mesiac
Piatok, 12.4.2024
Meniny má Estera

Výber vhodného termínu pre podpis zmluvy

alebo začiatok podnikania, vznik/registráciu firmy či živnosti

Graf znázorňuje vhodnosť podpisovania zmluvy, či štartu podnikania v jednotlivých dňoch vybraného mesiaca z hľadiska astrológie (tzv. elekcie). Čím vyšší je počet bodov pri konkrétnom dni, tým vhodnejšie je podpis zmluvy, či štart podnikania v tomto dni uskutočniť:

Mesiac:   Mesto:
Pre výpočet detailných elekcií pre konkrétny deň kliknite na bod v grafe.

Optimálne by bolo sledovať v dennom horoskope konštelácie aj na Slnko, Medium Coeli a na planéty v 10.dome alebo 2.dome, ktoré súvisia s úspechmi, ziskom a sebarealizáciou. Samotné elekcie vychádzajú z teórie, že každá vec, či situácia má svoj vlastný horoskop, ktorý môže buď posilniť alebo oslabiť priaznivé vplyvy na oblasť, ktorú práve skúmame. V tomto prípade je to konanie za účelom rozvoja, zisku alebo úspechu, ktorému vládne planéta šťastia, prosperity a expanzie – Jupiter. Tento výpočet vypíše jej najsilnejšie a najpriaznivejšie postavenia na nebi, kedy je ovzdušie najviac pretkané jej atmosférou. Tieto informácie sa dajú aplikovať na akékoľvek podnikanie, či finančné transakcie, len vždy treba brať do úvahy aj osobný a denný horoskop zúčastnenej osoby.

Elekcie pre ďalšie udalosti:

| operácie | svadby, zásnuby | zmluvy, podnikanie | sťahovanie, nehnuteľnosti |


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...