mesiac
Nedeľa, 29.3.2020
Meniny má Miroslav

Vtipy a haluze - 

pracovná zmluva

neznámy
neznámy | 8.4.2010 23:39
Dodatok k pracovnej zmluve

1) Nemocenská
Zamestnávateľ nebude akceptovať potvrdenie od lekára o pracovnej neschopnosti.
Kto môže dôjsť k lekárovi, môže dôjsť aj do práce.

2) Chirurgické zákroky
Všetky operácie sú v období vášho pracovného pomeru zakázané! Firma vás prijala ako celého a neporušeného človeka.
Pokiaľ si necháte niečo odstrániť, bude to posudzované ako hrubé porušenie pracovnej disciplíny.

3) Voľno na zotavenie
Každý zamestnanec má nárok na 104 voľných pracovných dní.
Tieto dni sa budú nazývať soboty a nedele.

4) Absencia kvôli úmrtiu
Táto absencia vám bude ospravedlnená iba za predpokladu, že zamestnávateľa upovedomíte minimálne 14 dní dopredu, pretože ste povinný za seba zapracovať náhradu.

5) Návšteva toalety
Návštevy na toaletách sa budú riadiť abecedným poradím.
Všetci zamestnanci začínajúci na písmeno A, pôjdu na toaletu medzi 8:00 a 8:20 hod., na písmeno B v čase od 8:40 atď.
Pokiaľ to nestihnete v uvedenom čase, musíte počkať do druhého dňa, alebo si vymeniť časenku s iným zamestnancom. Táto zmena musí byť písomne povolená od vedúcich oboch zamestnancov
Na použitie toalety sú stanovené 3 minúty. Po uplynutí tohto limitu sa ozve zvukové znamenie, toaletný papier sa skryje a dvere toalety sa otvoria dokorán.

6) Prestávka na obed
Chudí zamestnanci – 1 hodina ( musia lepšie vyzerať)
Štandardní zamestnanci – 30 minút (stačí pre udržanie váhy)
Tuční zamestnanci – 5 minút ( na vypitie kokteilu)

7) Kódex obliekania
Doporučuje sa, aby zamestnanci chodili do práce oblečení primerane svojmu platu.
Kto bude pristihnutý v značkovom oblečení, bude to znamenať, že je na tom finančne dobre a môže mu byť znížený plat.

Ďakujeme vám za lojalitu voči našej spoločnosti.
Sme tu preto, aby sme zabezpečili pozitívne zamestnanecké ovzdušie.

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...