mesiac
Sobota, 20.7.2024
Meniny má Iľja

Horoskop na rok 2013

Všeobecne v roku 2013 budú pre ľudí v základných znameniach (Baran, Kozorožec, v menšej miere Rak a Váhy) pokračovať napäťové konštelácie Pluta a Uránu z minulého roku (na jednej strane to môže byť náročný rok s väčšou dávkou nečakaných zmien, ale na druhej strane sa bude niesť v duchu očistenia sa od mnohých nefungujúcich vzťahov a obmedzujúcich väzieb). Tieto však budú pomaly slabnúť, keďže Saturn prednedávnom opustil znamenie Váh a vstúpil do znamenia Škorpióna, respektíve sa presunú na jedincov, ktorí sa narodili na rozhraní prvej a druhej dekády týchto znamení, prípadne v tomto úseku majú iné dôležité astrologické prvky.

Najväčšie odľahčenie môže pociťovať znamenie Raka (hlavne v druhej polovici roka) a Váh (špeciálne v prvej polovici roka) a bude to spôsobené najmä pozíciou Jupitera, ktorý prvé mesiace bude prechádzať vzdušným znamením Blížencov, takže pre triádu vetroplachov (Blíženci, Vodnár, Váhy) môže zafúkať ten správny vietor do plachiet, ktorý bude priať hlavne sebarealizácii plánov a osobnému rozvoju.

Približne v druhej polovici roka 2013 sa Jupiter prehupne do znamenia Raka, čo môže byť pre vodné znamenia (Rak, Škorpión, Ryby) a v istom zmysle aj pre Býka a Pannu, určité pookriatie živou vodou. Avšak ako sme už spomenuli, Saturn sa bude nachádzať v znamení Škorpióna, čo môže hlavne jedincov narodených v prvej dekáde tohto znamenia (či na hranici prvej a druhej dekády) brzdiť v rozlete a obmedzovať (to isté platí pre Vodnára, Leva a Býka).

Konkrétnejšie informácie sa môžete počas roka 2013 dočítať na našich stránkach vo svojom dennom horoskope (prípade ročnom horoskope). Ak chcete spoznať vplyv konštelácií na celú spoločnosť, tak sa mrknite na horoskop okamihu, v ktorom sú zahrnuté aj vplyvy osobných planét, čiže Slnka, Luny, Merkúra, Venuše a Marsu.

Január 2013

Aj počas januára 2013 sa bude Saturn nachádzať v znamení intenzívnych a hlbokých väzieb, čiže v Škorpiónovi. Škorpiónovi nestačí o týchto hodnotách, či spoločnej energii iba hovoriť ako to bolo u Váh, ale musí ju aj zdieľať a hlavne do hĺbky precítiť. Nasledujúce obdobie teda bude testovať naše intenzívne väzby a tiež zdroje (energie) druhých ľudí, o ktoré sa snažíme s nimi deliť, či ich získať. Škála oblastí, skrze ktoré sa tieto funkcie uplatňujú siaha od sexu, pôžičiek, daní, dedičstva, tajných spolkov (napr. politických, či duchovných) až po okultizmus. No a Saturn, ten symbolizuje koncentráciu, dozrievanie, prehlbovanie a pocit zodpovednosti, takže ak sme v minulosti v týchto oblastiach jednali ľahkovážne, či povrchne, tak teraz budeme nútení naučiť sa zodpovedne narábať s energiami (zdrojmi) druhých ľudí. V tomto mesiaci Saturn vytvorí pozitívnu konšteláciu s Plutom, čo môže uvoľniť transformačné sily v spoločnosti a pomôcť zmeniť rôzne zatuchnuté štruktúry, zákony a normy. Úlohou tejto planetárnej väzby je naučiť sa nelipnúť na falošných istotách. Jupiter bude retrográdny (fiktívny spätný pohyb), čo posilní individuálne a neštandardné riešenia rôznych náboženských, filozofických, prípadne finančných otázok na úkor konvenčných spôsobov. Ľudia budú mať nutkanie uprednostniť svoju vnútornú pravdu pred pravdami rôznych skupín, siekt a spoločností.

Február 2013

Aj v tomto mesiaci (a potom až do mája) bude pôsobiť aspekt medzi Saturnom a Plutom. Ďalej sa na nebi objaví napäťový vzťah medzi Jupiterom a Neptúnom, čo môže byť vo väčšej miere spúšťačom šírenia rôznych epidémií a infekcií alebo na druhej strane aj rôznych pochybných ideálov. Ľudia budú viac náchylní nechať sa opantať fatamorgánou ľahkého zisku a falošných nádejí. Celkovo táto konštelácia má ľudstvo priviesť k rozvoju humanity a sociálneho cítenia a tiež k poznaniu, aby človek bezducho neslúžil falošným bohom. Jupiter vytvorí v tomto mesiaci aspekt (a to súladný) ešte s jednou planétou a to s Uránom. Nasledovné spojenie by malo priniesť nárast liberalizmu, pokrokovosti a túžby po slobode a objavovania nových horizontov. Ľudia by mali porozmýšľať, že kde sa im otvárajú nové možnosti a že realizáciou akých nápadov by sa mohli stať šťastnými. Táto konštelácia má ľudí priviesť k určitej názorovej liberalizácii a tolerancii, pričom na svete často pri nej dochádza často ku kľúčovým objavom a vynálezom. Retrográdny Merkúr (fiktívny spätný pohyb, začiatok 23.2.) môže spôsobiť, že výmena informácií, komunikácia, či učenie sa novým veciam môže prebiehať viac na vnútorných rovinách, pričom myslenie spoločnosti bude zamerané tiež skôr dovnútra a môže ísť proti doterajším štandardom.

Marec 2013

V tomto mesiaci budú trvať ešte niektoré konštelácie z minulého mesiaca (Saturn sextil Pluto, Jupiter sextil Urán), pričom Merkúr prestane byť retrográdny a začne sa opäť direktne pohybovať (17.3.). Naopak Saturn spraví obrátku a začne z geocentrického pohľadu cúvať. Retrográdny Saturn nás môže viac nútiť k vlastnému poriadku a k upratovaniu vo vlastnom vnútri, čo môže pôsobiť protichodne voči celospoločenským vplyvom tejto planéty, čiže vlastné zákony a pravidlá sa môžu trieť o zákony a obmedzenia spoločnosti. Ďalšou významnou udalosťou je návrat planetárnej konfigurácie s názvom Prst boží (dvojitý kvinkunx, YOD) z konca decembra minulého roku. Táto konštelácia môže priniesť určitú sebareflexiu, sebanápravu, či reorganizáciu v princípoch, ktoré predstavuje Jupiter v Blížencoch, čiže v oblasti šírenia informácií (internet, médiá), rozvoja vedy, systéme vzdelávania, či myslenia spoločnosti. A môže sa jednať o voľbu medzi starým, odskúšaným, spoľahlivým (Saturn) a radikálnou zmenou až prevratom (Pluto). Iná zaujímavosť, ktorá sa v tomto čase udeje je úplná prevaha vodného živlu v niektorých dňoch (niekedy až 6 planét vo vodných znameniach), čo sa bude počas tohto roku viackrát opakovať. Vodný živel súvisí s emóciami, senzitivitou a empatiou, takže ľudstvo pravdepodobne budú viac citlivé k sociálne slabším vrstvám, či k skrytým dimenziám bytia.

Apríl 2013

V týchto týždňoch bude opäť pokračovať priaznivé spojenie Saturna s Plutom z minulého mesiaca a po dlhšej pauze sa opäť začne intenzívnejšie ozývať napäťová väzba z minulých rokov a to konkrétne medzi Uránom a Plutom. Táto konštelácia naposledy nastala v rokoch 1932-1934 a potom až počas leta predminulého roku, pričom po astrologickej stránke je hlavne ona zodpovedná za finančnú krízu a bolestné udalosti po celom svete v posledných rokoch. Keďže sa stretávajú vo vzájomnej väzbe dvaja rebeli, buriči a podvracači, tak aj v tomto období možno očakávať nepokoje a hlboké zmeny hlavne v diktatúrach a vo fanatických režimoch. Na rôznych úrovniach sa môžu vyhrotiť mocenské snahy potlačiť individuálne potreby, slobodu a odlišnosť. Počas týchto mesiacov môže byť oveľa väčšie zneužitie objavov a pokrokových myšlienok ako aj zvýšená aktivita rôznych teroristov, náboženských fanatikov a podsvetia. V tomto mesiaci (25.4.) nastane aj čiastočné zatmenie Luny v znamení Býka, pričom astrológovia takémuto úkazu pripisujú oslabenie lunárnych (ženských) princípov, čo znamená väčšie upriamenie ľudstva do budúcnosti, respektíve na jednotlivcov (a ich egá), nové impulzy a chúťky po sebapresadení, čo môže mať aj tragikomické následky. Účinok bude cítiť hlavne na miestach, kde bude zatmenie viditeľné.

Máj 2013

Okrem spomínaného napäťového spojenia medzi Uránom a Plutom, sa na oblohe objaví súladný aspekt medzi Saturnom a Neptúnom, ktorý umožní reálnejší pohľad na rôzne idei, sny a ťažko uchopiteľným predstavy. Tento vplyv môže dočasne zjemniť a preklenúť strohé a prísne rysy Saturna (napr. pre sociálne slabšie vrstvy), ktorý vládne v našej spoločnosti zákonom, predpisom a normám. Vzdušné zámky kolektívov dostanú triezvejšie kontúry, čím sa môžu o ďalší krok priblížiť k realizácii. Poslednú vetu potvrdzuje aj fakt, že v niektorých dňoch tohto mesiaca bude výrazne pôsobiť zemský živel (až 6 planét), hlavne pôsobením znamenia Býka. Dominancia tohto živlu v momentálnych horoskopoch môže zvýšiť pragmatizmus a účelnosť obyvateľstva a tiež môže upriamiť jeho pozornosť na otázky životného prostredia, ťažby surovín, ekonomiky a ekológie. Tento vplyv ešte zvýrazní prstencové zatmenie Slnka (10.5.), pričom Luna symbolicky pohlcujúca Slnko bude stáť v Škorpiónovi, čo môže byť určitý návrat k zastaraným spoločným hodnotám, prekonaným vzorcom delenia majetku, alebo k už vyrovnaným a zabudnutým dlhom a pôžičkám.

Jún 2013

V tomto mesiaci budú ďalej pokračovať väzby Saturna na Neptún a tiež Urána na Pluto. Dôležitá zmena nastane pri Jupiterovi, ktorý sa ku koncu mesiaca (konkrétne 26.6.) presunie zo znamenia Blížencov do znamenia Raka. V spoločnosti môžeme očakávať pomalý prechod pozornosti z oblasti výmeny dialógov, komunikácie, učenia, konkrétneho, prípadne vedeckého myslenia, predstavovanými znamením Blížencov, na zameranie pozornosti do oblastí vlastných koreňov, rodiny, domova, bývania, nehnuteľností, či materského života. Všeobecne spoločnosť, či ľudstvo samo o sebe bude musieť prejsť z vyjednávania a zo získavania informácií o svojom okolí, buď k určitému hlbšiemu vzťahu s ním alebo k prerušeniu kontaktov (bod obratu). Táto konštelácia je ideálna pre rozvoj a expanziu tradičných a rodinných hodnôt vo svete, pre zvýšenie pôrodnosti, či starostlivosti o slabších jedincoch (najmä detí). Je to vlastne podnet k položeniu nových základov v mnohých odvetviach ľudskej činnosti, alebo vybudovania si útočiska pre ďalší vývoj. Tiež sa naskytne sa u mnohých jedincov veľká šanca napraviť niektoré pošramotené rodinné vzťahy. Je to vplyv prajúci najmä agroturistike, archeológom, pamiatkárom, historikom, zástancom tradícií, stavbárom, architektom, realitným kanceláriám, reštauráciám (túto konšteláciu môžu pocítiť hlavne osoby narodené vo vodných znameniach Raka, Škorpióna a Rýb). Ľudstvo sa zas môže o kúsok priblížiť k poznaniu svojho pôvodu a k svojim starobylým, či duševným koreňom. K ďalšej významnej astrologickej udalosti bude patriť retrogŕadny Merkúr (fiktívny spätný pohyb, začiatok 26.6.), ktorý môže spôsobiť, že výmena informácií, komunikácia, či spoznávanie vonkajšieho sveta môže trochu viaznuť, pretože vesmír od nás chce, aby tieto naše funkcie prebiehali viac na vnútorných rovinách, pričom myslenie spoločnosti bude zamerané tiež skôr dovnútra a môže ísť proti doterajším štandardom. V niektorých dňoch tohto mesiaca (alebo aj budúceho) bude až 7 planét vo vodných znameniach, čo podtrhne silný emocionálny nádych tohto obdobia.

Júl 2013

Po väčšinu júla bude Merkúr retrográdny (až do 20.7.), číže komunikačné a rozumové schopnosti budú zamerané viac dovnútra, respektíve na vnútorné záležitosti. K tomu v niektorých dňoch mesiaca nebude na oblohe vôbec obsadený planétami vzdušný živel, ktorý je tiež zodpovedný za komunikáciu, spoluprácu, racionalitu, odľahčené uvažovanie. Udalosti, ktoré sa v týchto dňoch stanú (hlavne konflikty a provokácie), môžu mať punc neohrabanosti, iracionality, prílišnej emotívnosti s kopou nedorozumení. Bude to jasná nadvláda citu/emócií (voda) nad rozumom/intelektom (vzduch), čo môže mať svoje pozitívne stránky, ako aj svoje negatíva. K tým lepším bude patriť napríklad to, že ľudia budú viac naladení na romantiku, milostné city, lásku, emócie, takže veľa jedincov možno prežije jeden z najhorúcejších a najzamilovanejších letných mesiacov za posledné roky. Všeobecne by mali byť ľudia k sebe viac ohľaduplnejší a láskavejší. K tým horším stránkam môže patriť prílišná iracionalita, zabednenosť a s tým spojené možné problémy v komunikácii a diplomacii. Napriek tomu, tento mesiac bude pravdepodobne najlepší z celého roku, keďže sa na nebesiach objaví harmonická planetárna konfigurácia „grand trigon“ medzi Jupiterom, Saturnom a Neptúnom. Je to konštelácia, ktorá môže vďaka rozmachu (Jupiter) fantázii, či ideálov (Neptún) zakotviť v reálnom svete (Saturn), čiže je to prísľub splnenia mnohých odvážnych predstáv a plánov (hlavne čo majú niečo spoločné s citom, umením, duchovnom, charitou, humanitou, či sociálnou oblasťou ) na mnohých úrovniach. Revolučný aspekt medzi Uránom a Plutom bude ďalej pokračovať aj v tomto mesiaci.

August 2013

V tomto období vystrieda na nebi planetárnu konfiguráciu „grand trigon“ napäťový polokríž medzi Jupiterom, Uránom a Plutom v kardinálnych znameniach. Na jednu stranu je to veľmi dynamická konštelácia, ktorá môže byť motorom mnohých zmien hlavne v ideologických, vzdelávacích a ekonomických systémoch. Tiež to môže rozdúchať túžbu niektorých mocností (či mecenášov, zbohatlíkov, narkobarónov, diktátorov…) po rozširovaní svojho vplyvu, či po dobíjaní nových území. Toto planetárne spojenie bude vodou na mlyn aj pre rôznych buričov, revolucionárov, náboženských fanatikov… Ľudstvo sa pod touto konšteláciou má naučiť väčšej tolerancii, nezávislosti nad názormi rôznych mocenských organizácií, či neprepadnúť extrémom a megalománii. Ďalej bude pokračovať aspekt Saturna s Neptúnom, ktorý dá rôznym snom a ideálom reálnejšie kontúry. A súladné spojenie Jupitera s Mesačnými uzlami sľubuje plodné spojenia, rozkvet spolupráce, kontaktov a vzťahov.

September 2013

Začiatkom tohto mesiaca bude doznievať polokríž medzi Jupiterom, Uránom a Plutom v kardinálnych znameniach, ktorý môže zdynamizovať celosvetový vývoj a byť hnacím motorom mnohých zmien. Ďalej sa k tejto konštelácii pridá priaznivé spojenie Saturna s Plutom, čo môže jednak trochu tlmiť radikálne účinky spomínaného polokríža a taktiež môže pomôcť realizovať, prípadne sformovať a kriticky posúdiť transformačné procesy v tomto období. Táto konštelácia by mala pomôcť spoločnosti rozpoznať skutočné istoty a spoľahlivé oporné body, o ktoré sa je možné oprieť v časoch krízy a naučiť ju zodpovedne nakladať s mocou. Heslo: „menej je niekedy viac“ bude platiť dvojnásobne. Tento vplyv tiež významnou mierou redukuje zbytočnosti a vládcovi času (teda aj minulosti) prepožičiava mimoriadnu moc. Prechod Saturna cez Mesačné uzly môže napovedať, že pri nadväzovaní kontaktov a spolupráci bude hrať väčšiu úlohu opatrnosť a určitá rezervovanosť.

Október 2013

V tomto mesiaci budú ďalej pokračovať niektoré konštelácie z predchádzajúceho obdobia a to konkrétne revolučné a novátorské spojenie Uránu s Plutom, ďalej reštrikčná väzba medzi Saturnom a Plutom, ktorá bude držať uzemňovať mnohé deštrukčné sily z kolektívneho nevedomia, prípadne takéto sily nemilosrdne trestať. A v neposlednom rade bude doznievať prechod Saturna cez Mesačné uzly, čo môže brzdiť rozlet v nadväzovaní kontaktov. V tomto mesiaci nastane aj polotieňové zatmenie Luny (18.10.) v znamení Váh, pričom astrológovia takémuto úkazu pripisujú oslabenie lunárnych (ženských) princípov, čo znamená väčšie upriamenie ľudstva do budúcnosti, respektíve na jednotlivcov (a ich egá), nové impulzy a chúťky po sebapresadení, čo môže mať aj tragikomické následky. Účinok bude cítiť hlavne na miestach, kde bude zatmenie viditeľné. Dňa 21.10. začne byť Merkúr retrográdny (jeho pomyselný spätný pohyb), čo môže spôsobiť, že výmena informácií, komunikácia, či spoznávanie vonkajšieho sveta môže trochu viaznuť, pretože vesmír od nás chce, aby tieto naše funkcie prebiehali viac na vnútorných rovinách, pričom myslenie spoločnosti bude zamerané tiež skôr dovnútra a môže ísť proti doterajším štandardom. V niektorých dňoch tohto mesiaca bude až 6 planét vo vodných znameniach, čo podtrhne silný emocionálny nádych tohto obdobia.

November 2013

V tomto mesiaci bude na oblohe ďalej pôsobiť novátorská a revolučná planetárna väzba medzi Uránom a Plutom a retrográdny Merkúr sa dňa 10.11. začne znovu direktne pohybovať. Ďalej sa na oblohe objaví harmonický aspekt medzi Jupiterom a Saturnom, ktorý premrštenú expanziu a nároky dokáže uzemniť a dodať im pečať účelnosti a užitočnosti. Je to konštelácia „zlatej strednej cesty“, umiernenosti (môže trochu brzdiť účinky divokého aspektu Urán/Pluto) a tiež pomalého ale bezpečného rastu a vývoja (v túto dobu vsadiť na istoty sa vypláca). Ekonomické, náboženské a vzdelávacie štruktúry by mohli tento vplyv využiť na určitú stabilizáciu svojho systému, pričom by mohli siahať po veľmi individuálnych a neštandardných riešeniach, keďže Jupiter začne byť 7.11. retrográdny (fiktívny spätný pohyb) a bude nútiť spoločnosť obrátiť pozornosť dovnútra, či iným, individuálnym smerom. Taktiež možno očakávať, že ľudia budú vo väčšej miere náchylní uprednostňovať svoju vnútornú pravdu pred pravdami rôznych skupín, siekt a spoločností. Na začiatku tohto mesiaca (3.11.) sa ešte dočkáme hybridného zatmenia Slnka v znamení Škorpióna, čo môže byť symbolom dočasného víťazstva minulosti nad súčasnosťou, posilnenie tradičných, dávno nevyhovujúcich predstáv a postojov. A keďže Luna pohlcujúca Slnko bude stáť v Býkovi, tak to môže značiť návrat k zastaraným hodnotám, prekonanému ekonomickému uvažovaniu, či k nevyhovujúcim materiálnym vplyvom. K tomu môže byť celé toto obdobie prežívané veľmi emocionálne a citlivo, keďže v niektorých dňoch bude až 6 planét sídliť vo vodných znameniach.

December 2013

V tomto časovom úseku bude ďalej pokračovať dynamický aspekt medzi Uránom a Plutom alebo aj konsolidujúci vzťah medzi Jupiterom a Saturnom, pričom Jupiter bude celý mesiac retrográdny, čiže celé toto spomínané zoskupenie bude mať podobný vplyv ako to bolo v novembri: ekonomické, vzdelávacie a náboženské štruktúry dostanú šancu na určitú stabilizáciu a pomalý, či opatrný rozvoj, pričom metódy, ktoré majú toho dosiahnuť by mali mať výrazný individuálny, neštandardný charakter a byť obrátené viac dovnútra. Okrem toho Neptún vytvorí súladné spojenie s Mesačnými uzlami, čo by mohlo znamenať, že intuícia, či nejaká neznáma sila by mohla výrazne pomôcť pri nadväzovaní nových kontaktov, ktoré môžu ľudí duchovne povznášať viac ako to býva zvyčajne. Je to priaznivá väzba pre spoluprácu, či spoločenské aktivity, ktoré majú humanitný, sociálny, či spirituálny akcent. A presne pri zimnom slnovrate (21.12.) začne byť Venuša retrográdna (fiktívny spätný pohyb), čo bude ľudstvo nútiť emócie, vnímanie, pociťovanie a spoločenské aktivity obrátiť viac dovnútra, kde hlavným cieľom bude to, aby mnohí ľudia sa odprostili od hodnôt spoločnosti (či od vžitého archeotypu lásky) a našli svoje vlastné, individuálne hodnoty, či predstavu lásky. Dosť možné, že v túto dobu budú narastať rôzne demonštrácie, alebo prejavy na podporu netradičných vzťahov. Svet bude konfrontovaný s tým, že ľudia zažívajú veľmi individuálne podoby lásky, či vyznávania hodnôt. Môže to byť impulz pre vznik netradičných umeleckých diel, či smerov. A veľa ľudí bude mať veľkú chuť na samotu, keďže sa môže cítiť spoločnosťou nepochopená.

Konkrétnejšie (personalizované) informácie:   Ročný horoskop »    Denný horoskop »


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...