mesiac
Pondelok, 8.3.2021
Meniny má Alan

Voľný pokec - 

Covid totalita! Neúnosná cena za víťazstvo nad pandémiou!

smilan
smilan | 8.2.2021 18:49
To bolo rečí o komunistickej totalite! To bolo rečí, ako v takzvanom „totáči“ žili ľudia v neslobode a trpeli, ak mali iný názor ako ten oficiálny. To bolo rečí o komunistickom šikanovaní, keď sa ľudia museli nasilu zúčastňovať rôznych aktivít, ktoré sa im priečili. Napríklad rôznych schôdzí, alebo prvomájových sprievodov. To bolo rečí, ako sme si na námestiach počas nežnej revolúcie konečne vybojovali slobodu a zväzkami kľúčov sme odzvonili neľudskej komunistickej totalite. To bolo rečí o železnej opone, ktorá oddeľovala demokratický svet slobody od socialistického sveta neslobody.

To však, čo prežívame a čomu sme vystavení v súčasnosti je návratom starých časov! Totalita, len v trochu inej podobe sa vracia, a my sme nútení prežívať tieto veci opätovne. Opätovne sme nútení prežívať, ako vláda vydiera obyvateľstvo. A jej taktika násilného vydierania nachádza mnoho ochotných prisluhovačov na najrozličnejších vedúcich postoch, ktorí nasilu tlačia svojich zamestnancov a podriadených do niečoho, s čím nesúhlasia. Klamstvo, nátlak, vydieranie a psychický teror sa stávajú realitou a ľudia sú im vystavení takmer na každom kroku. Po slobode, za ktorú sa bojovalo, po slobode, za ktorú ľudia minulých dôb trpeli a neraz dokonca zomierali, po tejto slobode sa v súčasnosti hrubo šliape a neberie sa na ňu vôbec žiaden ohľad.

Vezmime si napríklad princíp plošného testovania. O nejakej dobrovoľnosti nemôže byť ani reči, pretože človek sa síce nemusí zúčastniť, ale keď sa nezúčastní, prichádza sankcia. Bez negatívneho testu nemôže ísť do prírody, nemôže ísť dokonca ani k lekárovi, nemôže ísť do práce, banky, či pošty. Všade inde v Európe, kde bolo celoplošné testovanie, trebárs v Rakúsku, bolo skutočne dobrovoľné, bez akýchkoľvek následných sankcií.

Na Slovensku, na rozdiel od normálnych a civilizovaných štátov, sú však opatrenia proti pandémii preniknuté fašizujúcimi praktikami. Ľudia sú rozdelení na poslušných a neposlušných. Na tých, ktorí poslúchajú rozmary malého diktátora a na tých, ktorí jeho rozmary neposlúchajú.

Poslušní sú odmenení certifikátom a neposlušní sú potrestaní neslobodou. Malý diktátor totiž trpí utkvelou predstavou, že pandémiu nie je možné poraziť nijako inak, len nekonečným celoplošným testovaním. A preto si presadil svoje aj napriek námietkam odbornej lekárskej verejnosti. Tá tvrdí, že plošné testovanie je medicínsky nezmysel. Presne túto slovnú formuláciu som zachytil z verejnoprávneho rozhlasu bezprostredne pred druhým kolom celoplošného testovania.

Hlasy odbornej lekárskej verejnosti, ako i nesúhlasné hlasy koaličných partnerov však nie sú vypočuté a malý diktátor si presadzuje svoje napriek všetkým a všetkému. Ak sa totiž stále testuje, treba stále nakupovať testy. A to prostredníctvo už neslávne známej, malej trnavskej firmy jeho kamaráta.

Existujú však aj iné indície. Indície, že patologické upnutie malého diktátora na celoplošné testovanie má okrem kamarátovho zisku ešte aj iné, skryté pozadie. O tomto pozadí hovorí Doc. JUDr J.Drgonec DrSc, bývalý sudca najvyššieho súdu. Podľa neho je projekt, alebo experiment celoplošného testovania v SR objednávkou, spolufinancovanou Národným ústavom pre výskum zdravia v Spojenom kráľovstve, čo je samozrejme slovenskej verejnosti zamlčované.

Ján Drgonec sa odvoláva na seriózny vedecký medzinárodný časopis. Ten prezentuje svoje články na www.medrxiv.org, kde sú v štúdii spomenutí Krajčí s Jarčuškom ako autority diela. Drgonec zároveň vylučuje, že ide o hoax.

Štúdia hovorí o tom, že na slovenskej populácii s 5,5 miliónmi obyvateľov, sa uskutočňuje výskum. Avšak za daných podmienok a platných zákonov SR, keď je vyžadovaný súhlas s ošetrovacím výkonom a poučenie chorého, bol výskum robený bez dodržania podmienok daných medzinárodným právom, pretože na výskumy v medicíne sú uzavreté medzinárodné dohovory. Bez všetkých týchto náležitostí sa ale na Slovensku deje niečo, čo je v medzinárodnom odbornom časopise vykázané ako výsledok výskumu.

Nech už je to tak, alebo onak, faktom zostáva, že slovenský národ je vydieraný, šikanovaný a sankcionovaný utkvelou predstavou malého diktátora spôsobom, zodpovedajúcim totalite. Nikto tu nechce spochybňovať, že je treba bojovať proti pandémii, ale treba pritom dodržiavať rámec slobodnej, demokratickej spoločnosti. Treba bojovať s koronavírusom, ale nie je možné pri tom kalkulovať s terorizovaním, vydieraním, donucovaním a nátlakom, akému sú denne Slováci vystavení. Takéto niečo nepatrí do demokracie, ale do totality! A to sú veci, ktoré nemožno tolerovať, pretože ide o veci, hodné totalít 20. storočia, a nie Európy 21. storočia.

Toto je hlavný problém! Je ním pošliapanie ústavných práv, slobody a ľudskej dôstojnosti! To všetko je na Slovensku v boji proti pandémii odsúvané bokom až do takej miery, že tu vzniká nová covid totalita!

V správach som zachytil, že v Holandsku boli rozsiahle demonštrácie proti pandemickým opatreniam a demonštranti nakoniec podpálili testovacie centrum. A to sa prosím deje v krajine, kde boj s koronavírusom prebieha za rešpektovania slobody človeka, ako základného prvku demokratickej spoločnosti. Neviem si preto vôbec predstaviť, čo by robili Holanďania, keby boli vystavení takému druhu covid teroru, vydierania a nátlaku, ako sa to deje na Slovensku. Pravdepodobne by v búrlivých demonštráciách okamžite zvrhli takéhoto diktátorského premiéra i celú jeho vládu.

A Slováci majú mlčať? Slováci majú chodiť len ako poslušné ovce na nekonečné testovania, aby uspokojili utkvelú predstavu malého diktátora, a aby sa míňali testy, ktoré obstaráva trnavská firma jeho kamaráta? Alebo aby sa na nich robili kadejaké výskumy, ako na pokusných králikoch? A ak to Slováci odmietajú, sú zo strany malého diktátora a ním vytvoreného štátneho teroru vystavení vydieraniu a šikanovaniu?

A žiaľ, mnohí vedúci pracovníci a riaditelia len akoby na toto čakali! Akoby sa v nich prebudilo čosi temné a robilo im potešenie stať sa predĺženou rukou malého diktátora. Zo svojej pozície moci vynucujú od svojich zamestnancov a podriadených veci, ktoré popierajú ich práva, ako i osobnú slobodu jednotlivca. Spomeniem príklad niektorých riaditeľov škôl, ktorí dali všetkým svojim pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom na vyrozumenie, že od nich budú požadovať vakcináciu proti vírusu. Inými slovami povedané, kto sa nedá zaočkovať bude prepustený! Až sem to došlo! Nikoho nezaujíma, že takéto jednanie je protiústavné! Nikoho nezaujíma, že vakcináciu nie je možné od zamestnancov vynucovať, pretože to vôbec nemajú zakotvené v nimi podpísanej pracovnej zmluve.

Nový typ covid diktátorov na všetkých postoch riadenia začína zametať s ľuďmi v úzkoprsom domnení oprávneného boja s pandémiou, a nebezpečné fašizujúce prvky začínajú prenikať celou spoločnosťou. Národ je selektovaný na testovaných a netestovaných, čo je však len predzvesťou ešte hrozivejšej selekcie na očkovaných a neočkovaných. A v spoločnosti vládnucej, dusivej atmosfére nátlaku, obáv a strachu lekári, popierajúc vlastné svedomie, mlčia o mimoriadne intenzívnych nežiaducich účinkoch po druhej dávke vakcíny.

Táto neuveriteľná a neúnosná situácia je dôsledkom siahania ľuďom na ich slobodu rozhodovania a presvedčenia. Je dôsledkom toho, že sa veci robia pod tlakom a nasilu spôsobom, akým sa to nerobí nikdy inde na svete. Nikde inde nie je národ takto primitívne rozdeľovaný, terorizovaný a zastrašovaný.

Otázka znie, ako sa voči tomu brániť? Tu treba zdôrazniť, že existuje veľa ľudí, ktorí s takto hrubo nátlakovo vynucovaným testovaním nesúhlasia, a nesúhlasia ani s budúcim, s najväčšou pravdepodobnosťou tiež násilne vynucovaným očkovaním. Ale zo zaťatými zubami sa tomu podvoľujú, pretože nevidia iné východisko.

Východisko však existuje a spočíva v odvahe! V odvahe postaviť sa voči novej totalite! Ukážme si to na príklade už vyššie spomínaného, učiteľského kolektívu na nejakej škole v počte 30 ľudí. Ak sa nebude chcieť dať zaočkovať jeden človek, riaditeľ ho ľahko vyhodí a nahradí iným, i keď je to protizákonné. Ale zákonná zámienka sa už nejaká nájde. Ak ale očkovanie odmietne šesť, sedem, alebo osem ľudí a budú si za tým stáť, diktátorský riaditeľ si to bude musieť dobre rozmyslieť, pretože náhradu za nich už bude len ťažko hľadať.

A tento príklad platí v absolútne každom pracovnom kolektíve, či už vo veľkom, alebo v malom. Riaditeľ, vedúci, alebo majster veľmi ľahko zamávajú s jedným, s otupujúcim testovaním, alebo s vakcináciou nesúhlasiacim človekom. Viac takýchto ľudí však naopak zamáva s riaditeľom, vedúcim, alebo majstrom. Ľudia sa len musia spamätať a nesmú sa nechať vydierať a nasilu nútiť k niečomu, s čím vnútorne nesúhlasia a čo sa im prieči.

Sloboda človeka a základné demokratické právo na vlastný názor a vlastné presvedčenie predsa nemôžu prichádzať do kolízie s bojom proti pandémii. V boji proti vírusu musia byť hľadané také prostriedky a spôsoby, aké túto slobodu nenarušujú, ale berú na zreteľ, pretože ak sa to nedodržuje, spoločnosť začne nevyhnutne postupne skĺzavať k totalite podobne, ako je tomu v súčasnosti na Slovensku.

PS. Svedectvom toho, že sa pomaly prepadávame do totality, alebo lepšie povedané, že v nej už sme, sú vodné delá, opäť úradujúce v bratislavských uliciach rovnako, ako za čias najtvrdšej komunistickej totality. Ďalším svedectvom je to, že vo väzniciach začínajú záhadným a nevyjasneným spôsobom zomierať väzni podobne, ako tomu bolo v päťdesiatych rokoch minulého storočia za najtvrdších komunistických represálií. A posledné svedectvo o ktorom sa je treba nevyhnutne zmieniť, je tragické mlčanie lekárov o tom, čo z mnohými ich kolegami, lekármi a sestrami, robí druhá dávka vakcíny.

v spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/
Magnician
Magnician » smilan | 9.2.2021 11:46
no teda smilan,,ty si to tu ako prvý pomenoval,tentokrát žasnem....
elenalaukova
elenalaukova » smilan | 9.2.2021 13:02
Dobry den prajem.Clanok je sice dlhy-co uz v dnesnej dobe malokto precita,ale oplati sa .Tak triezve a pravdive zhrnutie.Neviem,kam dospejeme,ale ruzovo to tede urcite nevidim,pokial sa"" obcania!!""z tohoto desiveho sna nezobudia.Zacat musi kazdy z nas ,sam za seba-za svoje rodiny,za svoje deti!!Oni sa uz ani netaja,ake plany s nami maju.Prebudte sa ludia,cim skor,tym lepsia sanca na prezitie este je.
elenalaukova
elenalaukova » Magnician | 9.2.2021 13:04
Spravne,len netreba zasnut,ale konat.Prebudenych z tejto strasnej mory je nas dost.
marcie
marcie » smilan | 10.2.2021 08:19
Ja by som to možno zobrala trochu z iného uhlu pohľadu - možno by sme sa mali namiesto "boja" proti vírusu zamyslieť nad tým, prečo sa to deje, prečo vírus prišiel, čo nám chce povedať? Ten boj nahradiť pochopením a zmenou správania spoločnosti ...
Magnician
Magnician » elenalaukova | 10.2.2021 09:07
som pripravená;)
elenalaukova
elenalaukova » Magnician | 10.2.2021 12:31
Vyborne.Len sa zjednotit,vytvorit hlavne nejake konkretne ciele a hotovo.Najprv vytvorit male skupinky ludi s rovnakymi nazormi,apolitickych.Politikov,co nas 30 rokov klamali a okradali uz stacilo....
simetra
simetra » marcie | 10.2.2021 15:12
A prečo sa to deje? Prečo vírus prišiel? Čo nám chce povedať? Aké by bolo ideálne správanie sa spoločnosti?
simetra
simetra » elenalaukova | 10.2.2021 20:27
A nechápem inak, prečo si mnohí myslia, že to len my tu na Slovensku máme problém nielen covidový, ale aj s vládou. Teda aby som sa opravila.....problémy prijať opatrenia vlády, nech už sú dôvody akékoľvek a tie sú naozaj rôzne. Však to je problém v mnohých krajinách, nielen u nás, to nie je len Matovič a spol.

Sa stavím, že si ľudia v jednotlivých krajinách, v ktorých tiež broja proti opatreniam vlády, myslia, že to práve u nich je najhoršie s vládou :)

Toto video ma od včera zabáva https://www.facebook.com/Jan.Tomanek.official/videos/414191322984291/A už som si včera povedala, že sa nebudem vyjadrovať, lebo si myslím, že si tými príspevkami na sociálnych sieťach sami prilievame olej do ohňa (nech už sú príspevky z hociktorej názorovej strany), tak sorry za dnešné príspevky tu :(
emanuel
emanuel » Magnician | 11.2.2021 07:27
Už raz dával článok kde som so všetkým súhlasila a znovu sa podarilo je celkom v realite
marcie
marcie » simetra | 11.2.2021 07:37
Myslím že už tu niekto zmienil napr. sofiológa E. Páleša, ktorý to celé vysvetľuje v dejinných súvislostiach, sú to 3 časti, je to dlhé, ale oplatí sa to vypočuť, človeku to poskytne širší obraz:

https://slobodnyvysielac.sk/relacie/ariadnina-nit/
marcie
marcie » simetra | 11.2.2021 07:53
Tiež si myslím, že lepšia cesta je podporovať dobro, ako bojovať proti zlu ... z astrologického hľadiska je tento rok pod vládou Saturna - takže to znamená aj obmedzenia, reštrikcie, zákazy, príkazy, nariadenia, Saturn znamená aj tvrdú prácu, námahu,úsilie, takže tento čas môžeme využiť na prácu na sebe ako investíciu do budúcnosti, posilniť svoje telo a najmä ducha, prakticky to robím tak, že cvičím každý deň tai chi, od začiatku pandémie sa viac venujem angličtine (už vidno trochu aj výsledky, čo ma teší a dodáva mi ďalšiu chuť učiť sa :D) a spoločne robíme celosvetový chanting, na ktorom sa zúčastňuje viac ako 1000 ľudí, chantujeme za zmiernenie utrpenia pre celý svet ... ľudia chcú slobodu (Uran), ale zabúdajú na zodpovednosť (Saturn), predovšetkým za seba samého, za svoje myšlienky, zdravie, každodenné konanie, Saturn tiež znamená šetrenie - zdrojmi, energiou, treba dávať pozor, čomu venujeme svoju energiu ... treba byť vnímavý a bdelý v tejto dobe
milan08
milan08 » smilan | 11.2.2021 08:24
aj ty sa nehambis kopnut si do niecoho co fungovalo?
simetra
simetra » marcie | 11.2.2021 14:09
Práve som si prečítala slová, ktoré presne kopírujú to, čo hovorím tiež. Vložím to tu:

Vírusu sa nebojím, bojím sa ľudí a toho, čo vírus dokáže urobiť v kombinácii so sociálnymi sieťami. Rozdelenie spoločnosti na nezmieriteľné tábory, prehlbovanie zákopov, kríza dôvery, to všetko môže viesť až ku kolapsu štátu,“ povedal český evolučný biológ Jaroslav Flegr na záver diskusie Pandémia z pohľadu koronavírusu, ktorú zorganizovala iniciatíva Veda pomáha.
Krízu dôvery prežíva česká aj slovenská spoločnosť veľmi podobne a netýka sa iba klesajúcej dôvery v politickú reprezentáciu. Významná časť obyvateľov v oboch krajinách prestáva dôverovať odborníkom, epidemiologickým opatreniam, ale aj sebe navzájom.
Ide o znepokojivú správu, najmä ak si uvedomíme, že koniec pandémie nie je otázkou dní ani týždňov, ale skôr dlhých mesiacov či dokonca rokov.
Za pozornosť v tejto súvislosti stojí aj iné vyjadrenie profesora Flegra. V časti diskusie, venovanej schopnosti vírusu mutovať, evolučný biológ upozornil, že ani očkovanie nie je zaručená cesta, ako sa vrátiť do normálu. Pri nových mutáciách totiž nemusia byť dnešné vakcíny účinné.
Preto je možné, že popri očkovaní budeme musieť ešte pomerne dlho využívať aj únavné a nepríjemné opatrenia, aké sa osvedčili všade tam, kde sa darí s pandémiou bojovať (okrem ázijských krajín spomenul Flegr predovšetkým Nový Zéland a Austráliu).
Problémom je, že všetky tieto opatrenia sa u nás stali predmetom vypätých sporov, interpretačných vojen a politických konfliktov.

Ak má Flegr pravdu, v najbližších mesiacoch nebudeme zápasiť iba s novými mutáciami vírusu, ale aj s prehlbujúcou sa polarizáciou spoločnosti, ktorá sa odohráva predovšetkým na sociálnych sieťach. A to je výzva, kde vedomosti virológov či epidemiológov nestačia. Problém je širší a jeho riešenie vyžaduje angažovanosť celej spoločnosti. Hlavnou otázkou je, ako tu najbližšie mesiace dokážeme spolu žiť a prežiť.
Zatiaľ čo vírus v prísnej karanténe zomiera, s ľuďmi a sociálnymi sieťami to je zložitejšie. Človeka, s ktorým nesúhlasím nestačí vymazať, riešením nie je ani vzájomné ponižovanie či výsmech.
Ak sme doteraz hovorili, že musíme hľadať cesty k vytváraniu spoločenskej súdržnosti, dnes už to môže byť otázkou prežitia. Potrebujeme preto počuť hlas psychológov, sociológov, filozofov, umelcov, ale aj celej občianskej spoločnosti.
Rovnako však musíme nájsť sami v sebe schopnosť sebareflexie. A porozumieť tomu, ako sa vo vypätej atmosfére ľahko sami stávame šíriteľmi vírusu polarizácie, ktorý môže byť vo svojej virtuálnej forme rovnako nebezpečný ako nové mutácie SARS-CoV-2."

M. Ritomský
Anna2212
Anna2212 » smilan | 11.2.2021 14:40
naozaj smutná realita
marcie
marcie » simetra | 11.2.2021 15:29
presne tak, zachovať si fyzické ale najmä psychické zdravie v tejto dobe je a bude to najdôležitejšie, p. Flégra tiež občas sledujem a mám pocit, že to, čo vraví, dáva zmysel ...
Magnician
Magnician » elenalaukova | 11.2.2021 18:32
nuž vo voľbách nám to nevyšlo a máme čo máme,,dôležité je vysporiadať sa s chorobou
emanuel
emanuel » Magnician | 11.2.2021 22:16
ale ako -stádo vede vúl
Magnician
Magnician » emanuel | 11.2.2021 23:26
však práve,vôl nech ide do prdele sám,,
emanuel
emanuel » Magnician | 12.2.2021 02:50
podľa doterajšieho pôsobenia nevyzerá,že by niečo užitočné pre národ urobil
Stránka:
1 2 3
 

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...