mesiac
Pondelok, 17.6.2024
Meniny má Adolf

Orol (výklad sna)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Orol. Je to kráľ nebies a oblohy, tak ako je lev kráľ saván. V heraldickej tradícii patrí medzi najpoužívanejšie a najuctievanejšie znaky a v mnohých kultúrach bol považovaný za stelesnenie božstva. Vyjadruje silu, moc a víťazstvo, čiže zmes mužských vlastností. Vo snoch predstavuje mužskú zložku osobnosti (animusa) a v spojení so vzdušným živlom aj nadhľad a uvedomenie získané prostredníctvom mentálnych schopností alebo komunikácie. Je to sila našich myšlienok, ktoré sa dokážu vo vzduchu (v mentálnom svete) ako tento dravec presadiť. V astrologickej terminológii je mu blízky vplyv planéty Slnka. Ak vo sne vidíte orla, tak to môže značiť nejaké dôležité víťazstvo (skôr ideového charakteru) a s tým súvisiace prebudené mužské charakterové vlastnosti. Alternatívne to môže zobrazovať silu vašej aktívnej imaginácie alebo vašich plánov, či ideálov.

 


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...