mesiac
Pondelok, 24.6.2019
Meniny má Ján

Astrológia a horoskopy - 

Eris, Ceres, Pallas, Juno, Vesta a ine

neznámy
neznámy | 15.3.2013 15:36
Eris
Bohyňa sváru a chaosu.

Ceres
Ceres se podobá Merkuru. Bohyně přípravy úrody. Musí vytřídit plevel a plíseň. Esence Panny - probírá zemi a čistí ji od koukole. V horoskopu tam, kde je třeba rozlišovat blíženecké vlastnosti. Bývá v horoskopech mentálně postižených dětí (potíže v počítání).
Její název je odvozen od antické bohyně Ceres (Demeter). V horoskopu zastupuje Velkou Matku a element Země. Je symbolem ničím nepodmíněné lásky, vztahu mezi rodiči a dětmi a výchovy sebe i druhých. Při dobrém postavení v horoskopu dává dobrou výživu, výchovu a plodnost, při špatném postavení však hrozí donucování, ztráty, dohled zvnějšku a strádání.


Pallas
Diova moudrost a síla, symbol sova a had. Vidí i v noci, prohlédne tmou, praktická moudrost, prometheovský duch. V horoskopu, kde je člověkova moudrost, dokonalý rozum a síla.
Její název je odvozen od bohyně Pallas Athény. V horoskopu symbolizuje bojovnou královnu, inteligenci, tvořivost, originalitu, vynalézavost, kázeň, vnímavost a moudrost. Někdy však muže znamenat i “děsivý úspěch”, vypočítavost, asketismus a prospěchářství.

Juno
Juno manželka Diova. Otec Kronos ji snědl. Ochránkyně manželství, pomáhá při porodu. Symbol ženské role, manželské věrnosti, kompromisů v manželství (poškozené Juno - žárlivost).Vlastnosti těhotné ženy v úplňku.
Její název je odvozen od bohyně Junony (Héry). V horoskopu zastupuje božskou manželku a ochránkyni manželství. Symbolizuje významné vztahy a svazky, podílnictví, vzájemnou podporu, věrnost, rovnost, intimitu a čistotu. Při špatném postavení však muže být i symbolem žárlivosti, majetnického pudu, pomstychtivosti, podvádění a partnerské nerovnosti.


Vesta
Vesta patronka rodinného krbu, panenská kněžka udržuje rodinný oheň, symbol odříkavého způsobu života (odchod do kláštera), symbol zasvěcení se nějakému ideálu.

Její název je odvozen od antické bohyně Vesty (Hestie). V horoskopu zastupuje strážkyni ohně. Symbolizuje soustředění a usměrnění energie a zkušenost celostního Já. Je výrazem soustředění, integrace, sebepoznání, opatrnosti, bezpečí, jistoty, tradice a posvátnosti. Při špatné konstelaci však muže znamenat i sexuální odcizení, odloučení, nesmělost, zábrany a potlačování.

Sedna
V roce 2003 byla objevena Sedna - největší objevené těleso od objevu Pluta. I Sedna by měla ovlivňovat celé generace, připisuje se jí láska k životu. Mytologicky je Sedna eskymáckou bohyní moře (Z oblasti Labradoru) a jelikož se z mytologie často vychází, lze i tady předpokládat souvislost.
Sedna byla krásná eskymácká dívka, které žila se svým otcem. Byla nesmírně domýšlivá a nechtěla se vdát jen tak za kdekoho. Když přišli lovci na námluvy, odmítala jednoho po druhém. Nakonec jí otec řekl, že nemají žádné jídlo a jestli se Sedna nevdá za muže, který by se o ně staral, budou muset hladovět. Bude se zkrátka muset vdát při první příležitosti. Sedna ale otce nevnímala, dívala se na svůj obraz ve vodě a česala si vlasy.
Brzo potom její otec uviděl lovce, který se blížil k jejich táboru. Byl elegantně oblečen v kožešinách a vypadal bohatě, přestože nebylo vidět jeho obličej. Otec mu řekl o své krásné dceři, která umí vařit, šít a byla by skvělou ženou. Lovec souhlasil a proti Sednině vůli ji oba muži násilím posadili do jeho kajaku. Potom si ji lovec odvezl do svého domova na ostrově. Sedna se začala rozhlížet kolem sebe. Nikde nic nebylo, jenom skály a kamení. Sedna strhla lovcovu kapuci a uviděla, že její muž není člověk, ale velký černý havran. Havran se hrůzně zachechtal a jal se Sednu vléct na mýtinku na vrcholu skály. Jejím novým domovem bylo pár chomáčů zvířecích chlupů a ptačích per, rozházených na kamenité zemi. Jediné, co měli k jídlu, byly ryby, které jí její havraní muž nosil syrové z moře. Sedna byla velmi nešťastná, plakala a volala svého otce, až ten ve skučícím větru zaslechnul její nářky. Měl špatné svědomí a uvědomoval si, že Sedna musí být nešťastná. Nakonec se odhodlal jít za ní a zachránit ji. Naložil svůj kajak a pádloval několik dní mrazivou vodou, až dosáhl ostrova, na kterém žila s havranem. Jakmile dorazil, Sedna už stála na pobřeží a čekala na něj. Narychlo se objali, usedli do kajaku a spěšně pádlovali zpět. Velký černý havran je dostihnul a střemhlav se vrhnul na jejich kajak. Sednin otec pozdvihnul pádlo a pokoušel se havrana uhodit, ale nedařilo se mu to. Havran se na ně opakovaně snášel a útočil. Nakonec se snesl velmi nízko poblíž kajaku a jeho křídlo se zatřepalo nad mořem. Vznikla veliká bouře. Moře se změnilo na prudký příval a pohazovalo kajakem sem a tam. Sednin otec se velmi vyděsil a hodil Sednu do moře. "Neubliž mi! Tady ji máš! Vem si ji!! Vezmi si svoji vzácnou ženušku!!!" křičel Sednin otec.
Sedna také křičela, bránila se a její tělo v Arktickém moři začínalo tuhnout zimou. Podařilo se jí doplavat ke kajaku a chytit se jeho okraje. Její otec ale byl natolik vyděšený z bouře, že jí začal pádlem bít po prstech, aby se pustila. Sedna se držela a řvala bolestí, ale její zmrzlé prsty nakonec praskly a spadly do moře. Pod vlivem havranovy hrůzné moci se Sedniny prsty klesající na dno změnily na tuleně. Sedna se znovu pokusila uchytit se kajaku, ale její otec ji znovu začal bít po rukou pádlem. Sedniny zmrzlé ruce praskly, ulomily se a začaly klesat na dno moře. Tam se proměnily na velryby a jiné mořské živočichy. Sedna neměla sílu nadále bojovat s otcem a začala se celá potápět. Přestože byla Sedna zmučená a rozzuřená vším, co se jí přihodilo, v moři nezahynula. Stala se bohyní moře a dodnes kraluje svým zvířecím společníkům, se kterými žije na dně moře. Z jejího hněvu na muže vznikají divoké mořské bouře. Lovci ji respektují, jak je učí eskymácké báje. Čarodějové ze světa na suché zemi se musí potopit a doplavat do světa jejího. Tam ji uklidní tím, že jí češou její dlouhé černé vlasy. Jakmile se Sedna takto uklidní, vypustí svá zvířata a dovolí eskymákům, aby se živili z její mořské žně. Dodnes, když lovec uloví tuleně, nakape mu do úst trošku vody, aby dal Sedně najevo svůj vděk, že mu milosrdně dovoluje živit jeho rodinu.

http://www.romanhynek.cz/astrologie/ostatni_body/astr_oth_planetky.htm

Počítam horoskop... Počítam horoskop...