mesiac
Streda, 19.6.2024
Meniny má Alfréd

Voľný pokec - 

Prečo je mi ľúto očkovaných?

smilan
smilan | 21.12.2021 19:44
Vo Veľkej Británii bol zverejnený desivý graf. Zobrazuje porovnanie úmrtnosti medzi očkovanou a neočkovanou populáciou na iné choroby, než na covid. Vyplýva z neho, že kto sa dal očkovať vystavil sa zvýšenému riziku, že v blízkej dobe zomrie na chorobu, s ktorou by si jeho imunitný systém hravo poradil, keby nebol dezorientovaný očkovaním. Za určitú imunitu proti covidu a za ľahší priebeh prípadnej nákazy sa teda platí stratou imunity voči iným chorobám.

Prečo je tomu tak a čo sa v skutočnosti stane s našim organizmom a jeho odolnosťou, keď sa dáme zaočkovať?

Predstavme si hrad, ktorého hradby sú chránené bojovníkmi, čiže imunitným systémom. Bojovníci stoja v pravidelnom rozostupe po celom obvode hradieb a dávajú pozor, aby ich nijaký nepriateľ z nijakej strany neprekonal.

Vakcína však vydá povel strážam na hradbách, aby sa prednostne sústredili na jediný bod a na jediného nepriateľa. Na covid. To ale zároveň znamená, že hradby na iných miestach zostávajú slabo chránené a nepriatelia, čiže iné choroby, ich môžu pomerne ľahko prekonať. A preto ich aj prekonajú a nakoniec dobijú hrad, čo znamená smrť človeka. Toto je dôvod, prečo bola vo Veľkej Británii zaznamenaná enormne zvýšená úmrtnosť očkovanej populácie.

Zdroj:
https://janatutkova.blog.pravda.sk/2021/11/24/najnovsie-britske-data-zaockovani-do-60-rokov-maju-2-krat-vyssiu-umrtnost-ako-neockovani/

Aj údaje, ktoré má k dispozícii škótska organizácia Public Health Scotland ukazujú, že od polovice mája 2021 sa v Škótsku zvyšuje nadmerná úmrtnosť, a to napriek obrovskému poklesu úmrtí na Covid-19, pričom u osôb mladších ako 65 rokov došlo až k 40% nárastu počtu úmrtí oproti päťročnému priemeru.

V niektorých týždňoch od mája 2021 došlo až k 118 % nárastu počtu kardiovaskulárnych prípadov u osôb vo veku 15-40 rokov a k 72% nárastu počtu kardiovaskulárnych prípadov u osôb vo veku 45-64 rokov.

Riaditeľ pohrebnej služby John O’Looney z Anglicka hovorí o svojej skúsenosti s nárastom úmrtí ľudí po infarktoch, mŕtviciach a ďalších chorobách od začiatku očkovania. Hovorí, že toľko úmrtí na krvné zrazeniny ako tento rok nevidel za posledných 14 rokov.

Dôkazom toho, že sa to deje aj u nás je smrť Miroslava Žbirku. Žbirka zomrel na zápal pľúc a jeho náhla smrť bola pre všetkých veľkým prekvapením, pretože vyzeral mladistvo a bol stále pracovne vyťažený.

Čo sa stalo? Veď predsa na zápal pľúc v dnešnej dobe nikto v dobrej kondícii nezmiera? Zomierajú naň zväčša ľudia nevládni a dlhodobo pripútaní na lôžko.

Je známe, že Žbirka absolvoval očkovanie dvomi dávkami proti covidu, čo z hľadiska vyššie uvedených informácií znamená, že jeho imunitný systém bol nastavený na zvýšenú ostražitosť proti covidu, ale na úkor zníženia ostražitosti voči ostatným chorobám. A toto oslabenie bolo príčinou zápalu pľúc a náhlej smrti. Keby nedošlo k očkovaniu, imunitný systém by bol odolný a ochrana pred zápalom pľúc by preň nepredstavovala žiaden problém. Z tohto hľadiska preto môžeme považovať Miroslava Žbirku za obeť vakcinácie presne v tom zmysle, ako to naznačuje graf z veľkej Británie.

To, čo sa deje je však veľmi zvláštne, pretože všetky tieto skutočnosti musia byť odborníkom dobre známe. Napríklad z výskumu doktora Petra Abiho, ktorý realizoval v roku 1986 v Guinei Bissau očkovanie proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu vakcínou s názvom DTP. Avšak vakcína sa vzhľadom k africkým pomerom a značnému rozptýleniu populácie nedostala ku všetkým deťom. Preto vznikli dve kategórie detí. Jedny očkované a druhé neočkované.

Doktora Petra Abiho však po tridsiatich rokoch napadlo overiť si pozitívny prínos vakcinácie a jej blahodárne účinky prostredníctvom vzácnej možnosti vzájomného porovnania zdravotného stavu zaočkovanej a nezaočkovanej populácie.

Jeho zistenie však bolo šokujúce! Zistil totiž, že očkovaní boli síce imúnni voči chorobám, proti ktorým boli zaočkovaní, ale v porovnaní s kategóriou nezaočkovaných bola u nich zaznamenaná o desať percent vyššia úmrtnosť na iné choroby. Vakcína teda na jednej strane pomohla proti určitému konkrétnemu ochoreniu, ale na druhej strane zasiahla do imunitného systému takým spôsobom, že nebol schopný efektívne čeliť iným chorobám, s ktorými by si bol inak poradil. V konečnom dôsledku teda práve kvôli vakcinácii zomrelo o desať percent obyvateľstva viac spomedzi tých, ktorí vakcináciu podstúpili.

A pretože tieto skutočnosti musia byť vo vedeckých odborných kruhoch dobre známe, vyvstáva znepokojivá otázka, prečo sa v súčasnosti opakuje tá istá chyba? Tá istá chyba, ktorá má za následok zvýšenú úmrtnosť očkovanej populácie? Nemali by sme sa vari zo svojich chýb poučiť a neopakovať ich?

Keď však k poučeniu nedochádza a chyba sa opakuje, celkom oprávnene vystáva desivá myšlienka, že ide o zámer. Že to nie je nijaká nevedomosť! Že sa niekto skutočne poučil a tieto poznatky cielene využil nato, aby dosiahol redukciu svetovej populácie.

V takzvaných konšpiračných kruhoch je predsa dávno známe, že vysoké svetové mocenské kruhy majú takúto ambíciu. Že chcú takýmto spôsobom vyriešiť ekologickú, surovinovú a populačnú krízu. Každému musí byť predsa nápadné, ako vehementne je obyvateľstvo nútené do očkovania. Najskôr len pod všemožným nátlakom, ale akože dobrovoľne. Ak však budú počty takzvane dobrovoľne zaočkovaných neuspokojivé, plánuje sa násilné povinné očkovanie.

A to aj napriek tomu, že v Holandsku s jeho 85 percentnou zaočkovanosťou sa rovnako, ako aj u nás plnili nemocnice, uzatvorila krajina a v tisícoch rástli počty infikovaných.

Vakcinácia proti šíreniu covidu evidentne nefunguje. Celá hystéria okolo covidu je tu len kvôli tomu, aby boli ľudia donútení k očkovaniu, a aby sa tým splnil plán riadenej redukcie svetovej populácie. K nej bude dochádzať v priebehu nasledujúcich rokov a tieto úmrtia nebudú spájanie s vakcináciou a jej následkami. Hľa, až sem dospel svet komerčnej prázdnoty s jeho konzumne, materialisticky a ateisticky orientovaným obyvateľstvom.

Všetci by chceli, aby pandémia skončila a my sme sa vrátili do obdobia a ku spôsobu života pred pandémiou. Avšak táto doba s jej štýlom života bola v skutočnosti chorá, a preto nevyhnutne vyústila do toho, čo dnes prežívame. Vo zvrátenosti svojich hodnôt nevyhnutne vyústila do všetkého toho, čo sa dnes deje. Do brutálneho covid fašizmu, ktorý nás uvrhol do veľkého vyhladzovacieho koncentračného tábora, kde doktor Mengele s Pfizeru a iných farmaceutických spoločností podáva väzňom smrtiacu injekciu.

Ľudia viedli pred pandémiou neprávny spôsob života a uznávali pomýlené hodnoty. Hodnoty nízke, bezduché a orientované len na matériu a pozemské pôžitky. A z podhubia týchto všeobecne uznávaných zvrátených hodnôt sa sformovala zvrátená elita najmocnejších, považujúca sa za vládcov, majiteľov a správcov planéty. A na prianie a podľa plánov týchto mocných bude žiť na našej planéte ako vo veľkom koncentráku pod ustavičnou kontrolou len toľko ľudí, koľko je podľa nich optimálne.

Odklon ľudstva od hodnôt ducha a desivé dôsledky, ktoré to prinesie, to všetko bolo predpovedané už dávno. A my teraz žijeme v dobe napĺňania týchto proroctiev. A apokalyptické proroctvá sa napĺňajú preto, aby sme poznali a na vlastnej koži okúsili dôsledky toho, ako sme žili. Inak by sme totiž nikdy neboli schopní pochopiť, že život bez ducha a bez Boha je nešťastím a preto smeruje k nešťastiu. A že šťastie a harmóniu je možné začať budovať len prostredníctvom hodnôt ducha a ich postavením na prvé miesto. Týmito hodnotami je láska, spravodlivosť, dobro ušľachtilosť a úcta k Stvoriteľovi a k jeho Vôli.

V dobe pred pandémiou malo dôjsť k masívnemu duchovnému obrodeniu našej civilizácie. Všetky vyžarovania vesmíru tomu napomáhali a mnohí ľudia na to upozorňovali. Žiaľ, masy to ignorovali, a preto nastúpil covid fašizmus s jeho plánmi na genocídu populácie. Ide presne o tú istú situáciu, k akej došlo v tridsiatych rokoch 20. storočia. Aj vtedy malo dôjsť k veľkému duchovnému obrodeniu civilizácie. Ale aj vtedy došlo v tomto smere k obrovskému zlyhaniu, a preto nastúpil nemecký fašizmus, uskutočňujúci a plánujúci masívnu genocídu ľudstva, alebo takzvaných menejcenných rás.

To však, čo mohlo v minulosti zabrániť nástupu fašizmu, a čo môže zabrániť jeho expanzii aj v súčasnosti je duchovné prebudenie. Je duchovné obrodenie. Je to cesta k pravému človečenstvu, povznesenému nad nízkosť konzumných hodnôt a zameranému na duchovné hodnoty. Jedine v tom je progres a v tom je zároveň skryté i víťazstvo nad pandémiou.

v spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/
emanuel
emanuel » smilan | 23.12.2021 10:50
duchovný radca aj lekár v jednom ja odpadnem
joulutahti
joulutahti » emanuel | 23.12.2021 21:57
nech len ostane sam sebe ...aspon sa vyrozpraval..
emanuel
emanuel » joulutahti | 24.12.2021 01:44
ale ide mu to a pekne dlho
veran
veran » smilan | 24.12.2021 09:03
Něco pravdy na tom možná je.
lak
lak » smilan | 25.12.2021 03:19
:)
suhail
suhail » smilan | 25.12.2021 13:26
Netroufám si hodnotit a posoudit nejhlubší podhoubí dění 2let zpátky, ale že jde o médií umělé udržovanou covid hysterii až silenstvi díky kterému lidé musí snášet totalitní omezení je pravda a fakt, corona hysterii postavenou velkou měrou na vlivu médií (postačí se prostě zamyslet nad situaci, kdyby by to bylo 20-30let zpátky kdy nebyli všichni nonstop online skrze internet mobil média TV) do jaké míry by informace dezinformace obavy strachy reálné dění vůbec ovlivnilo reakce lidu politiky dění atd......
Atribut očkování nesoucí záruku neonemocnet a tak logicky nebýt prenases nefunguje.....
Společnost je umělé a zbytečně rozdělena znesvarena.
Všichni mají o čem přemýšlet na všech urovnich lidského býti......
Hezké vánoční svátky všem
elenalaukova
elenalaukova » suhail | 25.12.2021 15:01
O to prave islo a ide-polarizovat spolocnost!!!
marcie
marcie » smilan | 26.12.2021 09:36
je na každom z nás, ako sa k tomu postaví a čo urobí pre zmenu
fiohattu
fiohattu » marcie | 27.12.2021 13:32
Správne, a každý nesie za to zodpovednosť.
marcie
marcie » fiohattu | 27.12.2021 14:37
áno, každý by mal prevziať zodpovednosť za seba
Adriana 72
Adriana 72 » smilan | 4.1.2022 11:22
.. ja som očkovaná, pracujem s deťmi, nechcem mať strach, tak prečo sa na tie konšpirácie nevykašlú, len strašia ľudí...:)
neznámy
neznámy » smilan | 4.1.2022 15:37
Máš dost!
neznámy
neznámy » smilan | 4.1.2022 15:37
:-)
emanuel
emanuel » Adriana 72 | 4.1.2022 18:03
myslím si že každý kto sa dal zaočkovať má na to dobrý dôvod,ale antivaxerom sa nedajú vysvetliť....tak isto pracujem s covidovými pacientami a geriatrickými,nevidela som inú cestu ako chrániť seba aj ich
Adriana 72
Adriana 72 » emanuel | 5.1.2022 10:53
:)
Ailin
Ailin » Adriana 72 | 6.1.2022 23:24
Pokiaľ sa niekto chce očkovať, má strach z kovidu, takýto človek by sa mal očkovať a je to v poriadku. Mám v okolí ale aj ľudí, ktorí boli k tomu v podstate donútení. Nakoľko pracujú alebo študujú v zahraničí, alebo chodia na montáže po celej Európe, alebo jednoducho len hrajú futbal pár kilometrov od našich hraníc, alebo chcú ísť s dieťaťom na lyžovačku, alebo si zaplatili dovolenku. A nie je v poriadku, ak sú k tomu ľudia prinútení, ak nemôžu nastúpiť do dopravného prostriedku ako vo Francúzsku alebo ak schvália povinné očkovanie ako v Rakúsku. To skutočne nie je v poriadku. Som za to aby sa očkovali všetci, ktorí sa chcú očkovať. Ja nie som očkovaná, ale nikomu v tom nebránim. Je to každého slobodná vôľa. Aspoň by teda mala byť ešte rešpektovaná slobodná vôľa...
Ak sa ma niekto opýtal prečo som sa nedala očkovať, odpovedala som mu jednoducho. Ak by som sa dala zaočkovať, mohla by som kovid dostať, aj ho prenášať, mohla by som niekoho nakaziť, mohla by som sa tiež dostať do nemocnice s ťažkým priebehom, i keď tam podľa štatistík možno leží menej zaočkovaných, žiadna útecha by to ale pre mňa nebola, ak by som sa tam ocitla práve ja. Verím svojmu telu, verím v svoju imunitu. Ak to príde, tak to tak má byť. Ak zomriem aj napriek tomu, že budem k chorobe pristupovať zodpovedne, tak to Boh jednoducho tak chce. Nemám žiaden dôvod sa očkovať.
Covid som prekonala teraz v novembri. Nebola som fit ako moje tiež neočkované dcéry, ktoré stratili len čuch, boleli ma svaly, bola som unavená, ale na druhej strane som nemala horúčky, len som trochu kašľala. Vďaka za to. Zvládla som to s vitamínmi C,D selénom, zinkom, quercetinom, hneď po antigénovom teste som volala lekárke, tá mi predpísala ešte v ten den isoprinosin - na podporu imunity. A ešte som si vlastne dávala ak ma boleli svaly acylpyrin, aj proti bolesti, ale aj ako prevenciu proti zrazeninám, ktoré sa pri kovide môžu vyskytnúť.

Očkovaní aj neočkovaní prosím rešpektujme sa navzájom.

Neviem, aké konšpirácie máš na mysli, ja to radšej ani nečítam, ak by som mala veriť, že mi zomrie za 5 rokov polovica kamarátok, polovička kolegov a niekoľko ľudí z rodiny, na čo by to bolo dobré? Ja sa pozerám na fakty okolo seba. Z 30 ľudí v práci v posledných dvoch mesiacoch 1 nezaočkovaný (ja) a 5 zaočkovaných dostalo kovid, jeden chlapec 25r. dokonca dva týždne po tretej dávke. Pritom nemal úplne ľahký priebeh, mal aj prvé dni horúčky a nasadené antibiotiká. Netuším v čom tým zaočkovaným kolegom tie vakcíny pomohli. Sú to všetko zdraví ľudia, mladší ako ja. Nemali o nič ľahší priebeh ako ja. Skôr to bolo opačne. Vakcíny sú podľa mňa jednoducho obrovský biznis na to, aby bol ten nátlak na očkovanie zastavený a ukončený.
lak
lak » smilan | 6.1.2022 23:55
:)
lak
lak » fiohattu | 7.1.2022 00:34
presne tak
nikav
nikav » Ailin | 7.1.2022 02:33
Obdivuhodný postoj, elegantne vyjadrený. ;)
Stránka:
1 2 3
 

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...