mesiac
Piatok, 21.2.2020
Meniny má Eleonóra

Astrológia a horoskopy - 

Tranzity: Neptun

adastra
adastra » dr. Faustroll | 19.8.2019 23:30
Jo. To je dobré.
Vcelku to zvládám, jen nevím, jak "vědomě přinášet oběti" a zároveň se "nestat sám obětí při zachraňování druhých".

Někdy to prostě nejde, nebo to člověk nedokáže. Je známo např. že lidé, dlouhodobě pečující o těžce nemocné posléze sami onemocní...
dr. Faustroll
dr. Faustroll » adastra | 20.8.2019 01:11
Jehle tranzit Neptuna domy:

Transity Neptuna domy horoskopu
Neptun v l. domě Neviditelná čapku
Svůj dosavadní sebeobraz můžeš nyní nechat rozplynout, ale nenahrazuj jej hned /idealizovaným snovým obrazem. Není třeba, abys budil dojem, že jsi anděl, a to jen proto, že ti tvé dosavadní vystupování připadá příliš světské a nedokonalé. Musíš se rozhodnout, zda chceš v druhých lidech budit soucit a působit dojmem člověka, který potřebuje pomoc, nebo zda chceš sám 'sude, kam přijdeš, hrát roli zachránce, hle o to, najít správnou rovnováhu mezi těmito dvěma sklony. Překonej pokušení neukazovat se na veřejnosti z obavy, že tě druzí prohlédnou. Tvůj
vnější zjev sc nyní podobá skleněnému domu, do nějž je zvenčí vidět. Počítej s touto svou bezbranností a neboj se toho, kdo první hodí kamenem. Nemáš co ztratit kromě fantasií o tonu jaký imcige k tobě patří. Snaž se zůstat ve svém těle, přestože máš chuť se vydat na astrální výpravu mimo něj, a učiň ze svého těla přiměřený výraz duchovních stránek své osobnosti.
Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
svou niternou spiritualitu ztělesňuješ i svým zjevem;
ukazuješ se jako člověk, který nemusí nic skrývat;
pracuješ na svém vnějším vzezření, tak aby vyjadřovalo tvou niternou povahu.
Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
děláš všechno možné, jen abv tě nebylo možné jasně spatřit a postihnout tvůj pevný tvar;
neustále přijímáš zabarvení svého okolí;
svým chováním způsobuješ zmatek a chaos.
Neptun ve 2. domě Duchovni spořitelna
Když ti teď každá kampelička připadá jako stánek Boží a stav tvého bankovního účtu jako zjevení Boží pravdy, znamená to, že jsi ztratil veškerá měřítka opravdových hodnot ve svém životě. Máš teď mimořádné velkou díru v kapse. Využij toho k tomu, abys pomáhal druhým, jinak zbankrotuješ. V nebi platí jiná měna než na tvém účtu, a proto si rozmysli, čím si teď chceš vdělával na živobytí. Můžeš buď podvádět druhé, nebo být sám pod' váděn, ale hodnoty, o něž ti v této chvíli jde, nejsou z tohoto světa. Udělej něco, co zvýší hodnotu na tvém duchovním úctu. a výjimečně dej i druhým příležitost, aby za tebe platili denní účty Přestaň snít o tom, co bys dělal, kdybys zbohatl, protože se ti l’11 de stále něčeho nedostávat. Vše, na čem teď závisí, je, abys do kázal sám sebe ocenit ve „vyšší měně“.
Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
poznáš své duchovní hodnoty;
použiješ svého jmění k dobrým účelům, které budou prospěšné jak tobě, tak i druhým;
snažíš se, aby tvé „duchovní konto“ neustále narůstalo.
Ncdokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
činíš zásahy Prozřetelnosti odpovědné za stav svého bankovního konta;
narážíš všude na lidi, kteří tě okrádají;
používáš svých peněz k tomu, aby ses dostal do nebe nebo se stal lepším člověkem.
Neptun ve 5. domě Visionář
Když tě začnou lidé, s nimiž se denně stýkáš, pokládal za visio- náře, znamená to, že ses příliš ponořil do jejich myšlenek a názoru. Jsi nyní mimořádně citlivý na vlivy tvého okolí a máš nespočet antén, pomocí nichž vnímáš, co se kolem tebe děje. Musíš nalézt správné výrazové formy pro vyjádření toho, co cítíš, ale musíš rozlišovat mezi svými myšlenkami a myšlenkami druhých lidí. Pouhý pohled, gesto, podaná ruka - to vše vyjadřuje nyní mnohem víc než tisíce slov. Netrap se tím, že ti teď nikdo nerozumí. Místo toho se snaž zavádět v životě blízkých lidí co nej- plodnější zmatek. Život je mnohoznačný, a proto nemá smysl vyjadřovat se příliš jednoznačně a definitivně.
Dokážeš se teď pohybovat světem i se zavřenýma očima a poznávat své okolí i ve spánku. Chraň se však svých sousedů, jinak se staneš jejich obětí, a rozmysli si, co máš společného s oněmi padlými anděly, kteří se kolem tebe potloukají a dožadují se, aby ses jich njal a spasil je.
*-*°kážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to P°dle toho, že
f jsi průběžně citově napojen na své okolí;
máš vnímavost hraničící s visionářstvím, co se tyči1 tvého bezprostředního okolí;
jsi schopen přinášet oběti pro ty, s nimiž se denně stýkáš.
Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
děláš všechno pro to, abys ve svém okolí vyv olával zmatek;
nepozorovaně si přivlastňuješ myšlenky druhých;
své sourozence a příbuzné vychvaluješ do nebe.
Neptun ve 4. domě Svatá rodina
Když nyní objevuješ na každé fotografii z dětství svatozář a tvým rodičům narůstají andělská křídla, jsi 11a nejlepší cestě začít konečně chápat, z jaké rodiny pocházíš. Všichni samozřejmě po cházíme ze „svaté rodiny", ale to ještě není důvod, hledat její kořeny v nebi. Nenech se zmást tím, žc tvoje duše prodlévá jinde než tvoje rodina, a snaž se, abys ve světě zakořenil duchovní mi kořeny.
když se doma nyní dalo vše do pohybu, nemusíš si kupovat hausbót nebo si hledat bydlení někde pod vodou. Nějakou obci svému domovu musíš přinést, ale nemusí to být zrovna spojeno s poutí k pronajímateli bytu. Snaž se čerpat ze svých vnitřních zdrojů a zůstat věrný své duši.
Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
vycházíš vstříc své touze duchovně zakořenit;
podporuješ svou rodinu a necháš si od ní poskytnout pomoc, když ji potřebuješ;
i ve svém domově můžeš byt blízko nebi.
Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
své dětství si pleteš s rájem na Zemi;
zapomněl jsi, odkud pocházíš a kde je t uj domov;
ze svých čtyř stěn děláš příbytek pro bezdomovce.
Neptun v 5. domě Andílci
Všechny děti jsou svým způsobem andílci, ale to neznamená že je musíme mít za každou cenu. Ani u svých dětí, ani u dětí druhých teď nenalezneš spásu, po níž toužíš, i když vynaložíš mnoho finančních prostředků na nejrůznější dětské nadace.
Musíš nyní přinést oběť svým tvůrčím sklonům, ale nemusíš hned věnovat galerii všechny své dětské kresby. Pátrej po vizích, které podněcují tvou tvůrčí činnost, ale to neznamená, že si před každou návštěvou diskotéky vezmeš drogy. Své duchovní vlastnosti bys teď měl tvůrčím způsobem vyjádřit, ale pokud budeš malovat, nemaluj jen samé svatozáře. Použij své představivosti k tomu, aby ses stal milencem plným fantasie. Vyhýbej se zábavním parkům a všelijakým počítačovým hrám, které by mohly probudil tvou náruživost, a do hráčského kasina jdi jen tehdy, když u sebe nemáš ani peníze, ani kreditní kartu.
Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
dáš příležitost svým dětským hravým sklonům;
věnuješ se tvůrčí činnosti;
chováš se citlivě k dětem a podporuješ je.
Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
vidíš všechny děti tohoto světa růžovými brýlemi;
svůj život pokládáš za nekonečnou šňůru potěšení, kterou si nedovedeš představit bez drog;
považuješ se za nadaného umělce.
Neptun v 6. domě Meditace všedního dne
Když ti nyní tvoje práce připadá posvátná, takže se ti stala náru- živostí, znamená to, že nastala chvíle, kdy se jí máš vzdát, nebo Se jinak zcela vyčerpáš. Žádné pracovní místo teď nemůžeš pokládat za jisté, a to přesto, že se tolik obětuješ pro své kolegy. ?^c 0 to, abys ve své práci mohl uplatnit také své duchovní sklopy. ale nebral ji hned jako nějaké božské poslání.
Tvé tělo je nyní tvým chrámem a seismografem toho, co je pro tebe dobré, a co zlé. Věnuj pozornost tomu, co jíš, neboť tvé zdraví je teď neobyčejně citlivé 11a vše, co je ti cizí. Pokud v této době onemocníš, léčba vyžaduje celistvou terapii zahrnující tělo, ducha i duši.
Možná že jsou lidé, kteří při praní prádla dostávají božská vnuknutí. Není však nejmenší důvod, abys teď ze svých každodenních povinností dělal něco na způsob „služby Boží“. Dbej však na to, aby tvůj život měl určitý rytmus odpovídající tvému vyššímu určení. Je zcela lhostejné, jakým způsobem dosáhneš stavu osvícení, a proto by sis ani neměl stěžovat, že musíš někdy stát frontu v obchodě, nebo že 11a rozdíl od jiných řádně platíš daně.
Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
rytmus svého života podřizuješ duchovním potřebám;
věnuješ patřičnou péči svému tělu;
své denní povinnosti plníš s pocitem božské pokory.
Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
děláš už jen to, o čem jsi přesvědčen, že je to tvůj božský úkol;
stal se z tebe hypochondr;
stěžuješ si na nemoci, které nelze diagnostikovat.
Neptun v 7. domě Obluzenípartnerským i
vztahy
Když se nyní tvoje partnerka stane drogou číslo jedna v tvém životě a ty se jí bez ustání opájíš, je na čase přestat jí žehlit prádlo nebo se od ní nechat jiným způsobem zneužívat. Vystrč ji přede dveře a uč se žít jako nezávislý člověk. U každého člověka, se kterým se teď potkáš, vnímáš především jeho božské vlastnosti. Musíš si proto dát pozor, aby ses hned nevrhal kolem krku každému, o němž si myslíš, že je prostě úžasný. Když se tvé nynější vztahy rozpadnou, neměl by ses pokoušet je za každou cenu obnovovat Svou partnerku nezachráníš, aniž se při tom sám staneš obětí.
Možná že teď budeš mít pocit, že tě někteří lidé zklamali nebo podvedli. Nehledej však příčinu tohoto pocitu v nich, ale v tom, že sis o nich vytvořil zidealizovanou představu; jinak budeš potkávat jednoho podvodníka za druhým. Neměl bys snít
o partnerovi, který je tu neustále jen pro tebe a splní všechna tvá přání, protože by ses mohl zamilovávat jen do samých alkoholiků nebo guru. Je pravda, že vztahy vznikají někdy v nebeských výšinách a může to být skutečně cesta rájem, ale je třeba počítat vždy s tvrdým přistáním.
Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
tvoje setkání s lidmi má vskutku duchovní charakter;
cítíš duševní spřízněnost se svými partnery;
jsi schopen i vyšších forem lásky ke svým partnerům.
Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
se setkáváš jen s lidmi, kteří chtějí, abys je zachránil;
hledáš ráj ve vztahu k druhým lidem;
toužíš po někom, kdo splní každé tvé přání.
Neptun v 8. domě Posvátný sex
Když tě tvoje touha po spáse žene od jedné nákladné terapie ke druhé, je na čase, abys své zděděné peníze nebo peníze, které ti půjčili druzí, vynaložil na něco užitečnějšího. I když si budeš vytvářet idealistické představy o tom, co znamená proces „zemři a staň se", nebo se budeš pokoušet splynout se svou partnerkou a vytvořit s ní „jedno tělo, jednu duši“, Boha tímto způsobem nenalezneš.
Nesnaž se ani svou partnerku zachránit skrze sex a milostné služby, neboť žádný orgasmus na světě nemůže tvému manželství propůjčit to, co vzniká jen na základě skutečné duchovní
spřízněnosti. Měl bys znát, jaký vyšší úkol tě spojuje s lidmi, s nimiž jsi navázal hlubší vztahy. Nepočítej ani s penězi druhých lidí - to by se teď mohlo ukázat jako čirá iluze. Přinášej oběti, jaké jsou výhodné i pro peněženky ostatních, ale zacházej šetrně s majetkem svých partneru.
když je život plný tajemství a nej větším z nich je smrt, neznamená to, že začneš toužit po smrti. Je poctivé pomáhat lidem v krizi, ale neměl by se z tebe stát utěšitel a průvodce při každé psychické smrti, kterou druzí prodělávají. Možná že i fysická smrt přináší spásu, ale nyní se ráj nachází spíše hluboko v tvé duši než nahoře 11a nebesích.
Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
poodhalíš závoj smrti, aby ses mohl od základu změnit;
skrze krize dospíváš k celistvosti své osobnosti;
své touhy prožíváš až do hloubky své bytosti.
Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
tvé manželství je jen povrchním svazkem, nebo se naopak zcela ztrácíš ve svém partnerovi;
sníš o penězích druhých lidí nebo o dědictví, které tě čeká;
chtěl by ses doslat do ráje skrze sex.
Neptun v 9. domě Stesk
Když teď z každé dovolené děláš pouť do země zaslíbené a toužíš po tom, aby tě spasil kdejaký cizinec, je čas udělat něco pro svou opravdovou víru. Neměl byr sis myslet, že když cestuješ letadlem nebo se ocitneš ve vzdálené cizí zemi, jsi blízek Bohu, protože jinak tě přijde cestování hodně draho.
Udělej něco pro své vyšší vzdělání, ale tvoje touha po dokoná' lém světonázoru bytě neměla přivést na scestí. Hledej odpověd na záhady života ve svém nitru, i kdybys přitom měl přijít o sV°u dosavadní víru. Následuj jen lakové guru, kteří kladou důraz 11 to, že tím pravým mistrem ve tvé životní filosofii jsi ty.
Dokážcš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
nalezneš víru, která tě vyléčí z tvé nenaplněné touhy po Bohu;
vydáš se na cestu za svou skutečnou spiritualitou;
projevuješ universální rozhled.
Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
každou cestu do lázní pokládáš za náboženskou pouť;
sníš o dokonalé víře;
vyšší vzdělání si pleteš s osvícením.
Neptun v 10. domě Božské poslání
Když se nvní cítíš povolán k tomu, abys zachránil celý svět, a toto povolání považuješ za ráj 11a zemi, je načase, abys změnil své místo u firmy, dříve než zbankrotuje. Své vysněné místo teď nalezneš jen tehdy, když tvou pracovní smlouvu podepíše sám Bůh. Měl bys konečně přestat měnit jedno pochybné místo za druhým a najít si povolání, které by odpovídalo tvému vnitřnímu založení.
Můžeš se nechat oslňovat společenským leskem a obdivovat veřejností, ale nemělo by tě to zaslepit. Když se teď o tobě bude mluvit v souvislosti s nějakým společenským skandálem, staneš se obětí své vlastní idealizace.
Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
místo ideálního zaměstnání najdeš své autentické povolání;
~ angažuješ se veřejně v zájmu lidí, kteří se stali obětí
společenské nespravedlnosti;
~ své společenské postavení používáš pro vyšší účely.
Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to Podle toho, že
' se na veřejnosti stylizuješ do postavení zachránce nebo ^učedníka;
pracuješ jen pro firmy, které se nacházejí v konkursním řízení;
toužíš po společenském lesku a slávě.
Neptun v 11. domě Božské přátelst ví
Skutečná přátelství se uzavírají v nebi - teď je ale musíš znovu nalézt na Zemi. Musíš objevit spojení s lidmi sdílejícími stejné ideály jako ty, ale nedělej hned z každého kuželkářského klubu organizaci pro záchranu světa. Zapoj se do činnosti skupin usilujících
o vyšší cíle. Chraň se však falešných „přátel světa“ a pomocných organizací, které si z údajné blíženské lásky udělaly výdělečnou činnost. Jsi teď schopen sloužit něčemu, co tě přesahuje, což neznamená, že se necháš chytit na vějičku kdejakého „rybáře duší“.
Přines oběť tím, že pomůžeš příteli v nouzi. To neznamená, že bys měl z každé skupiny přátel hrajících mariáš udělat dobročinnou organizaci. Falešné přátele teď poznáš podle toho, že ti chtějí pomáhat, aby se sami zachránili, nebo aby ti pomohli od zásob vína v tvém vinném sklepě.
Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
nacházíš stejně smýšlející přátele sdílející tvé duchovní zájmy,
umíš nabídnout svým přátelům pomocnou ruku;
zapojíš se do činnosti duchovně zaměřených společností.
Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
se cítíš neustále oklamáván svými přáteli, nebo se pro ně obětuješ;
svůj kuželkářský klub pokládáš za spirituální náboženské společenství;
přátelíš se s každým, kdo svádí svůj zápas na ztracené vartě.
Neptun ve 12. domě Skrytý ráj
Když nyní vstoupíš do kláštera, abys následoval Krista a mediW
cí spasil svět, pak zaměňuješ svou touhu po samotě se staven'
osvícení. Odchodem do ústraní teď sice můžeš nalézt Boha, ale jen za předpokladu, že se vyhneš ústavům s uzavřeným režimem. Musíš si uvědomit, že samo o sobě nestačí, když vytěsníš své nároky na úplnou dokonalost, a proto musíš přivítat každou příležitost, kdy tě tvé nevědomí opět přivede na scestí.
Můžeš nyní objevovat skryté stránky své bytosti a usuzovat z nich na své duchovní určení. Nesmíš ovšem podlehnout pokušení a své dosud vytěsňované vlastnosti glorifikovat nebo své astrální tělo odívat do bílé řízy7. Nyní musíš přinést oběť, aby ses vyléčil, ale nesmíš se pasovat na zachránce lidí trpících kolektivním vytěsněním. Můžeš nyní rozpustit svou nashromážděnou karmu, ale dbej při tom, aby to byla tvoje karma, a ne karma druhých lidí.
Dokážeš-!i využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
životem v ústraní dospěješ k opravdové spiritualitě;
osvobodíš se od toho, co jsi vytěsnil;
praktikuješ takové meditace, které odpovídají tvým nejhlubším tužbám.
Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
bys chtěl askezí spasit svět;
velebíš každou formu života v ústraní;
myslíš si, že za zdmi každého uzavřeného ústavu žijí celé zástupy svátých.
voltaire
voltaire » dr. Faustroll | 20.8.2019 01:38
na to aka je hlbka textu dava rady tym ktory sa v takej hlbke ani neutopia natoz by tam plavali....ak je niekto moralne zalozeny nepremysla nad peniazmi druhych nehlada najvyssie duchovno v sexe neidealizuje partnera rodicov seba kohokolvek a pod....taketo prizemne pohnutky su znakom....???!su tam vsak ak vety ktore mozu mat zmysel ako zivot v ustrani v meditaciach aj ked meditacia je siroky pojem a aj znaly mozu mat stym problem urcite veci nemozu byt vyslovene a musi na ne kazdy prist sam
dr. Faustroll
dr. Faustroll » voltaire | 20.8.2019 02:04
jistě, ani já se vším v Jehleho textech nesouhlasím, zejména v neptunských pasážích

dal jsem to sem pro možné srovnání s pojetím Roba Handa
púpavka
púpavka » adastra | 20.8.2019 06:16
Dakujem, chcela som tu pridať fotku ale nejde mi to. Tak ak si chceš pozrieť napíšem adresu galerií kde ich ponúkam aj ked to zrejme bude rýchlo vymazané. sashe.sk/tatamo
emanuel
emanuel » dr. Faustroll | 20.8.2019 09:12
za tento výklad ďakujem ,veľmi zrozumiteľne vysvetlené,pomohlo mi to
dr. Faustroll
dr. Faustroll » emanuel | 20.8.2019 10:56
není řeba brát tyto interpretace doslovně, takovéhle tety by měly sloužit spíš k inspiraci pro vlastní interpretaci, která vychází z nativního horoskopu, který je individuální
marcie
marcie » voltaire | 20.8.2019 11:59
mám rada Jehle-ho humorné a pritom hlboké opisy, humorne opisuje tiež napr. typy astrológov :);)
dr. Faustroll
dr. Faustroll » marcie | 20.8.2019 12:40
ano, píše vtipně

Je to jeden z nejvýznamějších současných německých vysokoškolsky vzdělaných astrologů, jeho práci k nám uvedl Rudolf Starý, který vydal několik jeho knih ve svém nakladatelství Sagittarius
emanuel
emanuel » dr. Faustroll | 21.8.2019 14:06
neberiem,ale pre mňa to je aj tak posun,stále som brala neptún len ako niečo neuchopiteľné a planétu ilúzií viac som sa s ňou nezaoberala,ale trápi ma riadne nakoľko som samá zem a neptún je vládca 7 domu
Alis
Alis » voltaire | 21.8.2019 22:13
Pre mňa je Jehle veľmi inšpiratívny, jeho výklady neberiem úplne doslovne, a uvedomujem si, že sme rôzni, takže niečo na mňa platí niečo nie. Doteraz som Neptún brala ako planétu, ktorá sa neprejavuje a jej silu príliš nepociťujeme...
púpavka
púpavka » Alis | 22.8.2019 08:23
Ak by si ho mala taký silný ako ja tak by si jeho vliv cítila celý svoj život o tom som nikdy nepochybovala a iba tak pred 15 rokmi som prestala pochybovať o svojich závislostiach a prestali byť pre mňa strašiakom. No to je prebrané, lebo všade sa spája iba s alkoholizmom či drogami a iluziami a pod. pre mňa to bol nesmierne silný nános a ja som z neho mala dlhý čas môjho života strach. No ako som Neptun brala taký aký je tak je to pre mňa prínosom.

Minulý rok kedy prítomnosť Neptúna u mňa bola nesmierne silná ma prinútil k tomuto a vystihuje to čo som naozaj v tom čase cítila.:

O môj Neptúne

Netráp už moje srdce,
netráp už moju dušu o môj Neptúne,
žiaľ a bolesť sú vo mne prítomné a predsa o radosti snívam
a ty si len na mojej Lune stojíš
a spriadaš s ňou plány ako ma do tej vody hodíš.


Chceš duchovno? - závoj pozemského sťahujem
- hádžeš ma do mútnej vody kde bludy a klamy nájdem?

Ako sa vyznať v tej mútnej vode o môj Neptúne?
- mne chýba trojzubec a pohľad Bohov,
ja som tá ktorá sa vody bojí,
- strach z utopenia? - či iné tam je?

Som sama na útese,
voda je tak krásna z tej výšky,
vidím ťa ako pokojného otca vo svojom kráľovstve na mori,
ktorý je štedrý k deťom svojím ale aj k okolitej zemi.

O môj Neptúne spriadaš s Lunou siete
- čo ťažké ešte pre ňu pripravíme,
čo ešte urobíme čo ju zmätie?

Poviem ti tajomstvo o môj Neptúne,
ja som tá ktorá túži byť slabou,
tá ktorá chce byť chránenou,
tá ktorá ma kde hlávku skloniť,
tá ktorej niekto ruku podá aj za závojom.

O môj Neptúne neviem ako ťa nenávidieť či milovať,
ked idem za hlasom tvojho volania vždy príde hať.
Čo urobiť môj Neptúne?
hodiť sa do tej mútnej vody a či tam iba mlčky stať?

O môj Neptúne chyť ma za ruku
a nauč ma plávať s ľahkosťou vetra po cestách sveta,
dožič oddychu v bárke na mori pokojnom,
kde bezpečie a ochranu dostanem do daru vo svete zvlčelom.
emanuel
emanuel » púpavka | 22.8.2019 10:00
toto bolo aj na mňa moc vzletné,ale žial neptún sa s alkoholom aj drogami spája.....otec-alkoholik,zať -drogovo závislý,druhý v poradí tak isto náruživo holduje marihuane,pracovala som s narkomanmi a partner síce drogy ani alkohol moc nemusí,no v hlave to má popletené asi ako závisláci.........ja unikám k tvorbe inak by ma porazilo
Magnician
Magnician » dr. Faustroll | 22.8.2019 10:35
ďakujem,mám ho v devine,,,:)
dr. Faustroll
dr. Faustroll » emanuel | 22.8.2019 12:28
Neptun bychom měli spojovat s moderními chemickými drogami.

Odedávna od hlubin věků se lidé i některá zvířata omamovali rozmanitými substancemi od alkoholu přes konopí po hašiš a opium. To znamená že tyto substance nosily signatury spojené s tradičními planetami po Saturna. Nejspíš šlo problematický stav Jupitera.
voltaire
voltaire » púpavka | 22.8.2019 12:46
pekne naozaj uprimne pekne
púpavka
púpavka » voltaire | 22.8.2019 12:59
dakujem, to je následok už dlhej konjukcie v jeho kráľovstve spojeného s mojim ASC a Lunou
emanuel
emanuel » dr. Faustroll | 23.8.2019 20:49
neskúmala som ja ho mám v pohode,ale moje okolie neviem,nepoznám hodiny narodenia
jana799
jana799 » dodo41 | 27.8.2019 09:37
Ahoj, ani mě nedělají tranzity Neptuna nejlíp. (Je pravda, že mám Neptuna už v radixu silnějšího). Co mi vstoupil do prvního domu, tak mi vstoupil do života chaos, nesoustředěnost, zmatek.. Nějak se mi s tím už ani nechce bojovat, to ani nejde, asi se jen poddat, přijmout to. Nedaří se mi to spracovat, zkoušela jsem už kde co a stále je to takové proměnlivé. Zajímavé je, že jak se teď přeskupily rychlé planety do Panny, tak se ty pocity zase zesílily. Myslela jsem, že až dojde na přesnější tranzity, ale kdepak. Asi stačí pouze energie znamení. Takže to téčko Neputun v Rybách, Jupiter (zesilovač) ve Střelci a teď ta znásobená Panna opět (pro vnímavější :) ) představují výzvu. Tak to vnímám já..
adastra
adastra » púpavka | 2.9.2019 17:58
Originální, moc se mi líbí. Budu nahlížet, jestli přejdeš také "na zimu".:):):)
Stránka:
1 2 3
 

Počítam horoskop... Počítam horoskop...