mesiac
Štvrtok, 4.6.2020
Meniny má Lenka

Oznamy a akcie - 

Katarzné čistenie podvedomých blokov - nič pre sčítaných ezorických teoretikov.

neznámy
neznámy | 17.9.2012 13:10
September 2012 – vývoj planéty naberá na obrátkach, ľudia začínajú čoraz viac pociťovať nevyhnut-
nosť riešiť svoje podvedomé bloky, ktoré sa tlačia na povrch – somatizujú sa do zdravotných problé-
mov, alebo sa vybíjajú vo vzťahoch.Všetko sa zrýchľuje – až niekoľko násobne – závisí na rozhodnutí
každého, kam svoj ďalší vývoj nasmeruje.
Internetové diskuzné portály sú plné najrôznejších problémov – ľudia pátrajú, pýtajú sa, hľadajú prí-
činy svojich ťažkostí. Na začiatku je určite potrebné problém pomenovať – správna diagnóza je ne-
vyhnutná. Až potiaľto nám všemocný rozum stačí, ale ako vyriešite strach, hnev, agresivitu, zabloko-
vanú sexualitu?
Emóciu musíme znovu prežiť v maximálnej intenzite a – jak říkají naši sousedé – opravdově.
Nadviazať niť tam, kde bola pretrhnutá. Debatovaním, dokazovaním svojej „pravdy“, prednáškami
a študovaním ezoterickej literatúry sa nič nerieši, len si zapraceme hlavu ďalšími teóriami a – problémy
zostávajú.
Každá ľudská činnosť je sprevádzaná dýchaním – inak dýchame keď spíme, inak keď máme strach,
alebo keď úspešne zložíme nejakú skúšku. Je tu úzke prepojenie medzi dýchaním a vznikom psychic-
kého bloku.
Indický duchovný učiteľ Osho vytvoril geniálne cvičenie – dynamickú meditáciu – práve na „vytiahnutie“
týchto podvedomých blokov a ich znovuprežitie.
V prvej fáze tejto hodinovej meditácie sa pracuje práve s dýchaním – je to 10 minút chaotického, inten-
zívneho dýchania s dôrazom na výdych.Chaotické dýchanie nesprevádza žiadnu ľudskú činnosť a práve
preto môže rozrušiť podvedomé bloky. Z tohto dôvodu je táto fáza najdôležitejšia – je základom od
ktorého kvality závisí celé cvičenie. Pri samotnom dýchaní je dôležité stále sledovať: chaotické a inten-
zívne s dôrazom na výdych. O nádych sa telo postará samo. Dôležité sú tiež podporné pohyby rúk - „má-
vanie krídlami“ a celková uvoľnenosť najmä rúk a nôh v kolenách.
Druhá 10 minútová fáza je znovuprežitie bloknutých emócií – katarzia, očista. Krikom, plačom, pohy-
bom – všetkými možnými spôsobmi vyjadríme, čo nás trápi – ...teraz, práve teraz je na to jedinečná
príležitosť – nik nás nepozná, nesleduje, môžeme robiť hluk, ideme každý za seba, pre seba – i keď
v konečnom výsledku za všetkých a pre všetkých...
Zažil som cvičenia, keď ľudia dohnaní životom do hraničných situácií, robili túto katarziu skutočne ako
o život...tak strašný rev a plač som v živote nepočul...skončili po pár minútach...úplne vysilení bezvlád-
ne ležali na zemi...
Fáza tretia je desaťminútové skákanie so zdvihnutými rukami s dopadom na celé chodidlá a kričanie
mantry HÚ!, ktorá je smerovaná do sexuálneho centra.
Cieľom „hučky“ je prebudiť hadiu silu, ktorá by mala – v ideálnom prípade – vystúpiť po všetkých ča-
krách nahor...
Hudba ukončí tretiu fázu príkazom: STOP! ...stuhneme, zastavíme v tej pozícii v ktorej práve sme –
už nič neupravujeme a prejdeme do úlohy pozorovateľa všetkého, čo sa s našou psychikou a telom
deje.
Prvé tri fázy dynamickej meditácie predstavujú maximálne úsilie: rozrušiť bloky dýchaním, uvoľniť emó-
cie znovuprežitím, naštartovať hadiu silu ...štvrtá fáza je 15 minút pozície svedka, ktorý pozoruje náš
vnútorný svet.
Posledných 15 minút je tanec, oslava – radujte sa, oslavujte a noste si toto šťastie celý deň...
Počas celého cvičenia sú oči zaviazané – naša pozornosť je tým nútene venovaná len našemu vnútru –
tam, kde už konečne treba poupratovať.

Toto úžasne silné, očistné cvičenie je vhodné pre všetkých meditujúcich, pre tvorivých umelecky založe-
ných ľudí – hudobníkov, spevákov, výtvarníkov, ktorým umožní plnšie využiť svoj tvorivý potenciál, otvorí
hlbšie úrovne Existencie, dá novú inšpiráciu.
Z prieskumov amerických a západoeurópskych prestížnych univerzít, ktoré sa zaoberali uplatnením ich
absolventov v praxi, vyplýva, že tí uchádzači, ktorí uviedli v dotazníku, že robili dlhšiu dobu Oshove meditácie, boli zaradení na prvé miesta v zoznamoch o prijatie do zamestnania. Bez ohľadu na vek, jazy-
kové znalosti, špecializáciu v danom odbore.

Oshova dynamická meditácia v Bratislave – od októbra 2012 – vhodné pre zaujemcov o dlhodobé ranné cvičenia – bližšie informácie: 0911 870 029.

Slavo Vodila
sokrates25
sokrates25 | 17.9.2012 17:39
POČÚVAJ, TO ČO TO TU PÍŠEŠ ZA DIVOČINY? vieš vôbec o čom píšeš? poznáš kraniosakrálnu terapiu? to robí terapeut klientovi jemnými pohybmi hlavy tak, že keď leží, pohybuje s uvoľnenou hlavou zo strany na stranu a potom zastane. princíp je ten istý. jemnohmotné telo ešte zostáva v tom rytme pohybu a tým sa odhadzujú bloky akoby do strán aby človek zostal vyrovnaný. toto je veľmi účinná terapia a robí sa to oproti tomu čo píšeš veľmi jemne. potom existuje dychová technika, ktorú praktizujem a tá je podstatne silnejšia, lenže na to, aby ju mohol niekto praktizovať musí niekoľko mesiacov cvičiť nižšie stupne pranajámy. môže sa stať, že po tomto cvičení niekto dostane pocit, že vie lietať a vyskočí z okna. počul som že sa to v amerike niekomu stalo. a tak isto sa môžu uvoľniť nič netušiace traumy a brutálne sny. toto cvičenie sa robí presne podľa pokynov. sám so niečo prežil v sne, keď som sa do toho pustil tak športovo a celý deň som bol z toho unavený. je to v podstate reverzná reakcia očisty. to isté nastáva aj pri fyzickej očiste...

... LENŽE POZOR! AJ PRI SILNEJ FYZICKEJ OČISTE SA MôŽE STAŤ, ŽE SA ČLOVEK OTRÁVI VLASTNÝMI TOXÍNMI !!
neznámy
neznámy » sokrates25 | 17.9.2012 18:32
Jógu som cvičil niekoľko rokov - viem čo dokáže, tiež kraniosakrálnu
terapiu som absolvoval.
Oshovým meditáciám sa venujem od r.1996 - dynamickú meditáciu som
robil niekoľko mesiacov denne, robím ju dodnes pre seba i pre druhých
a tiež viem čo dokáže. Nie je to cvičenie pre každého - sú tam mnohé
obmedzenia - fyzické a psychické.
Poznám obidvoje, takže viem porovnať.
Pokiaľ nemám s nejakým cvičením, liečením, meditáciou osobnú a
dlhodobú skúsenosť tak nehodnotím, neodsudzujem, nestraším.

Slavo Vodila


Tiež je dobré, keď sa človek podpisuje menom, ktoré mu dali rodičia.
sokrates25
sokrates25 | 18.9.2012 11:59
Jogu cvičím 16 rokov pod vedením dlhoročného učiteľa (cca 30 rokov prax), ktorého učiteľom je žijúci duchovný majster Paramhans Svámi Mahéšvarananda, ktorého tiež osobne poznám a nemal som potrebu skákať na iné metódy za tie roky.

Jozef Komoň
neznámy
neznámy » sokrates25 | 18.9.2012 13:15
Po revolúcii som prešiel všetky duchovné skupiny, ktoré boli vtedy v Bratislave
- všade som sa niečo naučil - rôzne meditácie, cvičenia, poznal som kopu zaují-
mavých ľudí, všade som však postrehol veľmi rafinovanú manipuláciu a rôzne
"hierarchie majstrov" a preto som neostal členom žiadneho spoločenstva.
Bol som v Střílkach niekoľkokrát, Irene a Vojtechovi Havlovým som sponzoroval
ich koncerty v Bratislave - určite milá spomienka...
V dnešnej dobe je potrebná spolupráca všetkých, ktorí niečo vedia, prakticky
cvičia - všetko môže byť nápomocné ostatným hľadajúcim.
Preto Osho vytvoril množstvo cvičení z najrôznejších duchovných smerov a
skupín - aby pomohol neurotickému ateistickému materialistovi.Každý hľadá sám
vo svojom duchovnom srdci, príslušnosť k nejakým skupinám a majstrom nie je
až tak dôležitá a tiež nie je podstatné koľko ale ako - nie kvantita ale kvalita.

Srdečne zdraví Slavo
sokrates25
sokrates25 | 20.9.2012 12:14
ak čokoľvek pozitívne prinesieš do tohto sveta nech sa ti darí ;)
neznámy
neznámy | 3.10.2012 12:22
Chcela som sa opytat, ake mate dojmy a pocity z dnesnej Oshovej meditacie v BA? Bol tam niekto z pritomnych? Ja som nebola, preto sa pytam.
sokrates25
sokrates25 | 3.10.2012 13:42
pýtal som sa svojho dlhoročného jógového učiteľa na tieto dynamické meditácie (lebo kamaráta to zaujíma) a povedal mi, že on osobne pozná dvoch ľudí, ktorí to praktizovali a začali mať vízie, halucinácie a skončili na psychiatrii. museli potom dlhodobo užívať na to lieky. ale vraj je to už s nimi o niečo lepšie. neviem koľko rokov je odvtedy, to som sa nepýtal. v podstate úplne naplnil moje očakávania o tejto technike. vravel, že také techniky treba cvičiť pod dohľadom majstra. sám viem aký je prísny tento náš učiteľ ohľadom silnejších očistných techník, ktoré sa robia pod dohľadom realizovaného majstra. ak totiž niekomu z jogového cvičenia rupne v bedni, nebudú hodnotiť okolnosti a ľudský faktor, ale jogu samotnú a autora systému. ak sa niekto zabije na lyžiach, alebo za volantom, budú hodnotiť okolnosti a ľudský faktor.
sokrates25
sokrates25 | 3.10.2012 14:02
mimochodom, neexistuje žiadna "hierarchia majstrov", ani žiadna rafinovaná manipulácia zo strany majstra. je to všetko len tvoja interpretácia. ten nepotrebuje nikoho manipulovať, pretože sám si vo svojom vyššom veku svetský život neužíva, ale neustále pracuje na rôznych duchovných, mierových a humanitárnych projektoch a väčšinu svojho času strávi v dopravných prostriedkoch po celom svete. nestretol som sa so žiadnou manipuláciou a to kým som nemal rodinu, chodieval som do stříliek a aj inde niekoľko krát do roka za Svámidžím.

a ešte čo si spomínal o dnešnej dobe: V dnešnej dobe je potrebná spolupráca všetkých, ktorí niečo vedia, prakticky cvičia - všetko môže byť nápomocné ostatným hľadajúcim

takýto postoj môže mať len niekto kto nepracuje s uceleným systémom, pretože každý duchovný systém je dokonalý a funkčný ak má svojho autora - žijúceho majstra. praktickým miešaním rôznych techník dochádza k niečomu podobnému ako pri miešaní rôznych liekov a biliniek
neznámy
neznámy | 3.10.2012 14:15
Slavo Vodila bol dnes na cvičení a tiež pár ďalších záujemcov, ktorí vyhodili veľa strachu, agresivity, nenávisti - ohlasy po cvičení boli veľmi dobré - určite prídeme aj nabudúce...
Srdečne zdravím zberateľov dojmov a pocitov z meditácie, tiež notorických šíriteľov poplašných správ, prajem veľa úspechov jedným aj druhým...
neznámy
neznámy » sokrates25 | 3.10.2012 14:37
Z toho logicky vyplýva, že Oshove meditácie nie sú ucelený duchovný systém - keď to povedal Swamidží - bude to asi pravda, navyše Osho je už mŕtvy -
- tak čo už narobím...
Ale predsa len si myslím, Jožko, že teraz Ti začne celkom slušná "dynamička" -
- narodila sa Ti dcéra - zdravím všetkých malých i veľkých, gratulujem.

Slavo
sokrates25
sokrates25 | 3.10.2012 20:17
ďakujem :),

dynamička žu frčí nejakú dobu a teraz pri druhej dcére sa dostávam až do nepríjemnej stagnácie na druhej strane. neviem či Svámidží hovoril niečo o ošových meditáciách. ale pokiaľ je Ošov systém ucelený, netreba doň nič prikladať, človek by mal mať k dispozícii systém na dosiahnutie úplnej duchovnej realizácie, ale samozrejme pod vedením živého majstra. bol Ošo duchovne realizovaný majster? bol pokračovateľom nejakej línie? alebo vytvoril nejakú novú líniu, v ktorej zanechal aspoň realizovaného následovníka? ak niečo nie je ucelené, neznamená, že to nemôže byť užitočné, ale ... kto to má VŠETKO pod kontrolou?

Jožo
adelaida
adelaida | 4.10.2012 11:48
Vidím podobnost s holotropním dýcháním (hyperventilace, vytahování podvědomých bloků....) Nemám s tím osobní zkušenost, ale podle toho co jsem si přečetla mi připadá, že holotropní dýchání jde víc do hloubky. Nebo ne? V čem se liší?
sokrates25
sokrates25 » adelaida | 4.10.2012 15:35
pri holotropnom dýchaní sa môžeš dostať rovnako ako pri hypnóze do spomienky na minulý život, pre tých čo tomu neveria do fantázie o inom živote, ale v každom prípade môže dôjsť k vízii / spomienke na umieranie a človek môže reálne umrieť. poznám jednu pani čo mi o tom rozprávala. ona to praktizovala pod dohľadom nejakého pána a v jednom momente sa trhla keď jej v jej vízii "sup ďobol do krku ako ležala mŕtva" a vtedy sa ten pán zľakol, že sa niečo stalo, tak to prerušili a odvtedy to už nerobila.
neznámy
neznámy » adelaida | 4.10.2012 18:54
Tieto komentáre a debaty o dynamickej meditácii mi pripomínajú rozhovor dvoch eskimákov o slonovi: "Počul som že je zelenej farby a má krídla!"
"Ale kdeže- žije pod zemou, vychádza len v noci a strašne smrdí".

Myslím, že takéto a podobné fóra sú čiste o debatovaní a dokazovaní svojej pravdy,
kto viac prečítal má vždy navrch, praktické skúsenosti sú mizivé alebo žiadne a tak ako je to na Slovensku zvykom rozširujeme polopravdy a klebety, šírime poplašné správy a keď je treba sa pozrieť pravde do očí - tak sa schováme a sme ticho - v bezpečí svojho internetového pseudonymu...
adelaida
adelaida | 4.10.2012 19:05
Jestliže jsi nerozuměl mému příspěvku (otázkám), tak teď zase nerozumím já tomu Tvému :D
...čekala jsem, že se něco dozvím ;)
neznámy
neznámy » adelaida | 4.10.2012 19:25
Nerozumel som všetkým príspevkom na tomto fóre, ktoré nevychádzajú z praktickej skúsenosti...Je to mlátenie prázdnej slamy, alebo o hovne...
Keď chceš vedieť čo je holotropné dýchanie - tak sa prihlás u niektorého z Grófových odchovancov a nebudeš musieť špekulovať a vypisovať...
sokrates25
sokrates25 | 4.10.2012 19:39
ja sa nemám prečo schovávať. nikoho som nezabil -PUH- . nepíšem preto, aby som dokazoval pravdu, ale delil sa o svoje názory. o názory sa delíme preto, aby sme mali informácie z viacerých strán. internet môže byť úžasná, ale aj nebezpečná vec. závisí len to od toho ako použijeme vlastnú hlavu. televízie neznášajú internet, lebo ľudia sa tam dozvedia veci, ktoré sa dozvedieť nikdy "nesmú" a snažia sa podsúvať manipulačné informácie, aby si dávali pozor na internet a verili iba zvrchovanej všadeprítomnej pravde -televízii - ako merítku najvyššieho dobra a spravodlivosti, pretože tú režírujú páni bohovia, alebo len jeden pán boh. na internet môže informáciou prispieť každý, preto sa tam dostane všetko. a je už len na človeku, aby sa nenechal zmiasť blbosťami a použil vlastnú hlavu a urobil si analýzu informácií. a čo je na tom najvýznamnejšie je to, že veľké množstvo informácií sa dá aj prakticky overiť, alebo minimálne si dať pozor a pátrať po pravde ďalej a inde. niekedy stačí malý podnet. hovorí sa, že kto hľadá ten nájde.

ale nemusíte sa na mňa hnevať, že som taký deštruktívny typ, ja som v podstate dobrý chlapec -SHINY-
neznámy
neznámy » adelaida | 4.10.2012 23:29
nuž ja som sa dozvedela ;)
zdá sa že vyčistenie podvedomých blokov robí s ľuďmi divy, zábrany miznú...
sokrates25
sokrates25 | 5.10.2012 10:28
ozaj... ktoré zábrany si to mala na mysli ????????
Stránka:
1 2 3 >
 

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...