mesiac
meno: heslo:
NAJNOVŠIE ČLÁNKY

PLANETÁRNE KONFIGURÁCIE

   V časoch, keď som začínal s astrológiou, tak som... » viac

Saturnská skúsenosť - Saturn v 2. dome (časť 3)

Druhý dom je v astrológii najčastejšie spájaný... » viac

SYNASTRIA A PARTNERSKÉ HOROSKOPY (časť 2.)

     V minulej časti sme sa prebrali radix (osobný... » viac

Oznamy a akcie - 

IV. Rudhyarovské symposium v Brně

dr. Faustroll | 5.2.2019 08:53
pořádají
Martina Lukášková a Miroslav Švejda
a Astrologická škola pro statečné


23. a 24. února 2019
Místogalerie na půdě Skleněné louky, Kounicova 23, Brno

přihlášky a info:
AstrologMarLuk@seznam.cz
www.transformotor.cz

Sobota 23. února
10:00 - 10:45 - Pavel Turnovský - Enigma Josefa Šímy
11:00 - 11:45 - Petr Lisý - O významu astrologie pro dílo C. G. Junga, jakož i o významu Jungova díla pro rozvoj soudobé astrologie
12: 00 - 12:45 - Františka Jirousová - 12. dům

12:45-14:00 - Pauza na oběd

14:00 - 14:45 - Jitka Uhrínová - Oidipova Cesta tam a zase zpátky
15:00 - 15:45 Martina Lukášková - Mystérium formování - Saturn a Pluton ve společnosti i uvnitř nás
16:00 - 16:45 - Diana Vysušilová Francouzská spojka - Samuel Djian-Gutenberg a CRET - škola transpersonální astrologie ve Francii
17:00 - Diskuse na téma přednášek a novinek v astrologii

19:00 - 23:00 - Večerní panelová diskuse na astrologická témata - moderuje Martina Lukášková


Neděle 24. února
10:00 - 10:45 - Ondřej Lesák - Geoexcentrici a helioexcentrici našich luhů a hájů
11:00 - 12:45 - Jana Čuříková - Goete
13:00 - 13:45 - Mirek Švejda -Konjunkce Uran - Neptun
14:00 - 14:45 - závěrečná diskuse - slavnostní zakončení
14:45 - pozdní oběd

Je třeba se spojovat a diskutovat, odložit předsudky a zkusit hledat východiska, která prohloubí astrologické poznání.
www.transformotor.cz - www.rezonance.cz - www.astropsycholog.cz - www.archetypova-astrologie.cz - www.humanastro.cz

CENNA DVOUDENNÍHO SYMPOZIA: 600,- Kč (Rezervace možná na msvejda@post.cz. Rezervaci nutno vyzvednout nejpozději 20 minut před zahájením sympozia. Počet míst omezen.)

Anotace:
Pavel Turnovský - Enigma Josefa Šímy.
Současná brněnská výstava Josef Šíma, cesta k Vysoké hře, ukázala někdy až překvapivé informace o životě a tvorbě světoznámého výtvarníka. Podíváme se na ně pohledem astrologie.

Petr Lisý O významu astrologie pro dílo C. G. Junga, jakož i o významu Jungova díla pro rozvoj soudobé astrologie"
Příspěvek představí shrnutí čerstvých informací o tématu Jungových astrologických studií a názorů, obsažených v knižních novinkách na anglofonním trhu, zejména v mnonografii Liz Greeneové "Jung's Studies in Astrology" (2018).


Františka Jirousová - 12. dům
Hlubší zaměření na obsah 12. domů. Navazující přednáška na již probraný 6. dům s přihlédnutím k syntéze těchto domů.

Jitka Uhrínová -Oidipova Cesta tam a zase zpátky - pojednání o znovuzrození
Možnosti humanistické a transpersonální astrologie v oblasti pomáhajících profesí.
Seznámení s osobností Jána Sedala a s jeho tvorbou, událostmi od úrazu hlavy až po terapii v současnosti, s důrazem na funkci jazyka, znaku a symbolu.

Martina Lukášková - Mystérium formování - Saturn a Pluton ve společnosti i uvnitř nás
Pohled na význam a cyklus spojení Saturna a Plutona v rámci astrologických souvislostí, společensko-kulturních událostí a vnitřní práce osobnosti. V závěru přednášky překvapení z pohádkové symboliky.

Diana Vysušilová Francouzská spojka - Samuel Djian-Gutenberg a CRET - škola transpersonální astrologie ve Francii


Neděle

Ondřej Lesák - Geoexcentrici a helioexcentrici našich luhů a hájů

Nový pohled na rostlinné planetární signatury, jehož základem je důsledné srovnání pořadí nebeských těles v geocentrické a heliocentrické soustavě s pořadím rostlinných orgánů podle jejich vzájemných korespondencí. Mezi bylinami i dřevinami lze nalézt řadu druhů, které výrazně korespondují s heliocentrickým (koperníkovským) uspořádáním, stejně jako takové, jež korespondují s uspořádáním geocentrickým (ptolemaiovským). Jak ale napovídá již název příspěvku, centrální část v koperníkovském i ptolemaiovském uspořádání odpovídá vždy periferní části rostlin. Jako příklad ryze astrologické aplikace takto nově formulovaných rostlinných signatur je odvozen výklad konfigurace vnitřních planet v osobních horoskopech určitých profesí.

Jana Čuříková - Goethe

Mirek Švejda -Konjunkce Uran - Neptun

KOMUNITA

Príď sa podeliť o svoje názory, myšlienky a pocity na náš originálny chat, či diskusné fóra! Spoznaj kopec fajn ľudí, pričom s každým z nich si môžeš porovnať horoskop, prečítať si jeho stručnú astro charakteristiku (a tým lepšie pochopiť jeho osobnosť), alebo si podľa vyhovujúcej konštelácie horoskopu nájsť spriaznenú dušičku, ktorej sa len tak ľahko nezbavíš (a ani ona teba :-)

Najnovší používatelia:
horoskopy benko horoskopy Dom1n1k_96 horoskopy Kristína horoskopy darkprince1231 horoskopy Alois horoskopy mirka horoskopy donkymamky horoskopy mima87 horoskopy Alan650 horoskopy Pimpf horoskopy SilviaJa horoskopy bug

Z katalógu ezoterických služieb:
registrácia zdarma »

johanes
Vypracovávam všetky druhy horoskopov na základe dlhoročného štúdia mundánnej a transpersonálnej astrológie.

horoskophoroskophoroskop Spoločnosť bude mať väčšie sociálne a estetické cítenie, preto ideálne obdobie na organizovanie charitatívnych akcií, či na návštevu galérií, koncertov, kostolov a posvätných miest. Skúste sa venovať tomu, kto to najviac potrebuje (slabší a utláčaní).

horoskophoroskophoroskop Intenzívne a úzkostné emócie môžu otriasť s labilnejšími povahami, čo by mohlo vyhrotiť alebo zmraziť náladu v rodine, či inom kolektíve. Ľudia sú k sebe teraz bezohľadnejší. Nedajte sa za nijakú cenu do ničoho vmanipulovať.

Svadobné šaty Predstavujú určitú očistu vonkajšej (alebo ženskej) stránky osobnosti a proces prehodnocovania správania voči okoliu. Je to snaha vybudovať si sviatočnú, nepoškvrnenú... viac »

Krádež / Kradnúť / Zlodej / Lupič K tomuto činu sa človek dopúšťa, ak si chce cestu životom uľahčiť alebo ak jeho schopnosti nestačia nato, aby si splnil svoje túžby. Vo sne značí tento obraz nejakú... viac »

Záchod / WC / Toaleta / Latrína Miesto, kde sa zbavujeme všetkých nečistôt fyzického tela a teda aj zmyslovej, pudovej roviny. Vo snoch je záchod znamením katarzie, očisty, sebareflexie od nánosov... viac »

Počítam horoskop... Počítam horoskop...