mesiac
Sobota, 20.7.2024
Meniny má Iľja

Planéty v slovách

Táto posledná pomôcka by mala fungovať ako špička ľadovca. Pri rýchlom pohľade na horoskop nevybalíme z pamäte celú filozofiu okolo, ale vyhodnotíme postavenia symbolicky len niekoľkými slovnými spojeniami, ktoré najlepšie charakterizujú dané kombinácie planét. Ale keďže už budeme vedieť z čoho všetkého to vychádza, budeme pružnejší v chápaní výkladu a rýchle odfiltrujeme nezmyselné kombinácie. Na základe tohto môžme odhadnúť pôsobenia aj troj a viacnásobných kombinácií planét. Najlepšie si to uvedomíme pri konkrétnom príklade človeka, ktorého trochu poznáme, alebo nám začne rozprávať o svojom živote na danú tému. Tieto kombinácie sa v mnohých prípadoch dajú aplikovať aj na kombinácie domy-planéty (planéty v domoch) a planéty-znamenia. Vtedy treba domu/znameniu priradiť jeho planétu.

Tabuľky fungujú tak, že v ľavom stlĺpci sú prívlastky (často prídavné mená) a v pravom väčšinou jednoslovné definície (podstatné mená). Pri kombinácii dvoch planét používame slvá v stĺpcoch krížom. Prívlastky jednej planéty, z ľavého stĺpca kombinujeme s definíciami druhej planéty z pravého stĺpca a naopak. Táto pomôcka je na rýchlejšie prepojenie kombinácii v hlave. Treba pamätať na to, že pokiaľ význam slovnej kombinácie sfarbuje kvality kolektívnej planéty, v praxi / v horoskope to bude sotva fungovať. Preto treba mať kvality princípov dobre pochopené, aby sme automaticky vedeli ktoré kombinácie dávajú a nedávajú zmysel

Slnko

Osobný

Ja

Vedomí

Sebavedomie

Dávajúci na svetlo / povrch / vrhajúci svetlo na

Osobnosť

Autorita

Hrdosť na

Otec

Stotožňovanie sa s

Vedomie

Som

Muž

Dôležitosť (čoho)

 

Zosobňujúci

 

 

Luna

Citový/duševný

City/emócie/nálady

Materský

Domov

Rodinný

Matka

Ochranársky

Dieťa/deti

Starostlivý

Duševné vnútro

Opatrovateľský

Emočná identita

Detský

Rodina

Premenlivý

Ochrana

Náladový

Potreba

 

Reakcie (odraz)

 

Istota, bezpečie

 

Prístup k stravovaniu

 

Návyky, naučené zvyky

 

Pokoj v duši (čo nám dáva)

 

Merkúr

Racionálny

Myšlienky

Komunikatívny

Komunikácia

Komunikačný

Informácie

Verbálny

Myslenie

Písomný

Písanie

Prelietavý

Cesty

Bezprostredný

Súrodenci

Každodenný

Susedia

Rutinný

Nervový systém

Komunikácia s

deti

Myslenie na

Verbálny prejav

 

Rozhodovanie

 

Venuša

Krásny/estetický

Žena

Vyvážený

Vzťah

Kooperatívny

Takt

Jemný/nežný

Osobná láska / partner/ka

Ženský

Chuť

Spoločenský

Umenie/estetika

Partnerský

Ozdoby

Láska k

Užívanie si života

Milostný

Postoj k vzťahom

Chuť na

Spôsob nadväzovania vzťahov

Ozdobený

Móda

Spoločnosť (koho)

Spoločnosť

Sobáš s osobou typickou pre

Peniaze

Do vzťahu vnáša

Imidž

 

Spravodlivosť

 

vyváženosť

     

 

Mars

Aktívny

Aktivita

Impulzívny

Energia

Inštinktívny

Vášeň

Agresívny

Chcenie

Výbušný

Seba presadenie

Rýchly

Útok

Unáhlený

Muž, samec

Drzý

Agresivita

Horlivý

Vzťah k mužom

Ostrý

Sexuálny prejav

Netrpezlivý

Šport

Kovový

Bojovník, útočník

Priamy

Vojak, policajt

Neuhladený

Kov

Otvorený

Zbraň (nie tak negatívne)

Čestný

Nástroj

Súťaživý

Sila

Boj za

Odvaha

Sila v

 

Seba presadenie skrz / v

 

 

Jupiter

Veľký/rozsiahly

Svetonázor

Bohatý/hojný

Názory

Nadmerný / prehnaný

Filozofia

Optimistický

Viera

Filozofický/filozofujúci

Duchovná línia / náboženstvo

Rozširujúci si poznanie a obzory v

Právo / zákon / súdenie

Štedrý/šľachetný/dobrosrdečný

Ideály (prameniace z filozofie)

Hľadajúci pravdu a zmysel života v

Politika (prameniaca z filozofie)

Viera v

Optimizmus

Poskytujúci múdrosť a optimizmus (komu)

Šťastie

Šťastie v

 

Filozofia (čoho)

 

     

 

Saturn

Vytrvalý

Životné skúsenosti

Obmedzenia v

Autorita (prameniaca zo životných skúseností)

Obmedzený

Disciplína

Životné skúšky v

Vytrvalosť

Nutnosť získať skúsenosti v

Askéza

Nedostatok (čoho)

Životné skúsenosti

Pocit menejcennosti v

Staroba

Pocit ťažkopádnosti/nedostatočn. v

Životné skúšky / lekcie

Strach z

Samota

Opatrný /v

Štruktúra

Skostnatelý /v

Pravidlá, predpisy

Staromódny /v

Forma

Tradičný /v

Formalita

Konzervatívny /v

Povrch

Triezvy /v

Konvencie

Skúsený (v staršom veku) /v

Spoločenský štandard

Autorita v (v staršom veku) /v

Pretvárka / maska

Zastaralý /v

 

Osamelý

 

Krehký

 

Formálny

 

Kryštalizácia (čoho)

 

Dozrievanie (čoho)

 

Dospelý

 

Starší

 

Zhmotnený

 

Odmietanie (čoho)

 

     

 

Urán

Nezávislý

Sloboda / nezávislosť

Protichodný

Priateľstvo

Netradičný

Pokrok

Originálny

Blázon

Pokrokový

Génius

Poburujúci

Náhla vízia / záblesk

Šokujúci

Nápad (nadčasový / geniálny)

Liberálny

Vynález

Arogantný

Nové technológie

Egoistický

Ideály (prameniace z potreby slobody, zmeny a pokroku)

Slobodný

Rebelujúci

Protichodnosť

Dáva iskru (čomu)

Originalita

Rovnocenný

Revolúcia

Nový

Šok

Čudný

Rebel

Mimozemský

Priekopník

Búranie (čoho)

Reformátor

Náhly – zvratový

 

Nečakaný

 

Vizionársky

 

Moderný

 

Túžba po slobode (čoho)

 

Zmena (čoho)

 

 

 

 

Neptún

Bezhraničný

Obetavosť

Duchovný

Súcit

Neuchopiteľný

Duchovno

Neidentifikovateľný

Chaos

Tajomný / záhadný

Nekonečno

Rozpúšťajúci

Alkohol

Rozpúšťajúci hranice (čoho)

Drogy

Prepájajúci s vyššími dimenziami

Obeť

Nesebecký

Záchranca

Obetavý

Nevedomie

Umelecký / jemný / vznešený

Neosobná láska

(čo) z vyšších dimenzií / svetov

Vyššia inšpirácia

Súcitný

Fantázia

Humanitárny

Ideály (prameniace zo súcitu k všetkému živému)

Vše objímajúci

Unikajúci

Sen, sny

Chaotický

Ilúzie

Falošný / falošné predstavy o

Umenie

Kozmický

Boh

Božský

Únik

Mystický

Podvod

(čo) vyplavujúce sa z nevedomia

 

Zachraňujúci

 

Topiaci sa v

 

Nevedomý

 

Omamný

 

Nejasne vymedzený

 

 

Pluto

Do hĺbky siahajúci / hlboký

Totálna regenerácia

Mocný

Znovuzrodenie

Dominantný

Smrť

Absolútny

Temné stránky

Umŕtvený / pochovaný

Deviant

Paralyzovaný

Sex

Temný / temné stránky (čoho)

Orgazmus

Hlboko ukrytý

Absolútna moc

Krutý

Veľké (vplyvné) peniaze

Posadnutý / (čím)

Manipulácia

Intenzívny

Mafia

Podlý (a nenápadný)

Protekcia

Znovuzrodenie v

Kríza

Zničujúci

Extrém / krajnosť

Sexuálny

Tabu / prísne tajná vec

zvrátený

 

Chorobný

 

Manipulatívny

 

Kríza (čoho)

 

Definitívna zmena (čoho)

 

Moc nad

 

Manipulácia s

 

Extrémny / krajný

 

 

 

                                                                                              Jozef Komoň


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...