mesiac
Utorok, 21.5.2024
Meniny má Zina

Astrológia a horoskopy - 

Saturn - podivné znamenia (z druhého sveta)

gummibear
gummibear | 6.4.2024 23:13
Marike Gombitovej sa stala nehoda 1.12.1980 o 1:20 nadránom.

Profekcie k dňu nehody: https://postimg.cc/GHz6PHJD - Saturn 21°53’ Strelca

Tranzity k dňu (a času) nehody: https://postimg.cc/1npj8t3f - Neptún 21°53’ Strelca

Dni, kedy sa pretne Saturn s Neptúnom v rokoch 1980 a 1981 (podľa Marikinho dátumu narodenia):

2.1.1980
8.6.1980
1.12.1980
24.7.1981
24.10.1981
25.10.1981


Žiadna pomalá planéta sa už so Saturnom v týchto rokoch nepretla. Rýchle planéty môžeme zanedbať, tam sú časové intervaly veľmi malé.

Ako vidíte, medzi tými dátumami sú obrovské časové medzery, v rozmedzí niekoľko mesiacov. To že sa Marike pritrafila táto nehoda práve 1.12.1980 je vskutku pozoruhodné.
gummibear
gummibear » gummibear | 11.4.2024 22:07
Ja som v mojom horoskope našla tiež niekoľko divne vyzerajúcich vecí so Saturnom. Z charakteru týchto vecí mi vychádzajú tieto závery:

1. niekto alebo niečo dokáže ovplyvniť dátum a čas nášho narodenia, a je to niekto alebo niečo čo nie je z nášho sveta. Dátum a čas môjho narodenia bol vybratý úmyselne - usudzujem to z tých vecí so Saturnom v mojom horoskope
2. niekto alebo niečo, čo nie je z nášho sveta vie o našich udalostiach v našom živote, aj keby to boli veci, o ktorých sme nikomu na tomto svete nepovedali
3. niekto alebo niečo, čo nie je z nášho sveta nám dokáže zariadiť udalosť v našom živote (napríklad autonehodu s presnosťou na 10-hodinový časový interval - ako v prípade Mariky Gombitovej)

Toto nie sú žiadne fantazmagórie, ale veci, ktoré sa zdajú byť až príliš reálne - vyplývajú mi z tých vecí so Saturnom v horoskope...
gummibear
gummibear
gummibear » gummibear | 28.4.2024 22:56
Keby sa Marike stala tá nehoda o 7 hodín skôr alebo o 5 hodín neskôr, už by tam tá zhoda so Saturnom a Neptúnom nebola.

Takáto zhoda so Saturnom sa udeje len v jednom dni z 365 dní, alebo v dvoch dňoch zo 730 dní, alebo v troch dňoch z 1095 dní, alebo v štyroch dňoch z 1460 dní.

Môže niekto pochybovať, že toto nie je znamenie z druhého sveta?
Ailin
Ailin » gummibear | 30.4.2024 08:05
A čo nám týmto "znamením" chce druhý svet povedať? Máme si z toho zobrať nejaké poučenie alebo si máme vypočítať, kedy budeme mať podobný tranzit a vtedy si dať pozor na seba ? Neviem, či nám druhý svet dáva nejaké znamenia... Podľa mňa je všetko dianie odrazom vesmírnych zákonov. Vesmír má svoje pravidlá na základe ktorých funguje a my ľudia máme ešte veľa štúdia pred sebou.
gummibear
gummibear » Ailin | 30.4.2024 21:10
Táto divná vec so Saturnom určite nie je náhoda. To si môžeme byť istí na sto percent. Je to ako päsť na oko.

Otázka potom znie: Kto je za touto vecou? Kto pripravil Marike takéto znamenie?

Sú len dve možnosti: 1. ľudia/nejaký človek z nášho sveta 2. niekto/niečo o čom nevieme

Marika bola vo svojej dobe asi už dosť známa a ako vieme, náš národ je závistlivý a druhému úspech nedoprajeme. Ak by sme pripustili, že za týmto znamením je nejaký človek, musel to byť človek, čo mal v roku 1980 (alebo aj skôr) možnosť na presné vypočítavanie astrologických tranzitov. V roku 1980 v Československu neboli voľne dostupné počítače ani astrologický softvér. Ale asi sa dali kúpiť efemeridy.

Ak by niekto chcel uškodiť Marike, asi by počítal s tým, že túto nehodu neprežije. Načo by potom vymýšľal nejaké znamenie? Pre koho? Ten, kto toto znamenie pripravil, mal zjavne schopnosť predvídať - teda počítal s tým, že toto znamenie bude mať pre niekoho význam.
gummibear
gummibear » gummibear | 30.4.2024 21:43
http://www.vystava.sav.sk/osobne-pocitace/osobne-pocitace-sk/

Žeby na takýchto veciach niekto počítal Marike tranzity a profekcie v roku 1980?
gummibear
gummibear » gummibear | 1.5.2024 18:03
Ak by to bol človek, čo je za týmto znamením:

1. prečo by sa obťažoval s vymýšľaním nejakého znamenia?

2. prečo by čakal na vhodný moment, kedy nastane Saturn-Neptún zhoda v profekciách a tranzitoch, zhoda, ktorá sa udeje len v troch dňoch v roku - pre rok 1980 pre Mariku to bolo 2.1.1980, 8.6.1980 a 1.12.1980 - v každom z týchto prípadov tá zhoda trvala nie viac ako nejakých 15 hodín - v každom dni. Dokopy za celý rok to nemohlo byť viac ako asi 45 hodín, kedy trvala takáto zhoda.

Aký človek by mohol vymyslieť takéto rafinované znamenie?
gummibear
gummibear » gummibear | 1.5.2024 18:20
Čím si možeme byť istí, je že:

Marikina nehoda nastala v súvislosti s niečím, čo kalkulovalo a čakalo na vhodný moment, kedy "môže" nastať nehoda. Nech už to bol ktokoľvek, za Marikinou nehodou bol vedomý úmysel.
Ailin
Ailin » gummibear | 1.5.2024 20:52
A kto by jej vedome chcel ublížiť? Načo by to robil? Čo by z toho mal?
gummibear
gummibear » Ailin | 2.5.2024 19:51
Marike túto nehodu niekto "vybavil". Kto, to neviem. Ale niekto mal úmysel, a podarilo sa mu ho zrealizovať.

Marikina nehoda bola zariadená na špecifický deň, keď sa v profekciách a tranzitoch pretli Saturn a Neptún. Niekto jej nehodu plánoval. Tým si môžeme byť istí. Tiež si môžeme byť istí, že jej niekto pripravil toto astrologické znamenie - to by mal byť niekto, kto o jej nehode vedel vopred.
Ailin
Ailin » gummibear | 3.5.2024 06:56
Tak ak Vás to trochu upokojí, tak vo vesmíre sa všetko vráti ako bumerang. Ak niekto niekomu úmyselne ublíži, vráti sa mu to, a bude niesť následky, či už v tomto alebo budúcom živote. Myslím, že úlohou človeka nie je príliš sa zaoberať týmito "znameniami", ale skôr sa sústrediť na svoj život, aby ho prežil v čo najväčšej harmónii. Samozrejme človek počas života musí čeliť rôznym výzvam, bolesti a strachom, ale rozmýšľať o tom, že to niekto úmyselne spôsobil, alebo niekoho viniť, nie je podľa mňa tá správna cesta, ako tú harmóniu v živote dosiahnuť.
gummibear
gummibear » Ailin | 3.5.2024 20:44
Ona vyhrala v auguste 1980 na medzinárodnom festivale Intervízia v Poľsku s pesničkou Vyznanie. Možno ju mal niekto v zuboch, lebo o tri mesiace neskôr mala tú nehodu. Možno za tým bolo Rusko.
gummibear
gummibear » gummibear | 9.5.2024 23:31
Z anglickej wikipédie (https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_computing_in_the_Soviet_Union): do roku 1989 bolo v Rusku len okolo 200 000 počítačov.

V roku 1980 by pre koho vo východnom bloku mohlo byť zaujímavé takéto znamenie, keď valná väčšina ľudí by v tej dobe na takéto znamenie vôbec neprišla? Bez počítačov, kto by sa ako o tomto dozvedel? Kto v tej dobe vedel vo východnom bloku, že Saturn je planéta karmy?

Predstavme si, že sme v roku 1980, ľudia nemajú doma počítače, internet, mnohí ani telefón nie. Koho by napadlo počítať v roku 1980 nejaké tranzity a profekcie...

A predsa, v roku 1980 alebo aj skôr, niekto vedel o tom, že Saturn je planéty karmy, a poznal Mariku Gombitovú, a zároveň čakal na vhodný deň, kedy nastane zhoda u Mariky v profekciách a tranzitoch, a zariadil Marike túto nehodu. V tej dobe (r. 1980) takéto astrologické znamenie už teda existovalo, a hovorilo sa o tom niekde niekedy? V novinách, televízii, nie. Lebo koho by napadlo v tej dobe, keď neboli počítače a iná moderná technika, počítať Marike tranzity a profekcie niekde na kolene, a zistiť, že je tam "niečo divné".
Ailin
Ailin » gummibear | 10.5.2024 14:11
A vedel aj jej presný čas narodenia v tej dobe? Alebo si ho ten "vinník" vedel nejakým pracným spôsobom pomocou astrologických tabuliek vypočítať aj bez počítačov a astrologických programov? A podľa toho nastavil autonehodu?
gummibear
gummibear » Ailin | 10.5.2024 22:44
Marike funguje to znamenie so Saturnom s hypotetickým časom narodenia 12:00 hodín na poludnie. V astrológii, keď nie je vôbec známy čas narodenia, nastavuje sa čas narodenia hypoteticky na poludnie - 12:00 hod., lebo vtedy je odchýlka od času narodenia najmenšia - maximálne 12 hodín. Čiže keď nevieme čas narodenia, a nastavíme si ho na 12 na obed, vieme, že sa spletieme maximálne o 12 hodín (lebo 1 deň má 24 hodín).

V roku 1956 sa neevidovali časy narodenia tak ako dnes, ľuďom u nás ich nepísali do ich dokumentácie, táto informácia nám oficiálne nešla. Nemocnice si možno evidovali v tej dobe časy narodenia, ale dnes nie ľahké dostať sa k starým záznamom, lebo tieto sa po nejakom čase likvidujú. Nato, aby si niekto narodený u nás v roku 1956 zistil čas narodenia, musel by kontaktovať nemocnicu, matriku, a ani tam by nemal istotu, že sa k tejto informácii dostane. Dnes platí zákon, že nemocnice môžu likvidovať zdravotné záznamy po dvadsiatich rokoch.

Ten, kto vymyslel toto znamenie pre Mariku, si musel byť vedomý skutočnosti, že Marika nebude vedieť svoj čas narodenia. A preto toto znamenie vykalkuloval na hypotetický čas jej narodenia - teda 12:00 na obed.
Ailin
Ailin » gummibear | 13.5.2024 07:10
S vďačnosťou som si uvedomila, že som asi z tých ľudí, pre ktorých je ľahšie nehľadať vinníkov, či už hmotných alebo nehmotných.

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...