mesiac
Streda, 19.6.2024
Meniny má Alfréd

Polarity dvanástich princípov - 2. časť

4 – 10
Polarita štvrtého a desiateho domu je čistý symbol spojenia formy (10) a obsahu (4). Je to možno tým, že sú to vo svojich živloch na úrovni znamení kardinálne - základné znamenia (princíp začínania a priekopníctva). Táto polarita je pevnou osou IC – MC podobne ako prvý a siedmy dom (ascendent – descendent). Os prvého a siedmeho domu slúži na to, aby sme sa vynorili tým druhým do viditeľného sveta a svoje ja hľadali skrze nich. Os štvrtého a desiateho domu slúži na to, aby sme svoju neviditeľnú podstatu, svoje ja (4) našli skrz uplatnenie sa v spoločnosti. Týmto uplatnením sa myslí to ČÍM, alebo KÝM sme a ako nás spoločnosť pozná – pod akou nálepkou, ako sa reprezentujeme. V drvivej väčšine je to naše zamestnanie, naša rola v spoločnosti pre spoločnosť. Je to miesto kam sme zaradený oficiálne určitou formou, alebo spoločenským povedomím. Táto forma by mala vystihovať naše skutočné pocity a potreby štvrtého domu. Pokiaľ sme na tejto rovine v disharmónii, robíme prácu, ktorá nás nebaví, alebo hráme v spoločnosti falošnú rolu a sme len pretvárkou. Všetky polarity sú navzájom v opozícii a predstavujú určité protiklady, ktoré sú neodlučiteľné a ktoré sa navzájom nevyhnutne potrebujú, ale zároveň si odporujú vo svojich prejavoch. Najlepšie je to poznať na mocnej príťažlivosti a zároveň odlišnosti opačného pohlavia. Všetky polarity predstavujú určité konfrontácie a človek musí v sebe a v živote často bojovať s prekážkami na ceste integrácie k harmonickému životu. Štvrtý dom je náš najhlbší základ, ktorý je naša srdcová – citová záležitosť, naše mäkké vnútro. Je to naša najprirodzenejšia podstata, s ktorou sa stotožňujeme a máme v nej pocit familiárnosti. Ak sme teda srdcom hudobník, potrebujeme tým žiť naplno aj vo viditeľnom svete. Sú to veci, ku ktorým máme vzťah ako k vlastnému domovu a rodine, niečo s čím sme od začiatku rástli a nechali tam zapustené hlboké korene. Potom príde tvrdý formálny svet so svojimi globálnymi problémami fyzického prežitia v spoločnosti v tomto svete a duševná prirodzenosť si musí hľadať svoju cestu na svet. Je to polarita rodičovských princípov v zmysle bezpodmienečnej lásky a prijímania verzus disciplína, predpisy, pravidlá, konvencie, obmedzenia a tresty. Ide o formu materského a disciplinárneho otcovského prístupu. Jeden aj druhý princíp je sám o sebe veľmi strohý a patologický. Tieto princípy a domy dokonca ani neurčujú konkrétne otca a matku. Každá z týchto vlastností je prejavená u oboch rodičov a nie je pravidlom, že materské kvality vždy prevažujú na strane fyzickej matky, alebo osoby v role matky. Sú ale veci, ktoré otec robí len v extrémnych krízových prípadoch, keď nahrádza matku v úlohe kojenia a dennodennej starostlivosti. Je to lunárny princíp, ktorý si väčšinou splní matka a tá potom aj v horoskope je symbolizovaná viac Lunou. Toto tvorí náš základný pocit bezpečia a ochrany. Neskôr sa ďalej rozvíja citový život, do ktorého vstupuje aj otec, preto sa rôzne stupne duševného, lunárneho základu môžu miešať s matkou aj otcom. Dieťa sa najlepšie vyvíja ak je láska a výchova rodičov v citlivo vyladenej harmónii. Lunárny princíp sa stará o náš citový vývoj a saturnovský o našu schopnosť prežiť v spoločnosti. Forma Saturna a desiateho domu nám dáva pevné brnenie, školu a skúsenosti starších na ceste do chladného formálneho sveta, kde „všetci“ nosia masky a majú citový odstup a ochranu pred neznámymi. Princíp jin-jang je obsiahnutý aj sám v sebe opačne tak, že podstatu každého tvorí jeho protiklad. U otca a matky je to veľmi zaujímavo vidieť. V tejto polarite ide o jinový jin-jang – voda-zem. Na telesnej rovine vo svojej biologickej podstate je pre matku charakteristická maternica - forma a pre otca tekutý obsah. Na bunečnej úrovni matkina pohlavná bunka tiež tvorí pevnú formu pre mužskú bunku, ktorou úlohou je vytvoriť obsah ženskej. Na úrovni živlov sú vždy voda-zem a oheň-vzduch v opozícii, teda v polarite. Zem a voda neoddeliteľne patria k sebe. Materský princíp je Luna (voda), ale túto úlohu občas dostane aj matka Zem. V tomto prípade sa „Zem stáva Lunou“, ale len vtedy ak je prítomná jej podstata – voda. Zem tvorí korytá riek, dno oceánov, údolia pre jazerá, alebo pevný pohár. Bez formy zeme by sme vodu neudržali asi ani v kvapalnom skupenstve (priestor vo vesmíre) a voda by sa stala ľadovou mŕtvou formou, minimálne by stratila svoje opodstatnenie. Zem bez vody by takisto stratila opodstatnenie, bola by suchá, bez života – bez obsahu.


5 – 11
Pri tejto polarite – Lev – Vodnár / Slnko – Urán, piaty – jedenásty dom je dobré začať symbolom Slnka. Predtým než začnem o ohnivo – vzdušnej polarite, bude dobré spomenúť vôbec základnú polaritu horoskopu Slnka a Luny. Fixný a koncentrovaný oheň sa premieta v princípe Slnka. To je dokonca neporovnateľne väčšie ako najväčšia planéta Jupiter, ktorá predstavuje princíp expanzie a rastu. Expanzia ohňa Slnka nie je charakterizovaná nadobúdaním vedomia, ale vedomím samotným. Slnko nepredstavuje taký pohyb ako Mars a Jupiter, pretože je vládcom pevného znamenia. Expanzia sa preto neprejaví narastaním a progresívnym pohybom, ale iba smerom ktorým odstredivá sila pôsobí. Slnko je vedomie, ktorého úlohou (tiež pomocou Jupitera) je obsiahnuť absolútno a trvalý, nemenný stav vedomia, poznania a svetla. To znamená bezhraničné vedomie predstavované kruhom. Symbol Slnka teda nebude ako Marsov symbol so šípkou, ktorý si slepo ide za svojím, ani Strelca, alebo Jupitera bádateľa, ktorý je stále na cestách za poznaním s veľkým cieľom a určeným smerom. Slnko svoj oheň vyžaruje do priestoru pre všetko naokolo a dáva energiu a život všetkému. Slnko je jadro našej osobnosti, srdce, náš cieľ. Je to opak fixného jinu v Škorpiónaovi, kde je všetka sila koncentrovaná do stredu a do temnej hĺbky nevedomia. V slnečnej sústave je Slnko na prvom mieste a Pluto, vládca Škorpióna na poslednom. Sú to dva veľmi silné protiklady čo sa týka funkcie, umiestnenia a rozmerov. Treba mať preto na pamäti, že polarít existuje viac a každá predstavuje určitý uhol pohľadu pre daný systém, v ktorom polarita funguje. Tak ako v princípe „fixnej vody“ bol jej skrytou podstatou oheň, tak aj skrytou podstatou ohňa je voda. U Slnka je to konkrétne Luna. Jadro našej osobnosti je srdce a jeho podstatou sú city. Toto je najlepšie opísané už v článku o cyklickom slede dvanástich princípov, kde piaty dom nasleduje za štvrtým a priamo naň nadväzuje. Takisto základom pre oheň (výbuch) je sťahujúca sila, tlak a príťažlivé sily, bez ktorých by nemohol existovať neustály pohyb vyvolaný oboma silami, takisto ako v samotnej vode. Polarita Slnka a Luny nie je priamo opozične uložená vo zverokruhu v podobe protiľahlých vládcov znamení, ale je implicitne na osy IC – MC, kde MC je bodom pravého poludnia, najvyššieho bodu a miesta stúpajúceho jangu. Významnosť polarity Slnka a Luny je tiež naznačená v tom ako znamenia Rak (Luna) a Lev (Slnko) symetricky rozdeľujú celý zverokruh. V tejto symetrii všade nájdeme v znameniach rovnakých vládcov a spoluvládcov. Nikde v tejto symetrii nebudú dve znamenia, ktoré by nemali spoločnú nejakú planétu začínajúc Pannou a Blížencami a končiac Vodnárom a Kozorožcom.


V jangovej polarite „prvý – siedmy“ dom šlo o vzťahy, pretože tam figuroval princíp „ja“. Aby bolo reflektované „ja“, dostávalo sa do vzťahu s inou osobou. Vo štvrtom a desiatom dome šlo o rodinné vzťahy, ktoré sú silne emocionálne a objavuje sa v nich pripútanosť (jin). V polarite piateho a jedenásteho domu sa zase vyskytuje princíp „ja“, ale ako dynamický vzťah na rozdiel od polarity 1 – 7 už je „očistený“ od telesnej existencie aj pripútanosti, preto tieto vzťahy nie sú fyzické a ich príťažlivosť nie je telesná. Tu vzniká priestor pre skutočné priateľstvá. Prejavom skutočnej lásky je priateľstvo (ktoré vytrvá), poskytovanie slobody a vedomie si toho, že všetci sú si vo svojej podstate (Luna-Slnko) rovný (11). Vyžarovanie srdca – Slnka nie je ako v prípade Marsu, ktorý na objekt svojej „lásky“ ukazuje vztýčenou šípkou. Vyžarovanie lásky jadra našej osobnosti môže preto nadväzovať nezáväzné a trvalé vzťahy s celými skupinami (11). Táto polarita je už veľmi blízko poslednej, kde sa zbavujeme posledných zbytkov ega. Táto polarita je charakteristická slobodou a individualitou. Individualita je to čo ešte stále vytvára posledné hranice na ceste k obsiahnutiu univerzálneho absolútna a úplnej slobody. Piaty dom predstavuje individualitu jednotlivca a jedenásty individualitu skupiny, ale takisto individualitu v skupine, respektíve skupinu individualistov – jednotlivec verzus skupina. V piatom dome sa prejaví naša kreativita, výraz našej jedinečnosti. Ak dokážeme vyjadriť svoju podstatu cez jadro svojej osobnosti, „dielo“ našej kreativity bude originálne, pretože každý človek je jedinečný. Originalita sa môže prejaviť jedine v rámci skupiny, nie samostatne. Je to prejav slnečnej individuality v skupine. Naše „dielo“ v konfrontácii so spoločnosťou dodržiavajúcej umelé pravidlá sa môže náš prejav javiť ako búranie pravidiel a rebelantstvo. Tým je charakteristický práve Urán a Vodnár. Urán a Vodnár predstavuje aj naše búrenie sa proti autoritám, pravidlám a všetkým kolektívnym tlakom, ktoré nedajú dýchať vzduch jedenásteho domu Slnku jedinečnosti a jeho vyžarovaniu svojej podstaty. Táto polarita je ako vidieť veľmi priamou reakciou na predchádzajúcu. To čo bolo zakliate v polarite 4 – 10, kontrolované a stiahnuté sa v tejto polarite prebúdza, oslobodzuje a búri. Jedenásty dom dokonca symbolizuje aj naplnenie našich prianí – cieľov. Je to realizácia Slnka v poslednom kvadrante najširšej spoločnosti, akoby v jeho vrchole. Slnko môže žiariť do všetkých smerov len keď budú zbúrané hranice a obmedzenia. Pokiaľ nie sú prekonané obmedzenia spoločnosti, jedinečné ciele Slnka sa stávajú len túžbami a ideálmi na vzdušnej – intelektuálnej rovine. Avšak tieto ideály sú skupinové (podobne ako pri deviatom dome, môže nastať vzťah k politike) zamerané na slobodu a nezávislosť spoločnosti, ktorá poskytne pohyb – pokrok. Ide o polaritu slobody jednotlivca a slobody spoločnosti.


 Konfrontácia nastáva podobná ako v prípade prvého a siedmeho domu. Kým existuje ego v Slnku, jeho vlastnosťou je nie len žiariť pre všetkých, ale aj vystavovať svoju jedinečnosť na obdiv ostatným, nie však preto, že by sa chcelo rozdať, ale naopak, aby všetci naokolo venovali pozornosť práve jemu, jeho stredu, jeho individualite. V tomto ohľade je Slnko zamerané na seba a svoje lúče vysiela len preto, aby všetko svetlo, teplo, energiu a silu dostalo späť. Vtedy sa osoba chce dostať na výslnie, na pódium, kde môže teatrálne vystavovať svoje ego. To akým spôsobom použije osoba svoje Slnko závisí od jej/jeho vnútornej vyspelosti a stupňa rozvoja jeho/jej vedomia – vedomia, že všetci sme rovnocennou súčasťou jedného celku. Jedinečnosť verzus rovnocennosť sú kvality, ktoré si navzájom odporujú jedine v prípade prítomnosti ega. Človek na svojej ceste k oslobodeniu bude mať ego v určitej miere vždy, takže tento rozpor tam existovať bude, ale nemusí byť citeľne rušivý. Preto pre rozvoj vedomia je dôležité si tieto hranice slobody uvedomovať. Ak človek živí svoje ego, vytvára si kontrastnejšie hranice medzi ja a ostatní, začne pociťovať svoju oddelenosť a jeho potreby budú buď orientované silne na seba, alebo odmietavé proti vlastnej osobe. Sú to formy ega, ktoré bránia nadväzovať priateľstvá a držia človeka v neslobode, pretože nedá priestor slobodnému prúdeniu energie či už smerom dnu, alebo von. Čím viac požiadaviek pre svoje osobné šťastie, tým ťažšie sa dosahuje osobná vnútorná sloboda. Pokiaľ je prítomné „nafúknuté“ ego, osoba bude dosahovať svoje šťastie, osobnú slobodu a nezávislosť vynucovaním si svojich požiadaviek a aroganciou. Rebelantstvo už nebude konštruktívne, ale deštruktívne pre skupinu. Hovorí sa, že Urán má v sebe vlastnosť centrovania pozornosti na seba a kvôli osobnej slobode nemá zábrany správať sa arogantne. To je prejavovanie individuálnych slnečných kvalít vo svojej vyvažujúcej vzdušnej kvalite.


6 – 12
Šiesty a dvanásty dom sú považované za najmenej optimistické. Je to uzatváranie kruhu, náš posledný súd a buď sme dozreli k poznaniu absolútna, alebo sme stratili ilúzie a chuť žiť. V rovine znamení a ich vládcov sú to Panna – Ryby a zemský Merkúr – Neptún. Podobne ako v prípade tretieho a deviateho domu aj toto je polarita týkajúca sa mozgových hemisfér, avšak táto je introvertná a emocionálna. Je v nej magická inšpirácia, ktorá je významná v umeleckej tvorbe (Neptún). Zase sme v rovine hmotná a nehmotná časť. Na to, aby sme využili naše nekonečné možnosti (12) v reálnom živote (6), musíme dať týmto vyšším duchovným vibráciám prepojenie s hmotným svetom. Aby sme sa tiež nestratili a neutopili v neuchopiteľnom nekonečnom chaose, musíme stáť nohami na zemi a mať s ňou kontakt. To je častý problém aj umelcov, ktorí podľahnú alkoholu, drogám a neschopnosti vymedziť si pevné hranice v reálnom živote. Mnohý umelci sú trochu uletený. To isté sa môže stať aj duchovne praktizujúcim, ktorí nenašli zlatú strednú cestu, uleteli príliš „vysoko“ a nevyvážili to zemskými kvalitami a každodennými rutinnými záležitosťami a prácou. Opačným extrémom je ak niekto nie je materiálne zabezpečený a pustí sa do duchovného rastu s pohŕdaním materiálneho sveta, do ktorého ho stvoril Boh. Vtedy človek skončí ako zarastený bezdomovec stratený bez kontaktu so zdravým životom a realitou.


 Šiesty dom je na materiálnej rovine miesto zdravia, ktoré súvisí jedine s očistou, ale v prepojení s dvanástym domom dostáva najvyšší zmysel všetkých polarít a ide o duchovnú očistu, kde sa rozpúšťajú všetky hranice vedomia a ego. V tejto rovine by už duša mala mať všetky základy pre realizovanie (6) Boha (12). Ak je kľúčovým slovom pre šiesty dom poriadok, tak so svojim vyvažujúcim princípom je to kozmický poriadok. V tejto polarite je najhlbší vzťah k prírode a všetkému čo stvoril Boh. Zelená revolúcia, moderné kapitalistické poľnohospodárstvo, geneticky modifikované plodiny, to všetko je výsledok disharmónie myslenia spoločnosti a neudržateľných systémov, kde chýba prepojenie medzi týmito princípmi. Genetická štruktúra DNA sa svojvoľne prehadzuje s úmyslom zarobiť na novom „patente na prírodu“, alebo vraj za účelom „vyriešiť“ hladomor s tým, že sa slepo zamerajú na detaily (bunky, molekuly), na svoj budhi intelekt, na svoje ego, ktoré je presvedčené, že pozná a úplne sa zabúda na celok. Na to, že všetko čo tu bolo a je má aj nejaký zmysel, že existujú hlboké princípy rovnováhy v prírode a kozme, že život bol stvorený určitými princípmi a silami, ktoré zosúladili všetko živé do jedného obrovského celku na Zemi. „Molekulárny biológovia“ sa tvária, že vedia opraviť niečo čo ani nevedia jak funguje. Zaoberajú sa podrobnými detailmi, vnútorným mechanizmom a úplne im uniká celkový zmysel a základné proporcie zdravého uvažovania, nehovoriac o kozmickom poriadku a jeho prepojenia s praktickým životom. Úplne im uniká to, že všetko so všetkým súvisí. Vtedy je výsledok ich práce molekulárny chaos, ktorý je neudržateľný a letí ako vykoľajený vlak, ktorý sa nedokáže zastaviť a vykoľajuje ďalšie vlaky. Je to nebezpečenstvo Neptúna, ktoré nepozná hranice a šíri sa nekontrolovane či už prostredníctvom peľu, alebo zákerného vírusu, ktorý dokáže doslova zaplavovať.


Božská energia v prepojení s hmotou je už dokonca aj vedecky skúmaná na príklade vody. Voda je veľmi zvláštna tekutina, ktorá má pamäť a jej atomárne väzby sa dajú meniť prostredníctvom vedomia a myšlienok. Existuje aj takzvaná technika spinovania vody (pozri google), kde sa otáča polarizácia molekúl úplne jednoduchým pôsobením energie z rúk (kozmická energia, reiki, či, prána, atď.). Pri tejto činnosti musíme aktivovať vedomie a napojiť sa na vyššie kozmické princípy, ktorým „odovzdáme svoje telo“ doslova na vyrábanie svätenej vody (homeopatikum?). Táto voda má potom liečivé účinky (6). Existujú drahé prístroje na spinovanie vody, ale neexistujú prístroje na to, aby sme vodu nabili informáciou našich emócii a myšlienok. Na to je potrebný prúd čistej energie, ktorá sama a INTELIGENTNE zosúladí molekulárne väzby do krásnych tvarov pripomínajúcich mandaly. Táto energia má takisto mocný účinok na živé rastliny. Ak im dokážeme dať čistú lásku, rastliny sú prekvapivo zdravé a dokonca ich v záhrade netreba ani zastriekavať jedmi proti škodcom a chorobám. Toto sú reálne praktické skúsenosti. Vedec Wilhelm Reich pracoval s touto energiou, ktorú nazval orgón a prišiel na to, že vírusy ako najprimitívnejšia forma života (akú vraj poznáme) vznikajú z ešte jednoduchších častíc, ktoré pozoroval pod mikroskopom a nazval ich biony (pozri google – bion wilhelm reich). Tieto častice podľa neho vznikajú spájaním molekúl pôsobením jemnohmotnej energie, ktorá je prítomná v celom kozme. Za jeho prevratné objavy ho samozrejme zavreli do väzby (s vymyslenou zámienkou) ako stovky iných.


Dvanásty dom a Neptún na nás pôsobí často nepríjemnou formou, aby nás zbavil ega a našich hmotných potrieb. Je to princíp, ktorý nás učí neosobnej a nepodmienenej láske. Luna predstavuje lásku, ktorá spútava a preto nie je úplne čistá. Tá sa týka hlavne lásky k najbližšej rodine. Neptún a dvanásty dom je o láske k rodine celého vesmíru. Táto láska miluje každú živú dušu, pretože vie, že neexistuje rozdiel medzi biologickou a duchovnou rodinou, že podstatou všetkého je kvalita jediného vedomia. Táto láska nie je smerovaná ani na jednotlivcov, ale samovoľne vyžaruje zo srdca ku všetkému. Charakteristické je pre ňu, že sa dokáže odovzdať a obetovať. Ľudia naladení na tento čistý princíp podvedome vedia, že ich podstata je nekonečná a večná, a že obetovanie neznamená „smrť“. Je to ich prirodzená vlastnosť, ktorá im prináša hlboké uspokojenie. Je to cesta prepojenia sa s vedomím ostatných živých bytostí a rozpustenie hraníc cítenia čisto vlastných emócií (súcit, empatia). V každodennej duchovnej praxi táto láska naberá podobu vo forme služby (6). Služba je princíp Panny a šiesteho domu, no nikdy nie bez Rýb, Neptúna, alebo dvanásteho domu. Slovo služba samé o sebe je vyjadrením tejto polarity. Bez princípu neosobnej lásky je tento princíp panny a šiesteho domu iba otroctvom. Je to práca na niekoho a pre niekoho, ktorá môže trvať aj celý život, človeka nenapĺňa, frustruje a život je prázdna rutina bez hlbšieho zmyslu a bez náplne. Opačný extrém nastane pri duchovných nadšencoch, ktorí chcú raketovou rýchlosťou duchovne rásť. Ak sa takíto nadšenci dostali do správneho ášramu kde fungoval pravý majster, dal im ako prvé pracovať v záhrade (so zemou). Tam pracovali aj dva roky, kým z nich neopadlo „duchovné nadšenie“ a potom začali s ďalšími technikami. Táto služba je služba najvyššiemu princípu. V kresťanskej terminológii bohoslužba, vo východných kultúrach guruséva. Paramhans Svámi Mahéšvaranada povedal „ruky, ktoré pracujú zavážia u Boha viac ako ruky, ktoré sa celý deň modlia“. Nezávisle od toho povedal „môžete robiť čokoľvek, ak to nerobíte s láskou, nič nedosiahnete“. Týmto vlastne opísal túto polaritu raz z pohľadu princípu šiesteho a druhý raz dvanásteho domu. Služba je zároveň najposvätnejší princíp vo vesmíre.

 

Keď sú životné skúšky umiestnené v tejto polarite, teda ak je zhluk viacerých planét, alebo jedna – dve dôležité planéty v 6. / 12. dome, prípadne je inde v horoskope citlivá planéta pod tlakom kolektívnej planéty - Neptúna, je to akoby v tomto živote prišiel rad na človeka a musel sa pozrieť najvyššej pravde do očí. Konkrétna forma akou sa tieto životné skúšky prejavia závisí od planét, ktoré sa zúčastnia božskej hry na zemi. Tam sa jedinec bude držať buď svojho doterajšieho vnímania sveta a osobného šťastia a bude trpieť, alebo to prelomí a posunie sa ďalej. V podstate celý cyklus vedie do tejto polarity, alebo 12. domu a k „Neptúnovi“. Ten predstavuje rozpustenie hraníc. Ak niekto nájde v sebe vedomé prepojenie s univerzálnym vedomím - Bohom a naladí sa na túto vibráciu, tak aj životné cesty začnú byť bezhraničné. Ak niekto bez "osobného rozhodnutia" - ega (že čo je potrebné spraviť, aby sa problém vyriešil - vo svojich modlitbách) odovzdá všetko vyššej moci, všetky problémy sa budú riešiť samé od seba. Treba sa naladiť na tie vysoké vibrácie "nenásilia" a nenúteného rozhodovania, rozpustenia, odpustenia, treba nájsť v sebe maximálnu dôveru, treba sa SPRÁVNE naladiť na Neptún a jeho obrovská sila začne pracovať v náš prospech. Naše bloky to sú naše lipnutia na tomto svete, na konkrétnych predstavách ako má vyzerať riešenie problému a ako má vyzerať šťastie na tomto svete. Tieto bloky to sú tie presne vymedzené hranice zemskej Panny, ktorá je tak príšerne kritická, úzkoprsá a puntičkárska a na zem, kde vidí svoje problémy sa pozerá z dvoch centimetrov. Táto vlastnosť Panny môže vyvolávať v človeku určitú ustráchanosť a neurotické prejavy (Merkúr – nervová sústava). Aby sa nedostala do problémov, snaží sa robiť veci perfekcionisticky, všetko musí byť zorganizované dokonale, aby „potenciálny problém“ nemal príležitosť využiť najmenší nedostatok „panny“. Vyváženie a opak tohto princípu je potom jasný - netreba sa ničoho obávať a robiť si úzko vyhranené predstavy a plány. Tie zbytočne vedú ku sklamaniam, strate ilúzií a „neptunickým“ depresiám, ktoré prídu na oplátku vyvážiť preťažené pôsobenie panny. Treba jednoducho veriť, že všetko je v poriadku tak jak je, a že v správny čas sa udejú správne veci - tie najlepšie, aké človek potrebuje pre svoju správnu cestu za pravým šťastím. Treba sa len naladiť na bezhraničnú dôveru v bezhraničného Boha. Ak toto dokážeme, tento princíp sa premietne naspäť do Panny a dostaneme zhora schopnosť rozlišovať iracionálne veci, kozmické zákony a chápať životné a filozofické paradoxy. Budeme vedieť dešifrovať "signály z kozmu" a rozumieť aj svojim nočným snom. A samozrejme to všetko skrz usilovnú mravčiu prácu a odriekanie.

 

Na to, aby sme pochopili zákony vesmíru, potrebujeme rozvíjať vedomie, rozpúšťať hranice poznania a rozvíjať intuíciu a priame prepojenie s vyššou inteligenciou. Bez tohto môžeme študovať astrológiu, prakticky a profesionálne sa jej venovať celý život, ak neotvoríme svoje „tretie oko“, naše poznatky astrológie a schopnosti vykladať horoskopy bude iba hádanie vnútorných vzťahov pomocou brilantnej zručnosti opisovania vonkajšieho tvaru slepeckou paličkou.

  Jozef Komoň


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...