mesiac
Streda, 8.7.2020
Meniny má Ivan

Astrológia a horoskopy - 

na margo astrologie 3.

dr. Faustroll
dr. Faustroll | 26.5.2020 10:33
Poznámky k astrologii 2011 3. část

V astrologii hrají úlohu příběhy, vyprávění (intertextualita)
příběh klientův
příběh astrologův
příběh astrologie
příběh společnosti, v níž klient i astrolog žijí

Astrolog mluví s lidmi o jejich životě, v horším případě jim mluví do života

Typickým příběhem v astrologii vyprávěným je mýtus

Psychologická astrologie (astropsychologie) nebo archetypová astrologie navazující na Karla Gustava Junga využívá příběhy mýtických postav a božstev.

Podobně jako archaická astrologie, která považovala planety za
a/ bohy nebo
b/ jízdní prostředky bohů

archetypová astrologie považuje planety za archetypové obrazy

Pokud jsou planety archetypovými obrazy, pak samotné archetypy můžeme vztahnout k prázdným ohniskům eliptických oběžných drah planet - černé planety.
Příklad: Luna představuje v naší nativitě archetypový obraz matky, ne archetyp matky, tomu by odpovídalo prázdné ohnisko lunární dráhy - černá Luna

V humanistické astrologii našeho pojetí planety nesymbolizují samotné postavy, ale ukazují jak tyto postavy, v našem životě účinkující, jak je vnímáme, jak o nich myslíme. (internalizace, inkorporace: archetypy jsou inkorporované postavy) Luna tedy neznamená v našich horoskopech naši matku, ale to jak matku vnímáme, jak o ní přemýšlíme, (kromě toho si uvědomujeme, že je tu i její nevědomá intervence)

Současná fascinace černou Lunou (prázdným ohniskem lunární oběžné dráhy, archetypem matky) odhaluje základní problematika veškeré psychoanalýzy, vyrovnávání se s oddělení od matky, z říše primární slasti a s kastrací jazykem, což je zkušenost, která pojí všechny lidi co jsou na světě bez rozdílu. Důležitá je tu i postfeministická reakce na Freuda a Lacana. (např. Julia Kristeva *1941)

Poznámka k synchronicitě. Až na výjimky můžeme za běžně pojímanou synchronicitou odhalit působení kauzality v podobě hry principů, které astrologie spojuje s planetami
Příklad: setkání cedníku s kartáčem na šaty

Jediná snad opravdová synchronicita podle mého názoru je měření času.

Antidotum proti pokleslé literatuře o tzv. „archetypech“ podává
Gaston Bachelard (1884 – 1962) francouzský filosof, fyzik a spisovatel. Jeho spisy o imaginaci a poesii ovlivněné psychoanalýzou inspirovaly řadu filosofů i vědců od Thomase Kuhna, přes fenomenologii po dekonstrukci a postmodernu
(Poetika prostoru; Poetika snění; Plamen svíce, Psychoanalýza ohně, Voda a sny)
voltaire
voltaire » dr. Faustroll | 7.6.2020 04:55
Analyza dokaz empiruky...chronologicka logickost najlahsie stratenie!

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...