mesiac
Sobota, 11.7.2020
Meniny má Milota

Astrológia a horoskopy - 

mundánní astrologie - přehled

dr. Faustroll
dr. Faustroll | 15.9.2019 13:19
http://www.rezonance.cz/wp/kurz-mundanni-astrologie-20192020/

Podle filosofa Zdeňka Kratochvíla (překladatele Ptolemaiova Tetrabiblu)
„astrologie byla v nejstarší době chápána jako výklad »písma nebe«, hlavně pozic planet ve znameních zodiaku. Pojem »písmo nebe«, ze kterého lze přečíst význam pozemských dějů, potkáváme v řadě starých kultur. V Řecku se astrologie objevuje začátkem helénistické doby, a to jako racionalizující recepce babylonských nauk. K tomu přistupuje pojetí člověka jako mikrokosmu a sounáležitost jednotlivých částí lidského těla s kosmickými silami. »Hermetický« princip »co je nahoře, je i dole« byl prý i jakýmsi metodickým klíčem astrologie. Platonici někdy astrologii považují za svého druhu teologii, z aristotelské tradice zase přistoupí pojetí kauzálního výkladu »působení planet«. Základním pramenem středověké a renesanční astrologie je Ptolemaiův spis Tetrabiblios (Čtyři knihy astrologických předpovědí), se kterým se latiníci seznámili prostřednictvím Arabů.
Renesanční zvnějšnění hermetických nauk se týká i astrologie. Jako se pro alchymisty stalo kamenem úrazu zlato, tak jím pro astrologii bylo předpovídání budoucnosti. Už antická astrologie tím překročila rámec čisté souvztažnosti nebeských a pozemských dějů. Arabové tuto tendenci posílili svým fatalismem a kultem nutnosti natolik, že v renesanci byla astrologie považována především za metodu předpovídání budoucnosti. Proti tomu se osamoceně postavil až Johannes Kepler, jehož způsob myšlení byl astrologii a jejímu kontextu občas blízký.“
Zdeněk Kratochvíl: Filosofie mezi mýtem a vědou (Od Homéra po Descarta)
kapitola 17.4 Renesanční astrologie.
Nicméně věštilo se odjakživa příležitostně nebo soustavně ve všech civilizacích. Ve Starém zákoně se např. připomíná babylonský zvyk věštit o novoluní. Je třeba si uvědomit, že staří astrologové věnovali pozornost rozmanitým jevům na obloze, které dnes patří spíš do oblasti meteorologie.
Anne Cheng (Dějiny čínského myšlení str. 39) upozorňuje na racionální podobu věšteb v Číně: Bude pršet. Nebude pršet. Úroda bude dobrá. Král by se neměl spojit s tím a tím kmenem. Iniciativu má člověk, on navrhuje a bohům nezbývá než působit.
Věštby Apollónovy kněžky Pýthie z Delf bývají naproti tomu někdy rozumné, jindy mnohoznačné. Např. věštba lýdskému králi Kroisovi na dotaz, zda bude jeho výprava proti perskému králi Kýrovi úspěšná, zněla: „Překročíš-li řeku Halys, zničíš velkou říši.“ Kroisos zničil velkou říši, ale tu svoji.
dr. Faustroll
dr. Faustroll » dr. Faustroll | 15.9.2019 15:54
INSTRUMENTARIUM MUNDÁNNÍ ASTROLOGIE
1) Radixy
a) státu, nástupu dynastie na trůn a korunovace, jmenování vlády a čas, kdy obdržela důvěru, organizace, hnutí, náboženských epoch, kalendářů s nimi spojených, společenství, firmy apod. počítaný pro okamžik vzniku, vyhlášení. S těmito radixy lze pracovat jako s nativitami lidí, používat všechny běžné analytické a prognostické metody jako např. tranzity, revoluce, direkce. Potíž s těmito horoskopy spočívá v často nejistém datu a čase vyhlášení nebo vzniku, případně v několika možných radixech v případě států, které podstupovaly častou proměnu.
Příklady
Povolání Přemysla Oráče na knížecí stolec 13. 5. 722 o polednách, Stadice (Václav Hájek z Libočan – naprostá fikce). Slunce v Býku v konjunkci s hvězdou Aldebaran.
Zlatá bula sicilská 26. 9. 1212 v Basileji, čas neznámý, v úvahu přichází zejména poledne, odpoledne 16:00:38 UT bylo novoluní na 10°Vah 38´;
ZBS Fridricha II. shrnovala všechna dosavadní privilegia, která Přemysl Otakar I. získal od stran soupeřících o vedení Svaté říše římské. Moravský markrabě Vladislav Jindřich za své věrné služby obdržel v ten samý den do dědičného užívání Markrabství Moravské.
Československo 28. 10. 1918, několik horoskopů mezi 9:00 – 19 hod
Československá republika 14. 11. 1918, těsně po 12. hodině (schůze přerušena ve 12:05)
Česká republika a Slovenská republika: 1. 1. 1993, 0:00 SEČ, Praha, Bratislava
Velká Británie
korunovace Viléma Dobyvatele na krále 25. 12. 1066, poledne, Westminster Abbey
Velká Británie jako Unie Anglie a Skotska 1. 5. 1707 (jul. kal.), půlnoc, Westminster Abbey
Spojené království Velké Británie a Irska 1. 1. 1801, půlnoc, Westminster Abbey
USA
4. 7. 1776, 17:13:55 LT, tj. 22:14:31 UT, Philladelphia (později hl. město Washington, DC)
Francie
Francouzská revoluce 14. 7. 1789, 17 hod LT Paříž, dobytí/kapitulace Bastilly
Francouzská republika I. 22. 9. 1792, 9:18:30 LT (ingres Slunce do znamení Vah tj. podzimní rovnodennost), počátek republikánské éry, která nahradila na několik let kalendář gregoriánský.
„Décret de la Convention nationale, concernant l'ere des Françai:
ARTICLE PREMIER
L'ere des Français compte de la fondation de la république, qui a eu lieu le 22 septembre 1792 de l'ere vulgaire, jour ou le soleil est arrivé a l'équinoxe vrai d'automne, en entrant dans le signe de la balance a 9 heures 18 minutes 30 secondes du matin, pour l'observatoire de Paris.“
Národní konvent ovšem zrušil monarchii 21. 9. odpoledne před 16. hodinou, kdy byla schůze ukončena.
Francouzská republika II. 24. 2. 1848, 18 hod LT Paříž
Francouzská republika III. 4. 9. 1870, 14:30 LT (nebo 16:45 LT) Paříž
Francouzská republika IV. 10. 10. 1946, 14:40 LMT Paříž, nebo 30. 10. 1946, 14:30 SEČ
Francouzská republika V. 28. 9. 1958, 22:00 LMT Paříž (lidové referendum schválilo ústavu, která platí od 4. 10. 1958

Rakousko
Rakouská republika I. 12. 11. 1918, 16:00 SEČ Vídeň
Rakouská republika II. 15. 5. 1955, 11:31 SEČ Vídeň
Německo
Německé císařství 18. 1. 1871, 13:00 LT Versailles, Francie, hlavním městem však byl Berlín
Německá republika (tzv. Výmarská) 9. 11. 1918, 14:00 SEČ Berlín
Nacistický režim 30. 1. 1933, 11:15 SEČ Berlín – přibližně v tu dobu jmenoval president Paul von Hindenburgh Adolfa Hitlera kancléřem
Spolková republika Německa 23. 5. 1949, 16:00 SEČ, Bonn
Německá demokratická republika 7. 10. 1949, 13:17 SEČ, Berlín
Pád Berlínské zdi 9. 11. 1989, cca 18:57 SEČ (TV tisková konference s Günterem Schabowskim)
Vstup NDR do SRN 3. 10. 1990, 0:00 SEČ
Rusko
2. 3. 1917 (jul. kal.) car Mikoláš II. se zřekl trůnu ve prospěch svého bratra Michaila Romanova, ustavení Prozatímní vlády
3. 3. 1917 (jk) Michail Romanov se vzdal trůnu
25. 10. (jk) 1917 (7. 11.), 21:40 LT výstřel z Aurory – signál k útoku na Zimní palác
26. 10 (jk) 1917 (8. 11.), 2:10 LT dobytí Zimního paláce a zatčení ministrů
26. 10. (jk) 1917 (8.10.), 5:00 LT prohlášení o převzetí moci sověty
30. 12. 1922, 12 hod EET,
tj. 10 hod UT Moskva Svaz sovětských socialistických republik
12. 12. 1991, 17:45 EET Moskva Ruská Federace
Čína
1. 10. 1949, 3:15 LMT Peking vyhlášení Čínské lidové republiky
Magnician
Magnician » dr. Faustroll | 15.9.2019 17:01
to je skvelé, vďaka
dr. Faustroll
dr. Faustroll » dr. Faustroll | 15.9.2019 17:05
b) Horoskopy počátků kalendáře, různé éry spojené zejména s nástupem nové dynastie
15. 7. 622 (jul. kal.) viditelné novoluní v konjunkci s Venuší, předvečer 16. 7. počátek muslimského kalendáře hidžry, útěk Mohameda z Mekky do Mediny
17. 4. 6 př. n. l., 3:36 UT, Alexandrie heliakický západ Měsíce v konjunkci s Jupiterem v Beranu, příští den zatmění Slunce viditelné v Evropě a na předním východě, hvězda betlémská podle Michaela R. Molnara
26. 12. 1926, 0 hod. GMT+9 Tokyo, přesněji 25. 12. 1926, 1:25 GMT+9 Japonsko, perioda Showa
c) Radixy institucí, organizací, hnutí
5. 2. 1916, 18 hod Curych, Švýcarsko, Cabaret Voltaire vznik dadaistického hnutí
21. 3. 1934, 8:28 SEČ, jarní rovnodennost, Praha ustavení Surrealistické skupiny v Československu
1. 1. 1958, 0:00 SEČ Brusel EHS (Evropské hospodářské společenství)
1. 11. 1993, 0:00 SEČ Brusel Evropská unie
d) Horoskopy objevů a vynálezů
10. 3. 1876, 16:45 Boston Alexander Graham Bell uskutečnil první telefonní rozhovor, když řekl: "Mr. Watson, come here, I want to see you...".
29. 11. 1969, 22:30 (PST) Los Angeles (UCLA). internetová síť – první zpráva skrze ARPANET
28. 10. 2003, 23:09 EET (GMT-5) Harvardská Universita, Facebook
e) Horoskopy důležitých událostí
6. 8. 1945, 8:15 (GMT+9) Hirošima svržení 1. atomové bomby
9. 8. 1945, 11:02 (GMT+9) Nagasaki svržení 2. atomové bomby
22. 11. 1963, 12:34 CST (UT–6 hod) Dallas, Texas atentát na presidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho
dr. Faustroll
dr. Faustroll » dr. Faustroll | 15.9.2019 17:07
2) Mundánní horoskopy
a) Ingresy – vstupy Slunce, Luny a planet do znamení zvěrokruhu v tropickém nebo siderickém zvěrokruhu. V siderickém zvěrokruhu nastávají ingresy později. Ingresy Slunce se liší přibližně o 25 dnů, Luny o 2 dny, u planet jde rozdíly ve dnech, rocích, případně desetiletích v závislosti na jejich rychlosti.
b) Ingresy stálic/hvězd do znamení:
Regulus opouští znamení Lva a vstupuje do znamení Panny během roku 2011/12; přibližně v roce 158 př. n. l. vstoupil do znamení Lva.
Betelgeuse vstupuje v průběhu roku 2087/8 do znamení Raka; do znamení Blíženců vstoupil přibližně v roce 68 př. n. l.
c) Synodické vztahy Slunce a Luny
Slunce a Luna: Novoluní, úplňky, někdy i čtvrti.
Speciálním případem novu je zatmění Slunce a speciálním případem úplňku je zatmění Měsíce. Zejména úplná zatmění Slunce mají v MA privilegované postavení zlého omen. Zatmění Měsíce doprovázejí zatmění Slunce. V běžném kalendářním roce dochází až k 7 zatměním (napůl zatmění Slunce, napůl zatmění Měsíce). Dále viz oddíl „Zatmění Slunce a Měsíce“.
Nejstarší zaznamenané zatmění Slunce se odehrálo 22. 10. 2137 př. n. l. v 3:32 UT; víme o něm z čínských záznamů proto, že astrologové Ho a Hi se tak opili, že nenahlásili císaři částečné zatmění, a proto byli popraveni.
Pro naše dějiny je důležité úplné zatmění Slunce 7. června 1415 v 7:23 UT viditelné po celé Evropě, v Rusku, na Sibiři, Mandžusku a Japonsku. V ten den stál mistr Jan Hus před Kostnickým koncilem, což jistě mělo negativní dopad na výsledek jeho procesu.
Tzv. Nostradamovo zatmění 11. srpna 1999 v 11:04 UT máme všichni ještě v paměti.
Délka zatmění rozhodovala i o délce jeho působnosti. Např. nostradamovské zatmění trvalo 2 minuty 23 sekund, mělo by tedy mít působnost 2 roky a 4 měsíce. Místo zvěrokruhu, na němž došlo k zatmění, bývá bodem citlivým na tranzity.
d) Heliakické východy a západy planet a hvězd
sledované zejména ve starém Egyptě (heliakický východ hvězdy Sírius), na předním Východě i v prekolumbijské Americe. Heliakický západ Měsíce několik hodin po konjunkci obou Světel zvěstoval počátek nového měsíce ve starých kulturách a civilizacích; v judaismu a islámu tak činí dodnes.
e) Konjunkce (příp. opozice a další aspekty) mezi planetami
Ve starých dobách zejména mezi Jupiterem a Saturnem, které mají periodu 19,86 roků. Každá další konjunkce nastává o 243° dál, což umožňovalo kumulovat jupitersko-saturnské konjunkce do větších celků. Jednotlivé konjunkce po cca 20 letech (19,86 r.) se nazývají minima/specialis, během 60 roků (59,58 r.) se konjunkce umístí ve všech třech znameních jednoho živlu. V jednom živlu se odehraje 10 konjunkcí během 200 let (198,6 r.) s výjimkou 9. konjunkce, která nahlédne do dalšího živlu. Tato sekvence se nazývá media/trigonalis. Po 40 konjunkcích se vystřídají všechny čtyři živly a začíná nový cyklus. Tato 800letá sekvence (794,4 r.) nese název maxima/climacteria.


Zvláštním případem je tu třikrát se opakující konjunkce Jupitera se Saturnem (v prostřední je Jupiter retrográdní). K trojité konjunkci dochází 7x za tisíciletí (např. v letech 967/8, 1007/8, 1306, 1425, 1682/3, 1940/1, 1980/1. V roce –6 astronomického datování (7 př. n. l. datování historického) měla tato trojkonjunkce zvěstovat narození spasitele Ježíše Krista.
Po objevení Urana 1781, Neptuna 1846* a Plutona 1930, Cheirona 1977, Eris 2005 se tyto periody rozšířily o jejich periody.
(* Galileo Galilei pozoroval Neptuna dalekohledem už 28. 1. 1613, ale považoval ho za Jupiterův měsíc.)
Zodiakální periody cca:
Uran 84 r., Neptun 165r., Pluton 248 r., Cheiron 50 r., Eris 557 r., Saturn/Uran 45 r., Saturn/Neptun 36 r., Saturn/Pluton 33r., Saturn/Cheiron 70 r., Uran/Pluton 127 r., Uran/Neptun 171 r., Neptun/Pluton 492 r.,
Cheiron/Uran 128 r., Cheiron/Neptun 73 r., Cheiron/Pluton 64 r.
(Cheiron a Pluton mají velmi výstřední dráhu, jejich rychlost je v přísluní a odsluní výrazně odlišná, v jednotlivých případech se mohou jejich periody významně lišit od průměru.)
f) Zákryty planet a hvězd
V astronomii znamená slovo tranzit přechod Merkura nebo Venuše přes Sluneční disk při dolní konjunkci.
Merkur tranzituje přes sluneční disk 13x za století (např. 7. 5. 2003, 8. 11. 2006, 9. 5. 2016)
Venušin synodický vztah se Sluncem trvá 8 roků a má důležité místo v kalendářovém umění starých civilizací, její tranzity se odehrávají po 122 a 130 letech. (např. 9. 12. 1874, 8. 12. 1882, 8. 6. 2004, 6. 6. 2012)
Častým jevem jsou zákryty planet nebo hvězd Lunou, řidčeji planetou; jde o zdůrazněnou konjunkci.
g) Dlouhodobé periody vzestupných uzlů planet
Heliocentrické vzestupné a sestupné uzly planet se pohybují ve směru zvěrokruhu rychlostí několika desítek úhlových sekund za rok, celý zvěrokruh by teoreticky prošly za několik desítek tisíc let. Zajímavé jsou i konjunkce planet s jejich vlastními uzly. V tomto okamžiku můžeme konstruovat jejich vlastní "zvěrokruh" kontakt planety s jejím vlastním uzlem je analogický ingresu Slunce do znamení Berana (počátek znamení Berana je průsečík ekliptiky a rovníku, bod jarní rovnodennosti na severní polokouli)
suhail
suhail » dr. Faustroll | 16.10.2019 07:56
Díky moc za takové příspěvky!
Není jich bohužel na fóru astrologie už moc ...
Magnician
Magnician » suhail | 16.10.2019 12:48
áno však práve,,mňa to tu k vôli takýmto príspevkom drží
Kpt.Nemo
Kpt.Nemo » suhail | 16.10.2019 14:03
Taky je rád čtu, jsou velmi výživné, ale často se nechytám. :-)
dr. Faustroll
dr. Faustroll » Kpt.Nemo | 16.10.2019 15:42
pokud se nechytáte, tak se zeptejte, rád dovysvětlím, je to moje jediná kompetence
Kpt.Nemo
Kpt.Nemo » dr. Faustroll | 16.10.2019 19:18
Což ovšem vyžaduje také určitý technický background nutný k tomu abych měl otázky z čeho uplést.
Ale není to tak zlé spousta věcí je mi zase docela dobře srozumitelná. Jsou to často podněty k vyhledání a dalšímu studiu. Takže čtu a i to je posun. Humanistická astrologie je pro mně objev posledních dvou let, to není zas tak moc, a ten přístup a informace spíše tak nějak vstřebávám než že bych se to snažil "naučit". Kdyby mi něco vyvstalo co bych potřeboval objasnit určitě bych se ozval. Mnohé díky.
dr. Faustroll
dr. Faustroll » Kpt.Nemo | 17.10.2019 12:32
pokud je to tak, pak základní text pozdní humanistické astrologie najdete zde:

PT_Dane_Rudhyar_Astrologie_Transformace.pdf

Průlomová práce humanistické astrologie Rudhyarova Astrology of Personality z roku 1936 bohužel přeložena do češtiny zatím nebyla a nejspíš ani nebude.
Kpt.Nemo
Kpt.Nemo » dr. Faustroll | 18.10.2019 00:17
Díky, tu mám už z dřívějška. O tu filosofii mi ani tak nejde. Spíše o technické pojmy sklápění průměten poledníky ekvátory zeměpisné šířky atd tam plavu. Z deskriptivy to se mnou nebylo nic moc tak tak jsem prolezl.
dr. Faustroll
dr. Faustroll » Kpt.Nemo | 21.10.2019 13:18
vezměte jakoukoli mapu světa, průsečíkem rovníku s 0 poledníkem veďte přímku odkloněnou od rovníku 23,5° severním i jižním směrem to je ekliptika na níž se měří ekliptikální délka, zatímco na rovniku se měří rektascense. poledníky, které jsou kolmé na rovní jsou deklinační kružnice a ukazují jak se ekliptikální délka převádí na rektascensi.

Stejně tak souřadnice prvků, které neleží přímo na ekliptice, což naprostá většina prvků. Tam do hry vstupuje ekliptikální šířka na sever i na jih., pak ten poledník vedeme prvkem ekliptikou.
Kpt.Nemo
Kpt.Nemo » dr. Faustroll | 21.10.2019 19:38
Musím si to dát do nějaké té vizuální podoby. Nastudovat to z nějakých obrazových skript. Mám už toho Juříka tak se do toho pustím. Už je mi to trapné že mi chybí to spojení skrze vizuální představivost s tím jak to v reálu vypadá. Ta orientace v prostoru dost vázne bez mnemotechnických pomůcek to nedám..
dr. Faustroll
dr. Faustroll » Kpt.Nemo | 22.10.2019 11:41
základní poučka heuristiky: když něčemu nerozumím, nakreslím si obrázek

to ostatně děláme v astrologii soustavně, kreslíme si horoskop

a propos, umí si tady ještě někdo spočítat a nakreslit horoskop?
Kpt.Nemo
Kpt.Nemo » dr. Faustroll | 22.10.2019 13:55
Ja kreslil prvni horoskopy kdyz nebyly pocitace kolem r.88 ale nevzpominam si ze bych neco pocital pouzival jsem efemeridy. A vse ostatni jsem zapomnel kdyz prisel prvni dos a program astrolog.
dr. Faustroll
dr. Faustroll » Kpt.Nemo | 22.10.2019 14:07
Pokud jste používal efemeridy (Deutsche?), pak jste musel interpolovat přinejmenším lineárně (pro zdejší publikum: počítat)

Mně jeden kamarád v půli 80. let napsal v BASIC výborný program pro ZX Spektrun
Kpt.Nemo
Kpt.Nemo » dr. Faustroll | 22.10.2019 22:50
Tak to ano. Maturitu z matematiky bych nerusil. Ma to neco do sebe, ohybat mozek.

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...