mesiac
Nedeľa, 21.7.2024
Meniny má Daniel

ROZHOVOR S ASTROLÓGOM MARTINOM BAŠTÁKOM ĎURÁNOM

Čo bolo prvým impulzom v astrológii a ako si sa k nej dostal?

To bolo tak, ja som mal k astrológii vlastne odpor. Nechápal som, ako sa tým môže niekto zaoberať. V tom období som ale vedel len o horoskopoch v novinách a o tom, že ľudia sú narodený v nejakých znameniach a na základe toho sú charakterizovaný. Raz ale v práci sa tým kolegyne zaoberali, tak som sa rozhodol, že keď už, tak im nájdem niečo seriózne. V časopise Sophia som našiel články od Emila Páleša, ktoré pojednávali o základoch astrológie a to som im dal, zdá sa ale, že to bolo na nich príliš zložité, tak som si to prečítal sám a bol som veľmi prekvapený, že o čo v astrológii vlastne ide. Vtedy ma to chytilo a drží dodnes, myslím že je to už asi 12 rokov.

 

Ako si sa vzdelával a aký postup by si doporučoval začiatočníkom?

Ako som už spomenul, môj prvý impulz vyšiel z časopisu Sophia, neskôr som sa prihlásil do Školy angelológie, ktorú vedie Emil Páleš a absolvoval som všetky semináre. Škola je rozdelená na 7 častí plus postgraduál, ktoré sa venujú jednotlivým archanjelom jednotlivých planét. Tak som získal dobrý základ, čo sa týka základných siedmych princípov, na ktorých astrológia stavia, hoci nešlo vyslovene o to, naučiť sa vykladať horoskopy, k tomu som sa dostal samoštúdiom. Napríklad, možno som zvolil dosť neobyčajný prístup, ale v prvých obdobiach som sledoval hlavne tranzity Mesiaca. Mesiac prejde za mesiac celý zverokruh a dostane sa do všetkých možných vzťahov voči radixu. Takto sa mi stále viac ozrejmovalo, ako môj horoskop funguje, na základe, možno bezvýznamných, ale udalostí a nálad, ktoré sa počas týchto tranzitov odohrali. Tiež som prešiel mnoho horoskopov a vypočul si príbehy, alebo vlastnú charakteristiku ľudí, ktorým som sa pokúšal vykladať horoskopy.

Tak začiatočníkom by som odporučil, aby si spravili v prvom rade dobré základy a aby sa hneď nepúšťali do zložitých techník. Je to podobné ako v matematike, ako učiteľ matematiky som sa stretol napríklad s tým, že som vysokoškolákov musel doučovať zlomky, keď som ich chcel naučiť rátať integrály. A obdobne to môže byť aj v astrológii.

 

Ktorý smer v astrológii je ti najbližší? A máš nejakú špecializáciu?

Čo sa týka smerov v astrológii, tak ešte som sa nevyprofiloval a ani to nemám veľmi v pláne, mám rád široký záber, vlastne si robím astrológiu po svojom, skúšam čo funguje a na základe toho si vyberám, možno aj z rôznych smerov. Nemám ani špecializáciu, ale v poslednej dobe som dal dôraz v štúdiu na medicínsku astrológiu, možno aj preto, že sa zaoberám roky aj liečiteľstvom a hľadám spôsob ako to spojiť.

 

Akým autorom sa inšpiruješ, pripadne ktorá astrologická kniha bola pre teba najväčším prínosom?

Tak okrem spomenutého Emila Páleša sa mi páči práca astrológov z Čiech, napríklad práca Jiřího Kubíka, Antonína Baudyša, Jana Kefera a podobne. Moja asi prvá astrologická kniha bola kniha Praktická astrologie od Jana Kefera. Ale tiež sa mi páčia autori ako Marcus Jehle, Erich Bauer, Bob Marks a podobne. V podstate nerád by som označil nejaké autora ako najvýznamnejšieho, od všetkých sa snažím zobrať si niečo užitočné.

 

Máš svoju vlastnú teóriu na funkčnosť astrológie a jej poslanie?

Skôr by som povedal, že sa snažím pochopiť ako to funguje a dajme tomu aj prečo, ale nemám o tom nejaký uzavretý názor. Poslanie závisí možno aj od smeru astrológie. Tak v prvom rade je krásne to, že si človek môže uvedomiť svoju spojitosť s vesmírom, že nie je vytrhnutý z celku ale je jeho súčasťou. Ďalší prínos vidím v tom, že človek môže lepšie porozumieť sebe a iným.

 

Čo by mal dobrý astrológ z horoskopu vedieť vyčítať?

Astrológ by mal vedieť rozlišovať čo sú podstatné a menej podstatné informácie. V horoskope je veľa prvokov a veľa kombinácií a teda mal by vedieť sa v tom všetkom zorientovať a nestratiť sa. V podstate, mal by vedieť nájsť užitočné informácie pre človeka, ktorému horoskop vykladá. Ťažko odpovedať na tak všeobecnú otázku, pretože horoskopy sú dosť individuálne, ak bude mať niekto silnú tému partnerstva, tak určite budú pre neho relevantné informácie, ktoré sa týkajú partnerstva, ak sa niekto hľadá, chce vedieť na aké povolanie sa hodí, tak sú pre neho práve takéto informácie dôležité, ak má niekto zdravotné problémy, tak bude pre neho užitočný výklad zameraný na súvislosť zdravia a horoskopu.

 

Ako postupuješ pri výklade horoskopu? Čo si všímaš ako prvé a podobne...

Tak všímam si v prvom rade dominanty. Teda obsadenie polarít, živlov, kvalít, hemisfér, planéty na osiach, planéty vo svojich znameniach, povýšené, recepcie atď. Až potom sa snažím pristúpiť k samotným podrobnostiam výkladu, teda planéta v znamení a dome a v nejakom aspekte a jej význam a podobne. Ale dá sa povedať že nemám vyslovene schému, ako vykladať horoskop.

 

Máš nejakú zaujímavú, či veselú príhodu alebo historku z praxe?

Tak mne sa zdá celkom veselé, keď niekto popiera to čo má v horoskope a potom sa dozviem, že to tak naozaj je. V tomto je napríklad 12. dom dosť typický, planéty v ňom, ktoré predstavujú určité vlastnosti, si človek často neuvedomuje, hoci jeho okolie mu reflektuje, že tie vlastnosti naozaj má.

 

Čo ťa v súkromí okrem astrológie zaujíma?

Tak ako som už spomenul liečiteľstvo. V poslednej dobe sa venujem napríklad aj zberu liečivých bylín, alebo rád čítam nejaké príbehy, rozprávky, rád sa venujem záhradkárčeniu a rád sa stretávam s ľuďmi.

 

Spomenul si, že sa venuješ aj liečiteľstvu... aké metódy praktizuješ alebo o aké metódy sa zaujímaš?

Snažím sa o celostné liečenie. Na človeka sa dívam tak, že nie je len telom, ale je aj dušou a duchom. Najprv sa snažím liečiť pomocou rozhovoru, zistiť čo človeka trápi v duši, aké nesprávne postoje, názory má, nájsť spojitosť tela a duše, života, smerovanie v živote. Ak sa v tomto kroku niečo podarí, tak môžem, ale nemusím, pristúpiť k liečeniu energiami. To závisí od okolností, nie vždy je vhodné liečiť takýmto spôsobom, ale niekedy to môže byť nápomocné. Čo sa týka liečenia energiami, aby som to upresnil, tak používam metódu reiki a karuna-ki. Prípadne odporučím nejaké bylinky, ale gro je v tom, zmeniť niečo v živote, teda človek lieči sám seba.

 

V čom by mohla byt astromedicína nápomocná pri liečení?

Ak sa pozrieme na zdravie alebo choroby z pohľadu psychosomatiky. Tak zdravotný problém začína v duši až potom sa prejavuje v tele. Ale horoskop je vlastne zrkadlom duše. Takže horoskop chápem ako nástroj psychosomatiky, môže pomôcť odhaliť duševné pozadie fyzických symptómov. Už samotný výklad horoskopu chápem ako terapiu, keď človek môže lepšie porozumieť sebe, aké má vlastnosti, vlohy atď. Tiež sa dá využiť napríklad pri liečení pomocou energií. Pôsobiť na telo energiami pri časovo vhodných astrologických vplyvoch.

 

Čo nové chystáš v najbližšom období?

Chystám sa naďalej zdokonaľovať v astrológii. Dá sa povedať že nemám nejaký konkrétny plán.

 

KONTAKT: www.astrologia-mbd.sk

               t.č.  + 421 907 956 378

 Poèítam horoskop... Počítam horoskop...