mesiac
Piatok, 20.5.2022
Meniny má Bernard

Vtipy a haluze - 

Test - jak milujete

neznámy
neznámy | 28.10.2016 11:06
tak protože vás testíky baví, našla jsem jeden speciální.....stačí vybrat tu "vaši" barvu a dozvíte se něco zajímavého o sobě....
a za sebe musím přiznat, že to sedí....ke mně prostě ta oranžová patří...:)....mám ráda oheň ve všech podobách....;)


http://www.pronaladu.cz/jak-milujete-barevny-test/
neznámy
neznámy | 28.10.2016 11:19
Já mám zelenou....-NOSMILE-
Taky myslím sedí...
marcie
marcie | 28.10.2016 11:43
ja som nedočítala tvoj príspevok a tiež som si vybrala oranžovú ... oheň sa nezaprie -LOL-
neznámy
neznámy | 28.10.2016 12:55
STŘÍBŘITÁ
nikav
nikav | 28.10.2016 13:15
Mám dojem, že oranžová je typicky vodnárska.-THUMBSUP-
neznámy
neznámy | 28.10.2016 14:18
Zelená, dost to sedí;):)
Saffiyah
Saffiyah | 28.10.2016 14:33
Fialová - Máte lehký sklon k dominanci. Vyhýbáte se extrovertům, hledačům dobrodružství a svůdníkům.-LOL-
Putes
Putes | 28.10.2016 15:33
ZELENÁ

City

Zelená symbolizuje city, hlubokou, štědrou a něžnou lásku. Dáváte a dělíte se v úsilí o symbiózu. Když se zamilujete, jste v tom ponořeni celí. Jste vyrovnaní, důvěřiví a trošku naivní, na partnerovi vidíte jen jeho dobré stránky a jste ochotni vydat se ze všeho bez ohledu na cokoli, občas až přespříliš. Jste pozorní a starostliví a máte za to, že tomu, koho milujete, musíte být také přítelem.
neznámy
neznámy | 28.10.2016 16:31
Žlutá :) ale blýskat ve společnosti - o to nestojím (ale zbytek anoo)
neznámy
neznámy | 28.10.2016 16:48
keď miluješ nie je čo riešiť
neznámy
neznámy | 28.10.2016 18:10
fialová,,,veľmi mi to nesedí
neznámy
neznámy | 28.10.2016 20:53
Modrá -BIGEYE- Většinově sedí -THUMBSUP-
jafima
jafima | 29.10.2016 06:06
... "moje oko" vnímalo stále dve: zelená-modrá... akosi sa nevedelo rozhodnúť iba pre jednu, takže niečo medzi by sadlo :)
milan08
milan08 | 29.10.2016 08:54
fialova a sedi to na 100 pro.
neznámy
neznámy | 30.10.2016 00:12
Výrazná víra a důvěra v sebe a Stvoření jsou v této barvě rovněž zakotveny. Pokud existuje přemíra této energie, může člověk snadno sklouznout do dogmatických vzorů chování, což obsahuje enormní omezení osobní svobody. Uznání božství uvnitř i vně. Podívejme se na Matku Boží Marii. Zpravidla má na sobě plášť v královské modři, symbol mateřství, ženské péče, ženského principu. Modrá představuje komunikaci, slovní vyjadřování. Zde však není míněno jen mluvené slovo, nýbrž i komunikace na všech úrovních, na všechny úrovně, ze všech úrovní. Tím je dán výrazný přístup ke spirituálním učením. Schopnost meditace je také modrou barvou podporována, protože přináší nejen nezbytný klid a vnitřní mír, nýbrž také vytváří přístup. Intenzivní práce s modrou v mediální oblasti se může projevit i v telepatických schopnostech. Lidé se zdůrazněnou modrou vlastní diplomatickou obratnost. Jsou reformátory z nadšení a nezřídka pionýry v novém terénu. Vlastní nadřazený pohled, jakýsi průhled, který ostatním zřejmě ještě dlouho zůstane skryt. Výrazná představivost a vysoce rozvinutá duchovní síla podporují existující kosmické vědomí. Jsou nezávislé na hmotných záležitostech naší společnosti. Spíše negativně působícím tématem modré je vyčerpání, neklid. Lze vycházet z toho, že v tomto případě modrá chybí. Bylo by možné doporučit se právě v tomto případě modrou barvou zabývat, konfrontovat se s ní a obklopovat, protože tato barva je v podobných stavech spíše odmítána, resp. k tomuto odmítání došlo již dříve a tak byla uvolněna cesta vyčerpání. Neústupnost a strnulost může být rovněž výrazem nedostatku modré. V modré je, jak jsem již poznamenal, zakotveno téma ženského principu. Často je třeba hledat příčinu v dětství, u vlastní matky nebo ženských podílů otce. V raném dětství mohou vést hluboko zasahující zážitky kolem matky a v nich skrytého ženského principu k vnitřním konfliktům, dodnes nevyřešeným. V modré barvě je vám poskytnuta možnost vytáhnout tyto záležitosti z vlastního nitra na denní světlo, zpracovat je a tím i uvolnit, aby nemohly váš život dále zatěžovat. „Bytí v jednotě" je obsaženo právě v královské modři, ovšem nachází se zde i pocit oddělení. Oddělení, izolace, stažení se ze svého prostředí. Důsledkem jsou pak nezřídka depresivní nálady.

http://www.mojiandele.cz/vyznam-barev/modra-barva/
neznámy
neznámy » Putes | 30.10.2016 00:16
Lidé, kteří milují zelenou nebo ji definovali jako svou nejoblíbenější barvu, žijí často v harmonii s přírodou a dbají na její zákony. Zelená patří k jaru, zastupuje růst (nejen hrubohmotného druhu) a vede k pochopení a všímání si přírody. Nezřídka jsou lidé s oblibou zelené barvy velmi otevření, i vůči neviditelným věcem na této zemi. Zelená povzbuzuje kreativitu v nás, jak čistě intuitivní, tak také vznikající silou myšlenek (podílem žluté). Právě umělci tuto barvu velmi potřebují. Poskytuje nezbytný prostor ke schopnosti rozvíjení kreativity, a tím i ke schopnosti vytvářet nové v klidu a s vnitřní jistotou. Aspekty klidu a vnitřní jistoty jsou dány vysokým podílem modré. Díky podílu žluté zelená umožňuje takříkajíc rozzáření mysli a intelektu. Zelená je tak i skvělou podporou při vytváření vynálezů, cíleném přinášení novinek do světa. Věcí, které jsou určeny pro pokrok. Zelená působí silně podpůrně při nových začátcích, opouštění starého a rozhlížení se po novém, při nezávislosti a lásce k pravdě. Podívejme se například na zelenou na semaforu. Znamená „volnou cestu", můžeš přidat plyn. Pro podporování vyrovnanosti, možnost velkorysého oddávání se, ovšem při zachování schopnosti posuzování, je zelená tou správnou barvou. Stejně je tomu, pokud si přejete více aktivovat sebeúctu a pochopení pro sebe sama i pro jiné. Velmi důležitým aspektem této barvy je smysl pro spravedlnost, proto je zelená nezbytná také pro reformátory a navíc poskytuje zvýšené vyzařování sympatie, které ostatní velmi snadno vnímají (od srdce k srdci). Věděli jste, že zelená barva podporuje plnění přání? Pokud něco žádáte od universa, zkuste své podrobně formulované přání jednou v myšlenkách obklopit zelení a následně odeslat do universa. Já sám jsem s tím učinil ty nejlepší zkušenosti. Zelená má velmi mnoho společného s braním a dáváním. Pokud například dávám přízeň, ochotu pomoci a ohledy, dostanu je - možná ne ihned - jednou také zpátky, totéž platí samozřejmě i pro spíše negativní záležitosti, které člověk může dávat, například závist, agresivitu, ignoranci. To je jen pár příkladů. Nyní jsme se dostali k nepříliš pozitivním, pokud nechceme říci přímo negativním vlastnostem. Typickými zelenými tématy jsou tíseň, stísněnost, omezování, nedostatek prostoru (volnosti). Pokud potřebujete zvládnout takové zelené téma, měli byste se zeptat sami sebe, jestli se zabýváte správným konáním, správnými lidmi, správným prostředím a ve vhodnou dobu. Často může jít o pracoviště, ptejte se. Pokud pak dojdete k poznání, že nepracujete správně a na správném místě, pak vám může právě zelená pomoci vytvořit odpovídající prostor a snad i nastolit potřebné změny. Možná jste také jen nevymezili, správně nedefinovali svůj vlastní prostor? Přibližují se lidé příliš blízko k vašemu osobnímu prostoru, nebo zůstávají mimo tento prostor jiní, u nichž byste rádi cítili větší blízkost a pozornost? Zelené téma vás vyzývá, abyste nově přehodnotili své vlastní hranice, přesunuli je a nově vytýčili. Nově položili vymezující linii. Protože jsme u tématu „vlastního prostoru", nerad bych zapomněl zmínit se o tom, že do této oblasti náleží i klaustrofobie, pokud lidé nedokáží pobývat v uzavřených prostorech. Zde se může zelená barva projevit velmi užitečně, stejně jako při depresích, závisti, žárlivosti. Je vám známo, že energetické vibrace naší Země jsou zelené? Zelená je velmi neutrální barva. Nemá ani ohřívající, ani ochlazující vlastnosti. Má spíše účinky vyrovnávající, protože zeleň je takříkajíc středem. Proto také platí: Kdo tělesně, duchovně nebo duševně tzv. vypadne ze svého středu, tomu může zeleň opět vrátit vyrovnanost. Zelená je rovněž používána pro oblasti srdce, dýchacích orgánů, brzlíku, při očních problémech a působí kladně na schopnost odkyselení (zatímco žlutá zbavuje strusky). Ne nadarmo se říká: „Nechám tě raději v klidu, tváříš se moc kysele!" Zelená barva pomáhá zvládnout i tento druh odkyselení a napomáhá schopnosti, zacházet se svým okolím opět neutrálně.

http://www.mojiandele.cz/vyznam-barev/zelena-barva/
neznámy
neznámy » jafima | 30.10.2016 00:20
Tyrkysová barva je směsí modré a zelené. Samozřejmě tak tyrkysová obsahuje i všechny aspekty zelené a modré, nejsou však viditelné na první pohled. To znamená, že sídlí spíše v skrytu nebo v nějakém chráněném prostoru. Dokázat vyjádřit své srdce je právě tématem tyrkysové, komunikace srdce - láskyplné mluvení se srdcem a ze srdce. Nejen rozumové, nýbrž slova, plynoucí od srdce k srdci. Lidé, kteří se cítí velmi silně přitahováni k tyrkysové, většinou touží vystupovat před malými nebo i většími skupinami lidí, možná dokonce vést semináře nebo pořádat přednášky o tom, co jim leží na srdci. Zpravidla jsou účastníci po takových akcích nadšení, protože „přednášející", jehož oblíbenou barvou je tyrkysová, nejen hovoří z pódia k „lidu", nýbrž se neustále snaží každého jednotlivce zatáhnout do nějakého napínavého děje. Tím se přednášené téma stane nejen „výživou mozku", ale může být také pořádně vnímáno, a sice od srdce k srdci. Pro takového člověka je snadné se srdcem přiblížit k ostatním. Tyrkysová podporuje kreativní možnosti. I když někdo nepatří do rodiny umělců a možná není tak nadaný, aby se věnoval umění, přesto se neustále, i v maličkostech, projevuje aspoň s uměleckým nádechem. Tyrkysová jistě patří k oblíbené barvě mnoha známých umělců. Tyrkysová propůjčuje křídla fantazii. Pokud někdo touží snít ve dne nebo si představuje ve své fantazii ty nejkrásnější věci, tyrkysová zde může mít silný pozitivní vliv. Již jsem se zmínil, že jsou v tyrkysové spojeny zelená a modrá barva. A z této kombinace vyplývá i volnost a inteligence, které společně umožňují skvělý pobyt na této zemi. Pokud si například vzpomeneme na moře v teplejších krajích, představíme si je v zářící tyrkysové v teplém slunečním světle. A v tomto moři navíc také žijí druhy ryb, které mohou být s tyrkysovou barvou spojovány. Delfíni. Jsou kromě jiného symbolem volnosti, inteligence, smyslu pro společenství, rodinného života. Jsou hodni lásky a veselí. To všechno rovněž tyrkysová barva obsahuje. Tyrkysová také podporuje komunikaci v cizím jazyce, který se člověk samozřejmě naučil. Ale jak již tomu s cizími jazyky je, člověk jimi nemluví neustále nebo denně, a to nemluvím o myšlení v tomto jazyce. Tyrkysová podporuje vyjadřování, nalézání správných slov a mluvnických pravidel. Pokud se učíte nějakému cizímu jazyku a přejete si učení poněkud zjednodušit nebo urychlit, obklopte se kromě žluté také tyrkysovou barvou. Abychom nezapomněli, tyrkysová také napomáhá optimistické náladě. A optimismus člověk potřebuje někdy při učení těch nezáživných slovíček, že ano? Tyrkysová přináší lepší pochopení technických věcí a techniky vůbec v našem období. Napomáhá jisté elasticitě ducha, a tím i projevování flexibility, i v případě novinek. Milovníkům tyrkysové barvy připadá také snazší komunikovat s ostatními bytostmi, které pobývají na dalších úrovních.

http://www.mojiandele.cz/vyznam-barev/tyrkysova-barva/
neznámy
neznámy | 30.10.2016 00:22
Fialová je často označována pro nejrůznější oblasti jako barva celistvého léčení. Pročišťuje hlavu a podporuje duchovní způsob pohledu. Nezřídka se u lidí, kteří jsou k fialové velmi silně přitahováni, jedná o duchovní učitele a výrazné vedoucí povahy. Jsou velmi citliví a vnímaví. Fialová působí silně na uklidnění, posiluje činnost mozku a má protistresové účinky. Povzbuzuje představivost a inspiraci. Pročištění myšlenek, citů a emocí je fialovou barvou rovněž podporováno. Tím také samozřejmě opouštění starého, minulosti a zastaralých představ a vzorů chování. Pokud se lidé s oblibou fialové cítí více přitahováni v rámci této barvy k modré, může to znamenat, že nechtějí být zde na zemi. Fialová jako celek navrací opět rovnováhu a pocit, že je člověk na světě rád. Již jsem se zmínil, že fialová zastupuje stejným dílem mužský a ženský podíl. Ve fialové se tedy nachází jak matka, tak i otec, respektive ženský i mužský princip. Fialová často poukazuje na nějaké téma s rodným domem, přičemž jsou stejnými tématy matka i otec, právě rodný dům. Dalšími tématy fialové jsou naše rozšířené problémy s opouštěním, které nezřídka mohou vést i k poruchám spánku. Jak často ležíme večer v posteli, hloubáme a v myšlenkách přehazujeme problémy lopatou z jedné strany na druhou! Zde vám fialová barva může poskytnout velmi užitečné služby. Ve fialové nalezneme i téma smrti. Proměnu z fyzické červeně do modré onoho světa. To je rovněž jakýsi druh opouštění. Opouštění fyzického těla. Silně fialově orientovaní lidé mohou mít proto porušený vztah k smrti. Nebo možná odmítají své tělo v jeho celistvosti jako sídlo naší duše v této inkarnaci. To může mít opět jako následek skutečnost, že dochází k odmítání všech materiálních aspektů. Pokud však člověk téma smrti, možná i vypořádání s fialovou barvou, zpracoval a akceptoval, pak jsou právě tyto osoby přímo předurčeny k doprovázení umírajících. Integrování fialové barvy je ostatně skvělým způsobem, jak umírajícím usnadnit opouštění. Fialová podporuje schopnost prohloubení věcí a situací a snazšího zastavení se. Ze své činnosti poradenství v barvách znám fenomén, kdy lidé ukazují svou volbou příliš světlé či tmavé fialové, že jde o člověka, který je jednak velmi duchovně nadán a jednak bytost, která je nejvhodnější k pomáhání druhým.

http://www.mojiandele.cz/vyznam-barev/fialova-barva/
neznámy
neznámy » marcie | 30.10.2016 00:24
Oranžová zastupuje šokové stavy. Není zde ovšem míněn pouze tělesný šok, který si člověk zřejmě představí, pokud někdo utrpí těžkou nehodu. Ne, v této barvě se projevuje také citový šok. Co však je tím míněno? Jsou míněny šoky nebo rány, které vedly k šoku, uloženému hluboko v našem nitru. Možná z dětství, možná z dřívějších životů. Šoky z dětství jsou často potlačovány. Jsou zasouvány co nejhlouběji do vlastního nitra. Jednou však člověk klopýtne přes velkou horu materiálu, který má tento vlastní šok zakrýt. Nejpozději v takové chvíli je na čase se se skrytými šokovými stavy důkladně vypořádat. Pokud totiž tento druh šoků nezpracujeme právě ve vhodné době, budeme stále znovu a stále přitahováni stejnými stavy. To znamená, že se budeme neustále dostávat do situací, které k tomuto vnitřnímu zranění původně vedly. Pokaždé pak máme nové znamení skrytého stavu, a příležitost ji odhalit a odstranit. Při tom je spolehlivým pomocníkem právě oranžová barva. Ještě bych vám rád nabídl jeden příklad: Malé dítě zjistí, že je maminka utiskována a možná dokonce zneužívána. Je mu zakázáno o tom mluvit. Nyní se zapne docela běžný ochranný mechanismus. Dítě tyto zážitky pohřbí hluboko do svého nitra, protože je jednak zakázáno o tom mluvit, a navíc to hrozně bolí. Zůstává jen pohřbený a dobře ukrytý šok - neuvolněný a dřímající, jako téměř uhašený oheň. Jednou však, v dospělém věku, prožije tato duše pravděpodobně totéž na vlastní kůži, nebo musí přihlížet, jak je stejně zacházeno s nějakou její milou přítelkyní. Tato osoba se stále znovu dostává do stejné situace, týká se jí to buď aktivně nebo pasivně. Stejné pokaždé přitahuje totéž. Pokaždé to prožité získává nějakou ozvěnu v nitru. To jsou situace, kde je možné pátrat. Proč se mi to děje? Nebo: Proč se na to musím dívat? Co mi to chce říci? Nyní je možné získat přístup k hluboko zakořeněnému šoku z dětství. A přesně zde se používá oranžová. Je třeba pracovat s oranžovou, abychom získali rychlejší, lepší a snazší přístup a především konečně navěky uvolnili tento šok, který se stále znovu vrací do našeho vědomí. Jakmile se tak stane, duše přestane vyhledávat ohlas venku, protože je problém vyřešen a zpracován. To byl jistě výraznější příklad. Jistě existuje něco, co jsme jako děti, mladiství nebo dokonce i dospělí potlačili, ať v tomto nebo v dřívějším životě. Téma zneužívání je rovněž připisováno oranžové barvě. Není zde míněno jen tělesné zneužívání, jako například sexuální, nýbrž i zneužívání duchovní.

http://www.mojiandele.cz/vyznam-barev/oranzova-barva/
lak
lak | 30.10.2016 01:45
-THUMBSUP-
Stránka:
1 2 3
 

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...