneho mladého princa.

Rozprávky sú umelecké výtvory, ktoré majú zvláštnu príťažlivosť, zdanlivo prosté príbehy, ktoré však obsahujú neodolateľné kúzlo. V každom z nás sa objaví príjemný pocit uspokojenia, keď dobro zvíťazí nad zlom, keď pokora, ponaučenie a katarzia premení zlých ľudí na dobrých a nečistých na čistých. V rozprávkach a mýtoch nám cesta cez bolesť, odriekanie a boj pripadá ako prirodzený a nevyhnutný spôsob pri získavaní vytúženého cieľa a určitej duševnej očisty. Pokiaľ by princezná princa v spomínanej rozprávke získala „len tak“, už by nám to nepripadalo tak príťažlivé, osudové, už by to jednoducho nebola rozprávka. Tento pocit správnosti, ktorý v nás rozprávky vyvolávajú, cítime preto, lebo látka z ktorej sú rozprávky a mýty utkané, symbolicky odráža hodnoty kolektívneho nevedomia.

Z oblasti psychológie je známe, že človek má vedomie a nevedomie. Vedomie je náš „rozum“, t.j. to, čo si reálne uvedomujeme a myslíme, nevedomie je to, čo nám ostáva skryté a čo dokážeme občas vytušiť, prípadne sa nám poodhalí v rovine snov. Ezoterika nazýva nevedomie určitým vyšším JA, ktoré vždy vie, čo je pre človeka správne a nevyhnutné v otázke vývoja jeho duše. Vyššie JA, čiže nevedomie, je napojené na kolektívne nevedomie, ktoré spája všetkých ľudí do jedného celku, ktoré tvorí prepojenosť ľudských más a ktoré tým pádom vysvetľuje to, prečo so základným princípom rozprávok v čistej forme súhlasia jednotlivé osoby po celom svete, bez ohľadu na kultúrnu, náboženskú a rasovú príslušnosť.

 

SATURN AKO PRINC

Poznanie dobra cez zlo je zrejme trvalou súčasťou života, ktorú sme ochotní prijímať úplne bez problémov, pokiaľ sa vyskytuje v rozprávkach, mýtoch, biblických príbehoch a podobných symbolických stvárneniach, no väčšina z nás nie je ochotná tento jav prijať v bežnom živote a ani v astrologických intenciách. V astrológii máme neustále tendenciu rozdeľovať planéty na dobré a zlé, aspekty na priaznivé a nepriaznivé, tranzity na ťažké a ľahké.

Povesť najzlovestnejšej planéty v astrologických kruhoch má práve Saturn, ktorého podobu škaredej žaby dobre poznáme, no jeho podoba krásneho princa, s ktorým princezná nakoniec strávi dlhý a šťastný život, nám stále uniká. Pokiaľ neberieme do úvahy obe stránky tejto podoby, uniká nám význam tejto planéty ako celku a náš výklad zostáva plochý a jednosmerný.

Saturn nepredstavuje len bolesť, obmedzovanie, frustráciu a disciplínu; je tiež symbolom psychického procesu vývoja k celistvosti. Saturnské skúsenosti rozširujú ľudské vedomie a spúšťajú tento psychický proces; sú preto nevyhnutné pre naplnenie nášho ľudského údelu. Z psychológie vieme, že individuálna ľudská duša tiahne k celistvosti a úplnosti, aby každá vlastnosť daného jedinca našla svoje miesto v celku. Tento stav sa dá nazvať sebaprijatím. Je to stav zmierenia sa so sebou samým, bez ohľadu na to, aké vlastnosti máme a či sú z pohľadu spoločnosti „dobré“ alebo „zlé“. Viete si predstaviť krajší pocit, ako mať rád a prijímať samého seba bez ohľadu na okolnosti? Veľa z nás vníma seba samého ako žabu, ktorá dostane hodnotu len vtedy, ak mu dá bozk „krásna princezná“. Reálne povedané – naša vlastná hodnota sa musí zrkadliť v očiach iných ľudí, inak ju nie sme schopní vnímať. Myslíme si, že len druhí nás môžu odkliať od pocitu vlastnej nedostatočnosti. Je jedno v akej oblasti sme nedostatoční, je jedno v ktorom dome a znamení nám Saturn spôsobuje obmedzenia. Dôležité je vedieť ho správne spracovať tak, aby sme ho necítili ako záťaž, ale ako skrytú kryštalickú silu a tak si ho integrovať do vedomia. Riešeniu Saturna v konkrétnych domoch a znameniach v radixe sa plánujem venovať v budúcej časti článku.

Prirovnanie žaby k Saturnu nie je náhoda. Saturn je vnímaný ako škaredá žaba, ktorá však má určitú moc a autoritu. V rozprávke dokáže princeznej priniesť zo dna jazera predmet, ktorý ona sama vytiahnuť nedokáže. Takisto ako bez cností Saturna (vytrvalosť, zodpovednosť, obozretnosť) nedokážeme my ľudia splniť určité úlohy v živote. Saturn však vždy niečo od nás chce – väčšinou obmedzenie, sebazaprenie, sebaovládanie; presne ako vyžadoval žabiak od princeznej, keď ju nútil s ním jesť, piť a spať. Princezná žabiakovi ušla tak, ako sa ľudia usilujú vyhnúť saturnským skúškam. Žabiak princeznú ale aj tak našiel a cez jej otca kráľa (v symbolickej rovine je kráľom jej vyššie JA), prinútil princeznú svoj sľub splniť. Nakoniec, keď došlo k pobozkaniu žaby (v symbolickej rovine k prijatiu Saturna v nás), žabiak sa zmenil na krásneho princa.

Z celej rozprávky teda vyplýva, že ak vnímame všetky postavy – princeznú, kráľa a žabiaka ako jeden celok, ako jednu a tú istú osobu, dochádza k spojeniu vedomia (princezná) s nevedomím (kráľ) a prijatím tienistých stránok života (spolužitie so žabou). Toto zjednotenie nakoniec prinesie zaslúženú odmenu vo forme šťastného a dlhého života princeznej s premeneným princom. Toto všetko symbolizuje saturnské skúšky, ktoré pred nás predkladá život. T.j. vedieť sa spojiť s chcením nášho nevedomia, prijať určité bolesti a strasti, na základe ktorých sa rozšíri naše vedomie a posilní integrácia nášho JA. Každý z nás si už určite aspoň raz v živote s odstupom času po nepríjemných a ťažkých obdobiach povedal, že je nakoniec rád, že sa mu stali a že sa teraz cíti silnejší a viac si váži samého seba...


SATURN AKO CESTA KU SLOBODE 

Saturna sa netreba báť. Vždy sa dá zvládnuť, pokiaľ človek vníma, čo od neho chce. Je to veľký pán učiteľ, bez ktorého by sme stagnovali na jednom mieste. On je tým hlavným, ktorý nám dokáže cez sebapoznanie darovať slobodu. Takmer každý sa na cestu sebapoznania vydá práve vtedy, keď sa dostane do krízových situácií. Vtedy začne prehodnocovať svoje skutky, myslenie, cítenie, vtedy sa stiahne do seba a na scénu vyjde ďalšia saturnova pomocníčka – samota. Saturn je rád jedinou autoritou, nemá rád, keď nám s jeho skúškami pomáhajú iní. Práve vtedy rady druhých ľudí vychádzajú navnivoč. Chce od nás, aby sme sa stiahli sami do seba, aby sme hĺbali v sebe a neprivolávali na pomoc nikoho iného. Ide o to, že on chce ťahať z nevedomia veci VÁM a nie iným ľuďom v úlohe poradcov a pomocníkov. Pokiaľ to jedinec nepochopí, je možné, že sa v dobre saturnských tranzitov dostane dokonca do nemocnice. Až tak veľmi Saturn chce, aby ste boli sami a sami premýšľali nad sebou.

To, čo od nás Saturn chce a rovnako tak aj naša duša, to čo naozaj žiada, je položiť si otázku „Prečo?“. Každá bolesť, sklamanie, nezdar sa môže ukázať ako spôsob, ako hlbšie preniknúť do tajomstiev duše a práve na základe takýchto skúseností môžeme objavovať zmysel nášho života.

Saturnské skúsenosti dokážu vytiahnuť na povrch všetko, čo sme dlhú dobu zatláčali do nevedomia. To, čo v živote prežívame, je vyvolané tvorivou činnosťou našej vlastnej duše. Nie sú to naše vedomé výtvory, sú to výtvory nášho nevedomia, ktoré smerujú k dynamickému rozširovaniu duševného vývoja. Človek, ktorý si tento faktor neuvedomuje, stáva sa naoko hračkou osudu a život sa mu vymkne z pod kontroly. Slobodu získa až vtedy, keď sám seba spozná natoľko, aby vedel oceniť tú či onú životnú skúsenosť pre vývoj svojej duše. A nič nepodnecuje človek ku skúsenostiam tohto druhu lepšie ako frustrácia – ďalší saturnský dar.

Neexistuje žiadna ľahká a rýchla metóda ako sa spriateliť so Saturnom. Pradávne umenie alchýmie sledovalo práve tento cieľ. Lebo látka, z ktorej malo vzniknúť zlato sa nazývala Saturn. Keď budeme Saturn poctivo pretavovať na zlato, keď si ho budeme dobre všímať a rešpektovať ho, zistíme, že ten starý diabol má dokonca aj určitý zmysel pre humor; len treba vedieť porozumieť jeho irónii...


                                                                                                                       -MG- 


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...