mesiac
Sobota, 20.7.2024
Meniny má Iľja

ODRAZ SLNKA A LUNY V HOROSKOPE

     Určite, keď ste sa zoznamovali s astrológiou, tak ste sa dočítali v rôznych astrologických učebniciach alebo ste si vypočuli na rôznych astrologických kurzoch, či prednáškach, o primárnej dôležitosti týchto nebeských telies v horoskope. Keď sa nad tým zamyslíme, tak to dáva logiku. Tieto astrologické prvky sú najviditeľnejšie objekty na oblohe. A keďže astrológia skúma práve postavenie planét, hviezd a rôznych iných kozmických telies na osud a povahu človeka (národov, predmetov, udalostí...), tak kladenie dôrazu je tu na mieste. A to podľa vzorca, čo bije najviac do očí, to priťahuje pozornosť. Navyše takmer všetky civilizácie sa orientovali (alebo sa im dokonca klaňali) hlavne práve podľa Slnka a Luny a ich vzájomných cykloch. Takto naučený začínajúci, ale aj pokročilejší astrológ, má často zautomatizované, že hneď prvý pohľad, keď otvorí horoskop, mu spadne práve na túto dvojicu. A ďalej skúma, v akých znameniach, domoch, či aspektoch sa nachádza. Ale je to všetko, čo nám môže táto dvojica cez horoskop ponúknuť? Aké prvky sú odvodené  a tým pádom v určitom zmysle prepojené s energiami týchto životných princípov? A ako by vyzeral výklad horoskopu, keby sme do neho zahrnuli len Slnko a Lunu, potom ich vzájomný vzťah, prípadne ich prepojenie k ostatným astrologickým prvkom? V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim na tieto otázky zodpovedať...

 

1/  Slnko a Luna v znameniach, domoch a aspektoch

V každom horoskope je kľúčové sledovať tieto dve nebeské telesá, ich vzájomných vzťah a vzťah k ostatnými astrologickým prvkom. Slnko je naša základná povaha, identita, mužský princíp, cieľ a zmysel našeho života a jeho životná sila (vitalita). Luna ako protipól, či doplnok Slnka, predstavuje premeny a vnutorné zmeny (emócie) našej povahy, ženský princíp, ďalej ako začleňujeme našu identitu do okolia, premeny životnej sily a uskutočnenie cieľov do praktického, každodenného života. Umiestnenie v znamení hovorí o type týchto archetypov, aké šaty si na seba obliekajú. Oblasť domov zas prezrádza pôsobnosť, kde môžeme najviac investovať energiu a rozvíjať osobnosť. Aspekty ostatných planét dofarbujú slnečné a lunárne kvality, pričom hlavne u konjunkcii platí, že aspektujúcu planétu môžeme automaticky zaradiť hneď medzi dominanty horoskopu.

 

2/ Solilunárna fáza

V modernej dobe si mnohí astrológovia všimli, že solilunárna (mesačná) fáza má rovnako silný účinok na osobnosť ako slnečné znamenie. Určite máte svoje okolie zmapované podľa slnečného znamenia...Ale máte takto ľudí zaradených aj podľa mesačnej fázy? Mali by ste. A prečo? V minulom storočí americký astrológ francúzskeho pôvodu Dane Rudhyar charakterizoval osem mesačných fáz  a ozrejmil rozdiel medzi charakteristikou slnečného znamenia a solilunárnej fázy. A spôsobil s tým v astrológii malú revolúciu. V prvom prípade Slnko predstavuje našu vôľu, zmysel, cieľ, životnú silu a základné črty povahy, pričom mesačná fáza predstavuje existenčný postoj, ktorý je charakteristický pri riešení reálnych, každodenných životných problémov v medziľudských vzťahoch, či sociálnych procesoch alebo pri praktickom dosahovaní, či naplňovaní cieľa (životnej sily, vôle...), predstavovanom Slnkom. Mesačné fázy neboli rozdelené na dvanásť ako je znamení zverokruhu, ale na osem častí (Nov, Prvý kosák, Prvá štvrť, Dorastajúci mesiac, Spln, Ubúdajúci mesiac, Posledná štvrť, Posledný kosák). A to preto, lebo v dávnej astrológii hralo toto číslo oveľa dôležitejšiu úlohu ako v súčasnej (napr. ôsmy dom smrti v nej bol aj domom posledným, dnes však existuje v horoskope až dvanásť domov...). Ale za dôležitejší dôvod sa považuje to, že kruh delený na osem častí dáva 45° úseky, ktoré predstavujú malé, či veľké zmeny. V prírode to vidíme na striedaní štyroch ročných období so štyrmi ich vrcholmi. V astrológii tento 45° uhol a jeho násobky predstavujú napäťové, dynamické aspekty (0° konjunkcia, 45°/315° polokvadrát/oktil, 90°/270° kvadratúra, 135°/225° seskvikvadrát/trioktil, 180° opozícia), ktoré iniciujú zmenu a určitý zlom. Tento 45° uhol a jeho násobky primárne využívajú vo svojej praxi novodobé smery astrológie ako napríklad Ebertinova Kozmológia, ktorá pracuje s midpointami. Ale vráťme sa k tomu, čo som chcel povedať... Síce Rudhyar definoval osem typov ľudí podľa každej mesačnej fázy, ale pre zjednodušenie a ľahké zapamätanie charakteristiky neurobíme veľkú chybu, keď budeme počítať s dvanástimi typmi, tak ako pri znameniach zverokruhu. Píšem to preto, lebo charakteristika Novu sa napríklad kryje s prvým znamením Barana a s úvodnou časťou Býka, charakteristika posledného kosáka zas sa kryje so znamením Vodnára (posledného úseku) a s posledným znamením Rýb. A ako to vyzerá v praxi? Tak napríklad človek narodený v Baranovi môže vykazovať vo svojom jadre impulzívnosť, dravosť, subjektivitu, individuálnosť, činorodosť, ale ak sa narodil počas Splnu (analógia protipólu, znamenia Váh), tak v medziľudských vzťahoch, či pri plnení svojich cieľov v reálnom živote môže byť jeho existenčný postoj oveľa umiernenejší, rozporuplnejší, váhavejší so snahou o objektivitu a odstup. A na rozdiel od „klasického“ Barana bude vzťahy považovať za mimoriadne dôležité, až existenčné pre svoju osobu.

 

3/ Midpoint Slnko/Luna

O ďalšom vzťahu Slnka a Luny hovorí ich polovičná vzdialenosť (midpoint). Tento priesečník spája energiu a princípy týchto dvoch planét do jedného celku. Keďže sa jedná o vzťah dvoch najdôležitejších prvkov horoskopu, tak aj tento midpoint má jedinečné postavenie. Mnohí astrológovia ho považujú za akúsi jedenástu planétu, dokonca niektorí ho považujú za rovnako dôležitý ako obidve svetlá, z ktorých je odvodený.  Ak sa na ňom nachádza nejaká planéta (do orbisu 1,5°), tak automaticky, bez ohľadu na ďalšie okolnosti,  sa stáva jednou z dominánt v horoskope. Jej vplyv preniká cez tento bod do mnohých vrstiev osobnosti. A čo tento priesečník vlastne vyjadruje? V prvom rade je to akési spojivo vonkajšej, do sveta vysielajúcej osobnosti a vôle (Slnko) s vnútrom plného potrieb, emócií a pocitov (Luna). Je to symbol možnosti mystickej svadby, spojenia yinu a yangu, či mužskej a ženskej zložky osobnosti do jedného celku. Vo všeobecnosti môže byť tento bod  považovaný ako jeden zo základných pilierov našej povahy. Ďalej znázorňuje vzťah medzi mužom (Slnko) a ženou (Luna), či už medzi rodičmi alebo medzi manželmi. A vzťahy partnerské a blízke priateľské všeobecne. A v neposlednom rade je ukazovateľ našej životnej sily a vitality. Takže konštelácie na tento bod sú často citlivé hlavne na naše vzťahy a zdravie.

 

4/ Lunárne uzly – (severný) dračia hlava a (južný) dračí chvost

Lunárne uzly nie sú ničím iným ako priesečníkom lunárnej a pomyselnej slnečnej dráhy (ekliptiky). Stúpajúcemu, severnému sa hovorí aj dračia hlava a má v istom zmysle charakter Jupitera. Klesajúci, južný je znázorňovaný ako dračí chvost a charakterom sa podobá na Saturn. Ak v blízkosti týchto bodov sa uskutoční Nov, tak nastáva zatmenie Slnka. Ak v blízkosti uzlov je Spln, tak sme svedkovia zatmenia Luny. Už samé tieto silné úkazy hovoria o dôležitosti týchto prvkov v horoskope. Veľmi intenzívne môžu zatmenie Slnka, či Luny prežívať práve tí ľudia, na ktorých má poloha zatmenia väzbu (hlavne konjunkciu) na Slnko, Lunu a hlavné osy radixu. Nemenej dôležité je poznatok, že indická, védska astrológia (joytish) kladie na severný (Ráhu) a južný (Kétu) uzol mimoriadny význam. Považuje ich za akúsi ôsmu a deviatu planétu, keďže ich astrologický systém nepracuje s tromi novodobo objavenými planétami – Uránom, Neptúnom a Plutom.  Preto špeciálne postavenie majú v západnej karmickej astrológii. Cúvajúci, spätný pohyb po zverokruhu, ktorým sa pohybujú, znázorňuje návrat, môžeme povedať do minulosti a možno až do minulých životov. Dračia hlava predstavuje úlohu, ktorú máme v tomto živote naplniť (potencionálnu dharma) a dračí chvost predstavuje nabraté skúsenosti a ich dôsledky (karmu) z minulosti. V klasickej astrológii symbolizuje severný uzol inšpirujúce spojenia, ktoré umožňujú rast individuality, prípadne materiál pre budovanie osobnosti, ktorý môže byť absorbovaný alebo metabolizovaný z okolia. Je to potrava na fyzickej, duševnej, či duchovnej úrovni. Naopak južný uzol predstavuje pochybné spojenia, ktoré od nás žiadajú obetovať naše ego. Je to materiál, ktorý vylučujeme do okolia, či už ako naše nestrávené pozostatky našich emócií, či myšlienok alebo ako nové semená, či vajíčka, ktoré majú potenciál plodiť niečo nové (analógia močenia, či oplodnenia).

 

5/ Lilith (Čierna Luna)

Súvisí s dráhou Luny, ktorá je elipsovitá. A táto elipsa má dve ohniská, na jednom sa nachádza naša Zem a na druhom ohnisku práve Lilith/Čierna Luna. Už z tejto symboliky vyplýva, že sa jedná o určitý protipól Luny. Tak ako ona predstavuje ženu ako manželku, matku a strážkyňu krbu, tak Lilith predstavuje ženu ako pokušiteľku, buričku a rozvracačku mýtov o poslušnej žene. Čierna Luna je znakom nevedomého extrémizmu, stretnutia s bolesťou, démonickosťou, odmietaním, posadnutosťou a zmyselnosťou. V psychologickom zmysle predstavuje posla z ríše tieňov a odkrýva nám informácie o našich tienistých stránkach. Prináša ortieľ alebo hlbší úsudok do mnohých situácií. Zaujímavé informácie sa dajú vyčítať aj zo vzťahu Luny a Čiernej Luny/Lilith, ktoré určujú rýchlosť Luny. Tento ukazovateľ charakterizuje vnímavé schopnosti človeka, reakcie na okolnosti,  spôsob ako si uvedomuje a spracováva všetky informácie a ako sa prispôsobuje.  Čím je Lilith v horoskope bližšie ku konjunkcii s Lunou, tak tým je pohyb Luny pomalší. Vtedy hovoríme o „Rozvážnom type“ človeka, ktorého vnímavé schopnosti sú nasmerované iba k tomu, k čomu sa sústreďuje, ostatné informácie nie sú vstrebávané a tak vedomie nie je tak zaťažované. Disponuje skôr pomalšími, váhavejšími reakciami, ale aj trvalejšou pamäťou, obozretnosťou, neochotou vstupovať do nových situácií a pri sporoch u neho prevažuje skôr vyčkávacia taktika. Naopak čím je Lilith bližšie k opozícií s Lunou, tak tým je pohyb Luny rýchlejší. Vtedy hovoríme o „Ostražitom type“ jedinca, ktorý má schopnosť naraz vnímať široký okruh udalostí, neustále je na pozore, je pripravený vkladať do mozgu stále nové informácie. Riadi sa rýchlymi a rozhodnými reakciami, okamžitou prispôsobivosťou, operatívnou pamäťou, inštinktmi a impulzmi a býva ofenzívne naladený so schopnosťou argumentovať. Samozrejme najkrikľavejšie tieto charakteristiky cítiť priamo úmernosťou rýchlosti, či pomalosti Luny.

 

 6/ Bod šťastia

Už v dávnoveku používali hlavne arabský astrológovia citlivé body, ktoré si vypočítali tak, že polohy dvoch astrologických prvkov (ascendent + planéta) sčítali, pričom ďalšiu planétu od toho výsledku odčítali. A podľa významu planét určili aj charakteristiku tohto fiktívneho bodu. Napríklad kombináciou Ascendentu, Slnka a Saturna bol vypočítaný bod otca, kombináciou Ascendentu, Venuše a Luny bol vypočítaný bod matky. A takto môžeme pokračovať ďalej, pričom existujú body ako bod smrti, lásky, povolania, synov, dcér, súrodencov, okultizmu atď. Ako storočia plynuli, tak drvivá väčšina astrológov prestala používať tieto body, až na jednu výnimku. A tou je Bod šťastia. A keďže tento článok je o prvkoch, ktoré sú odvodené od Slnka, či Luny, tak nás neprekvapí, že tento bod vznikne práve pričítaním lunárnej fázy (rozdiel medzi Lunou a Slnkom) k polohe Ascendentu. Tento bod je akési ťažisko troch najdôležitejších prvkov horoskopu, ktoré určujú základy našej osobnosti. Preto poloha a aspekty Bodu šťastia nám našepkávajú, že kde a akým spôsobom môžeme dôjsť k osobnostnej vyrovnanosti alebo ukazuje na miesto a typ energie, kde máme najväčší potenciál sa cítiť šťastný, naplnený a vnútorne bohatý.

 

 

7/ Znamenia zverokruhu

Možno viete a možno nie, ale aj znamenia zverokruhu sú spojené so Slnkom. Presnejšie povedané s jeho pomyselnou obežnou dráhou (v astrológii sa používa geocentrický systém), ekliptikou. Tento kruh je rozdelený na dvanásť rovnakých úsekov, ktoré označujeme znameniami zverokruhu. V priesečníku ekliptiky s rovníkom sa nachádzajú jarný bod (začiatok znamenia Barana) a jesenný bod (začiatok znamenia Váh). Ak týmito bodmi prechádza práve Slnko, tak deň a noc sú v rovnováhe a tieto dni poznáme ako jarnú a jesennú rovnodennosť. A čo je dôležité, tak ekliptika slúži ako súradnicový systém (znamenia rozdelené po 30°) pre astrológiu, do ktorého sa premietajú všetky pozície planét a iných astrologických prvkov horoskopu.

 

V predchádzajúcich riadkom sme si ukázali, že koľko prvkov horoskopu je odvodených od Slnka a Luny, dvoch takzvaných astrologických svetiel. Už len letmí pohľad na zoznam dáva tušiť, že ak by sa pracovalo výlučne len s tými dvomi svetlami a od nich odvodenými prvkami, so vzťahmi k ostatným planétam, prípadne s hlavnými osami, tak prakticky poznáme celú kostru radixu. A poznali by sme minimálne  ¾ obsahu celého horoskopu. Preto pochopiť polaritu týchto dvoch svetiel sa považuje za základ k tomu, aby sa mohol pochopiť aj význam prvkov nejako súvisiaci s nimi (Lilith, Bod šťastia, Lunárne uzly...). Bohužiaľ dnes sa stretávame často s tým, že je to obrátené, čo môže prinášať chybné interpretácie. Niektorí astrológovia majú naštudované solárne a lunárne prvky, ale význam Slnka a Luny v horoskopu buď podceňujú a nevenujú mu dostatočný priestor alebo dokonca význam týchto dvoch svetiel poznajú len okrajovo, zahmlene, nedostatočne...

                                                               

                                                                                                Rudi M.

 

 

 

 


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...