mesiac
Nedeľa, 21.7.2024
Meniny má Daniel

Priateľka / Frajerka / Partnerka / Milenka (výklad sna)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Priateľka / Frajerka / Partnerka / Milenka. Predstavuje pudovú animu, čiže zmyslovú ženskú stránku vašej osobnosti. A v neposlednom rade odzrkadľuje aj nevedomé pocity prežívané voči partnerke. V astrológii je tomuto symbolu najbližšie pôsobenie planéty Venuše. Správanie sa voči priateľke veľa vypovedá o tom ako ju nevedome vnímate alebo aký postoj máte k svojim ženským vlastnostiam. Byť v harmónii s priateľkou je znakom bezproblémového styku s archetypom vlastnej animy, čo sa môže odrážať vo vzťahu k partnerke alebo zrkadliť v situáciách, kde je potrebné použiť svoje yinové vlastnosti. Presne opačný význam má hádka alebo zápas s priateľkou. Väčšinou sa jedná o konflikt, či nesúlad so ženskou stránkou svojej osobnosti, prípadne s partnerkou. Tento sen môže zobrazovať nevedomé pocity zo vzťahu. Vidieť nešťastnú priateľku je znakom toho, že vašej druhej polovičke sa nedostáva dostatok pozornosti od vás, prípadne dostatočne nerozvíjate svoje ženské črty osobnosti. Možno je to signál nevedomia, že s partnerkou sa niečo deje a potrebuje lásku a porozumenie. Vidieť priateľku s iným mužom je znamením podvedomého strachu pred stratou partnerky alebo signálom nedôvery voči nej. Niekedy sa môže jednať aj o pochybnosti voči ženskej stránke svojej osobnosti. Vidieť zomrieť priateľku je vyjadrením prerodu vášho vzťahu, či postoja k yinový vlastnostiam vo vašom vnútri.

 


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...