mesiac
Streda, 19.6.2024
Meniny má Alfréd

Som ti dosť dobrý? Čo znamená Saturn pre lásku a sexualitu

SaturnKlasická astrológia podľa "kuchárky" opisuje Saturn ako: "zlý", bezcitný, rigidný, ktorý blokuje našu životaschopnosť. Môže byť, ale to iba vtedy, keď sa plní strachu a slepo pridržiavame starých blokád získaných z detstva. Saturn, pokiaľ ho žijeme vedome, reálne a vyzretým spôsobom, nám umožní skutočný  prístup k svojmu proťajšku, láske a sexualite.  Potom vieme, o čo skutočne ide ....

 

Saturn sa obzvlášť rád hrá na karhajúceho učiteľa. V transakčnej analýze dôsledne reprezentuje aj vzťah Rodič-Ja. V horoskope to znamená: Tam, kde Saturn vládne a tam, kde je umiestnený, máme sklon posudzovať veci z tohto uhlu pohľadu Rodič-Ja, vieme, čo je správne a čo nie, čo je dobré, čo je zlé, kritizujeme a vyjadrujeme sa spôsobom, ako čo treba robiť.

Okrem toho platí: Osobné planéty, spojené so Saturnom, či už v konjunkcii alebo iným napäťovým aspektom, môžu stelesňovať aj tie oblasti, kde sme selektívne prevzali a ďalej odovzdali zmeravené posolstvá našich rodičov.

Väčšinou sa tieto saturnovské posolstvá prejavia ako "spúšťače", spojené so zákazmi a príkazmi. Sú silno spoločensky formulované a obsahujú návod, ako by sme mali niečo robiť, aby sme boli uznávaní - aj za tú cenu, že skutočne nežijeme.

Lebo: cítime sa zle, depresívne, keď porušujeme tieto normatívne posolstvá a merítka. Preto sa vyhýbame týmto pocitom. A presne z tohto dôvodu je to pre nás také ťažké vzdať sa týchto obmedzení. To je začarovaný kruh!

V konečnom dôsledku, aj keď to trvá desaťročia, ide o to, aby sme zbúrali ( Urán ) a rozpustili ( Neptún ) tieto staré merítka, ktoré nám bránia v živote.

Keď sme už dozreli a stali sa uvedomelými, že už netrpíme pocitmi viny a nemáme depresie z toho, že sme prekročili normy, ale aj potom, keď sa opäť dostaneme do starých vychodených koľají, keď pociťujeme vinu na za to, že nežijeme podľa zákonov života .... takéto "zdravé" pocity viny nám opäť ukážu cestu!

Pocity viny a depresívne nálady sú veľmi dobre známe saturnikom - ľuďom so silným vplyvom Saturna ( Kozorožec/Saturn na hlavných osiach = Saturn-Mars, Saturn-mesiac, slnko v kozorožcovi, napäťové aspekty medzi Saturnom a osobnými planétami ). Do určitej miery s tým vyrastajú!

Príliš ľahkovážne označíme saturnika nelichotivými nálepkami a vlastnými predsudkami ako človeka chladného, bezcitného, rigidného, chladného a kŕčovitého, to všetko sú pojmy, ktoré spájame so Saturnom. A keď sledujeme jeho úlohu vo vzťahoch, je to najpozitívnejšie, v čom ho neprávom obviňujeme: Saturn znamená " byť verný". Ťažko budeme saturnika na prvý pohľad vnímať ako ohnivého milenca alebo sexy femme fatale. Práve v sexualite, kde majú energie ( a tekutiny ) voľne prúdiť, sa človek so silným vplyvom Saturna vie len ťažko orientovať, lebo jemu sú dôverne známe skôr pevné kryštalické väzby ( pocity ).

Sila a stálosť v láske

Dôraz je kladený na prvý dojem. Kto mal dlhodobo do činenia s kozorožcom, alebo človekom inak ovplyvneným Saturnom, dokáže pochopiť, akú silu a predovšetkým stálosť dokáže vyvinúť v láske a sexualite. Za predpokladu, že táto sila bola prebudená a "prah" bol raz prekročený. Samozrejme: tento prah bude prekročený, až keď Saturn, resp. človek ním ovplyvnený, sa naučil, že svojmu proťajšku môže dôverovať a skutočne sa naňho spoľahnúť. Tento poznávací proces trvá u saturnikov často roky. Potrebuje tento čas, aby nazbieral skúsenosti, aby zistil, že jeho dôvera je oprávnená. Niekomu pocitovo naletieť, to si Saturn nechce, nemôže dovoliť! Riskoval by, že stratí svoju tvár.

Problém je: Presne táto dlhá doba, ktorú saturnik potrebuje, aby sa otvoril, robí ťažkosti ich partnerom, aby vydržali s energiou v tomto vzťahu. Lebo stále opäť sa objavujú pochybnosti, v ktorých sa saturnik tak excelentne prehrabáva, tým, že sa stále a znova otvorene alebo skryto pýta: "Miluješ ma?" A saturnik potrebuje toto potvrdenie čo najčastejšie ....

Saturnik sa musí stále pýtať: Miluješ ma?

Za tým je strach, že nie je dosť dobrý - so záverom: "Nie som toho hodný, aby som bol skutočne milovaný".

Je dôležité poznamenať, že partner saturnika má nad ním skutočnú moc: môže ho doslova nechať "vyhladovať", lebo saturnik má potrebu, aby toto potvrdenie lásky bolo stále dopĺňané. Táto jeho neistota z dôvodu vlastného pocitu nedostatočnosti a z toho prameniaca potreba neustále sa u druhých dožadovať ubezpečenia lásky, môže byť natrvalo veľmi vyčerpávajúca. Lebo: pochybnosti saturnika viditeľné alebo skryté sú stále prítomné. Partner saturnika by mal však vždy vedieť: Saturnik nepochybuje ani o partnerovi ani o vzťahu! On pochybuje o sebe samom. Preto by bolo to najnesprávnejšie, keby partner saturnika začal hľadať chyby a nedostatky v sebe a dospel by k poznaniu: On ( saturnik ) ma dostatočne nemiluje, a z takéhoto nejakého dôvodu by ukončil vzťah, aby si našiel niekoho iného, kto ho bude "viac" milovať. Tento partner by si mal skôr uvedomiť, že saturnik trpí pocitom nedostatku a svojimi otázkami iba hľadá ubezpečenie, že jeho strach je neopodstatnený. Jeho otázky nie sú žiadnou kritikou partnera ( bohužiaľ sú tak často chápané ).

Kedy ma konečne objímeš tak, ako si to predstavujem?

Samozrejme aj toho najzamilovanejšieho partnera saturnika prepadne občas myšlienka: "To nezvládnem! Pri najlepšej vôli nemôžem čakať, kým sa mi pocitovo otvorí a objíme ma tak, ako si to predstavujem." Tu by mohol skúsiť pátrať sám v sebe - čo si priznajme, nie je vždy jednoduché -  do akej miery má on sám zábrany v pocitoch, ktoré nevie vyjadriť a sprostredkovať iným ľuďom. Lebo: Keby to nebol jeho vlastný problém, prečo by si do domu/postele doviedol partnera-saturnika? ( projekcia ! )

Pri všetkých tých ťažkostiach, ktoré sa vo vzťahu so saturnikom môžu vyskytnúť, platí ovšem pre oboch partnerov, aby uznali, aké hodnotné sú pre lásku a sexualitu saturnovské kvality, keď ich žijeme vyzretým a reálnym spôsobom. Lebo saturnik má schopnosť sústrediť sa na to podstatné, má výdrž v ľúbostnom akte a trpezlivosť - vie uspokojiť!

K tomu je potrebný proces uvedomenia, ktorý si vyžaduje veľa práce. Saturnik musí najskôr pocítiť svoje zábrany, nemohúcnosť v určitých situáciách ( "Chcem, ale nemôžem") - a musí prekonať svoj strach. Musí sa svojmu snaženiu po perfekcionizme, po výkone ( čo je vždy poznačené skúsenosťami ) pozrieť rovno do tváre. Takisto musí prijať strach, že nikdy nevyhovie nárokom -  lebo sa vždy porovnáva s inými.

Druhý krok je: musí prijať svoje pravé dobré "kvality" a prevziať zodpovednosť za to, aby ich vedome použil. Má na to právo! Toľko všeobecné postrehy. Nakoľko "saturnik" vlastne ani neexistuje, bude vhodné, keď si zoberieme pod lupu dopad saturnovských blokád v súvislosti s osobnými energiami - a predovšetkým spôsob, ako ich pretransformovať do vyzretej formy.

Od začiatku: V prvom a druhom kvadrante ( oblasť JA, najskôr nevedomá ) sa pripravujeme na prostredie, na TY, na vzťah. Ak utrpíme v tejto osobnej sfére defekty, obmedzenia

( Saturn ), prenesené prostredníctvom posolstiev od rodičov, nemôžeme so svojím okolím nadviazať zrelý, reálny vzťah: schopnosť vzťahu a lásky ( analógia 7.dom, váhy, váhy-venuša), sexualita ( 8. dom, škorpión, Pluto ) a ďalší rozvoj vzťahu ( 9. dom, strelec, jupiter ) sú blokované ( 3. kvadrant ).

Takto znie napríklad rodičovské posolstvo pri napäťových aspektoch Mars-Saturn ( AC kozorožec, Saturn na AC alebo v prvom dome, Mars v 10. dome, Mars-Saturn konjunkcia, kvadrát, opozícia ): nesmieš byť egoistický ( divoký, zlý )! To sa nerobí! Z toho neskôr vznikajú  blokády/zábrany pri vlastnej schopnosti presadiť sa. Čo sa u muža pri sexe môže prejaviť ako porucha erekcie. Samozrejme: kto preskočí na stranu kompenzácie, vehementne sa pritom namáha a vstúpi do konkurenčného boja, tomu tiež nie je lepšie.

Proces pri Mars-Saturn znamená konkrétne: Uvedomenie si vlastnej sily a energie. Presadenie svojich vlastných práv.

Vyriešená, zrelá forma konštelácie Mars-Saturn potom je: právo na telesnú silu, silná a iniciatívna životná energia, Ja smiem byť hlučný a divoký, uvedomenie si, že máme právo presadiť vlastné záujmy. Prevziať zodpovednosť za vlastné aktivity ...presadiť vlastné práva, vlastné merítka a ciele. Pre lásku a sexualitu to znamená: Smiem prevziať iniciatívu, uspokojiť moje telesné potreby, mám na to právo - vo vlastnej zodpovednosti.

Alebo si zoberme napäťovú nevyriešenú konšteláciu Satrn-býk-venuša ( 2. dom v kozorožcovi, Saturn v 2. dome, venuša v 10. dome, saturn-venuša konjunkcia, kvadratúra, opozícia, venuša v kozorožcovi, saturn v býkovi ... ). Tu znie rodičovské posolstvo azda nasledovne: Nemáš hodnotu, keď ... alebo pôžitok a/alebo sebaláska sú nemiestne, vlastné telo nie je hodnotné .... alebo Nepotrebuješ vlastnú izbu ( žiadny priestor pre seba ), alebo Majetok a peniaze sú zlé, atď.

Z toho neskôr vyplynie zásadná porucha vnímania vlastnej hodnoty a vzťahu k svojmu telu. Konflikty z konštelácie Satrn-býk-venuša sa obzvlášť ťažko riešia, lebo sú spojené s polaritou škorpióna - a za tým je rodinný klan. To znamená, že určité programy často riadia tematiku vlastnej hodnoty. Obzvlášť chúlostivé je to vtedy, keď má dieťa strach, že stratí príslušnosť k svojej rodine, príbuzenstvu a klanu, ak nebude nasledovať pravidlá, zákazy a príkazy, popr. si podľa toho stanoví vlastné merítka toho, čo je "dobré" a čo je "zlé".

Na úrovni tela sa často takého blokády prejavujú ťažkosťami s hrdlom a prehĺtaním, napnutou šijou a anus-svalmi!!!  Je ľahko si predstaviť, že pri napäťovej konštelácii Satrn-býk-venuša aj vzťah a sexualita nemôžu byť prežívané naplno. Kto nemá rád seba a svoje telo - ako môže potom mať rád niekoho iného?

Ako by znel tento vývojový proces? Uvedomenie si vlastnej hodnoty alebo toho, čo je preňho skutočne hodnotné. Uvedomenie si svojho tela, nutnosti vlastného priestoru. Zhromažďovanie a uchovávanie vlastných práv.

Zrelá, vyriešená forma konštelácie Satrn-býk-venuša by mohla znieť: mať právo na vlastný majetok, pôžitok, moje telo je hodné lásky ... a za toto všetko preberám zodpovednosť.

Viete si predstaviť, ako vedome môže tento človek prežívať sexualitu?

Problematické aspekty Saturna k našim osobným planétam, získané skúsenosťami z detstva, môžeme disciplinovanou prácou na nás samých - na tele aj na duši - rozpustiť a premeniť na konštruktívnu energiu. K tomu potrebujeme ovšem trpezlivosť ( Saturn ).

Ak je Saturn v spojení s transsaturnskými planetárnymi energiami ( Urán, Neptún, Pluto ) človeka, sú problémy so sexualitou väčšinou veľmi hlboko skryté pod nánosom rôznych starých skúseností - a predovšetkým tu ťažko zistiť konkrétnu príčinu. Lebo v tomto prípade sú poruchy len sekundárnym dôsledkom väčších do hĺbky siahajúcich duševných identifikácií často presahujúcich generácie ( napr. karmicky dané ). Preto potrebujeme systematické, alebo aj transpersonálne ucelené terapeutické procesy.

Ak Saturn priamo aspektuje princíp Pluto/škorpión/8.dom - sexualita - myslené sú významné Saturn/Pluto spojenia - tu je zaobchádzanie so sexualitou určite spojené so starou tradíciou rodinného klanu. Niekedy v minulosti tu bol uzavretý "Pakt s diablom".

Prejavovať sa to môže buď úplným zrieknutím sa sexuality a rozkoše založeným na morálnych zásadách ( to je zlé ), alebo je zablokovaný pohlavný pud, alebo naopak vlastník horoskopu holduje nutkavému perfekcionizmu v sexualite ( ako kompenzácia ) a ak sa mu to nedarí, upadne do hlbokej bezmocnosti a zúfalstva. Takisto si stanovuje pravidlá a merítka v zmysle ako: Sexualita funguje iba takto! Bez výnimky! Popr. samotne prežívaná sexualita sa stáva merítkom toho, čo je správne a čo je nesprávne. Do istej miery tu zohráva úlohu rodiča v sexe. V konečnom dôsledku je možné aj to, že jedinec svoju sexualitu "zverejní", napr. formou bordelu ( len ako príklad ).

Na záver ešte jeden dotaz: Kto stále priťahuje saturnikov - v povolaní alebo v partnerstve - by nemal týmto ľuďom neustále vyčítať ich určitú stuhnutosť a meravosť. Vyjadrené inak: Nerozčuľujte sa nad svojím "zablokovaným, nudným, citovo-neurotickým ( Saturn )-partnerom, ale začnite najskôr u seba! Tam je kľúč k poznaniu.

Mnohí z tých, ktorí vyhľadajú poradenstvo, lebo majú problém, že nie sú dostatočne telesne alebo citovo milovaní  svojím partnerom ( a ten skutočne má zvýraznený vplyv Saturna ), majú totižto za úlohu spomínané zábrany najskôr nájsť v sebe a priznať si ich. Partner, ktorého sme si vybrali, má väčšinou len úlohu membrány, cez ktorú sa problém prejaví navonok.

Nevzrušujme sa teda nad inými, ale začnime s tým, ako rozlúštiť naše vlastné citové zábrany a spracujme ich v sebe, predtým ako začneme hľadať vinu ( Saturn ) u toho druhého.

Priznajme si: Nie je to jednoduchý krok, ktorý sa dá rýchlo absolvovať. Bez trpezlivosti u oboch partnerov takýto proces sotva povedie k želanému uvoľneniu/odľahčeniu.

Vysporiadanie sa s vlastnou saturnovskou problematikou má väčšinou dlhú históriu a je často "starým" rodinným problémom, do ktorého sa saturnik zamotá so svojím partnerom, ktorý sa stále sťažuje na nedostatok lásky a telesného kontaktu a už sotva dokáže znášať chlad. Dlhý pochod sa však môže vyplatiť: Na konci cesty čaká majstrovstvo v láske a sexualite ( Saturn-Pluto),  energeticky vysoko koncentrovaný vzťah uspokojivý pre oboch partnerov.

saturnik


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...