mesiac
Nedeľa, 21.7.2024
Meniny má Daniel

Zomri a zroď sa: Cesta tunelom

Vývojový proces - Zomri a zroď sa - cyklus Pluta - Cesta tunelom

Prečo sme v určitých fázach života naplnení takmer neznesiteľnou bolesťou? Z akého dôvodu priam nutkavo bojujeme s určitými situáciami? A prečo niekedy vybuchneme bez zjavného dôvodu? V hre je Pluto a núti nás, aby sme definitívne odložili staré, prežité vzory, lebo nám už viac neslúžia.

Pluto, to je zomieranie, smrť, transformácia a znovuzrodenie. Smrť, ktorú Pluto prináša je skôr psychického ako fyzického charakteru, je to smrť identít, štruktúr, postojov a spôsobov správania z minulosti, ktoré nám už doslúžili. Inak povedané: Plutónske procesy "Zomri a zroď sa" od nás vyžadujú, aby sme zanechali zastarané vzory, teda procesy, ktoré sa nám stali životnou bázou a zvykom. Tieto vzory nám slúžili ako obranný múr, aby sme nemuseli prísť do kontaktu s hlbokou vnútornou bolesťou.

Ako dieťa sme boli bezbranní a v našom prianí po prijatí odkázaní na podporu a teplo z okolia. Namiesto toho sme však príliš často narazili na neochotu, dokonca agresivitu, kontrolu a útlak. Pociťovali sme, že naše JA a naše potreby sú ohrozené, cítili sme sa bezmocní proti prevahe našich rodičov. Čo v nás zostalo, bola zlosť a hlboká zraniteľnosť.

Nakoľko sme ako deti chápali podporu rodičov ako "podmienku nášho prežitia", rozvinuli sme spôsoby správania, ktoré nás mali v budúcnosti ochrániť pred týmito bolestivými situáciami. Skryli sme našu zlosť, keď naše potreby opäť raz neboli naplnené ... alebo sme od začiatku potláčali naše priania. Niekedy sme aj behali za naším "utlačovateľom", lebo sme sa chceli utvrdiť v našom bytí, ale utŕžili sme len pohŕdanie.

Takéto vzory správania z minulosti nám aj ako dospelým často bránia v rozvíjaní nášho potenciálu. Lebo ešte stále veríme tomu, že keď potlačíme naše pravé pocity, zabránime starej bolesti a naďalej sa budeme pohybovať na istom ľade. Keď teda pocítime silné emócie, odhodíme ich. Automaticky. Aj keď tušíme: Niekedy bude tlak priveľký, pokrývka odletí, a my budeme konfrontovaní s oddelenými časťami našej osobnosti, nemilosrdne.

K hlbokosiahlym zmenám dochádza žiaľ len vtedy, keď opätovne prežijeme bolesť, traumu a staré zranenia. Ešte raz musíme intenzívne pocítiť, keď nás ako dieťa zahnali smerom, ktorý v žiadnom prípade nezodpovedal našej bytosti. Často sme potom museli robiť veci, ktoré sme z duše nenávideli. Ak bola väzba na rodiča príliš silná, ani sme nespozorovali, že tým konáme proti svojmu malému JA.

Často sme zakúsili, že láska je spojená s podmienkami, ktoré nám skryto sprostredkovali naši rodičia. Preto sa v nás rozvinuli pocity viny, keď sme nezodpovedali očakávaniam našich tak starostlivých rodičov. Cítili sme ich subtílnu moc a mali strach, že stratíme ich lásku. Ovinuli si nás okolo prsta! Výsledkom toho bolo, že namiesto toho, aby sme rozvinuli svoju silu potrebnú pre život, sme sa bez toho, aby sme to vôbec spozorovali, dobrovoľne podriadili očakávaniam iných.

Nezriedka je náš natrénovaný vzor správania spojený s určitým kľúčovým okamihom, kde sa príslušná osoba ( otec alebo matka ) pokúsili zlomiť našu vôľu. Spomenieme si na ten pocit absolútnej bezmocnosti a na naše rozhodnutie, už nikdy viac nezažiť takúto situáciu! Neskôr často pociťujeme zúrivý hnev pri ľuďoch, ktorí v nás vyvolávajú túto situáciu. Týmto podráždením sú oživené s tým súvisiace projekcie, napr. mimika, gestikulácia, hlas, alebo reč tela určitej osoby nám môže pripomenúť skúsenosti z ďalekej minulosti a my tak v rýchlosti sekundy týmto spúšťacím mechanizmom opäť zažijeme staré traumatické pocity...

Presne týmto spôsobom sa uvoľňujú emócie, ktoré vlastne pochádzajú z detstva ...pociťujeme napríklad v prítomnosti niekoho silnú podriadenosť, môže to v nás vyvolať archaický pocit hnevu, zúrivosti, agresie. Reagujeme, ako keby sme dnes, v tomto okamžiku museli zvládnuť situáciu ako vtedy. Pričom sa vnútorný hnev Pluta prejaví o to silnejšie, čím menej si chceme pripustiť bezmocnú bolesť z minulosti.

To znamená: čím viac sa priečime uvedomeniu si týchto pocitov, o to silnejšie nás dobehnú. Posolstvám Pluta porozumieme však iba vtedy, "keď preskočíme svoj vlastný tieň". Nakoľko sme si vybudovali kamennú budovu postavenú z obranných mechanizmov, pocitov viny a teórií pre naše súčasné stratégie, musíme byť pripravení vydať sa na cestu plutónskym tunelom ...

Ak sa odvážime do tohto tunela, často nás zaplavia intenzívne pocity, ktoré sme doteraz starostlivo skrývali alebo potláčali. V strede tunela nás potom často pochytí strach z temnoty

( nášho podvedomia ), že by sme sa najradšej hneď otočili a bežali späť k nášmu východiskovému bodu - lebo tam, v našom starom živote sa cítime bezpečne. Ale rozhodujúci princíp tu je "prelom". K tomu potrebujeme odvahu - odvahu ísť ďalej práve v situáciách, pri ktorých máme pocit, že sme v slepej uličke.

Keď sa však na určitú dobu zžijeme s temnotou tunela, pripustíme ju a necháme ju v nás pôsobiť, potom krok za krokom pochopíme s tým spojené posolstvo. A zrazu uvidíme na konci tunela opäť svetlo, a život sa nám zjaví v novej, zmenenej perspektíve.

Táto skúsenosť je veľmi intenzívna pri kríze stredného veku, pri Pluto/Pluto kvadratúre, ktorá sa pri generácii narodených medzi 1940 a 1980 prejavuje medzi 37. a 41. rokom života. Často máme v tejto fáze pocit, že sme sa nepripravení dostali do krízy. Sme veľmi zneistení, no napriek tomu sa pokúšame brániť proti narastajúcemu strachu ... Niekedy si myslíme, že nedokážeme zvládnuť ani tie najjednoduchšie veci. Naše sebavedomie je takmer na nule.

Vnútorne sme - na úrovni nášho psychického vnímania - v tejto fáze k smrti bližšie ako kedykoľvek predtým v živote. Lebo si uvedomujeme: Polovica nášho života uplynula. O to dôležitejšie je teraz, aby sme pochopili posolstvo Pluta. Často sa počas tranzitu Pluta vyskytnú udalosti, ktoré odzrkadľujú situácie z minulosti a všetky tie pocity, ktoré neboli spracované, sú opäť vynesené na svetlo. A niekedy je intenzívna konfrontácia s týmito vzormi správania jediná cesta, ako im uniknúť ...  Pluto reprezentuje proces znovuzrodenia, úplnú obnovu, ktorú zakúsime, keď v nejakej oblasti života prenikneme k nášmu osobnému jadru bytia. Predstavuje tú fázu života a smrti, v ktorej sa definitívne oddelíme od nanajvýš deštruktívnych vzorov správania.

Rozhodujúce je, že na konci tunela povstaneme ako "Phoenix z popola", obnovení, zregenerovaní, naplnení novým životným pocitom, čo nám umožní vidieť veci v novom svetle a s väčším pokojom. "Obrat" a "Premena" stratili svoju hrôzu ...

Individuálny cyklus Pluta zakúsime počas tranzitu pluta jednotlivými domami horoskopu iba v určitom výseku. Nakoľko Pluto prejde zverokruhom raz za 245,8 rokov, dotkne sa zhruba tretiny domov ( teda 3 - 4 domov ). Individuálne závisí návšteva Pluta v domoch od veľkosti domov v horoskope, za druhé, od rýchlosti Pluta na jeho extrémne ekliptickej dráhe, akou prejde jednotlivými znameniami ( napr. zotrvá v škorpiónovi, strelcovi a kozorožcovi cca 12-14 rokov, v baranovi a býkovi cca 30 rokov ).

Prechod Pluta jednotlivými domami naznačuje, v akých oblastiach života sa máme rozlúčiť so starými vzormi správania. Tam, kde tranzituje Pluto, je naša JA-identita v ohrození, že bude zničená záležitosťami príslušného domu. Ego, ktorého najvyšším cieľom je, zachovať samého seba, sa snaží pôsobiť proti tomuto zničeniu, tým, že sa v príslušných oblastiach pokúsi získať moc a kontrolu. Či to chceme, alebo nie, Pluto nás bude konfrontovať v týchto oblastiach nášho života, nájde cestu, aby nás k tomu donútilo.

Tranzit Pluta jednotlivými domami

Tranzit Pluta dvanástym domom: Všetky naše potlačené časti osobnosti sú "oživené".

Máme tendenciu identifikovať sa len s tými časťami osobnosti, ktoré sa nám páčia a proti tým, ktoré nás ohrozujú, sa snažíme vybudovať si obranný múr. Tak napr. vnímame len našu silnú marsovskú energiu, ale pocity zraniteľnosti ( Mesiac ) si nepripúšťame, lebo ohrozujú našu silu. Tieto programy premeny sa teraz vynárajú z podvedomia. Inak povedané: Pluto prenesie do vedomia presne tie časti osobnosti, ktoré sme kedysi potlačili. Takisto sa tlačia na povrch nevyriešené problémy z minulých životných období. Pluto chce, aby sme sa ich chopili. Konfrontuje nás všetkými prostriedkami, ktoré má k dispozícii, s tými časťami nášho bytia, pred ktorými sme doteraz utekali. Počas tohto tranzitu budeme priťahovať situácie a udalosti, ktoré nás donútia zaoberať sa našimi vnútornými motívmi, aby sme objavili naše pravé JA ( Sasportas ).

Tranzit Pluta cez ascendent a prvým domom: Obraz o sebe samom sa radikálne mení, nachádzame nové cesty sebarozvoja.

Staré obranné mechanizmy sú rozpustené. Náš sebaobraz sa mení od základu, sme nútení nájsť nové cesty pre svoj osobný rozvoj, mení sa naše smerovanie. Často začíname v tejto fáze žiť časti našej osobnosti, ktoré boli doteraz skryté a o ktorých sme nikdy netušili, že by nás mohli zaujímať a stať sa súčasťou procesu pri hľadaní našej identity. V našom správaní vyrazia na povrch nepoznané pocity, ktoré sme predtým považovali za tabu.

Tranzit Pluta druhým domom: istoty a hodnoty sú od základu spochybnené.

Doteraz naša vlastná hodnota príliš závisela na vonkajších istotách. Pluto radikálne pretrhne životné pomery, ktoré nám bránia v tom, aby sme emočnú istotu a vlastnú hodnotu našli v sebe. Teraz je dôležité, aby sme si vytvorili potrebný priestor a vlastný štýl. Taktiež je zásadne spochybnené to, čo bolo doteraz základom našich duchovných skúseností, ide o to, vybudovať si novú duchovnú substanciu, ktorá bude zodpovedať nášmu zmenenému sebaobrazu.  Musíme nájsť novú bázu vnútornej istoty a pochopenia hodnoty - nezávisle od mienky druhých.

Tranzit Pluta tretím domom: Náš svet ideí a predstáv sa zásadne mení, tým aj náš spôsob učiť sa a komunikovať.

Cítime vnútorné nutkanie, učiť sa niečo nové a vyhľadáme najrozmanitejšie príležitosti k štúdiu, vedomostiam a kontaktom, o ktorých sme doteraz netušili, že by nás mohli zaujímať. Potrebujeme duchovné podnety, aby sme spoznávali iné "svety". Na tejto poznávacej báze neskôr vo 4. dome nájdeme úplne novú cestu k našim autentickým pocitom.

Tranzit Pluta cez IC a štvrtým domom: naše nároky na intimitu, bezpečie, a rodinu sa menia, ako aj naša bytostná podstata.

Možno zažívame bolestivé procesy odlúčenia od rodinných pomerov. Jasne sa prejavia vzory správania, ako prežívame intimitu a ako zaobchádzame so svojimi pocitmi. Potlačené spomienky z detstva sa oživia a my chceme vedieť, ako a kde sme sa doposiaľ blokovali a aké nové možnosti sa nám otvoria. Zmení sa náš postoj k intímnym vzťahom a k rodine a predovšetkým sa zmení spôsob, akým hľadáme bezpečie a podporu. Oslobodíme sa od všetkých starých emočných závislostí. Obavy z toho, že by sa ešte mohli zopakovať bolestivé dramatické situácie z minulosti, ak budeme žiť autenticky, sú ešte raz spracovávané na príklade aktuálnych vzťahov. V každom prípade sa učíme, ako bezprostrednejšie vnímať naše emocionálne potreby.

Tranzit Pluta piatym domom: Rozvíjame úplne nové sebavedomie - a novú suverenitu v rozvíjaní kreatívnych schopností.

Pluto nás poháňa k tomu, aby sme aktivovali vlastné tvorivé schopnosti a síce úplne voľným, sebavedomým spôsobom. Predtým si ale bolestne uvedomíme, kde sa až príliš orientujeme na pozitívnu odozvu od okolia. Musíme si položiť otázku: Kde sa seba zaujato staviam do popredia a dožadujem sa pozornosti druhých, bez toho, aby som skutočne videl svoj vzťah k iným ľudom? Je moja dominantnosť iba výrazom vnútornej neistoty? Ak som odložil tieto staré vzory, môžem sa začať venovať uskutočňovaniu svojich talentov - s vnútornou suverenitou, s ktorou sa môžem slobodne vyjadrovať. Už nepotrebujem svoje staré správanie, ktoré ma tak dlho ochraňovalo.

Tranzit Pluta šiestym domom: Naše každodenné zvyklosti - ako pracujeme a udržiavame naše vzťahy - sa zásadne menia.

Bolestne si uvedomujeme, prečo sa druhým príliš prispôsobujeme a pritom obetujeme naše potreby. Často sme sa stali závislými, zo strachu, že stratíme materiálny základ nášho života. Možno sme čisto účelovo prijali vonkajšie podmienky, bez toho, aby sme porozmýšľali o tom, aký to má význam pre náš ďalší rozvoj. Predovšetkým v partnerských vzťahoch sa prejavia konflikty, ktoré doteraz neboli spracované.

Tranzit Pluta cez DC a siedmym domom: Staré, nevyriešené spory v partnerskom vzťahu naliehajú na vyriešenie, vzniká úplne nový partnerský vzťah.

Prechodom Pluta cez descendent sa dostávajú pod lupu tlejúce konflikty v partnerstve. Musíme sa rozhodnúť. Predtým ale musíme prekonať bolestivé procesy, musíme napr. prísť na to, prečo vždy stroskotali naše partnerstvá. Ale v každom prípade sa v našich vzťahoch symbolicky prejavujú nespracované konflikty z detstva. Už sa im nemôžme vyhnúť. Nakoľko Pluto prechádza 7. domom dostatočne dlho, zdá sa, že sa tieto väčšinou bolestivé konflikty spojené s mocou opakujú donekonečna. Potom sa ale naše chápanie partnerstva zásadne zmení.

Tranzit Pluta ôsmym domom: Vystupujú na povrch naše tienisté stránky, musíme ich statočne premeniť a integrovať.

Tienisté stránky, ktoré sme neustále omieľali vo vzťahoch, vstupujú s veľkým dôrazom do nášho vedomia. Symbolicky sa prejavujú v konfliktoch s  "dôležitými" ľuďmi,  ku ktorým sa cítime viazaní,  ako aj v typických situáciách, ktoré nám vždy dali zabrať. Tým cítime silnejšie ako kedykoľvek predtým skutočné motívy nášho konania. Naše projekcie a potláčané pocity zlosti a nenávisti sa dostávajú "na svetlo" a dožadujú sa riešenia. Isté je, že v tomto čase už nemôžme ignorovať naše nespracované tienisté stránky. Ibaže, by sme sa to zaplatili ( príliš ) vysokú cenu.

Tranzit Pluta deviatym domom: Doterajší systém viery a hodnôt sa zásadne mení

Kladieme si otázku, či naše chápanie sveta ešte zodpovedá nášmu osobnému rozvoju.  Často sa pridržiavame presvedčení, ktoré nám niekedy v detstve v pravom zmysle slova vtĺkli do hlavy a od ktorých sme sa nemohli oslobodiť, už z akéhokoľvek dôvodu. Možné otázky: Ktoré hodnoty a svetonázory partia na smetisko? Kde je nesúlad s realitou, čo je skutočná pravda a zmysel môjho bytia?

Tranzit Pluta cez MC a desiatym domom: staré predstavy o našom životnom cieli a profesijnom smerovaní sú zásadne zmenené.

Všetko, čo sme si vybudovali vo vonkajšom svete, v povolaní a v súvislosti s našou sebarealizáciou, je otrasené v základoch. A to sme si mysleli, že sme v živote našli svoje miesto! Ale možno nás v skutočnosti zabrzdil náš starý vzor, ktorý nám predstieral, že na "viac" už nemáme nárok. Alebo sme nevideli pre nás už inú možnosť, ako tú, pre ktorú sme sa rozhodli a zaplatili sme za to. V každom prípade sa naša nespokojnosť stane neznesiteľnou a my sa pýtame: Prečo som svoje schopnosti nemohol dostatočne vyjadriť? Čo mi bránilo v tom, aby som využil svoj potenciál? Často sa v povolaní dostávame do mocenských konfliktov. Iba vtedy, keď sa postavíme tomuto procesu, budeme slobodnejší, čím preukážeme svoju službu spoločnosti.  Potom môžeme čerpať z nášho vnútorného potenciálu a dať zo seba to najlepšie.

Tranzit Pluta jedenástym domom: Ak sme doteraz potláčali našu nezávislosť a autonómiu, tak teraz musíme kompletne odložiť vzory, ktoré sú za to zodpovedné.

Začíname si uvedomovať, ako sme doteraz definovali slobodu a čo sme pod tým rozumeli. Spoznávame, čo nám bránilo byť skutočne slobodnými a ísť smerom nášho individuálneho procesu rozvoja. Chápeme vyššie súvislosti, "radikálne" rozvíjame nové idey a hľadáme si nových priateľov a spoločníkov, ktorí sú pre nás obohatením.

Potom sa Pluto vracia späť do dvanásteho domu a začína nový cyklus premeny. Povedzme si to ešte raz: Osud si pre každého jednotlivca vybral iba určitý výsek z veľkého kolobehu "Zomri a zroď sa".  Tu, v tomto tvojom živote sú pre teba rozhodujúce tieto tri alebo štyri životné oblasti. V týchto domoch ťa čakajú najväčšie konflikty, ale zároveň predstavujú možnosti najhlbšieho rozvoja.

saturnik


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...