mesiac
Piatok, 1.12.2023
Meniny má Edmund

Voľný pokec - 

Na vlne nenávisti! Fašizácia Európy a zatratenie duše!

smilan
smilan | 3.6.2022 19:48
Európa je fašizovaná a nacifikovaná! A to čoraz viac! Fašizmus a nacifikácia sú synonymami slova nenávisť. Fašizácia je nenávisť, pochádzajúca zo špičiek spoločnosti a nacifikácia je nenávisť, prejavovaná obyvateľstvom, ktoré sa stáva nacifikované pod vplyvom fašizácie zhora.

Západný svet ochorel nenávisťou, ktorá je vždy zameraná proti niekomu. Za čias Hitlera to boli napríklad židia. Stav chorobnej proti židovskej nenávisti vystihuje vtedajšie heslo: „Bite žida“! A dnes, v čase súčasnej fašizácie je to heslo: „Bite Rusa!“

Ale poďme pekne po poriadku a pozrime sa, ako moderná Európa 21 storočia naskočila na vlnu nenávisti a začala sa postupne čoraz viacej fašizovať.

Začalo to pandémiou, covidom, testovaním a očkovaním. Opatrenia, prijímané proti pandémii, sa stali nástrojom fašizácie spoločnosti. Stali sa nástrojom útlaku, donucovania, šikanovania, terorizovania, vydierania a segregácie.

Bolo popreté demokratické právo jednotlivcov na svoj vlastný názor a svoj vlastný postoj. Začal sa tvrdo vynucovať jediný správny názor a jediný správny postoj. Kto ho nezdieľal, bol vystavený najrozličnejším formám štátneho teroru. Mnohí museli pod nátlakom opustiť svoju prácu. Ľudia iného názoru, ako bol oficiálny, boli významnými predstaviteľmi štátneho aparátu označovaní hanlivými prívlastkami.

Realitu vládnej fašizácie spoločnosti vyjadril francúzsky prezident Macron slovami: „Neočkovaných budeme prenasledovať na každom kroku a budeme im znepríjemňovať život, ako sa len dá“. Toto sa dialo vo všetkých štátoch Európy, ktorú zachvátila nenávisť voči časti vlastných spoluobčanov.

A pod vplyvom fašizácie zhora sa nacifikovalo aj obyvateľstvo. Mnohí rádoví občania začali nenávidieť neočkovaných a cítiť k nim antipatiu, pretože sú nezodpovední a ohrozujú ich zdravie. Spoločnosť si neuvedomila, že pri svojom boji s pandémiou ochorela nenávisťou, radikalizovala sa a stala sa sfašizovanou a nacifikovanou.

Je nesmierne otázne, či dočasné víťazstvo nad pandémiou vôbec stálo za takúto cenu. Za cenu infikovania spoločnosti nenávisťou! Lebo veci skutočne dobré je možné dosiahnuť iba dobrým spôsobom. Ak je však vyvíjaná snaha dosiahnuť dobro zlými prostriedkami, nátlakom, donucovaním, vyhrážaním, terorizovaním, dehonestovaním, alebo vzbudzovaním nenávisti a nevraživosti medzi ľuďmi, musí to priniesť namiesto dobra iba zlo. Tejto zásadnej chyby sa dopustili vlády Európskej únie svojimi opatreniami proti pandémii.

Najtragickejšia je však skutočnosť, že to nebola nijaká chyba, ale zámer! Že to všetko bolo len vyústením dlhodobo pripravovaného procesu cieleného zavádzania fašizujúcich a totalitných praktík do európskej spoločnosti.

A potom prišla vojna na Ukrajine, čo prinieslo okamžité a brutálne obmedzenie slobody slova, spočívajúce v zablokovaní všetkých opozičných názorov. Zostal len ten jediný a správny názor, spočívajúci v ustavičnom stupňovaní protiruskej hystérie a nenávisti.

Donekonečna sa hovorí len o agresii Ruska, ale odmietajú sa a blokujú sa všetky informácie o pohľade ruskej strany. Túto jednostrannosť vytkol západu dokonca i pápež keď povedal, že každá minca má dve strany, a že i západ nesie svoj diel viny na vzniku vojny, pretože v podobe neustále sa rozširujúceho paktu NATO už klope na brány Ruska. Slová pápeža silne pobúrili západ, plný hysterickej nenávisti voči Rusku, prejavujúcej sa všemožnými, a doslova obludnými spôsobmi.

Sociálna sieť facebook oficiálne legalizovala všetky nenávistne prejavy voči Rusku a Rusom, nevyjímajúc ani vyhrážky smrťou.

V Česku si 12 ročný žiak natočil na mobil učiteľku, ktorá deťom vysvetľovala, ako sa veci majú. Hovorila o tom, že prvotným agresorom je v skutočnosti Ukrajina, pretože poslala svoju armádu na Donbas a 8 rokov vedie vojnu proti ruskej menšine za to, že sa odmieta podrobiť tvrdým protiruským diskriminačným zákonom, prijatým Ukrajinou po Majdane.

A Rusi, nazývajúci sami seba mierotvorcami, sa rozhodli ukončiť túto 8 ročnú vojenskú agresiu Ukrajiny a nastoliť konečne mier. Fašizovaný 12 ročný žiak postúpil video kompetentným a učiteľka bola vyhodená zo školy.

Ministerstvo vnútra Českej republiky uskutočnilo vo verejnoprávnom rozhlase diskusiu s deťmi o vojne na Ukrajine, kde sa hovorilo o potrebe zavraždenia Putina a o atentáte na neho. Psychiater Tomáš Rektor v diskusii povedal, že vo svojom okolí nepozná nikoho, kto by si neprial Putinovu smrť.

Takáto je teda situácia v súčasnej sfašizovanej spoločnosti, v ktorej deti udávajú dospelých za odlišný názor, a v ktorej sa deti rozprávajú s predstaviteľmi štátu o vražde, ako o legitímnom riešení problému. Čo vyrastie s týchto detí a aká bude raz spoločnosť, keď ju začnú spravovať?

Situácia je však ešte hrozivejšia a desivejšia než sa zdá, pretože je tu ešte aj duchovné hľadisko, na ktoré sa absolútne neberie zreteľ.

Kristus povedal, že máme milovať aj svojich nepriateľov. Jeho výrok má viacero rozmerov, ale ak sa naň pozrieme vo vzťahu k Rusku a Rusom ako k nepriateľom, znamená to minimálne to, že aj keď sú vnímaní ako nepriatelia, vyvolávanie a stupňovanie nenávisti voči nim je duchovne škodlivé. A to preto, lebo duchovne vážne poškodzuje a zaťažuje každého, kto v sebe živí nenávisť. Nech už ide o nenávisť oprávnenú, alebo neoprávnenú. Vždy to bude a zostane len nenávisť, čiže niečo nesmierne negatívne, čo zaťažuje dušu a ženie ju do náručia diabla.

A všetko toto je vážnejšie o to viac, že žijeme v zlomovej dobe očisty zeme, v ktorej sa pod tlakom Božieho žiarenia budú musieť všetci ľudia definitívne zaradiť do dvoch skupín. Do skupiny, smerujúcej k Stvoriteľovi, a do skupiny, smerujúcej k temnote a k zatrateniu duše.

A v tejto zlomovej dobe, kedy by mali byť ľudia vo zvýšenej miere nabádaní k dobru, čistote, spravodlivosti a k láske k blížnemu, aby mohli stúpať nahor, sú naopak temnotou nabádaní k zlu, nečistote, lži a nenávisti, aby sa ich duše zašpinili, zaťažili a boli strhnuté do zatratenia.

Vyvolávanie nenávisti, nech už je to ku komukoľvek a pre čokoľvek, je dielom síl temna, sledujúceho zatratenie našich duší! Kto naskočí na túto vlnu, speje k zatrateniu!

A rovnako i prianie smrti komukoľvek a pre čokoľvek je v ostrom rozpore s prikázaním „Nezabiješ“! Kto praje smrť inému, upadol do pasce diabla a speje k zatrateniu vlastnej duše!

V tomto najzlomovejšom období ľudskej civilizácie, kedy Stvoriteľ očakáva na našej planéte úrodu ľudských duší, naplnených cnosťami, ktoré usilujú o život v súlade s jeho Vôľou, aby ich mohol zhromaždiť ako zrelú pšenicu vo svojej sýpke, v tejto vážnej dobe sa temno snaží naopak o to, aby zaťažilo ľudské duše nevraživosťou, netolerantnosťou, nenávisťou, udavačstvom a prianím smrti svojim blížnym. A snaží sa o to preto, aby namiesto bohatej žatvy pre Svetlo bola bohatá žatva pre temno. Aby namiesto radosti v kráľovstve nebeskom čakala ľudí hrôza zatratenia a večná záhuba v spároch temna.

Buďme si vedomí týchto skutočností a nepodceňujme ich, pretože charakterom svojho súčasného vnútorného naladenia určujeme, kam povedie naša cesta.

Aj pandémia, čiže vznik vírusu, jeho šírenie a všetky fašistické opatrenia na zastavenie pandémie, aj vojna na Ukrajine a všetka negativita s ňou spojená, šíriaca sa v spoločnosti, to všetko je dielom ľudí, nachádzajúcich sa pod vplyvom temna. Cez nich a ich prostredníctvom sa snaží temno vystupňovať zlo na zemi do takej miery, aby v prebiehajúcej očiste zeme strhlo čo najviac ľudských duší do zatratenia.

Nesadnime preto temnote na lep a nepodľahnime jej našepkávaniu k zlému. To je však možné dosiahnuť jedine tak, že sa zo všetkých síl upneme k Svetlu a k Bohu, prostredníctvom toho najlepšieho, najčistejšieho a najcnostnejšieho života, akého sme schopní.

v spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/
fiohattu
fiohattu » smilan | 8.6.2022 11:55
Zdieľaním takýchto príspevkov a upozorňovaním na temnotu, a nenávisť veľmi aktívne pomáhate jej šíreniu... to znamená, keďže Vás to oslovilo, je to v prvom rade o Vás, a o autorovi príspevku s ktorým energeticky ladíte... lebo iba ten vidí nenávisť, fašizmus, temnotu kto ju v sebe nosí... takže doporučujem, pomodliť sa, poprosiť seba a Boha o odpustenie, aby Vas viedol k najcnostenejšiemu životu, lebo to je jediná cesta pre Vás, inak len večná temnota ...
nikav
nikav » fiohattu | 11.6.2022 21:46
Výborný postreh.-THUMBSUP-
fiohattu
fiohattu » nikav | 14.6.2022 12:11
Ďakujem :)
Magnician
Magnician » fiohattu | 16.6.2022 01:21
možno sa len mýli,alebo sa mýlime my,Smilan totiž nikdy nediskutuje zbytočné sú na neho všetky ezo-náboje-LOL-
Ailin
Ailin » fiohattu | 16.6.2022 07:35
Ja zo Smilanovho príspevku necítim nenávisť, fašizmus ani temnotu. Každý to máme inak. Na mňa napríklad oveľa horšie pôsobí to, ak si zdravotná sestra povzdychne, kedy sa oni zbavia rúšok. Veľmi by som im to priala. Oveľa horšie na mňa pôsobia prehajdákané miliardy, za ktoré je zodpovedná táto vláda oproti nedostatku peňazí na platy učiteľov. No , tak a upozorňujem teraz na negatívne správy, takže ich týmto zväčšujem? Alebo len upozorňujem, že už nikdy nesmieme niečo takéto dopustiť? Ak k nám príde nejaká informácia, je len na nás ako ju spracujeme.
A absolútne súhlasím s tým, že sa treba pomodliť, poprosiť Boha o odpustenie a najmä sa poďakovať za každý jeden deň.
Včera ma zaujal tento vhľad v príznakoch transformace.
https://www.youtube.com/watch?v=uwGrMR7CTX4&t=58s
Paaaulieee
Paaaulieee » smilan | 16.6.2022 10:56
Čím to je, že každý dezolát, čo bol proti očkovaniu je aj Rusofil?
Magnician
Magnician » Paaaulieee | 16.6.2022 15:22
Dezolát?,ou rétorika pána Nagya,,,gratulujem
Paaaulieee
Paaaulieee » Magnician | 17.6.2022 08:46
Lepšie rétorika pána Nagya ako rétorika Blahu.
Paaaulieee
Paaaulieee » Paaaulieee | 17.6.2022 08:48
Ale už som prišla na odpoveď na moju otázku. Títo ľudia pôjdu vždy proti prúdu, len aby sa mohli proste búriť. Oni o nás liberálne zmýšľajúcich hovoria, že sme ovce a oni sú pritom tie pravé ovce. Idú ako stádo za názorom ich rovným, nič viac, nič menej.
fiohattu
fiohattu » Ailin | 17.6.2022 11:45
To som nepovedala, že z neho cítiť temnotu ani nenávisť, ale upozorňovaním na to, vykrikovaním o Fašizácii a zatratením duše je cieľom to všetko v ľuďoch vyvolávať, živiť v nich strach... atď. BUBUBU zatratenie duše :)

No tie miliardy by ma vcelku zaujímali, z kadiaľ majú ľudia takéto info (chcelo by to aj sumu) pravidelne je to argument ludí z mojho okolia (keď sa bavíme o Ficovi a bývalých vládach - aha pozri na túto vládu - ukradli miliardy :) uhladala som sa na googli, že koľko to presne bolo, z kadiaľ majú také info, nejaké konkrétne čísla, články - teda fakty a nič som nenašla...
fiohattu
fiohattu » Magnician | 17.6.2022 11:53
Smilan nediskutuje, načo?
stačí mu zverejniť príspevok a už cucká energiu od komentujúcich,
pretože iba o to ide... ale to už je iná debatka... :)
Ailin
Ailin » fiohattu | 17.6.2022 13:49
Stačí pozrieť na stránku ministerstva financií. Už len tam je dosť zásadná informácia, aký bol deficit.
https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/bilancia-statneho-rozpoctu-15.html
Magnician
Magnician » Paaaulieee | 17.6.2022 16:54
...ale fuj,ideš het-LOL-
Magnician
Magnician » fiohattu | 17.6.2022 16:58
a je to ešte horšie jemu možno nejde o energiu:)
hrabeti
hrabeti » fiohattu | 18.6.2022 07:09
Tak neviem či miliardy, ale stovky miliónov za plošné testovanie javia sa byť skutočne prehajdákané.
fiohattu
fiohattu » Ailin | 20.6.2022 11:12
Ano, ale deficit nič nevysvetluje, nejake iné info? Kde vznikol, komu čo navyše? sa dalo... inak bola nejaká vláda, ktorá nemala deficit? Skôr ma kauzy zaujímajú, tendre napr. na mýto a tak, kde sa ulievali peniaze... ď.
fiohattu
fiohattu » Magnician | 20.6.2022 11:13
Tak o čo? lebo o nič horšie ako o energiu neexistuje, či o dušu? :D
Ailin
Ailin » fiohattu | 20.6.2022 14:10
Vždy sme boli v deficite, nikdy však nie v takýchto číslach. Nechce sa mi tu rozpisovať kam všade tie peniaze išli, dá sa to dohľadať na internete. Čo sa týka nejakých káuz... Tie kauzy, momentálnych zlodejov sa na rozdiel od káuz predošlých zlodejov "nesmú" odhaľovať. V tom je dnešná situácia oveľa nebezpečnejšia. Bohužiaľ nemáme tu na Slovensku Julianov Assangeov, ktorí by odhalili pravdu, tak uvidíme ako dlho táto situácia potrvá.
Magnician
Magnician » fiohattu | 20.6.2022 14:49
čo by s mojou dušou robil? :D
Stránka:
1 2
 

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...