mesiac
Streda, 19.6.2024
Meniny má Alfréd

SIGMUND FREUD - horoskop

sigmund freud

Podle zápisu v rodinné Tóře (Bibli) narodil se Sigismund (Šlomo) Freud v úterý 6. května 1856 o půl sedmé večer v severomoravském městě Příboře do pravověrné židovské rodiny, která se záhy přestěhovala do Lipska a později do Vídně, v níž Freud strávil až na pár posledních měsíců téměř celý svůj život. V čem je nativita, horoskop zrození, Sigmunda Freuda zajímavá? Je tvar horoskopu zvaný retrográdní martický klín, nebo martické vědro ve Vahách v 11. domě. Všechny planety až na Marse jsou ve Freudově nativitě na východní straně, to znamená, že mezilidské vztahy, společensko-kulturní sféra, je hlavním zájmem a retrográdní Mars na východě obrací tento zájem o mezilidské vztahy do hlubin. Retrográdní Mars můžeme vidět jako skalpel, kterým Freud proniká do hlubin lidského nevědomí a vykružuje tam sexuální tedy martická témata. Proč je Mars spojen se sexualitou, zejména mužskou? Už jeho značka, které ve své prapodstatě představuje na biologické rovině ztopořený pyj se šourkem nabitým vzrušením nalitými varlaty nás k tomuto tématu přivádí. Ve své prapodstatě Marsova značka připomíná úhel, pod ním z hvězdy tryská železo, a navíc je Mars ztělesňován každým ukazatelem cesty, odbočky, směřování ven, mimo. Mars ve vztahu k Venuši představují elektromagnetickou energii. Venuše magnetickou stránku, Mars elektrickou stránku této energie. V jazykových systémech je dvojice Venuše Mars spojen s kategoriemi uvnitř a vně, tady a tam, dokonce uvnitř kategorie a mimo kategorii. Je to schéma nádoby, něco je uvnitř nádoby, uvnitř mne v „mé“ Venuši a něco je Mimo „moji“ nádobu, možná ve Venuši Jiného, Druhého. Jak dosáhnu na Venuši jiného? Pomocí Marsu, bidla, oštěpu, ztopořeného pyje, který se noří do této jiné Venuše-vaginy a oplodňuje ji výronem semene, tak jako z hvězdy tryská železo. Nejspíš všichni známe zprofanovanou parodii na freudismus, ono „Freude, Freude, vždycky na tě dojde.“ Pokud budeme redukovat život na sex, je to pohled patřící k přechodu od vrstvy biologické k vrstvě společensko-kulturní, kde tím hybatelem, agens, je právě sex. Vitální transpersonální síly, které Freud nazval v pozdní fázi svého života Éros (láska k životu), jsou v bipolární opozici vůči silám protikladným, které Freud nazval Thanatos (smrt). Éros a Thanatos sváří se ve Freudově pozdním pohledu jako jang a jin, síla světla, síla dne, princip rozmanitosti a princip jednoty, síla tmy, síla noci, svár neustále spouštěný merkurickým principem zvratu. Pod tím vším nalezneme však zásadní Freudovu martickou tezi, kterou málokdo připomíná. Každý člověk, bez rozdílu zda je žena či muž, mají jednu společnou a hlubokou zkušenost. Touto zkušeností je oddělení od matky. V době matčina těhotenství, tedy našeho pobytu v matčině děloze, tvoříme s matkou jednotku. V okamžiku, kdy dospějeme do určitého stadia, musíme matčinu dělohu opustit a uprázdnit místo pro našeho případného sourozence. Jupitersko-saturnskými kontrakcemi jsme vypuzeni do vnějšího prostoru, jen nám zima, máme hlad a žízeň, alespoň sami svými silami dýcháme. Pokud nedýcháme, nevztahujeme se k vnějšímu světu – kolektivitě na všemožných rovinách, umíráme. A i když neumíráme, trpíme oddělením od matky, matka nás trápí tím, že na nás klade nové nároky, například hygienické a navíc dělá si na ní nárok její manžel, tedy náš nepřítel, i když náš otec. Zde je zdroj toho, co Freud nazval Oidipovským komplexem. Není to touha mít sex s vlastní matkou, je to touha mít matku stále pro sebe a udělat pro to vše co je možné, tedy i dobýt svět, stát se slavným umělcem, politikem, vědcem – být někým, kdo opět upoutá pozornost naší matky. Sexuální témata byla v druhé polovině 19. století živá. Ženy byly tu od toho, aby zvládaly tři oblasti života. Kostel: duchovní stránka života, ženy se modlí zatímco muži pracují či bojují – Mars jako vyšitý. Kuchyň: ženy matky rodu uspokojují životní potřeby své rodiny – lunární srpek je mísa, do níž Matka-Hospodyně zachycuje životodárné sluneční světlo –energii tryskající ze Slunce- Hospodáře, které pak roznáší cyklicky potřebným během lunačního třicetidenního cyklu. A postel, kde se měla žena chovat už ne jako Světice a Hospodyně, ale je Děvka tzn. ta, která vzbuzuje ve svém manželovi před bohem a ne před kýmkoli jiným, říji, která zajistí když už ne rozmnožení, tedy alespoň stabilizaci rodu. Jsme v osmém domě, kde má Freud Lunu a hlavně Saturna, přičemž Mars, Saturn a Jupiter tvoří T kvadraturu, vysoce dynamickou planetární konstelaci, která ve Freudově případě symbolizuje jeho válku proti patriarchálnímu judaismu, ztělesněném jeho ortodoxním otcem. Saturn nepředstavuje jen fyzikální zákony a společenská pravidla udržující strukturu v užitečném stavu. Saturn představuje i osoby, které řád a autoritu nejen ztělesňují, ale i pořádek, právo vynucují dokonce i pod pohrůžkou použití síly. Se svým úspěšným a pravověrným otcem měl potíže i další slavný rodák z Čech židovsko-německého původu Franz Kafka. Být židovského vyznání mělo i klidném Rakousko-Uhersku, které ač křesťanskokatolické uznávalo i další náboženství, mezi nimi islám a judaismus, své nevýhody a stinné stránky. Rakousko-uherští židé měli za to, že když se vzdají náboženského života, případně se nechají pokřtít, asimilují se (většinou do německého jazykového prostředí), že se z těchto problémů vyváží. Krutě se mýlili, jak je o tom přesvědčil jiný Rakušan Adolf Hitler, který rozhodl o likvidaci židů nejen podle halachických pravidel, ale i podle pravidel pseudonárodnostních, neboť každý, kdo měl do určitého kolene v minulosti jakékoli židovské předky, byl označen za určeného k likvidaci. Díky majetku a intervenci francouzské princezny a psychoanalytičky Marie Bonapartové, bylo umožněno Sigmundovi Freudovi a jeho nejužší rodině po připojení Rakouska v březnu 1938 k Německu vycestovat do Anglie. Freudovy sestry a příbuzní zahynuli za nacistického režimu v Osvětimi. Freud sám v beznaději konce roku 1939 nakázal svému lékaři, aby mu pomohl provést asistovanou sebevraždu. Tak Pluton ztělesnění Thanatu, opanoval Freudovu nativitu a milosrdně uspal geniálního myslitele, jehož intuice se v poslední době v neurologických laboratořích potvrzují.

autor: Pavel Turnovský 

zdroj: Kurz astrologie pro zacatecniky"

  Astrologie pro statečné"


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...