mesiac
Štvrtok, 9.4.2020
Meniny má Milena

Príroda a zmysly - 

Je Boh matematik? Mario Livio - kniha

damara
damara | 4.6.2016 14:47
záhada, s níž po staletí zápasily některé z nejoriginálnějších mozků na světě — na zjevnou všudypřítomnost a všemohoucnost matematiky. To jsou totiž vlastnosti, které se obvykle pojí pouze s božstvím. Britský fyzik James Jeans (1877—1946) jednou prohlásil: „Vesmír vypadá, jako by byl navržen čistým matematikem.“ Matematika se zdá být až příliš dobrá nejen v popisu a vysvětlování celého kosmu, ale i některých vysoce chaotických lidských aktivit.
Ať se fyzikové snaží formulovat teorie vesmíru, akcioví analytici si lámou hlavu s předpověďmi příštího krachu na trhu, neurobiologové sestavují modely mozkových funkcí nebo se vojenští zpravodajští statistici pokoušejí optimalizovat alokaci zdrojů, všichni používají matematiku. A navíc, i když všichni aplikují formální systémy vyvinuté různými matematickými obory, vždy mají na mysli tutéž globální a stejnorodou matematiku.
Čím to vlastně je, že matematika vládne tak ohromnými
schopnostmi? Či řečeno s Einsteinem: „Jak je možné, že matematika, produkt lidského myšlení nezávislý na zkušenosti [zvýraznil autor], tak skvěle odpovídá objektům fyzikální reality?


úryvok z knihy
4400
4400 » damara | 4.6.2016 15:24
Zábavne uvedený názov knihy:)
Tvorenie je postavené na detailoch a detaily musia mať řád:D usporiadanie detailov je podľa mňa vložené do veľmi, veľmii zložitej matematiky
neznámy
neznámy » damara | 7.6.2016 10:06
myslím si,že Boh je matematik,priraduje sa mu aj číslo... číslo1 :)
Vodnářka
Vodnářka | 7.6.2016 10:27
Tak proto mu asi nerozumím, na matematiku nemám vůbec buňky -NOSMILE--ROLL-
granko
granko » damara | 7.6.2016 11:59
pretože matematika je symbolický univerzálny jazyk.. prostredník medzi fyzikálnym a abstraktným svetom.. číslo ako také v prírode neexistuje, človek ho sem vnáša.. odhaľuje však zákonitosti Božského Poriadku.. napríklad štiepna jadrová reakcia sa dá zapísať pár písmenami a číslami.. takže potom stačí pár rovníc a vyhodíte do luftu celú planétu.. aj také silné prostriedky môžu mať naše myšlienky po ruke.. matematika a prírodné vedy sú taktrochu mágiou.. je na človeku v koho prospech či neprospech, ju použije..
milan08
milan08 » Vodnářka | 31.10.2016 11:10
dtaz,kde si ich dala?
nikav
nikav » granko | 31.10.2016 12:17
Stará Zmluva je plná číselných údajov či v množstve, mierach, či poradí. Tu je jeden príklad - dispozície pre Noeho pred potopou sveta:

Urob si koráb z cyprusového dreva, v korábe urob priehrady a zvnútra i zvonka ho vymaž smolou! A postav ho takto: tristo lakťov bude jeho dĺžka, päťdesiat lakťov jeho šírka a tridsať lakťov jeho výška. Na korábe sprav aj otvor na jeden lakeť, urob ho hore dookola! Aj dvere daj na bok korábu a urob spodné, stredné a vrchné poschodie. Lebo ja privediem na zem vody potopy, aby som zničil každé telo, v ktorom je dych života pod nebom. Všetko, čo je na zemi, zahynie. S tebou však uzavriem zmluvu: do korábu vojdeš ty i tvoji synovia, tvoja žena aj ženy tvojich synov s tebou. A z každého druhu živočíchov vezmeš do korábu po jednom páre, aby sa s tebou zachovali nažive, teda samca i samicu. Zo všetkých vtákov podľa svojho druhu, z dobytka podľa svojho druhu a z plazov podľa svojho druhu vojdú po dvoch do korábu s tebou, aby mohli žiť. Ty však naber z každého jedla, čo sa jedáva, a vezmi so sebou! To bude tebe aj im za pokrm." A Noe urobil všetko tak, ako mu prikázal urobiť Boh.

Potom Pán povedal Noemovi: "Vojdi ty a celá tvoja rodina do korábu, lebo som videl, že iba ty si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení. Zo všetkých čistých zvierat vezmi po sedem samcov a samíc, zo zvierat, čo sú nečisté, po dvoch, samca a samicu. Aj z nebeského vtáctva vezmi po sedem samcov a samíc, aby sa zachovalo nažive semä na celej zemi. Lebo už len sedem dní a potom dám pršať na zem štyridsať dní a štyridsať nocí a vyhubím z povrchu zeme všetky bytosti, ktoré som urobil.“ A Noe urobil všetko tak ako mu rozkázal Pán. Noe mal šesťsto rokov, keď bola potopa vôd na zemi. I vošiel Noe a s ním aj jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov pred zátopou vody do korábu. Aj z čistých i z nečistých zvierat, z vtáctva a zo všetkého, čo sa hýbe na zemi, vošlo po dvoch, samec a samica, do korábu s Noemom, ako mu prikázal Pán. Po siedmich dňoch sa privalili na zem vody potopy. V šesťstom roku Noemovho života, v druhom mesiaci, na sedemnásty deň mesiaca vyvalili sa všetky pramene veľkej hlbočiny a otvorili sa nebeské priepusty. A pršalo na zem štyridsať dní a štyridsať nocí
lak
lak » milan08 | 31.10.2016 13:48
-LOL-

Z katalógu ezoterických služieb:
registrácia zdarma »

Výklad k radixu, numerologický rozbor
Písemný výklad k radixu, dětský horoskop, prognóza pro nadcházející období
Poèítam horoskop... Počítam horoskop...