mesiac
Pondelok, 25.9.2023
Meniny má Vladislav

Planéty - použitie v horoskope

Slnko

-          Ako vnímame JA, seba samého

-          Skúšky pre naše ego

-          Kde sa prejaví naša autorita, sebavedomie / v akej oblasti máme byť autoritou

-          Čo nám dáva pocit sebavedomia

-          Ktoré kvality horoskopu sú zvýraznené a prenášajú sa do osobnosti – slnko - zdroj energie

-          V ktorých oblastiach získavame životnú energiu / čo nám dáva silu

Luna

-          Čo nám dáva pocit istoty a vnútorného pokoja (pohody)

-          Kde sme ovplyvniteľný citmi

-          Kde sme nestály a premenlivý

-          Kde sme nepružný – (!) ovplyvnený emóciami zakorenenými v minulosti

-          Kde dokážeme využiť svoje emócie a citové vnemy

-          K čomu sme citovo viazaný a kde sa cítime ako doma

-          Kde sa riadime svojimi emóciami

-          Čo nám je srdcu blízke

-          S čím sa duševne stotožňujeme

-          V akej oblasti nás formovala matka

-          V akej oblasti existuje väzba na minulosť, ktorá formuje náš emočný postoj a vzťah k danej veci

Merkúr

-          Kde  sa prejaví potreba

 • Komunikovať
 • Písať (písanie – pasívnejšia forma komunikácie/viac formy, fixácie, jinu)
 • Zbierať informácie / učiť sa
 • Myslieť
 • Cestovať

-          Akým spôsobom komunikujeme, píšeme, zbierame informácie/učíme sa, myslíme, cestujeme

-          V akej oblasti používame

 • Myseľ
 • Komunikáciu
 • Verbálne (písacie) schopnosti
 • Poznatky, vzdelanie
 • Zvedavosť
 • Mnohostrannosť/ nestálosť/ prispôsobivosť

 

-          Vo svojej čistej podobe aj plytkosť, rozbehanosť a prelietavosť v myslení, komunikácii a cestovaní

-          Ktorej oblasti života a akým veciam chceme porozumieť

-          V akej oblasti sa rozvíja všeobecne naša schopnosť myslenia a uvažovania

-          Čo ovplyvňuje prijímanie faktov a považuje za objektívne

-          Rozhodovanie sa

Venuša

-          Kde sa v našom živote uplatní krása, jemnosť, harmónia a mier

-          V čom vidíme krásu

-          Kde uplatňujeme svoje chute (všeho druhu) a toho čo sa nám páči

-          V akej oblasti rozhodujú naše chute

-          V akej oblasti si chceme užívať šťastie / ako si chceme užívať šťastie

-          V akej oblasti nechceme vidieť temné stránky života, alebo máme problém ich prijať

-          Aké veci milujeme

-          Kde máme tendenciu (jednostranne) dávať

-          V akej oblasti a kvôli čomu máme sklony byť obľúbený

-          Kde sa môže vyskytnúť umenie, alebo vzťah k umeniu v našom živote

 • Vzťahy:

-          Čo formuje naše vzťahy

-          Aký máme prístup k vzťahom

-          Ako vyzerajú naše vzťahy

-          Ako sa prejavujeme vo vzťahoch / ako sa chováme a prejavujeme lásku k partnerom/partnerkám

-          Akým štýlom chceme pritiahnuť opačné pohlavie / ako robíme na nich dojem

-          Aký je náš imidž a aký štýl vkusu uprednostňujeme

-          V akej oblasti riešime partnerské vzťahy

-          U mužov – aký typ žien ho priťahuje

-          Všeobecne – aké typy partnerov nás priťahujú

Mars   

-          Kde, v čom a ako využívame svoju energiu a aktivitu

-          Spôsob a oblasť našej aktivity

-          Spôsob a oblasťnášho boja a sebapresadenia

-          Kde sa musíme učiť kontrolovať svoju energiu

-          Sloboda a nezávislosť

 • Rozhodovania (oblasť a spôsob)
 • Aktivity (oblasť a spôsob)

-          Kde a v čom chceme mať dominanciu

-          Potreba komandovať a riadiť z pozície JA – oblasť a spôsob (impulzívna, nutkavá, nie cieľavedomá, „strely krátkeho doletu“)

-          Koľko máme energie, akého druhu, v čom, alebo čo je jej zdrojom

-          Jednostranný pohľad na vec – „poraziť súpera“ bez ohľadu na pohľad z opačného stanoviska

-          Aktivovanie – prebudenie k životu – čo v nás Mars aktivuje (všeobecne, alebo aj impulzívne ako strela)

-          V akej oblasti sme rýchli (unáhlený), kde máme rýchli postup

Jupiter

-          Ako a v čom vidíme rast a poznávanie

-          podpora zo strany.., prospech z.., úspech z/skrz..,

-          Nadbytok (prípadne prepych) v prípade kompenzácie

-          Pozitívne odstredivé pôsobenie – rozdávanie, šľachetnosť

-          Vyhýba sa obmedzeniam a limitom a vyhľadáva to čo ho neobmedzuje, ale naopak podporuje

-          Nachádza vo veciach pozitívne stránky / využíva veci konštruktívne

-          Potreba veľkých vecí a robenia vecí vo veľkom

-          Aké sú zdroje a okruh tvojho poznávania

-          Kde a ako využívame svoju múdrosť

-          Konštruktívny postoj: získavanie skutočného pozitívneho prospechu / Deštruktívny postoj: prospechárstvo

-          Negatívne využívanie: ľahostajnosť, nedbalosť, extravagancia, namyslenosť

Saturn

-          V čom spočívajú naše pocity menejcennosti a úzkosti

-          Potlačenie mladosti, hravosti a spontánnosti – doháňanie týchto radostí v živote neskôr

-          Kde uplatňujeme poctivú a tvrdú prácu, čo nedostávame zadarmo

-          V čom sa učíme vychádzať s málom a nedostatkom

-          Veci, ktoré berieme ako účelové na praktické použitie, ktoré nás niečo naučia a dajú nám nejakú skúsenosť potrebnú pre pozemský život

-          Kde dostávame učebné lekcie od života, o akých oblastiach života a veciach nás učí, kde máme nedostatok skúseností

-          Kde máme potrebu byť praktický a realistický

-          Kde si dávame pozor, v čom sme opatrný, z čoho máme strach

-          V čom máme pocit určitej ťažkopádnosti a vkladáme do toho veľkú snahu predísť zlyhaniu

-          Precíznosť, opatrnosť, vytrvalosť, zodpovednosť

-          Úspech je výsledkom tvrdej driny, nie šťastia

Urán

-          Kde chce ísť človek vlastnou cestou

-          Samotná vlastná cesta a dom je jej prostredie, ktoré vytvára prostredie a podmienky

-          Podnet a procesy k objaveniu vlastnej individuality - slnka

-          Odporca autorít a kontroly – nevyhnutnosť vlastnej cesty

-          Vybuchuje, aby utiekol na slobodu a bol viditeľný

-          Na seba centrovaný a individuálny

-          Nechce sa pútať a nerobí si starosti, je nad vecou, má tendenciu „vyfučať preč“

-          Je rýchly, nekoncentrovaný, vyzýva k protikladom naprotiveň, rýchle sa znudí, nepredvídateľný, nie je nikde zakorenený a pripravený na rýchlu zmenu,

-          Potrebuje vzruchy (má najviac ohňa vo vzduchu) a dobrodružstvo – opak stability a bezpečnosti

-          Bezprostredné, viditeľné (jang) zmeny tu a teraz

-          Môže byť až unáhlený z netrpezlivosti, nedisciplinovane preskakuje (iskra, náhly presun do budúcnosti) systém

-          Okruh záujmov: inžinierstvo, elektrotechnika, matematika, astrológia, okultizmus,

-          Nestabilita, rýchlosť, nekonzistentnosť

Neptún

-          Negatívne: v čom sa topíme, v čom máme zmätok, v čom máme strach z neuchopiteľnosti, utopenia, zmetenia, stratenia, čo sa nám sype cez ruky

-          Schopnosť vycítiť veci intuitívne

-          Nepripútanosť

-          Kde si treba vedieť určiť hranice

-          Kde sa treba naučiť rozlišovať pravdu od fantázie, vidieť poriadok, kde môžeme byť podvedený

-          Kde sa obetujeme a rozpúšťame svoje ego

-          Ukrižovanie svojho ega a zachraňovanie trpiacich

-          Kam siahame za bežné hranice do menej pochopiteľných vyšších rovín

-          Čo si idealizujeme

Pluto

-          Čo chceme  mať pevne pod kontrolou

-          Čo má nás najviac pod kontrolou

-          Kde sa snažíme dostať do hĺbky na absolútny koreň veci

-          Kde a v čom prežívame najväčšiu intenzitu

-          K čomu sme najviac pripútaný

-          Ktoré veci berieme smrteľne vážne, prípadne až fanaticky

-          Ktoré veci môžeme viesť až do extrému

-          Kde si treba dávať pozor na krízy

-          V akej oblasti dochádza k radikálnym intenzívnym zmenám

-          Aká oblasť nám najviac pomáha k hlbokým vnútorným zmenám

-          Mocenský zápas

-          V čom máme nepremožiteľnú pevnosť, kde sme maximálne zakorenený


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...